Akadémiai díjasok listája (2001–2010)

Az MTA osztályai

szerkesztés

(A névsorban feltüntetett római számokhoz)

 • I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 • II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 • III. Matematikai Tudományok Osztálya
 • IV. Agrártudományok Osztálya
 • V. Orvosi Tudományok Osztálya
 • VI. Műszaki Tudományok Osztálya
 • VII. Kémiai Tudományok Osztálya
 • VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
 • IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
 • X. Földtudományok Osztálya
 • XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Akadémiai díjasok 2001–2010

szerkesztés

[1]

 • Barna Árpád (VI. o.), az MTA doktora, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének tud. tanácsadója
 • Bartha Sándor, a biológiai tud. kandidátusa, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet tud. főmunkatársa
 • Berkó András, a kémiai tud. kandidátusa, az MTA-SZTE Reakciókinetikai Kutatócsoport tud. főmunkatársa,
 • Csizmazia Zoltán, a mezőgazd. tud. kandidátusa, a Debreceni Egyetem Centrum rektorhelyettese
 • Czárán Tamás (VIII. o.) biológiai tud. kandidátusa, az MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoportjának tud. főmunkatársa
 • Erdőhelyi András (VII. o.), az MTA doktora, az SZTE Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék egyetemi tanára
 • Horváth Gyula (IX.), az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója o.) [2]
 • Kiss János, az MTA doktora, az MTA-SZTE Reakciókinetikai Kutatócsoport tud. tanácsadója
 • Kollár János (XI. o.), a fizikai tud. doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tud. igazgatója, c. egyetemi tanár [3]
 • Kroó András (III. o.) a matematikai tud. doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadója
 • Lakatos István (X. o.), a műszaki tud. doktora, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetének igazgatója
 • Mandl József (V. o.), az orvostud. doktora, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének igazgatója, tszv. egyetemi tanár
 • Neményi Miklós (IV. o.), a mezőgazd. tud. doktora, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának tud. dékánhelyettese
 • Scheuring István biológiai tud. kandidátusa, az MTA-ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoportjának tud. főmunkatársa
 • Szabó Gábor, a műszaki tud. kandidátusa, a Szegedi Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának tszv. egyetemi tanára, rektorhelyettes
 • Tóth József a kémiai tud. doktora, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetének tud. tanácsadója, c. egyetemi tanár
 • Vargyas Lajos (I. o.), a zenetud. doktora, az MTA Zenetudományi Intézete ny. tud. tanácsadója
 • Vértesi Péter a matematikai tud. doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadója

[4]

 • Beke Dezső (XI. o.), a fizikai tud. doktora, a Debreceni Egyetem Szilárdtestfizika Tanszékének tszv. egy. tanára
 • Bodnár György (I. o.), az irodalomtud. doktora, egyetemi tanár, az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
 • Galiba Gábor, az MTA doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet tud. főmunkatársa
 • Götz Gusztáv (X. o.), a földrajztudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára
 • Kálmán Erika (VII. o.), a kémiai tud. doktora, a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója, egyetemi magántanár
 • Kéri György (VIII. o.), az MTA doktora, a SOTE EKSZ 1. Biokémiai Intézetének tud. tanácsadója
 • Komjáth Péter (III. o.), a matematikai tud. doktora, az ELTE Számítógép-tudományi Tanszékének tszv. egyetemi tanára
 • Kovács L. Gábor (V. o.), az orvostud. doktora, a Pécsi Tudományegyetem intézetigazgató egyetemi tanára, a szombathelyi Markusovszky Kórház oszt. vez. főorvosa
 • Pálné Kovács Ilona (IX. o.), az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója
 • Pauk János (IV. o.), a mezőgazd. tud. kandidátusa, a Gabonatermesztési Kutatóintézet tud. főmunkatársa
 • Rainer M. János (II. o.), az 1956-os Intézet igazgatója
 • Raskó István (György?) [5], az orvostud. doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének igazgatója
 • Solti László állatorvos, biotechnológus
 • Székely Vladimír (VI. o.), a műszaki tud. doktora, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének tszv. egyetemi tanára

[6]

 • Ádám Magda (II. o.) a történettudomány doktora, az MTA Történettudományi Intézete nyugalmazott tudományos tanácsadója
 • Berkes István, a matematikai tudomány doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudomány tanácsadója
 • Csáki Endre (III. o.), a matematikai tudomány doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos osztályvezetője
 • Gáborjányi Richárd (IV. o.), az MTA doktora, a VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára
 • Haas János (X. o.), a földtudomány doktora, az MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport vezetője
 • Hegedűs István (VI. o.), a műszaki tudomány doktora, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi tanára
 • Kollár László (VII. o.), a kémiai tudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Szervetlen Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Lévai Péter (XI. o.), az MTA doktora, az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója
 • Lőrincné Istvánffy Hajna (IX. o.), a közgazdaság-tudomány doktora, a VE Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Nagy M. György (V. o.), az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetének egyetemi tanára
 • Sarkadi Balázs (VIII. o.), a biológiai tudomány doktora, az Országos Gyógyintézeti Központ Hematológiai és Immunológiai Intézetének tudományos igazgatóhelyettese
 • Tóth Bálint, az MTA doktora, a BME Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Tóth Miklós, a mezőgazdasági tudomány doktora, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Állattani Osztályának tudományos osztályvezetője
 • Trócsányi Zoltán, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára
 • Ujváry Zoltán (I. o.) a néprajztudomány doktora, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének emeritus professzora
 • Váradi András, a biológiai tudomány doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója

[7]

 • Balla György, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Neonatológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Balla József, az orvostudomány doktora, a DE OEC Belgyógyászati Intézet Nephrológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Burgyán József, az MTA doktora, a GMBK főigazgató-helyettese.
 • Faragó Sándor egyetemi tanár, rektor, a Vízgazdálkodási Intézet igazgatója, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának munkatársa
 • Fodor Pál a történettudomány kandidátusa, az MTA Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársa
 • Keglevich György a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Koloszár József egyetemi tanár, az Erdőművelési Tanszék vezetője Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának munkatársa
 • Losonczi Ágnes a szociológiai tudomány doktora, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, a magyar szociológia háború utáni újraindításának nagy alakja
 • Márton Péterné Szalay Emőke a földtudomány doktora, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Laboratóriumának vezetője
 • Mészáros Károly, dékán, az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet igazgatója, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának munkatársa
 • Nagy Ferenc, a Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ főigazgatója
 • Páles Zsolt az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Analízis Tanszékének egyetemi tanára,
 • Sarkadi László, a fizikai tudomány doktora, az MTA Atommagkutató Intézetének tudományos osztályvezetője
 • Szovák Kornél a nyelvtudomány kandidátusa
 • Tisza Miklós a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

[8]

 • Antal Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet intézetigazgatója
 • Benkő Mária, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója
 • Bécsy Tamás, az irodalomtudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár
 • Gránásy László, az MTA doktora, tudományos főmunkatárs MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézete
 • Harrach Balázs, az MTA doktora, az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének igazgatója
 • Iglói Ferenc Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézete
 • Kérchy László, a matematikai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára
 • Miskolczy Ambrus, az MTA doktora, az ELTE BTK Román Filológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Nováky Erzsébet, a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpontjának vezetője
 • Papp Gábor geológus, muzeológus, PhD (földtudomány), a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettára tudományos munkatársa
 • Somló János, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészeti Informatika Tanszékének egyetemi tanára
 • Szántay Csaba Ifj., az MTA doktora, a Richter Gedeon Rt. főosztályvezető-helyettese,
 • Tímár József, az MTA doktora, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa

[9]

 • Barta Györgyi, az MTA doktora, a Regionális Kutatások Központja intézeti igazgatója
 • Csörgő Tamás, az MTA doktora, az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet tudományos tanácsadója
 • Dövényi Zoltán, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese
 • Farkas József, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének emeritus professzora
 • Hajdú Mihály, a nyelvtudomány doktora, nyugállományú egyetemi tanár
 • Kardos Julianna, a kémiai tudomány doktora, a Kémiai Kutatóközpont tudományos osztályvezetője
 • Kiss Edit Éva, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
 • Kocsis Károly, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos osztályvezetője
 • Kovács Ilona, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense
 • Kovács Zoltán, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója
 • Michalkó Gábor, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
 • Nusser Zoltán, az MTA doktora, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetője
 • Papp János, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyümölcstermő Növények Tanszék egyetemi tanára
 • Porpáczy Aladár, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Kertészeti Tanszék egyetemi tanára
 • Schaff Zsuzsa, az orvostudományok doktora, a Semmelweis Egyetem II. Pathológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Székelyhidi László, a matematikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Matematikai Intézet egyetemi tanára
 • Tiner Tibor, a Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

[10]

 • Arz Gusztáv, a műszaki tudomány kandidátusa, a BME GPK Gépgyártástechnológia Tanszék tudományos főmunkatársa
 • Bitter István, kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszék egyetemi tanára
 • Borhy László, az MTA doktora, az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Buzás Edit, az orvostudomány kandidátusa, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi docense
 • Csordás András, PhD, az MTA–ELTE Statisztikus Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa
 • Demény Attila, az MTA doktora, az MTA Geokémiai Kutatóintézet osztályvezetője, tudományos tanácsadója
 • Hunyady László, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet tanszékvezető egyetemi tanára
 • Kullmann Lajos, az orvostudomány kandidátusa, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar egyetemi tanára
 • Pyber László, az MTA doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója
 • Repa Imre, az orvostudomány kandidátusa, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet igazgatója
 • Romvári Róbert, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára
 • Sütő András, a fizikai tudomány doktora, az MTA SZFKI tudományos tanácsadója
 • Vörös Imre, az állam- és jogtudomány doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dudás Illés gépészmérnök, a gépészeti tudományok (MTA) doktora, egyetemi tanár.