Békés vármegye főispánjainak listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi táblázat Békés vármegye főispánjainak listája, melyben szerepelnek az 1526 és 1950 közti vármegyei vezetők.

Az államalapítás és 1950 közötti közigazgatási egység – a hajdani Békés vármegye –, Gyula bevételétől 130 éven át török uralom alatt állt, ez idő alatt megyeként nem működött,[1] így főispánja sem volt. Az első főispánt 1699-ben I. Lipót magyar király nevezte ki Löwenburg Jakab személyében, és 1700 tavaszán alakult meg a megye első tisztikara.[2] Más forrás azonban a mohácsi csata és Gyula eleste közti időszak (1526 és 1566) megyevezetőiről is számot ad. Ők azonban valamennyien a gyulai vár kapitányai voltak, beosztásuk így közelebb áll az ispánéhoz, mint a főispánéhoz[3]

Főispánok listája

szerkesztés
Név Tisztség Időszak Megjegyzés
Ábrahámffy Péter[3] ispán 1526
ismeretlen[3] 1526-1543
Pathócsy Ferenc[3] ispán 1543-1549
ismeretlen[3] 1549-1556
Mágócsy Gáspár[3] ispán 1556-1559 várkapitány
Kun Balázs[3] ispán 1560 várkapitány
Kerecsényi László[3] ispán 1560-1566 várkapitány
Löwenburg Jakab gróf[2] főispán 1699. december 2. – 1732. július 16. (†)
Harruckern János György báró[2] főispán 1732. szeptember 6. – 1742. április 18. (†) főispáni kinevezése 1729. május 22-én kelt, mely a főispáni szék megüresedése esetére szólt.
Harruckern Ferenc báró[2] főispán 1743. március 16. – 1775. november 14. (†)
Károlyi József gróf nagykárolyi[2] főispán 1776. január 7. – 1791. nyolc esztendősen nevezték ki, feltehetően örökletes főispánságról van szó
Andrássy István[2] főispáni helytartó 1776. január 26. – 1776. november 29. előtt
Zichy Ferenc[2] főispáni helyettes, majd főispáni helytartó 1776. november 29. – 1782. március 1. főispáni helyettesi (1776. nov. 29.-dec. 29), majd főispáni helytartói címen
Teleki József[2] főispáni helytartó 1782. március 1. – 1782. augusztus
Zichy Károly [2] főispáni helytartó 1782. augusztus 14. – 1783.
Skerlecz Ferenc [2] főispáni helytartó 1783. július 28. – 1785 márciusa előtt
Teleki Sámuel [2] főispáni helytartó 1785. március 18. – 1787.
Haller József [2] főispáni helytartó 1787. – 1790. mint a nagyváradi kerület királyi biztosa
Orczy József [2] főispáni helytartó 1790. március 15. – 1791.
Lovász Zsigmond eötvenesi [2] főispán 1791. október 13. – 1801.
Horváth Zsigmond szentgyörgyi [2] főispáni helytartó, főispán 1802. január 22. – 1808. november 16. (†) 1801. október 23-tól főispáni kinevezéséig helytartó volt
Bedekovich Ferenc báró komori [2] főispán 1809. február 3. – 1825. március 19.
Lánczy József lánczi [2] főispán 1825. március 19. – 1836. 1836-ig volt hivatalában, de a főispáni címet 1841. január 14-én bekövetkezett haláláig megtartotta.
Atzél Antal báró borosjenői[2] főispáni helytartó 1836. május 19. – 1841. szeptember 16.
Károlyi György gróf nagykárolyi[2] főispán 1841. szeptember 16. – 1848.
Wenckheim Béla báró[2] főispán 1848. április 21. – 1849.
Szűcs Sámuel[2] helyettes királyi biztos 1849. augusztus – 1849
Stachó János[2] kormánybiztos 1848. augusztus 27. – 1850.
Zsitvay József zsitvafői[2] kormánybiztos 1850. július 29. – 1851.
Bonyhády Gyula bonyhádi[2] megyefőnök 1850. március 21. – 1856.
Torkos Kálmán[2] megyefőnök 1856. – 1860.
Wenckheim Béla báró[2] főispán 1860. november 18. – 1862. október 26. második alkalommal
Keresztessy József[2] királyi biztos 1861. végén
Kis János[2] főispáni helytartó 1861. december 20. – 1864.
Bonyhády Gyula bonyhádi[2] főispán 1864. október 23. – 1865. szeptember 1. második alkalommal
Wenckheim Béla báró[2] főispán 1865. augusztus 23. – 1867. harmadik alkalommal
Tomcsányi József[2] főispán 1867. március 31. – 1876. május 4. (†)
Beliczey István bajczai[2] főispán 1876. július 23. – 1889. április 23.
Terényi Lajos[2] főispán 1889. április 23. – 1891. május 17.
Reiszig Ede[2] főispán 1891. május 17. – 1892. október 11.
Tallián Béla báró vizeki[2] főispán 1892. október 8. – 1896. december 17.
Lukács György erzsébetvárosi[2] főispán 1897. március 23. – 1905. június 18.
Krcsmarik János[2] főispán 1905. november 25. – 1906. április 19.
Fábry Sándor felsőalmási[2] főispán 1906. április 21. – 1907. július 12.
Dőry Pál jobaházi[2] főispán 1907. december 14. – 1909. november 25.
Kéry Gyula[2] főispán 1911. július 6. – 1915. december 28.
Ambrus Sándor váradvelenczei[2] főispán 1916. március 6. – 1917. június 14.
Füzesséry Zoltán tövisi és füzesséri[2] főispán–kormánybiztos 1917. július 25. – 1919. március 6.
Kiss Jenő zilahi[2] főispán–kormánybiztos 1919. szeptember 30. – 1920. augusztus 10.
Egán Imre borostyánkői[2] főispán 1920. augusztus 28. – 1921. április 27.
Daimel Sándor főispáni teendők ellátásával megbízott alispán[2] 1917. május 6. – 1922.
Brandt Vilmos[2] főispán 1922. március 4. – 1924. június 5.
Kovacsics Dezső rétháti[2] főispán 1924. június 5. – 1929. október 29.
Feilitzsch Berthold báró[2] főispán 1929. október 29. – 1931. október 6.
Korossy György korosi és nagyhelbényi[2] főispán 1931. október 6. – 1934. június 8.
Fáy István fáji[2] főispán 1934. június 8. – 1935. szeptember 8.
Ricsóy-Uhlyarik Béla(wd)[2] főispán 1935. szeptember 8. – 1939. július 17.
Beliczey Miklós bajczai [2] főispán 1939. szeptember 13. – 1944. április 26.
Székács István[2] főispán 1944. április 26. – 1944. október 27.
Koppányi Imre[2] 1944. október 27. főispáni kinevezését megelőzően katonai szolgálat teljesítése közben életét vesztette
Szobek András[2] főispán 1945. január 4. – 1945. szeptember 27.
Keresztes Mihály[2] főispán 1945. szeptember 28. – 1947. november 12.
Papp Sándor[2] főispán 1947. november 12. – 1950. március 13.
  1. Pongó Bertalan: Az őskortól, az Árpád-kori Gádorostól az újratelepített Gádorosig. Gádoros: Pongó Bertalan. 2002.  
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Gyula: Békés Megyei Levéltár. 2002. 18. o.  
  3. a b c d e f g h Fallenbüchl, Zoltán. Magyarország főispánjai 1526–1848. Argumentum Kiadó (1994). ISBN 963-7719-81-4