Caprioli újabb kalandjai

Caprioli újabb kalandjai Frithjof Fischer (Dieter Ott álnéven) 1966-ban írt ifjúsági kalandregénye. Magyarországon először 1971-ben a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában a Delfin könyvek sorozatban jelent meg.

Caprioli újabb kalandjai
Szerző Dieter Ott
Főszerkesztő Rónaszegi Miklós
Eredeti cím Des Grafen Caprioli abenteuerliche Wette mit dem Zaren
Ország  Németország
Nyelv német
Téma kaland, fantasy
Műfaj regény
Sorozat Delfin könyvek
Előző Az ördöngös Caprioli
Kiadás
Kiadó K. Thienemanns Verlag Stuttgart
Kiadás dátuma 1966
Magyar kiadó Móra Ferenc Könyvkiadó
Magyar kiadás dátuma 1971
Fordító Majtényi Zoltán
Illusztrátor Benkő Sándor
Média típusa könyv
Oldalak száma 214

TörténetSzerkesztés

  Alább a cselekmény részletei következnek!

A cselekmény ideje: 1715-1716

 • Irány: Woolwich!

A Fantom - úton Szentpétervár felé - lelassult, mert a vízvonal alatt vastag kérget cipelt magán kagylókból és ezerféle tengeri herkentyűkből. Woolwichban, egy angol kikötőben megszabadították a fregattot a sok kölönctől. Caprioli mágikus úton érkező levelet kapott, amelyből megtudta, hogy az orosz a cárnak különleges ágyúkra van szüksége. A tűzmesterük, Borromäus egy újfajta puskaport kevert ki, a gróf pedig egy újfajta - üreges - ágyúgolyót. Caprioli a woolwichi arzenálban két hónap alatt nyolcvan új ágyúcsöveket öntetett a hajója és másik nyolcvan ágyút a cár számára. Elindultak a La Manche csatornán keresztül az Északi-tengerg felé.

 • Egy viharkeselyű majd csak segít!

Az Északi-tengeren egy heves délkeleti szélvihar kapta el a Fantomot, nem tudtak átjutni a Skagerrakon. Egészen a vad Orkney-szigetek magasságáig sodorta őket a szél. Itt, az Északi-tenger magányában egyik óráról a másikra elállt a vihar. A Fantom vitorlái petyhüdten lógtak a rudakon. Az utazásban beállott újabb késedelem veszélyeztette Caprioli szentpétervári küldetését.

Szerencsére felfigyeltek egy arra kószáló viharkeselyűre, és a hajóhoz csalogatták, hogy a madár szárnycsapásait kihasználva kijussanak a szélmentes zónából. A veszélyes fenevad széttárt szárnyait Bull ötven rőfnyire becsülte. Levágták a legnagyobb ökröt, amelyet eleven útravalóként szállítottak magukkal. Azután a fedélzetre vitték, és ott elhelyezték a hajótat legkülső csücskén. A viharkeselyű repülését közben negyven fedélzeti löveg követte. Hamarosan lépre csalták a hatalmas madarat, mely messzire kimeresztett karmaival gondolatsebesen csapott le, hogy megragadja a Habakuk által feldobott húskoloncot. A madár Baba éles visításától megrémülve azonban nem tudta megkaparintani a húst, de nem akarta elszalasztani a csábító zsákmányt sem. Olyat csikorgott dühében, mint a pokol rozsdás kapuja, és a préda után vetette magát. Förgeteges szele azonban gyorsan hajtotta tovább a fregattot a hullámokon.

„Alig egy óra múlva eljutottak a Skagerrak bejáratához, és percekkel később láthatóvá vált Jylland északi csücske. Ekkor Caprioli megparancsolta szerecsenjének, hogy dobja az ökröt a tengerbe. Még mielőtt az elérte volna a víz színét, a viharkeselyű karmai belevájódtak. Az ősvilági madár fölszárnyalt martalékával, és eltűnt a felhők között. A Fantom innen jó széllel átvitorlázott a Kattegaton, az Öresundon, majd nemsokára a Balti-tenger hullámain túrta a tajtékot.”

 • Caprioli köszöntője

1715. október elsejének hajnalán Szentpétervár lakosai kimondhatatlan rémületre ébredtek. Az emberek azt hitték, hogy a svédek rontottak rájuk, hogy bosszút álljanak a cáron, amiért betört az országukba. A káprázatos üdvlövéseket és apró zászlócskák százait a Fantom lőtte ki tisztelgésként. Péter cár, aki angol és holland hajóépítő-mestereinek új terveit tanulmányozta gyertyafénynél, is felfigyelt az egyre közelgő morajra és fényvarázsra. Megragadta az a hihetetlen távolság, amelyből az első lövéseket leadták, és az a roppant magasság, amelyben ennek a fregattnak a golyói robbantak. A hajóépítésben és a hadi tudományokban egyaránt járatos cár azonnal rájött, hogy a lövedékeket eddig teljesen ismeretlen fajtájú ágyúkból lőtték ki. Satanov (Satan Diaboli), az uralkodó kabinetminisztere érkezett, aki - megkésve - jelentette Caprioli érkezését. A cár rövid beszélgetés után a kikötőbe sietett, hogy azonnal megnézhesse a félelmetes teljesítményre képes ágyúkat.

 • Tűzvarázs

Caprioli és Péter cár barátságosan üdvözölte egymást a Fantom fedélzetén, ahol a gróf további bemutatókat tartott az újfajta lőfegyverekkel. Sir Bruce, a hírneves skót tüzérségi mérnök és Satanov őexcellenciája is tanúja volt az újabb lenyűgöző lövéssorozatoknak. A cár tisztában volt Caprioli megbízatásával: azzal, hogy az oroszokat a törökök elleni támadásra kellene rávennie, mert ezzel szeretnék tehermentesíteni Eugen herceget Belgrád alatt. Péter cár azt is közölte, hogy számára a törökök jelenleg teljesen közömbösek, őt a svédek érdeklik. Ehhez a hadjárathoz szívesen megvásárolná Caprioli hatékony ágyúit. A gróf viszont csak a törökök elleni hadjárathoz volt hajlandó eladni a nyolcvan ágyút. Egy cseles bemutató bebizonyította, hogy a svédek ellen a fegyverek hatástalanok, míg a törökök ellen hatékonyak. Ám ezzel a meglepetéseknek még nem volt vége.

 • A tét: nyolcvan ágyú!

A cár mindenképpen meg akarta venni a nyolcvan újfajta ágyút. Az ár: támadás Konstantinápoly ellen, legkésőbb négy héten belül. Az uralkodó szerint a kívánság teljesíthetetlen, hiszen a támadást Odesszából kellene indítania, ott állomásozik a fekete-tengeri flottája, de három hét múlva már itt az orosz tél. Hogyan vitesse el délre az ágyúkat, mielőtt leesik az első hó? Caprioli fogadást ajánlott, hogy ő maga viszi el a fekete-tengeri kikötőbe sértetlenül a nyolcvan ágyút négy héten belül, ha a cár kötelezi magát, hogy azután haladéktalanul a törökökre tüzeltet velük. Péter elfogadta a feltételeket, bár nem értette, azok ilyen időjárási viszonyok között hogyan teljesíthetők. Caprioli előállt még egy kéréssel: van Groenhagen, Paramaribo kormányzójának, a Holland Nyugat-indiai Társaság fejének adásvételi szerződéstervezetével. Minden prémárura, amelyet az Orosz Birodalom kikötőibe hoznak, a Társaság magas árakat kínál, és mindig arannyal fizet. A cár mosolyogva válaszolta, hogy már megkötötte ezt a szerződét Maximilian Fantoroso gróf közvetítésével, aki három hajóval járt itt két hónappal ezelőtt. A kedves és lenyűgöző fiatalember egy levelet is hátrahagyott Caprioli számára, melyet Satanov véletlenül valahol az íróasztalában felejtett.

 • Az ördögi csel meghiúsul

A Fantomot felkészítették és átalakították, hogy bírja a kemény időjárási viszonyokat. A hajó erős szántalpakat és új kormányszerkezetet is kapott. Egy hét sem telt bele, és a fregatt már ismét útra készen horgonyzott a kikötőben. A búcsúkihallgatáson a cár orosz tábornokká és egyúttal a legfélelmetesebb hírű kozákezred parancsnokává nevezte ki Capriolit. A grófot egy aranysújtásos egyenruhával és egy pompás kozákszablyával is megajándékozta. A hadiparancs az odesszai flotta főparancsnokának szólt, ami elrendelte, hogy a két vagy három legjobb orosz hajó ágyúit a Caprioli gróf által hozott lövegekkel helyettesítse, aztán pedig legalább harminc hadihajóból álló flottával támadja meg Konstantinápolyt.

Caprioli visszatért a hajójára és megnevezte az úti célt: irány Stockholm. A fogadókabinban meglepte Satanovot, aki Peregrinus íróasztalfiókjában kotorászott, a hadparancsot kerete. Caprioli fenyegetésére (és Habakuk hatalmas arab pisztolyainak köszönhetően) az ördögfajzat átadta Bilg levelét.

 • Új irány: Odessza!

Huszonnégy órával később a Fantom már a Balti-tenger hullámait szántotta. Narva magasságában Caprioli módosította az irányt, dél-délnyugat felé kormányoztatta a hajót: Odessza felé. Hamarosan feltűnt a part, a hajó átvágtatott a vízről a szárazföldre, majd lélegzetelállító sebességgel száguldott a közben lebocsátott szántalpain a téli tájon. Ha kellett, körülvitorlázta a házakat és az erdőket, akárcsak a zátonyokat és a szigeteket a tengeren.

 • Larissa!…

Habakuk felesége, a fekete Baba elárult egy titkot a grófnak, hogy Szentpétervár óta egy ügyes kisasszony segíti a munkájában. Caprioli Diaboli újabb mesterkedésére gondolt, de hamar kiderült, hogy Larissa van Groenhagen grófnő szállt fel az orosz fővárosban titokban a Fantomra. A gróf keresztlánya elmesélte eljegyzésüket Paramaribóban Bilggel, akivel Amszterdamban kellett volna találkoznia, de elkerülték egymást. A lány fiúruhában akart továbbutazni, de ekkor majdnem elrabolta Diaboli két cimborájával. Szentpétervárra utazott, de itt újabb kellemetlen meglepetés várta: Bilg ismét továbbvitorlázott Dél-Európa felé. Ekkor határozott úgy, hogy megvárja a Fantomot, és Cyps bácsikájával együtt utazik vissza Amszterdamba. A lány rémülten vette tudomásul hogy nem Hollandia felé hajóznak, hanem Odesszába. Caprioli átadta fia levelét, a lány tágra nyílt szemmel olvasta.

Larissa könnyben ázó szemét látva a gróf határozottan tudta, hogy a lány szerelmes levele csak Diaboli hamisítványa lehetett, a Bilgnek korábban adott hajfürtöt pedig megkaparintotta valahogy. Mindketten hittek benne, hogy a szeretet semmivé fogja tenni Diaboli gazságait.

 • Farkasok s egy mesterlövés

Larissa kérésének engedve Caprioli felvette az új tábornoki egyenruháját, de a régi bőrnadrágját magán hagyta. Orkán közeledett, ráadásul alkonyodott, így alig látták a terepet. Azonnal bevonták be a vitorlákat, és kivetették a horgonyokat. A Fantom lett az első hajó, amely szárazföldön vészelt át egy nagy vihart. Nehéz gerendákból álló rudazatot is kibocsátottak, amelyekre az oldalsó szántalpakat erősítették. Amikor a Fantom megállt, elpihent a fehér pusztaságon, a hóba támaszkodó oldalsó szántalpai tartották. Caprioli elrendelte, hogy tűzmester töltesse meg azonnal az összes ágyút: a fedélzeti ütegeket az új villámlőszerrel, a fedélköz lövegeit pedig tömör golyókkal. Minden embert, akinek nincs dolga a lövegeknél, felfegyvereztek pisztollyal, muskétával, karddal, vastag prémbundákkal és -süvegekkel. Az orkán tombolását kibírta a fregatt, de közben a Fantomot teljesen belepte a hó. A legénység fele utat lapátolt a fedélzeten a havon át; a másik fele a korlátok körül eloszolva vadul tüzelt a farkasokra. Ezeknek a fenevadaknak több száz főnyi falkája támadta meg a Fantomot. Egy jól fejlett borjú nagyságú csikasz megtámadta Larissát, de Caprioli mesteri lövéssel ártalmatlanná tette a farkast.

 • Egek, a nadrágom!

Szíriusz, a tengeri mén megérezte a farkasszagot, és kitört az istállóból. Caprioli mellette termett, megragadta a sörényét, és felpattant a hátára, de az állat nem nyugodott meg, hanem elnyargalt lovasával a messzeségbe. Nem használt sem a csitítás, sem a szép szó. Hosszú idő múlva csillapodott csak a száguldás, baktatássá vált, majd a remek tengeri ló megállt, Caprioli szeme láttára fagyott jégtömbbé. A gróf pár száz mérföldnyire lehetett a Fantomtól, szerencséjére rövid gyaloglás után hamarosan egy kis tanyához ért. A parasztok befogadták, és a menekült rögtön mély álomba merült. A gróf kora reggel kipihenten ébredt, de a rénszarvasbőr nadrágját sehol nem találta. A hiábavaló kutakodás után kiderült, hogy a nadrág a holdtölte varázslatos éjszakáján elindult a mén keresésére. Meg is találta, és régi szokása szerint felpattant a hátára. A nadrág forró szeretete és hősége annyira megmelegítette Szíriusz szívét, hogy az megint dobogni kezdett, és az ördögi hidegben jéggé fagyott teste fölengedett. Akkor a rénszarvasbőr visszavezette őt urához. Mivel Szíriusz sarkvidéki állat volt, a pokoli fagy megdermesztette ugyan, de elpusztítani nem tudta. Az öregek fejedelmi ajándékot kaptak, és a kiadós reggeli után Caprioli visszaindult a hajójához.

 • Dermedt lángok

A gróf viharsebesen száguldott erdőn-völgyön át vissza a hajóhoz. Út közben egy csapat kozákot pillantott meg, akik összekuporodva gubbasztottak lobogó tüzeik körül. A katonák saját ezredének egyenruháját viselték. A katonák egy része álmélkodva tisztelgett, amikor felismerte az óriási mén nyergében feléjük poroszkáló grófot. A kapitányuk elmondta, hogy irtózatos hóvihar lepte meg őket, az osztagával együtt elszakadtak a regimenttől, és eltévedtek. Az ezredesük azt a parancsot kapta a cártól, hogy foglaljanak el egy kalózhajót, amelyik belefagyott a Csúd-tóba, a rablóvezért és a legénységet vigyék Szentpétervárra. Captioli kiderítette, hogy közvetlenül nem a cártól, hanem Satanov őexcellenciájától kapta az ezredes a parancsot. A kapitány azt is közölte, hogy bár a társzekereinket megóvták, bőségesen van elemózsiájuk és tüzelőjük, de az emberei lassanként megfagynak a tűznél. A lángok már nem melegítenek, sőt, még az üstökben levő víz sem forr fel. A fahasábok fehéren izzva parázslottak el, a lángok nem melegítettek, még a katlanban sem indult forrásnak a leves. Caprioli vizsgálódva dugta kezét a lobogó lángba: alig volt meleg. Az ördög űzött velük újabb tréfát. A gróf kardot rántott, és aprítani kezdte a lángokat, a kozákokat is erre biztatta, akik hamarosan máglyákba rakták a kókadt lángokat. Ekkor Diaboli ördögi képe vigyorgott feléjük a megmerevedett lángok közül. Caprioli ekkor villámsebesen előkapta pisztolyát, és belelőtt az ördögpofa homlokának kellős közepébe! Amikor a merevre fagyott lángnyalábok dühöngő izzásra lobbantak, és perzselő forróságot árasztottak, akkor a katonák örömrivalgásban törtek ki. Megmenekültek. A kozákok nemsokára kedvükre lakmároztak és iszogattak, vidáman idézgették generálisuk csodálatos tetteit, amelyeknek odahaza, szülőfalujukban már mesebeli, legendás híre kelt.

 • Parancsára, tábornok úr!
 • A Fantomból rakéta lesz
 • Meglepetések!
 • Odessza ostroma
 • Konstantinápolyba tüsszentve…
 • A kardművész
 • Ali Habas rablóvezér balszerencséje
 • Szakad a nagyvezír hálója
 • Elcserélt fejek
 • A jó barátok erősebbek az ágyúknál
 • Gondolkodjunk csak!…
 • Caprioli leszámol a szultánnal
 • Felhők közt Belgrádig
 • Caprioli elfog ezer török lovast
 • Ágyúdörgés a zabostarisznyából…
 • Árulás és áttörés
 • Gazdag zsákmány
 • Bilg hazatér
 • Káprázatos ünnepség Fantorosóban
  Itt a vége a cselekmény részletezésének!

SzereplőkSzerkesztés

 • Caprioli Cyprian Amadeus gróf — osztrák szolgálatban álló titkos diplomata, Fantoroso várának ura, a pompás Fantom fregatt tulajdonosa

A gróf útitársaiSzerkesztés

 • Peregrinus — a gróf öreg magyar komornyikja
 • Habakuk — a gróf szerecsen testőre
 • Baba — Habakuk igen erélyes felesége

A Fantom tisztjeiSzerkesztés

 • Frank Bull – a Fantom kapitánya
 • Bagótpök – a Fantom kormányosa
 • Fütykösicce – a Fantom fedélzetmestere
 • Forgács bátyó – hajóács
 • Borromäus – a Fantom tűzmestere, fölöttébb leleményes elme; régebben kalóz volt

Akikkel csak futólag találkozunkSzerkesztés

 • Péter cár – I. Péter orosz cár, akit utóbb Nagy Péternek neveztek, Oroszország cárja
 • Satanov őexcellenciája – a cár kabinetminisztere: egy ugyan veszélyes, de végső soron ostoba ördög (igazi neve Satan Diaboli)
 • Sir James Bruce – az orosz tüzérség és mérnökkar skót szervezője
 • Savoyai Eugen herceg – osztrák tábornagy
 • Fantoroso Maximilian gróf– tengerészhadnagy, Caprioli gróf fia, másként Bilg
 • Larissa van Groenhagen grófnő – Bilg menyasszonya
 • Pieter van Groenhagen – Holland Guyana kormányzója, dúsgazdag nagykereskedő, a Holland Nyugat-indiai Társaság koronázatlan királya, Caprioli ifjúkori barátja, Larissa apja
 • Lieven báró – kurlandi nagybirtokos, Caprioli ifjúkori barátja, jelenleg (1715-1716) Odessza erődjének és a fekete-tengeri orosz hadiflottának a parancsnoka
 • A szultán – Törökország uralkodója
 • Dierk Opzoom – Bilg három brigantinjának, a Larissának, a Bilgnek és a Capriolinak a sorhajókapitánya
 • Claas van Dammen – a Zaandam kapitánya

A hajókSzerkesztés

 • Fantom – nyolcvanágyús fregatt, Caprioli vezérhajója
 • Larissa, Bilg, Caprioli – három brigantin, átkeresztelt régebbi kalózhajók, Bilg tulajdonában (de ezt ő még nem is tudja)
 • Gondviselés – a cár ötvenágyús vezérhajója, melyet hollandok és angolok építettek, a Fantom után az akkori idők legnagyobb hadihajója
 • Zaandam – a Holland Nyugat-indiai Társaság visszahódított kereskedelmi hajója

A tengeri lovakSzerkesztés

 • Szíriusz, Stella, Bella és az utóbbi csikaja, Bellina

MagyarulSzerkesztés

 • Dieter Ott: Caprioli újabb kalandjai. Regény; ford. Majtényi Zoltán, ill. Benkő Sándor; Móra, Bp., 1971 (Delfin könyvek)

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés