Csepeli György

szociálpszichológus, szociológus

Csepeli György (Budapest, 1946. február 14. –) Erdei Ferenc-díjas magyar szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar professor emeritusa, a Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, programvezetője.

Csepeli György
György Csepeli.jpg
Életrajzi adatok
Született1946. február 14. (73 éves)
Budapest
Ismeretes mint Csepeli György
Nemzetiség magyar
Iskolái
Középiskola József Attila Gimnázium
Felsőoktatási
intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem orosz, pszichológia szak
Pályafutása
Szakterület szociálpszichológia
Tudományos fokozat Magyar Tudományos Akadémia, DSc, 1991
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szociálpszichológia Tanszék
tanszékalapító egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Program alapító, doktori iskola törzstag egyetemi tanár, kutató
Miskolci Egyetem
BTK Szociológiai Intézet
egyetemi tanár
Jelentős munkái Szociálpszichológia (1997, 1999, 2002, 2006)
Structures and contents of Hungarian national identity (1989)
Tudományos publikációk száma 385
Szakmai kitüntetések
Erdei Ferenc-díj, 1980

Hatással voltak rá Király Gyula
Csepeli György weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Csepeli György témájú médiaállományokat.

ÉletpályájaSzerkesztés

Született 1946-ban, középiskolai tanulmányait a budapesti József Attila Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem orosz-pszichológia szakán végezte. Szakdolgozatát Dosztojevszkij műveinek pszichológiai rétegeiről írta. 1972-ben részt vett az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság Nyári Egyetemén, ahol Henri Tajfel és Willem Doise irányításával meghatározó jelentőségű kísérletet végzett társaival együtt a csoportközi viszonyok szociálpszichológiai következményeiről a “minimális csoport” feltételei között.

Még ebben az évben bekerült az ELTE Szociológiai Tanszékére, melyből utóbb az Intézet, majd a jelenlegi Társadalomtudomány Kar lett. Kezdettől fogva szociálpszichológiai tárgyakat tanított, eleinte az ELTE-n, majd 1990 óta a Miskolci Egyetemen. Vezette előbb a Kar Szociálpszichológiai Tanszékét, majd 2002 után a Kulturális Antropológiai Tanszéket, és 2010-11-ben a Szociológiai Tanszéket. 2010 óta vezeti a Szociológiai Doktori Iskola általa alapított Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programját. Örkény Antallal koordinálja a SESS európai doktori képzési hálózatot, melyben 6 európai egyetem szociológiai doktori iskolája vesz részt.

1975-ben IREX osztöndíjjal az USA-ban folytatott tanulmányokat Morton Deutsch mellett a Columbia Egyetem Teacher’s College Szociálpszichológia Tanszékén. 1989/90-ben Fulbright ösztöndíjjal visszatérhetett az USA-ba, ahol Szelényi Iván mellett kutatott és tanított a UCLA Szociológiai Tanszékén. Ezt követően több alkalommal tanított vendégprofesszorként különböző amerikai és európai egyetemeken (Oregon State, Michigan State, New School for Research, Yale, Montclair State, Gorizia-Trieste).

Megalapozta a szociálpszichológia hazai főiskolai és egyetemi szintű oktatását, több kiadásban megjelent, egyre bővülő  tankönyveiből nemzedékek tanultak és tanulnak.

Számos hazai és európai kutatási pályázat nyertese és résztvevője (OTKA, LightOnFP7, EUinDepthFP7, Moszkvai Állami Pedagógiai Egyetem Jean Monnet projektjei).

Több alkalommal volt elnöke a Magyar Szociológiai Társaságnak (legutóbb 2010-2015 között)

A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt politikai államtitkári pozíciót[1] töltött be az informatikai tárcánál, majd közpolitikai igazgató volt a gazdasági tárcánál, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban. [2]2006-ban az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje volt.[3] Kóka János a Magyar Posta Zrt igazgatósági tagjává nevezte ki.[4] A Magyar Polip című tanulmánykötet egyik szerzője.

Jelenleg az ELTE és a Miskolci Egyetem emeritus professzora, a Kőszegen működő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) senior kutatója.

Magánélete: Két fia van Mátay-Csepeli Gábor és Mátay-Csepeli Miklós. Neje Mátay Mónika

Tudományos munkásságSzerkesztés

A csoportközi viszonyok kutatása az első általa végzett kísérlettől fogva munkásságának középpontjában állt.  Hazatérve a nemzeti kategória által képzett csoporttokkal foglalkozott. Országos reprezentatív felnőtt és ifjúsági mintákon valamint kísérleti csoportokban kutatta a magyar nemzeti identitás szociológiai és szociálpszichológiai struktúráit. Kutatásai eredményeként készített kandidátusi disszertációját 1980-ban védte meg. Az időközben szabadabbá vált légkörben Kolosi Tamás segítségével a nemzeti identitás összehasonlító nemzetközi kutatás-sorozatába is bekapcsolódott. Az eredmények alapján írt műve alapján 1992-ben megkapta az MTA tudományok doktora címet.

A nemzeti identitástól elválaszthatatlan csoportközi jelenségek, a más nemzeti csoportokkal, kisebbségi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek kutatásában is jelentős eredményeket ért el. Fordításában jelent meg 1977-ben Allport “Az előítélet “ c. műve.

Nemzetközileg is számottevő eredménye a nemzeti identitás szemantikai szempontú leírásának tudásszociológiai modellje, mely az ézelmi alapoktól a kognitív-ideológiai összetevőkig szűkülve piramis alakzatot követ.

A magyar nemzeti emlékezet tartalmainak kutatása során alkotta meg a 2010-es években a kettős trauma modellt, melyben a Trianon-trauma és a Holokauszt trauma együtt, egymást fogva akadályozza meg a múlttal való kiegyensúlyozott szembenézést.

Az elsők között foglalkozott az önsegítő csoportokkal, melyekről a 80-as években Buda Bélával és Baráth Árpáddal közös kurzusokat tartott a Dubrovniki Nyári Egyetemen.

Az utóbbi évtizedekben munkássága az információs társadalom kibontakozásának kutatására is kiterjedt, különös teintettel az digitális egyenlőséget előmozdító közpolitikai modellek megvalósítására. Jelenleg Szathmáry Eörssel a kooperáció kísérleti kutatását végzi Kőszegen.

Fontosabb könyvei magyarulSzerkesztés

A szociálpszichológia vázlata (1979)

Nemzeti tudat-és érzésvilág Magyarországon (1985)

Bevezetés a szociálpszichológiába (1986)

A hétköznapi élet anatómiája (1986)

Csoporttudat. Esszék és tanulmányok (1987)

“…és nem is kell hozzá zsidó.  Az antiszemitizmus társadalomlélektana (1989)

Nemzet által homályosan (1992)

Előítélet és antiszemitizmus (1998)

Vonzalmak és kapcsolatok (1999)

A szervezkedő ember.: a szervezeti élet szociálpszichológiája. (2001)

“A nagyvilágon e kívül…” Nemzeti tudat-és érzésvilág Magyarországon 1970-2002 (2002)

Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát Medencében. (társszerző) (2002)

Emberek vetése: a XXI. sz. szociiálpszichológiainkihívásai (2003)

A meghatározatlan állat: szociálpszichogia kezdőknek és haladóknak (2005)

Szociálpszichológia (2006)

Nemzeti ézés és európai identitás (társszerző) 2007

Örök visszatérés? Társadalom az információs korban (társszerző) (2010)

Kis emberhatározó (társszerző) (2010)

A hatalom anatómiája (2013)

Szociálpszichológia mindenkiben (2014)

A szervezkedő ember (2-ik, bőviített kiadás) 2016

A meg nem gondelt gondolat. A zsidóellenességtől a népirtásig. (2016)

Nemzet és migráció (társszerző) (2017)

Főbb publikációiSzerkesztés

[1]

LegfrissebbekSzerkesztés

2017

Szegregáció oldatokban és társadalmakban (Segregation in solutions and societies) co-authored with Gy. Kaptay. Magyar Tudonmány, 178. 8. 1132-1143.

Unfinished Evolution. In Petroccia, S. (ed.) Between global and local. Citizenship and Social Change.. Societa Editrice Escalopio. 5-17

Coronation in Na’Coxypan. In Gasparini, A. (ed) The First World War. People and Nations. I.U.E.S. Journal. Anno 4. Numero 1. March. 73-84

A városi levegő kreativvá tesz. Magyar Tudomány 3. 381-382.

The Making of a Minority: Competing Claims of definitions of being Roma in contemporary Hungarian society. Central European Political Science Review vol. 17. No.65. Fall 2016. 150-179. (co-authored with Antal Örkény)

Egymásra ítélve. In Bodolay László (szerk.) 2017. Kultúra, migráció, kommunikáció. Budapest: Saldo. 7-14

2015

ЧЕПЕЛИ Д., ПРАЖАК Г. ПРОЦЕСС И КОНФЛИКТЫ: СЛУЧАЙ ВЕНГРИИ

ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ. Том: 16 Номер: 4 Год: 2016 Страницы: 77-101:  Кубанский государственный университет (Краснодар)

Old and new authoritarianism. in Murányi I (ed.) Eternal return? The Specter of Radicalism among Young People in Europe and Hungary.  Budapest, L’Harmattan. 39-78.

(co-authored with G.Prazsák)

National Remembrance, National Oblivion In Kuligowsky, W., R. Papp. Sterile and Isolated. An Anthropology today in Hungary and Poland. Poznan-Wielichowo: Instityt Etnologii o Antropologii Kulturowej Uniwersytetu ím Adama Mickiwewicza Wydanwnictwp TIPi  101-110.

Paths to Fatelessness In Holocaust Studii sy Cercetari Vol. VII.Nr.1. (8) 81-96 (co-authored with Gergő Prazsak)

Big Data: A technological change that will fulfils sociology. Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association. 2015: p. n.a. (2015) (co-authored with Tibor Dessewffy)

2014

An Experimental Investigation Into the Nature of External “Roma” Categorization in Hungary (coauthored with I. Murányi, B.Janky) Journal of Social Research & Policy,

Volume: 5, Issue: 2, pp. 39–43

Date: December 2014

ISSN: 2067-2640 (print), 2068-9861 (electronic)

Facebook Diagnostics: Detection of Mental Health Problems Based on Onbline Traces. European Journal of Mental Health. Individual, Family, Communisty and Society. Vol. 9. No. 2. 220-232. (Co-authored with Richard Nagyfi)

The Rise of the Mafia State.

Global Dialogue 4.1 (March 2014). http://isa-global-dialogue.net/volume-4-issue-1/

  1. Zrt., HVG Kiadó. „Csepeli György: „A politikát nem a morális atlétáknak találták ki””, hvg.hu, 2016. október 2. (Hozzáférés ideje: 2018. augusztus 5.) (hu nyelvű) 
  2. agency, fps web. „Csepeli György - Ki Kicsoda - Mediapiac.com”, mediapiac.com (Hozzáférés ideje: 2018. augusztus 5.) (hu-HU nyelvű) 
  3. Pedofil képek az SZDSZ politikusánál?”, MNO.hu, 2006. február 22.. [2018. augusztus 5-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2018. augusztus 5.) (hu nyelvű) 
  4. Állami biztosító | Válasz.hu (magyar nyelven). valasz.hu. (Hozzáférés: 2018. augusztus 5.)

LinkekSzerkesztés