Csáfordi Csillagh Ádám (1739Boldogfa, Zala vármegye, 1797. szeptember 22.), Zala vármegye főadószedője, első alügyésze, földbirtokos.

Csillagh Ádám
Született 1739
Bekeháza, Zala vármegye
Elhunyt 1797. szeptember 22.)(58 évesen)
Boldogfa, Zala vármegye
Nemzetisége magyar
Házastársa boldogfai Farkas Anna (1746-1804)
Foglalkozása Zala vármegye főadószedője, első alügyésze

ÉleteSzerkesztés

A Zala vármegyei római katolikus nemesi csáfordi Csillagh család sarja. Apja Csillagh (Stern) Ádám, zalaegerszegi postamester, földbirtokos, aki 1739. június 26.-án adományt szerzett III. Károly magyar királytól;[1] anyja Duvalli Katalin (17121782). A család hagyománya szerint a Csillagh család Szentgrót várának egy várkapitányától vette eredetét.[2] 1625-ben Csillag Györgyöt a Kanizsa vár ellen épített erődék pénztárnokául nevezték ki, 1630-ban Zala vármegye szolgabírája volt.

Csillagh Ádám 1773. április 13-tól 1786. június 14-éig a kapornaki járás aladószedője volt. 1786. július 14-e és 1790. április 7-e között Zala vármegye első alügyeszeként, 1786. június 14-e és 1798. június 19-e között Zala vármegye főadószedőjeként szolgált.[3]

Csillagh Ádám anyósa, boldogfai Farkas Ferenc alispánné Rosty Anna, aki az ősrégi előkelő osztopáni Perneszy családnak, a zalalövői Csapody családnak, valamint csébi Pogány családnak leszármazottja volt. Csillagh Ádám és boldogfai Farkas Anna házassága révén jelentős anyai ágon örökölt vagyon jutott a családba, ahogy szerepel ez a tény boldogfai Farkas Ferencné Rosty Anna 1779-ben megírt végrendeletében.[4] Csillagh Ádámné boldogfai Farkas Anna lányának hagyta a ságodi és páli birtokrészeket, a mártonfalvi, szentmártoni régi járt földekkel, minden rétekkel, úgyszintén a teskándi, dobronyi, szenterzsébeti gabonatizeddel, ugyan a dobronyi hegyvám szolgálatokkal, és a baka réttel együtt is.[5]

Házassága és gyermekeiSzerkesztés

1766. november 16-án Zalaboldogfán feleségül vette a római katolikus előkelő nemesi boldogfai Farkas családból származó boldogfai Farkas Anna (Boldogfa, 1746. június 9.Bekeháza, 1804. február 26.) kisasszonyt, akinek a szülei boldogfai Farkas Ferenc (1713-1770), Zala vármegye alispánja, földbirtokos és a tekintélyes nemesi barkóczi Rosty családból való barkóczi Rosty Anna (1722-1784) voltak. A menyasszony apai nagyszülei boldogfai Farkas János (†1724), Zala vármegye helyettes főszolgabírája, földbirtokos és sidi Sidy Dorottya (16931775) voltak; az anyai nagyszülei barkóczi Rosty László (fl. 1710-1730), vasi főszolgabíró, földbirtokos és zalalövői Csapody Mária (fl. 1710-1714) voltak.[6] Hitvese révén sógorai boldogfai Farkas András (1740-1782), zalalövői főszolgabíró, földbirtokos, boldogfai Farkas János (1741-1788), Zala vármegye Ítélőszék elnöke, főjegyzője, földbirtokos, boldogfai Farkas Ferenc (17421807), veszprémi kanonok, esperes, boldogfai Farkas Lajos (17521809) tanár, Kolozsváron rektor, a piarista rend kormánysegédje, valamint tubolyszeghi Tuboly László (17561828), főszolgabíró, táblabíró, költő, földbirtokos, szabadkőműves, nyelvújító, akinek a hitvese boldogfai Farkas Erzsébet (1761-1801) volt. Csillagh Ádám és boldogfai Farkas Anna frigyéből született:

JegyzetekSzerkesztés

  1. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 38. kötet - 240 - 241. oldal
  2. Zalamegye, 1904 (23. évfolyam, 27-52. szám)1904-08-21 / 34. szám
  3. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000)Zala vármegye tisztikara 1138-1849
  4. Boldogfai Farkas Ákos András. A boldogfai Farkas család. (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2017. XIII. Évfolyam. Budapest. 56. o.)
  5. ZML. XIII. Farkas család (Boldogfai) iratai. 3. doboz. 1759-1799. 130-159. pallium. 29. darab.
  6. Boldogfai Farkas Ákos András. A Csillagh család (csáfordi). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2020. XVI. Évfolyam. Budapest. 58.o.)