Farkas Lajos (piarista pap)

piarista pap

Boldogfai Farkas Lajos (Boldogfa, Zala vármegye, 1752. április 4.Pest, 1809. november 10.) piarista rendi pap, tanár, Kolozsváron rektor 1800 és 1808 között, a piarista rend kormánysegédje, majd Pesten rektor és a rend tartományi főnöke mellett asszisztens.[1]

Farkas Lajos
Életrajzi adatok
Születési név Farkas József
Született 1752. április 4.
Boldogfa, Zala vármegye
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1809. november 10. (57 évesen)
Pest
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

ÉleteSzerkesztés

A Boldogfai Farkas család család sarja; Farkas József néven született. Apja, Boldogfai Farkas Ferenc (1713–1770), Zala megyei alispán, táblabíró, jómódú földbirtokos, és anyja, a Rosty családból való barkóczi Rosty Anna Mária (1722-1784) úrnő volt. Keresztszülei sidi Sidy Pál (17231779), alszolgabiró és nemes Sümeghy Ferencné pókafalvi Póka Marianna (1728-1797) voltak. Testvérei boldogfai Farkas András (1740-1782), zalalövői főszolgabíró, boldogfai Farkas János (1741-1788) Zala vármegye főjegyzője és Farkas Ferenc veszprémi kanonok, esperes, voltak.

1771. október 21.-én Kecskeméten belépett a rendbe; 17741775-ben Kalocsán a gimnáziumban tanított; 17761777 között bölcsészhallgató volt, 1778-ben a convictorok felügyelőjének segítője volt Pesten; azon év október 11-én misés pappá szenteltetett föl; 1779-ben Vácon a Teresianumi convictus felügyelője volt; 17801782 között teológiát tanult Nyitrán; 17831784 között Veszprémben, 1784–1785 között Pesten, majd 1785–1790 között ismét Veszprémben a humaniorák tanára volt. 1791 és 1792 között Pesten tanított és egyúttal nevelő volt az Ürményi családnál; 1793-től 1795-ig a mathesis tanára volt Nagykárolyban, 1796 és 1799 között ugyanott rektor a líceumban. Bolla Mártont, a kolozsvári piarista Báthory István Elméleti Líceum házfőnökségében és igazgatásában követte Farkas Lajos 1799-ben; Farkas Lajosról is nagy tisztelettel emlékeznek meg a följegyzések. Alatta a kegyesrendi tanárok képzésére fordítandó alapítványt 1250 forintra emelték 1808. január 20-án, mely összeg a piarista rendfőnöknek 1816. december 19-én kelt leirata értelmében »pro annua quinque individuorum praeparandorum intertentione in Concreto ad 1250. Rhflos defigitur et huius erogationis dimidietas e Fundo Studiorum, altera autem dimidietas e fundo Religionis assignandaest.« Farkas Lajos piarista rektor 1807-ben kivitte, hogy a hittan és az exhortatura számára külön tanszék rendszeresíttetett. Midőn Farkas az intézetet elhagyta, 134 bölcselethallgató és 207 gimnáziumi tanuló volt a létszám. Érdemei elismeréséül már 1802-ben piarista kormánysegédül választatott (1799-től 1802-ig Kolozsvárott volt rektor, 1803-tól 1808-ig pedig egyszersmind kormánysegéd ugyanott).[2] 1809-ben Pestre helyezték át rektornak és a rend tartományi főnöke mellé, Egervári Ignác mellé asszisztensnek.

MunkáiSzerkesztés

  1. Nagyságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi József úrhoz nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe lött beiktatásakor, Nagy-Károly, 1794
  2. Méltgs Károlyi grófné Erzsébethez szül. gróf Waldstein asszonyhoz midőn nagys. férje Nagykárolyi gróf Károlyi Jósef ur nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe fényes pompával helyheztetne, sz. Jakab havának 8. napján Nagy-Károlyban 1794.
  3. Úrnapi beszéd, melyet… mondott Nagy-Károlyban 1795. Pest
  4. Kéziratban: Dissertatio Historico Ecclesiastico critica és F. L. gyűjteményéből való kisebb iratok

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés