Dánia uralkodóinak listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi táblázat Dánia uralkodóit tartalmazza, az első bizonyíthatóan uralkodó királytól a középkori történelmi uralkodókon át napjainkig. Az ősi dán mitológia gyökerei az ókori időkig mutatnak, azonban a történészek kutatásaira hagyatkozva ezek jelentős része nem valóságos történelmi személyt jelöl.

A homályos mondabeli hősök után az első bizonyítottan történelmi alak Dánia uralkodói között Öreg Gorm. Bár valószínűleg édesapja I. Hardeknut is létező történelmi személy. Japán császárait és a Vatikán felett uralkodó pápaságot leszámítva Dánia rendelkezik a leghosszabb mindmáig trónon lévő uralkodói listával. A történelem folyamán kevés alkalommal veszítette el a dán nép a bizalmát az uralkodóival szemben, ezért nem is jellemző az udvar elleni lázongás Dánia története során. Az is igaz, hogy trónviszályok sem jellemezték a dán királyi vonalat. I. Keresztély király 1460-ban Schleswig hercege, szintén 1460-ban Holstein grófja, majd 1474-től Holstein hercege lett. A dán királyok ezután, perszonálunióban, 1864-ig, Schleswig-Holstein hercegei voltak.[1]

 • Megjegyzés: a Knutok számozása 2-féleképpen történhet:
  • Középkori hagyomány: 2 Hardeknut + 4 Knut együtt Knutként van számozva. (I–VI.) ⇒ a lista ezt követi
  • Modern változat: külön számozva a 2 Hardeknut (I–II.) és a 4 Knut (I–IV.)
 • Rokoni kapcsolataikat lásd: Dán királyok családfája
N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[1.]   Jelling I. Hardeknut = I. Knut
* kb. 850
934
917934
(17 évig)
[2.]   Jelling III. Öreg Gorm
* 888?
958
934958
(24 évig)
I. Hardeknut fia. Gorm egyesítette a dán és viking törzseket, birodalma a mai Svédország déli részére is kiterjedt. 934-ig csak egy részterületen uralkodik.
[3.]   Jelling I. Kékfogú Harald
* 908/911
986. november 1.
958986
(28 évig)
Gorm fia. Az ő nevéhez fűződik viszont a dánok megtérése 965 körül. Ő tette át a királyi székhelyet Jellingből Roskildébe. Fia, Svend fellázadt ellene, és Harald ebben a felkelésben vesztette életét 986-ban (egyes források szerint 985-ben). A Gesta Danorum szerint egy Toko nevű íjász ölte meg, akit korábban arra kényszerített, hogy fia fejéről lőjje le az almát. Erről mintázta később egy ismeretlen Tell Vilmos történetét. Neve dánul: Harald I Gormsen Blåtand.
[4.]   Jelling I. Villásszakállú Svend
* 963. április 17.
1014. február 3.
9861014
(28 évig)
I. Harald fia. Miután Olaf Tryggvasson norvég király 1000-ben meghalt, Svend kiterjesztette uralmát Norvégiára, II. Erik a vazallusa lett. 1013-ban a dán flotta élén támadást intézett Anglia ellen, és el is foglalta azt. II. Ethelred (Æthelred) angol király Normandiába menekült. Svendet karácsony napján királlyá választották. Nekikezdett a királyság újjászervezésének, de alig öt héttel később, 1014. február 3-án meghalt. Neve dánul: Svend I Haraldsen Tveskæg.
[5.]   Jelling II. Harald
* kb. 989
1018
10141018
(4 évig)
I. Svend fia. Neve dánul: Harald II Svendsen.
[6.]   Jelling II. Nagy Knut
* kb. 992
1035. november 12.
10181035
(17 évig)
II. Harald öccse. Dánia, Norvégia és Anglia uralkodója. Neve dánul: Knud II Svendsen den Store.
[7.]   Jelling II. Hardeknut = III. Knut
* 1018
1042. június 8.
10351042
(7 évig)
Nagy Knut fia. III. Knutként is ismert. Neve dánul: Knud III Hardeknud.
[8.]   Yngling I. Jóságos Magnus
* 1024 áprilisa/júniusa
1047. október 25.
10421047
(5 évig)
Norvégia királya is. Neve dánul: Magnus den Gode.
N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[9.]   Estridsen II. Svend
* kb. 1018/1019
1076. április 28.
10471076
(29 évig)
I. Knut unokaöccse; I. Svend lányának, Astridnak, és Ulf jarlnak ("grófnak") a fia. Neve dánul: Svend II Estridsen.
[10.]   Estridsen III. Hén Harald
* kb. 1041
1080. április 17.
10761080
(4 évig)
II. Svend fia. Békés, jóképességű uralkodó volt, aki a dán pénz értékének a javításán fáradozott. Neve dánul: Harald III Svendsen Hen.
[11.]   Estridsen IV. Szent Knut
* kb. 1043
1086. július 17.
10801086
(6 évig)
II. Svend fia. A pogányok ölték meg. Neve dánul: Knud IV den Hellige.
[12.]   Estridsen I. Éhes Olaf
* kb. 1052
1095. augusztus 18.
10861095
(9 évig)
II. Svend törvénytelen fia. Országát uralkodása alatt éhínségek dúlták. Rejtélyes körülmények közt halt meg. Neve dánul: Oluf I Svendsen Hunger.
[13.]   Estridsen I. Erik
* kb. 1056
1103. július 10.
10951103
(8 évig)
II. Svend fia. Legyőzte a tengeri rablókat, Lundot a három skandináv ország érseki székhelyévé tette. Neve dánul: Erik I Ejegod.
[14.]   Estridsen Niels
* 1063/1064
1134. június 25.
11041134
(30 évig)
II. Svend fia. II. Lothar német római császártól hűbérűl kapta az oboritok földjét. Neve dánul: Niels Svendsen af Danmark.
[15.]   Estridsen II. Felejthetetlen Erik
* kb. 1090
1137. szeptember 18.
11341137
(3 évig)
I. Erik törvénytelen fia. A felejthetetlen melléknevet önmagának adományozta, miután legyőzte nagybátyját, Nielset, és így megnyílt előtte az út a trónhoz. Megölette testvérét, Haraldot és annak fiát; elismerte Lothar császár fennhatóságát és Rügen sziget lakóit a keresztény hit felvételére kényszerítette. Neve dánul: Erik Eriksen II Emune.
[16.]   Estridsen III. Bárány Erik
* 1104?
1146. augusztus 27.
11371146
(9 évig)
I. Erik unokája. Neve dánul: Erik III Lam.
  Estridsen (II.) Olaf
1143
(11401143)
I. Erik fiúági unokája. Több lista nem ismeri el Dánia királyának, hiszen fellázadt a trón ellen, és önmagát tette meg uralkodónak. Neve dánul: Oluf Haraldsen.
[17.]   Estridsen III. Grathe Svend
* kb. 1127
1157. október 23./28.
11461157
(11 évig)
II. Erik törvénytelen fia. Neve dánul: Svend III Eriksen Grathe.
[18.]   Estridsen V. Knut
* kb. 1129
1157. augusztus 9.
11461157
(11 évig)
Niels unokája. Neve dánul: Knud V.
N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[19.]   Valdemár I. Nagy Valdemár
* 1131. január 14.
1182. május 12.
11541182
(28 évig)
III. Knut unokatestvére. Leverte az egyházi tized bevezetése miatt kitört parasztfelkelést (1177–1181). Neve dánul: Valdemar I den Store.
[20.]   Valdemár VI. Istenfélő Knut
* 1163
1202. november 12.
11821202
(20 évig)
I. Valdemár fia. 1184-ben elfoglalta Pomerániát és Mecklenburgot; 1194-ben, és 1196-ban hadjáratot vezetett az észtek ellen. Neve dánul: Knud VI Valdemarsen.
[21.]   Valdemár II. Győzedelmes Valdemár
* 1170. június 28.
1241. március 28.
12021241
(39 évig)
VI. Knut öccse. 1231-ben kiadta a Liber Censust, amely a dán király bevételének és vagyonának a rögzítését jelentette. Neve dánul: Valdemar II Valdemarsen Sejr.
  Valdemár (III.) Valdemár
* 1209
1231. november 28.
(12151231)
Társuralkodó volt, 1231-ben bekövetkezett haláláig. II. Valdemár első házasságából származó fia.
[22.]   Valdemár IV. Ekepénzes Erik
* 1216
1250. augusztus 9.
12411250
(9 évig)
II. Valdemár második házasságából származó legidősebb fia. Rövid uralkodását a testvéreivel folytatott elkeseredett harcok jellemezték. Különösen Ábellel voltak heves összetűzései, aki Slesvig hercegeként nagyobb függetlenséget próbált elérni amiben Holstein grófjai is támogatták. Ezen kívül harcolt a skåne-i parasztokkal is, akik fellázadtak a szigorú adók ellen, amelyeket különböző dolgok, például az ekék után kivetett (1249, innen ered mellékneve). Neve dánul: Erik IV Valdemarsen Plovpenning.
[23.]   Valdemár Ábel
* 1218
1252. július 29.
12501252
(2 évig)
IV. Erik öccse. Neve dánul: Abel Valdemarsen.
[24.]   Valdemár I. Kristóf
* 1219?
1259. május 29.
12521259
(7 évig)
Ábel öccse. Neve dánul: Christoffer I Valdemarsen.
[25.]   Valdemár V. Pislogó Erik
* 1249
1286. november 22.
12591286
(27 évig)
I. Kristóf fia. 1282-ben kiadta a Nyborgi szabadságlevelet a dán nemesség részére. Neve dánul: Erik V Christoffersen Glipping.
[26.]   Valdemár VI. Erik
* 1274
1319. november 13.
12861319
(33 évig)
V. Erik fia. Eredménytelen háborúkat vívott az északnémet városok, és Svédország ellen. Neve dánul: Erik VI Eriksen Menved.
[27.]   Valdemár II. Kristóf
* 1276. szeptember 29.
1332. augusztus 2.
13201326
(6 évig)
VI. Erik öccse. Neve dánul: Christoffer II Eriksen.
[28.]   Valdemár III. Valdemár
* 1314
1364
13261329
(3 évig)
Ellenkirályként lépett fel először. Erik slesvigi herceg fia, Ábel ükunokája. Neve dánul: Valdemar III Eriksen.
[27.]   Valdemár II. Kristóf (2x)
13291332
(3 évig)
Második trónra lépése.
Valdemár (VII.) Erik
* 1307
1332
(13301332)
Társuralkodó volt. II. Kristóf fia. Neve dánul: Erik Christoffersen.
Holsteini Gerhardt
* 1293
1340. április 1.
(13321340)
V. Erik unokájának a férje. Jylland hercege, dán kormányzó. Az interregnum alatt az ő kezében volt a hatalom.
[29.]   Valdemár IV. Pirkasztó Valdemár
* 1321
1375. október 24.
13401375
(35 évig)
Egy 1332-ben kezdődött interregnum után lépett trónra. II. Kristóf fia. Neve dánul: Valdemar IV Christoffersen Atterdag.

Folkung-házi uralkodók (1376–1387)

szerkesztés
Bővebben: Folkung-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
II. Olaf
1376. május 3.

1387. augusztus 3.
 
 
1370. december
Oslo

VI. Haakon norvég király és Estridsson Margit dán hercegnő fia
nem házasodott meg
nem születtek gyermekei
1387. augusztus 3.
Falsterbo
16 évesen
30.

Estridsson-házi uralkodók (1387–1412)

szerkesztés
Bővebben: Estridsson-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
I. Margit
1387. augusztus 10.

1412. október 28.
 
 
1353. március
Vordingborg

IV. Valdemár dán király és Estridsson Hedvig schleswigi hercegnő lánya
Folkung Haakon
1363. április 9.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 1
1412. október 28.
Flensburg
59 évesen
31.

Greifen-házi uralkodók (1396–1439)

szerkesztés
Bővebben: Pomerániai-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
VII. Erik
Pomerániai Erik
1396. január 24.

1439. június 23.
 
 
1381/82
Darłowo

VII. Vratiszláv pomerániai herceg és Mecklenburgi Mária mecklenburg-schwerini hercegnő fia
Lancasteri Filippa
1406. október 26.
Lund

nem születtek gyermekei
1459. május 3.
Darłowo
76–78 éves kora körül
32.

Wittelsbach-házi uralkodók (1440–1448)

szerkesztés
Bővebben: Wittelsbach-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
III. Kristóf
Bajor Kristóf
1440. április 9.

1448. január 5/6.
 
 
1416. február 26.
Neumarkt in der Oberpfalz

János rajnai palotagróf és Greifen Katalin pomerániai hercegnő fia
Hohenzollern Dorottya
1445. szeptember 12.
Koppenhága

nem születtek gyermekei
1448. január 5/6.
Helsingborg
31 évesen
33.

Oldenburg-házi uralkodók (1448–1863)

szerkesztés
Bővebben: Oldenburg-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
I. Keresztély
1448. szeptember 1.

1481. május 21.
 
 
1426. február
Oldenburg

Dietrich oldenburgi gróf és Schaumburgi Helvig oldenburgi grófné fia
 
1449. október 28.
Koppenhága
Hohenzollern Dorottya
1449. október 28.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 5
1481. május 21.
Koppenhága
55 évesen
34.
János
1481. május 21.

1513. február 20.
 
 
1455. február 2.
Aalborg

I. Keresztély dán király és Hohenzollern Dorottya brandenburgi őrgrófnő fia
 
1483. május 18.
Koppenhága
Wettin Krisztina
1478. szeptember 6.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 5
1513. február 20.
Aalborg
58 évesen
35.
II. Keresztély
Zsarnok Keresztély
1513. július 13.

1523. január 20.
 
 
1481. július 1.
Nyborg

János dán király és Wettin Krisztina szász hercegnő fia
 
1514. június 11.
Koppenhága
Habsburg Izabella
1515. augusztus 12.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 6
1559. január 20.
Kalundborg
77 évesen
36.
I. Frigyes
Békeszerető Frigyes
1523. január 20.

1533. április 10.
 
 
1471. október 7.
Haderslev

I. Keresztély dán király és Hohenzollern Dorottya brandenburgi őrgrófnő fia
 
1524. augusztus 7.
Koppenhága
(1.) Hohenzollern Anna
1502. április 10.
Stendal
(2.) Greifen Zsófia
1518. október 9.
Kiel
Gyermekeinek száma: 8
1533. április 10.
Schleswig
61 évesen
37.
Interregnum (1533–1534)
III. Keresztély
1534. július 4.

1559. január 1.
 
 
1503. augusztus 12.
Schleswig

I. Frigyes dán király és Hohenzollern Anna brandenburgi őrgrófnő fia
 
1537. augusztus 12.
Koppenhága
Askanier Dorottya
1525. október 29.
Lauenburg

Gyermekeinek száma: 5
1559. január 1.
Kolding
55 évesen
38.
II. Frigyes
1559. január 1.

1588. április 4.
 
 
1534. július 1.
Haderslev

III. Keresztély dán király és Askanier Dorottya szász–lauenburgi hercegnő fia
 
1559. augusztus 20.
Koppenhága
Mecklenburgi Zsófia
1572. július 20.
Lauenburg

Gyermekeinek száma: 8
1588. április 4.
Slagelse
53 évesen
39.
IV. Keresztély
1588. április 4.

1648. február 28.
 
 
1577. április 12.
Hillerød

II. Frigyes dán király és Mecklenburgi Zsófia mecklenburg–güstrowi hercegnő fia
 
1596. augusztus 29.
Koppenhága
(1.) Hohenzollern Anna Katalin
1597. november 27.
Haderslev
(2.) Munk Krisztina
1615. december 31.
Koppenhága
Gyermekeinek száma: 19
1648. február 28.
Koppenhága
70 évesen
40.
III. Frigyes
1648. július 6.

1670. február 9.
 
 
1609. március 18.
Haderslev

IV. Keresztély dán király és Hohenzollern Anna Katalin brandenburgi őrgrófnő fia
 
1648. november 23.
Koppenhága
Hanoveri Zsófia Amália
1643. október 1.
Glücksburg

Gyermekeinek száma: 8
1670. február 9.
Koppenhága
60 évesen
41.
V. Keresztély
1670. február 9.

1699. augusztus 25.
 
 
1646. április 15.
Flensburg

III. Frigyes dán király és Hanoveri Zsófia Amália brunswick–lüneburgi hercegnő fia
 
1671. június 7.
Hillerød
Hessen–Kasseli Sarolta Amália
1667. június 25.
Nykøbing

Gyermekeinek száma: 8
1699. augusztus 25.
Koppenhága
53 évesen
42.
IV. Frigyes
1699. augusztus 25.

1730. október 12.
 
 
1671. október 11.
Koppenhága

V. Keresztély dán király és Sarolta Amália hessen–kasseli hercegnő fia
 
1700. április 15.
Hillerød
(1.) Mecklenburgi Lujza
1695. december 5.
Koppenhága
(2.) Vieregg Erzsébet Ilona
1703. szeptember 6.
(3.) Reventlow Anna Zsófia
1721. április 4.
Koppenhága
Gyermekeinek száma: 10
1730. október 12.
Odense
59 évesen
43.
VI. Keresztély
1730. október 12.

1746. augusztus 6.
 
 
1699. november 30.
Koppenhága

IV. Frigyes dán király és Mecklenburgi Lujza mecklenburg–güstrowi hercegnő fia
 
1671. június 7.
Hillerød
Hohenzollern Zsófia Magdolna
1721. augusztus 7.
Pretzsch

Gyermekeinek száma: 3
1746. augusztus 6.
Hørsholm
46 évesen
44.
V. Frigyes
1746. augusztus 6.

1766. január 14.
 
 
1723. március 31.
Koppenhága

VI. Keresztély dán király és Hohenzollern Zsófia Magdolna brandenburg–kulmbachi őrgrófnő fia
 
1747. szeptember 4.
Hillerød
(1.) Hannoveri Lujza
1743. december 11.
Hamburg
(2.)
Welfi Júlia Mária
1752. július 8.

Gyermekeinek száma: 6
1766. január 14.
Koppenhága
42 évesen
45.
VII. Keresztély
1766. január 14.

1808. március 13.
 
 
1749. január 29.
Koppenhága

V. Frigyes dán király és Hannoveri Lujza brit hercegnő fia
 
1767. május 1.
Koppenhága
Hannoveri Karolina Matilda
1766. november 8.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 2
1808. március 13.
Rendsburg
59 évesen
46.
VI. Frigyes
1808. március 13.

1839. december 3.
 
 
1768. január 28.
Koppenhága

VII. Keresztély dán király és Hannoveri Karolina Matilda walesi hercegnő fia
 
1815. július 31.
Hillerød
Hessen–Kasseli Mária Zsófia
1790. július 31.
Schleswig

Gyermekeinek száma: 8
1839. december 3.
Koppenhága
71 évesen
47.
VIII. Keresztély
1839. december 3.

1848. január 20.
 
 
1786. szeptember 18.
Koppenhága

Frigyes dán koronaherceg és Mecklenburgi Zsófia Friderika mecklenburg-schwerini hercegnő fia
 
1840. június 28.
Hillerød
(1.) Mecklenburgi Sarolta Friderika
1806. június 21.
Ludwigslust
(2.) Schleswig–Holstein–Sonderburg–Augustenburgi Karolina Amália
1815. május 22.
Augustenborg
Gyermekeinek száma: 2
1848. január 20.
Koppenhága
61 évesen
48.
VII. Frigyes
1848. január 20.

1863. november 15.
 
 
1808. október 6.
Koppenhága

VIII. Keresztély dán király és Mecklenburgi Sarolta Friderika mecklenburg-schwerini hercegnő fia
nem koronázták meg
(1.) Oldenburgi Vilma Mária
1828. november 1.
Koppenhága
(2.) Mecklenburgi Karolina Marianna
1841. június 10.
Neustrelitz
(3.) Rasmussen Lujza
1850. augusztus 7.
Hillerød
nem születtek gyermekei
1863. november 15.
Glücksburg
55 évesen
49.

Schleswig–Holstein–Sonderburg–Glücksburg-házi uralkodók (1863–)

szerkesztés
Bővebben: Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-ház
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Házastárs(ak)
Utódai
Elhunyt
IX. Keresztély
1863. november 15.

1906. január 29.
 
 
1818. április 8.
Schleswig

Frigyes Vilmos schleswig–holstein–sonderburg–glücksburgi herceg és Lujza Karolina hessen–kasseli hercegnő fia
Hessen–Kasseli Lujza
1842. május 26.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 6
1906. január 29.
Koppenhága
87 évesen
50.
VIII. Frigyes
1906. január 29.

1912. május 14.
 
 
1843. július 7.
Koppenhága

IX. Keresztély dán király és Lujza hessen–kasseli hercegnő fia
Bernadotte Lujza
1869. július 28.
Stockholm

Gyermekeinek száma: 8
1912. május 14.
Hamburg
68 évesen
51.
X. Keresztély
1912. május 14.

1947. április 20.
 
 
1870. szeptember 26.
Koppenhága

VIII. Frigyes dán király és Bernadotte Lujza svéd hercegnő fia
Mecklenburg-Schwerini Alexandrina
1898. április 26.
Cannes

Gyermekeinek száma: 2
1947. április 20.
Koppenhága
76 évesen
52.
IX. Frigyes
1947. április 20.

1972. január 14.
 
 
1899. március 11.
Koppenhága

X. Keresztély dán király és Alexandrina mecklenburg-schwerini hercegnő fia
Bernadotte Ingrid
1935. május 24.
Stockholm

Gyermekeinek száma: 3
1972. január 14.
Koppenhága
72 évesen
53.
II. Margit
1972. január 14.

2024. január 14.
 
 
1940. április 16.
Koppenhága

IX. Frigyes dán király és Bernadotte Ingrid svéd hercegnő lánya
Monpezat Henrik
1967. június 10.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 2
54.
X. Frigyes
2024. január 14.

napjainkig
 
 
1968. május 26.
Koppenhága

II. Margit dán királynő és Henrik dán herceg fia
Mary Donaldson
2004. május 14.
Koppenhága

Gyermekeinek száma: 4
55.
Dánia uralkodói időrendben

Fordítás

szerkesztés
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of Danish monarchs című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
 • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest: Springer Hungarica Kiadó Kft. 1994. ISBN 963 7775 43 9  , 280–282. oldal
 • John E. Morby: A világ királyai és királynői: Az idők kezdetétől napjainkig [ford.: Hideg János] (eredeti kiadás: J. E. Morby: Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook, Oxford University Press, 1989.). Debrecen: Mæcenas. 1991. ISBN 963 7425 48 9  
 • http://roglo.eu/roglo?lang=da - 2014. április 16.
 • http://www.homar.org/genealog/ - 2014. április 16.
 1. A dán uralkodók azonban, mint Schleswig-Holstein hercegei, nem tartóztak a német választófejedelmek közé (en:Duke of Schleswig; de:Kurfürst – 2014. április 16.).

További információ

szerkesztés