Európai Tudományos Alap

Az Európai Tudományos Alap (ESF, European Science Foundation) 30 európai ország 78 tagszervezetének a szövetsége a tudományos kutatási együttműködés céljából. Fő központja Strasbourgban (Franciaország) van, további szervezeti központok találhatók Brüsszelben és Oostendeben (Belgium). Az ESF egy kormányoktól független, nonprofit szervezet, amely elősegíti Európában a kutatásokat és a fejlesztéseket, az európai tudományos politikát és a tudománystratégiát. A szervezetet 1974-ben alapították.

Az ESF-központ, Strasbourg

Az ESF kutatást támogató és kutatásokat végrehajtó tevékenységére évi 25 milliárd euró áll rendelkezésre. Az Európai Tudományos Alap évenként díjat ítél oda a legkiválóbb kutatásoknak, ez az Európai Latsis díj.

AktivitásokSzerkesztés

Az ESF aktivitása három fő területre összpontosul: stratégia, szinergia és menedzsment.

A stratégiai terv szerint az ESF tudományos előrejelző programokat futtat, amelyek elősegítik a szinergiát, mint a kutatási hálózati programok és az európai kutatók együttműködését segítő projektek. Ide tartozik még a tudomány menedzselése, aminek keretén belül gondoskodik független adminisztratív szolgáltatásokról, tudományos szervezetek és bizottságok részére.

Tudomány stratégiaSzerkesztés

A tudomány stratégia tudományos előrejelzésekkel, kutatási infrastruktúrával és tudománypolitikai ügyekkel foglalkozik.

Projektek
 • „Forward Looks” (Előre tekintetés): ez a projekt a politikusokat és a kutatókat segíti megtalálni az optimális kutatási területeket és a prioritásokat, például a nanotechnológia és az informatika hosszútávú fejlődése, európai élelmiszerek a változó világban stb.)[1][2]
 • „Exploratory Workshops” (Kutató műhelyek): ez a projekt kis csoportokat céloz meg, új kutatási irányok megtalálására, a tudomány új fejlesztéseibe történő integrálásra. 2008-ban 54 workshop alakult vezető kutatók részvételével, az európai országok tudományos életének fellendítésére.
 • Tagszervezetek fóruma: fórum, amin bárki részt vehet tudományos fejlesztésekkel kapcsolatos témák megbeszélésében.
 • Tudománypolitikai eligazítás: ez a projekt a tagszervezetek kormányainak, tudományos szervezeteinek ad eligazítást, ajánlásokat tudománypolitikai témákban. Ilyen például, a “Korszerű biológiai rendszerek az orvosi ellátásban”, stb.
 • EUROHORC (European Heads of Research Councils): kutatásokat kezdeményező és végrehajtó szervezetek vezetőinek szövetsége. Az 1992-ben alakult szervezet aktív szerepet játszik az európai kutatások tervezésében és kivitelezésében.

Tudomány szinergiaSzerkesztés

A tudomány szinergia, az Európa-szintű kutatásokban az kutatók közötti dialógust, együttműködést van hívatva előmozdítani.

 • EUROCORES (European Collaborative Research scheme, Európai Kutatói Együttműködési Séma): elősegíti és lehetővé teszi a különböző európai országok kutatóinak együttműködését. Az EUROCORES programok hat kutatási projektre koncentrál, és elősegíti a jelentős nemzetközi szakfolyóiratokban – például a Science vagy a Nature – történő publikálást is.[3][4]
 • Kutatás hálózati programok: 4–5 éves hálózati programok, melyek keretén belül kutatást segítő szubvenciókra és vendégkutatók cseréjére kerülhet sor.[5][6][7][8]
 • Kutatási konferenciák: az ESF az aktuális kutatási témákról rendszeresen szervez konferenciákat.

Tudomány menedzselésSzerkesztés

A tudomány menedzseléséhez tartozik az EU keretprogram, az ERA-NET szervezése és az Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés (COST). Az ERA-NET-hez tartozik a European Research Icebreaker Consortium –AURORA BOREALIS (ERICON-AB) (Európai Északi-sarki Kutatási Konzorcium) projekt, amely a legkorszerűbb sarki kutatásokat menedzseli.

Az ESK szerkezeteSzerkesztés

Az ESF öt tudományos bizottságból és hat szakértői testületből áll.

Tudományos bizottságok:

 • Európai orvosi kutatások – European Medical Research Councils (EMRC)
 • Emberek közötti kapcsolatok bizottsága – Standing Committee for the Humanities (SCH)
 • Élet, Föld és környezeti tudományok – Standing Committee for the Life, Earth and Environmental Sciences (LESC)
 • Fizikai és műszaki tudományok – Standing Committee for Physical and Engineering Sciences (PESC)
 • Társadalomtudományok – Standing Committee for the Social Sciences (SCSS)

Szakértői testületek:

 • Tengerészet – Marine Board - ESF([1])
 • Európai űrkutatási bizottság – European Space Sciences Committee (ESSC)
 • Arktik és Antarktisz kutatás – European Polar Board (EPB)
 • Rádiócsillagászat – Committee on Radio Astronomy Frenquencies (CRAF)
 • Nukleáris fizika – Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC)
 • Anyagtudományok és mérnöki témák – Material Science and Engineering Expert Committee (MatSEEC)

Irányító testületekSzerkesztés

Az ESF legmagasabb döntéshozó testülete az Éves Közgyűlés, ahol megválasztják az elnököt, alelnököt, a vezérigazgatót, valamint ratifikálják a költségvetést, a kiadásokat, és foglalkoznak az esetleges új tagok felvételével. Az Irányító Tanács alakítja ki, és irányítja az ESF általános stratégiáját. Az Irányító Tanácsban minden tagország képviselve van. A Tanács évente kétszer ülésezik. Az elnök képviseli az ESF-t a nagy nyilvánosság előtt, és más nemzeti-, és nemzetközi szervezeteknél. A vezérigazgató felelős a stratégia és a politika végrehajtásáért. A vezérigazgatót a Tudományos Tanácsadó Testület segíti a munkájában.

Az ESF tagszervezeteiSzerkesztés

Ausztria

 • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich (FWF) (Osztrák Tudományos Alap)
 • Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) (Osztrák Tudományos Akadémia)

Belgium

 • Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) (Nemzeti Tudományos Alap)
 • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) (Flandriai Kutatási Alap)

Bulgária

 • Българска академия на науките (BAS) (Bolgár Tudományos Akadémia)
 • Научни изследвания (Nemzeti Tudományos Alap)

Horvátország

 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) (Horvát Tudományos Akadémia)
 • Nacionalna zaklada za znanost, visoko skolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (NZZ) (Nemzeti Tudományos Alap)

Ciprus

 • Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (RPF) (Ciprusi Kutatási Alap)

Cseh Köztársaság

 • Akademie věd České republiky (ASCR) (Cseh Tudományos Akadémia)
 • Grantová agentura České republiky (GAČR) (Cseh Kutatási Alap)

Dánia

 • Danmarks Grundforskningsfonden (DG) (Dán Nemzeti Kutatási Alap)
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (Dán Tudományos Akadémia)
 • Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation (FKK) (The Danish Council for Independent Research - Humanities) (Emberiséggel kapcsolatos kutatások)
 • Det Frie Forskningsråd - Sundhet og Sygdom (FSS) (The Danish Council for Independent Research - Medical Sciences) (Orvosi tudományok)
 • Det Frie Forskningsråd - Natur og Univers (FNU) (The Danish Council for Independent Research - Natural Sciences) (Természettudományok)
 • Det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv (FSE) (The Danish Council for Independent Research - Social Sciences) (Társadalomtudományok)
 • Det Frie Forskningsråd - Teknologi og Produktion (FTP) (The Danish Council for Independent Research - Technology and Production) (Technológia és gyártás)

Észtország

 • Eesti Teaduste Akadeemia (Észt Tudományos Akadémia)
 • Eesti Teadusfond (ETF) (Észt Kutatási Alap)

Finnország

 • Suomen Akatemia/Finlands Akademi (Academy of Finland) (Finn Tudományos Akadémia)

Franciaország

 • Agence Nationale de la Recherche (ANR) (French National Research Agency) (Francia Nemzeti Kutatási Ügynökség)
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (National Centre for Scientific Research) (Tudományos Kutatások Nemzeti Központ)

Commissariat à l’Énergie Atomique/Direction des Sciences de la Matière (CEA/DSM) (Materials Sciences Division of the Atomic Energy Commission) (Atomenergia Tudományok)

 • Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) (French Research Institute for Exploitation of the Sea) (Tengerészeti Tudományok)
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) (National Institute for Agronomic Research) (Földművelés Tudományok)
 • Institut de recherche pour le développement (IRD) (National Institute for Development) (Nemzeti Fejlesztési Intézet)

Németország

 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (German Research Foundation) (Német Kutatási Alap)

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) (Helmholtz Association of German Research Centres) (Helmholtz Társaság, Német Kutatási Központ)

 • Max-Planck-Gesellschaft (MPG) (Max Planck Society) (Max-Planck Intézet)
 • Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Union of the German Academies of Sciences and Humanities) (Német Akadémiák Egyesülete)

Görögország

 • EONIKO I∆PYMA EPEYNΩN (NHRF) (National Hellenic Research Foundation) (Nemzeti Hellén Kutatási Alap)
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH) (Foundation for Research & Technology - Hellas) (Kutatás és Technológiai Alapítvány)

Magyarország

Izland

 • RANNIS (Izlandi Kutatási Központ)

Írország

 • An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS) (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences) (Ír Kutatási Tanács, Társadalotudományok)
 • Health Research Board (HRB) (Egészségügyi kutatások)
 • Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) (Ír Kutatási Tanács, műszaki tudományok).
 • Science Foundation Ireland (SFI) (Ír Tudományos Alap)

Olaszország

 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (National Research Council) (Nemzeti Kutatási Tanács)
 • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (National Institute for Nuclear Physics) (Nemzeti Intézet, Nukleáris Fizika)

Litvánia

 • Lietuvos Mokslo Taryba (LMT) (Research Council of Lithuania) (Litván Kutatási Tanács)

Luxemburg

 • Fonds National de la Recherche (FNR) (National Research Fund) (Nemzeti Kutatási Alap)

Hollandia

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (Netherlands Organisation for Scientific Research) (Holland Tudományos Kutatási Szervezet)

Norvégia

 • Det Norske Videnskaps-Akademi (Norwegian Academy of Science and Letters) (Norvég Tudományos Akadémia)
 • Norges Forskningsråd(Research Council of Norway) (Norvég Kutatási Tanács)

Lengyelország

 • Polska Akademia Nauk (PAN) (Lengyel Tudományos Akadémia)

Portugália

 • Academia das Ciências de Lisboa (Lisszaboni Tudományos Akadémia)
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (Tudományos és Technológiai Alap)

Románia

 • Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) (Nemzeti Egyetemi Kutatási Tanács)

Szlovákia

 • Slovenská Akadémia Vied (SAV) (Szlovák Tudományos Akadémia)
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) (Szlovák Kutatási és Fejlesztési Ügynökség)

Szlovénia

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) (Slovenian Research Agency) (Szlovén Kutatási Ügynökség)
 • Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti (SAZU) (Slovenian Academy of Sciences and Arts) (Szlovén Tudományos Akadémia)
 • Slovenska Znanstvena Fundacija (SZF) (Slovenian Science Foundation) (Szlovén Tudományos Alap)

Spanyolország

 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Council for Scientific Research) (Tudományos Kutatási Tanács)
 • Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) (Interministerial Committee on Science and Technology) (Minisztériumok közötti Tudományos és Technológiai Testület)

Svédország

 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) (Swedish Council for Working Life and Social Research) (Svéd Társadalomtudományi Kutatások)
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) (Swedish Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning) (Környezetvédelem, Földművelés Tudományok, Térbeli Tervezés)
 • Kungliga Vetenskapsakademien (Royal Swedish Academy of Sciences) (Svéd Királyi Tudományos Akakdémia)
 • Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities|Royal Academy of Letters, History and Antiquities) (Történelemtudományi Intézet)
 • Riksbankens Jubileumsfond (Bank of Sweden Tercentenary Foundation) (300. évfordulós banki alapítvány)
 • Vetenskapsrådet (VR) (Swedish Research Council) (Svéd Kutatási Tanács)
 • Verket för innovationssystem (VINNOVA) (Swedish Agency for Innovation Systems) (Svéd Innovációs Ügynökség)

Svájc

 • Akademien der Wissenschaften Schweiz/Académies suisses des sciences (Svájci Tudományos Akadémia)
 • Schweizerischer Nationalfonds (SNF) (Svájci Tudományos Alap)

Törökország

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) (Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács)

Egyesült Királyság

 • Arts and Humanities Research Council (AHRC) (Humán Területek Kutatási Tanácsa)
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Biotechnológiai és Biológiai Tudományok Kutatási Tanácsa)
 • The British Academy (Brit Tudományos Akadémia)
 • Economic and Social Research Council (ESRC) (Gazdasági és Társadalomtudományi Kutatási Tanács)
 • Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) (Műszaki Tudományok Kutatási Tanácsa)
 • Medical Research Council (MRC) (Orvosi Kutatások Tanácsa)
 • Natural Environment Research Council (NERC) (Környezettudományi Kutatási Tanács)
 • Science and Technology Facilities Council (STFC) (Tudomány és Technológiai Testület)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Strengthen clinical trials driven by investigators, Europe research councils say, BMJ 2009;338:b1111
 2. Better Health and Prosperity in Europe via Improved Clinical Research Archiválva 2010. március 9-i dátummal a Wayback Machine-ben, ESF press release
 3. EUROHORCs-ESF Commit to Play Key Role in Shaping a Competitive ERA Archiválva 2012. február 22-i dátummal a Wayback Machine-ben ESF press release
 4. ESF and EUROHORCs set out joint vision for European Research Area Archiválva 2012. október 6-i dátummal a Wayback Machine-ben CORDIS 27 June 2008
 5. Climate change: Gulf stream collapse could be like a disaster movie, Guardian.co.uk, 29 November 2009
 6. Last Ice Age took just SIX months to arrive, Mail Online, 16 November 2009
 7. Mini ice age took hold of Europe in months, New Scientists, 11 November 2009
 8. EC press release. [2012. október 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. február 2.)

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés