Romániai magyar irodalmi körök

(Irodalmi kör (Erdély) szócikkből átirányítva)

Irodalmi kör, rövidítve IK romániai magyarok közt, 1950-1990.

Áttekintés

szerkesztés

Románia szerte alakultak a művelődési közösségek a helyi szellemi erők kibontására és az irodalom hagyományos és új javainak terjesztésére a szellemi gócokban vagy vidéken. Felkarolták és megvitatták a fiatalok munkáit, s meghívásokkal, előadásokkal közvetlen kapcsolatot teremtettek a tagok és az irodalmi közélet személyiségei, lapjai, intézményei között. Ilyen körök már az 1950-es és 1960-as években keletkeztek, egy részük azonban az első új irodalmi rajok kibocsátása után felbomlott vagy alkalmi rendezvényeknek adta át helyét. Újabb fellendülés és intézményes állandósulás csak az 1970-es években mutatkozott, s ez jelentős mértékben az Igaz Szó és a Művelődés gondoskodásának köszönhető. Az Utunk Körök hírei rovatcím alatt rendszeresen tükrözte az irodalmi körök munkáját.

1982-ben a következő romániai magyar irodalmi körök tűntek ki működésükkel:

Nemcsak irodalmi, hanem szélesebb feladatkörre kiterjedő munkaprogrammal működött az Ady Endre Művelődési Kör Szatmáron, a Kós Károly Műszaki-Művelődési Kör a kolozsvári Hűtő- és Élelmiszeripari Kutató és Tervező Intézetben, a Látóhatár Kör Temesvárt és a Vasárnapi Fórum Nagykárolyban. A fennálló körökben is uralkodó törekvés, hogy az írásbeliség művelését a szépirodalmon túlmenőleg általános művelődési, tudományos és ismeretterjesztő vonatkozásaiban ápolják. A középiskolákban az egykori önképzőkör mintájára működő irodalmi körök tanári irányítással az irodalomtörténeti oktatást egészítik ki.

Hatékonyan az irodalmi kör ott működik, ahol a helyi szerzők jelentkezését megfelelő stilisztikai-esztétikai és társadalmi-nemzetiségi felkészültségű szakbírálat elemzi, ahol a lírát és prózát művészi előadásban elevenítik meg, lemezeket és filmeket forgatnak, s a meghívott írókat, művészeket, szakembereket vita- és munkamegbeszéléseken fogadják.

Akikről köröket neveztek el (válogatás)

szerkesztés

 • Balogh Edgár: Az irodalmi körök szerepe. Utunk 1965/17.
 • Szilágyi Aladár: Váradi fiatalok;
 • Fábián Imre: Szalontai fiatalok. Igaz Szó 1971/1.
 • Kántor Lajos: Intellektuális és népművelési fórum. Korunk 1972/9.
 • Marosi Péter: Ahány kör, annyi szokás. Utunk 1976/25.
 • Gálfalvi György: Rejtett értékek. Igaz Szó 1977/1.
 • Markó Béla: A marosvásárhelyi IK. Igaz Szó 1972/2.
 • Szőcs Géza: Gaál Gábor irodalmi kör, Kolozsvár-Napoca. Igaz Szó 1977/3.
 • Soltész József: Bemutatjuk a szatmári IK-t. Igaz Szó 1977/6.
 • Pongrácz P. Mária: A temesvári Ady-kör évgyűrűi. Igaz Szó 1977/8.
 • Csanádi János: Szembesítés az Olosz Lajos IK-ben. Művelődés 1978/1.
 • Znorovszky Attila: Hullámhegy – hullámvölgy. Művelődés 1979/5.
 • Barabás László: Elöljáró beszéd. Sipos Domokos IK. Művelődés 1979/6.
 • Kercsó Attila–Farkas László: IK és közművelődés Gyergyószentmiklóson. Művelődés 1980/1.
 • Gergely Tamás: Vers közelben. A Mikes Kelemen művelődési kör ciklusai. Ifjúmunkás 1983/10.
 1. Boér Hunor: Mikes Kelemen kultusza Háromszéken. Magyar Tudomány, CLXXIII. évf. 3. sz. (2012. március) 301. o.