Főmenü megnyitása
Az Ivánka család címere[1]

A draskóczi és jordánföldi nemes és báró Ivánka család egy ősrégi magyar nemesi család, mely az Árpád-korból származik.

TörténeteSzerkesztés

A család őse, Ivanich, akit IV. Béla király a Turóc vármegye területén fekvő Draskóc község határában lévő jordánföldi uradalom birtokában megerősített egy 1262-es adománylevéllel. Egy 1266-ból származó adománylevél is fennmaradt, mely Drask és Miklós nevezetű testvérek nevére szól. A családi legenda szerint az első ősük egy bizonyos Erden vagy Endre (Ivanich édesapja), aki 1218-ban a Szentföldről hazatérve II. András királytól szintén királyi adománylevélben a turóci uradalmat kapta. Állítólag ez az adománylevél a tatárjárás során megsemmisült. A családtagok később is udvari hivatalnokok voltak, így több birtokot is megszereztek. Így például Ivánka István Mária királynőtől a nógrádi Halap községet kapta. Az idők folyamán a zniói uradalmat is megszerezték, azonban ezt Ivánka Dénes elzálogosította a premontreieknek, majd a jezsuitáké lett. Ezt a területet később sem sikerült a zálogból visszaváltaniuk, a XX. század elején már a katolikus tanulmányi alap tulajdona volt. Az Ivánkák több ágra szakadtak, így Abaúj vármegye, Hont vármegye és Nógrád vármegye területére is átszármaztak. IV. Károly király 1916-os koronázásakor Ivánka László földbirtokos bárói méltóságot kapott. Ez a bárói ág sajnálatosan 1965-ben, a báróságot kapott László unokájával, az USA-ba emigrált Istvánnal kihalt.

Jelentősebb családtagokSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Révai nagy lexikona (X. kötet, HÉROLD-JÓB; XXI. kötet, kiegészítés A-Z)
  • Gudenus János: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája
  • Jeršová, M. 1937: Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec. Turčiansky sv. Martin.
  1. Borovszky Samu:Magyarország vármegyéi - Hont monográfia