Kabán Annamária

(1953-2019) magyar nyelvész

Kabán Annamária (Kolozsvár, 1953. január 16.2019. június 23.[1]) magyar nyelvész, Kabán Ferenc leánya, Mózes Huba felesége.

Kabán Annamária
Született 1953. január 16.
Kolozsvár
Elhunyt 2019. június 23. (66 évesen)
Kolozsvár
Állampolgársága magyar
Házastársa Mózes Huba
SzüleiKabán Ferenc
Foglalkozása nyelvész
Iskolái
SablonWikidataSegítség

Életútja Szerkesztés

Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a 11-es számú Líceumban végezte (1972), a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyarfrancia szakos tanári oklevelet szerzett (1977). Magyarszováton tanított középiskolában 1987-ig. Nyelv- és stílustörténeti szaktanulmányait a NyIrK, a budapesti Magyar Nyelvőr és a Szemiotikai Szövegtan több kötete közölte. Méliusz Juhász Péter Herbáriumának a 400. évfordulón megjelent új kiadásában (1978,1979) a bevezető tanulmány Nyelvállapot és helyesírás című fejezetének szerzője, a kötet szövegének gondozója, s a kötethez kapcsolódó összehasonlító növénynévjegyzék összeállítója;[2] a VI. osztály számára készült Magyar nyelv című tankönyv (1982) társszerzője.

1987-től a kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetben működött kutatói státusban, kutató, majd főkutató beosztásban. 1980-tól kutatásai a szövegek szemiotikai megközelítését célozták, így vált ő egyben a magyar stilisztika kiváló szakértőjévé, 1988-ban védte meg A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig című kandidátusi disszertációját, e munkáját 1993-ban közreadta a Magyar Tudományos Akadémia.[3] Az 1989-es fordulat után áttelepült Magyarországra és a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa (1993), docense (1994) és tanszékvezető-helyetteseként működött (1993–1997). Leíró nyelvészeti tárgyakat és szövegtant tanított és tanít felsőoktatási intézményekben. 1994-től három éven át a Károli Gáspár Református Egyetemen, 1995-ben egy félévet az egri Eszterházy Károly Főiskolán is tanított.

Publikációi 1978-tól jelentek meg szakfolyóiratokban, kötetekben, illetőleg önálló könyvek formájában. A folyóiratok közül elsősorban a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvőr, a Nyelvtudományi Közlemények, a Modern Filológiai Közlemények, a Nagyvilág, a Forrás, a Magyar Napló, a Helikon, a Korunk és a Tiszatáj hasábjain jelentek meg írásai.

Tagja több tudományos társaságnak: 1982-től a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, 1990-től az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, ahol választmányi tag 1994-ig, 1991-től a Jungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának, 1993-tól a European Association for Lexicography-nak, 1994-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének és a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, 1996-tól a Miskolci Akadémiai Bizottságnak. Kutatásai 1980-tól a szövegek szemiotikai megközelítésére irányultak. E témakörből a Magyar Nyelvőr, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények és a Szemiotikai Szövegtan több kötetében tette közzé tanulmányait.

A Nemzetközi Hungarológiai Központ Magyar nyelvi lexikai minimumszótárának elkészítésében a szótár egyik lektoraként vett részt (1992).

1994-től tagja az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoportnak. Kutatásaik eredményeképpen több kötetet, illetőleg a Nemzeti Tankönyvkiadóval egy füzetsorozatot adtak ki; ő maga is több tanulmány és két füzet szerzője.

Tagja a kolozsvári egyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi magyar szótörténeti tár kutatócsoportjának, a VIII. (1996) és IX. (1997) kötet szerkesztő-munkatársa.

1998-tól az aktuális tagolás szövegszervező szerepe témakörben nyert OTKA kutatási pályázatot. Kutatási eredményeit a Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvjárások című szakfolyóiratokban megjelent tanulmányokban, illetve több tanulmánykötetben közreadott írásában foglalta össze. Önálló könyve a témában Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet címmel a miskolci Bíbor Kiadónál 2005-ben jelent meg. A témáról nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Miskolci Egyetemen, melyen különböző egyetemekről – Budapestről, Pécsről, Szegedről, Debrecenből, Kolozsvárról, az olaszországi Maceratából – vettek rész előadók, illetve küldték el előadásukat. A konferencia anyagát Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia címen szerkesztette kötetbe, mely a Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg 2001-ben.

1999-ben a Lexikológiai és lexikográfiai kutatások az EU-célokat szolgáló kommunikációs feltételek kimunkálása érdekében című OM FKFP 0045/1999 pályázat nyertese. A kutatások eredményeképpen háromnyelvű (magyar–francia–román) szótárat írt és publikált.

2002-től a Stíluskutató Csoport keretében a magyar szakirodalomban sokáig nélkülözött Retorikai-stilisztikai alakzatok lexikonának a megírásába kapcsolódott be, mely 2008-ban jelent meg.

2005-ben a Debreceni Egyetemen habilitált.

Kötetei (válogatás) Szerkesztés

 • Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. Miskolc : Miskolci Egy. K., 2001. 123 p. (Szövegtani tanulmányok 1587-7736) ISBN 963-661-505-5
 • Magyar-francia-román szótár = Dictionnaire hongrois - français - roumain = Dictionar maghiar - francez - român. Kolozsvár : Stúdium Kvk., 2004. 132 p. ISBN 973-643-066-9
 • Szövegek színeváltozása : szórend és értékszerkezet. Miskolc : Bíbor K., 2005. 170 p. ISBN 963-9466-93-X
 • Lét és nyelv. Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat köréből. Miskolc: Bíbor K., 2006. (2., javított kiad., Uo. 2007.)
 • Vers és lélek. Dsida Jenő és költészete. Mózes Hubával. Miskolc: Bíbor K., 2007. 135 p.
 • Textus és intertextus : szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban. Mózes Hubával. Miskolc : Bíbor K., 2009. 160 p. ISBN 978-963-9634-87-9
 • A szövegvizsgálat útjain. Miskolc : Bíbor K., 2009. 189 p. ISBN 978-963-9634-89-3
 • Ó, múzsa, tedd mi istened parancsa. Dsida-versek és -fordítások szövegépítése. Mózes Hubával. Miskolc: Bíbor K., 2011. 213 p.
 • Dsida Jenő: Nyáresti áhítat. Kötetből kimaradt versek, 1928-1938; összeáll. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2013
 • Kabán Annamária–Mózes Huba: Reflexió és önreflexió Dsida Jenő költészetében. Esszék, szövegtani megközelítések; Bíbor, Miskolc, 2014
 • Elődei emberségéből – utódaink emberségéért. A százhuszonöt éve született Reményik Sándor emlékére 2015. május 28-án rendezett miskolci tudományos konferencia előadásai; szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba Bíbor, Miskolc, 2015
 • Honfoglaló, nagy írónemzedék. Az Erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai; szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2016
 • Egész világhoz lángbeszédül. A 110 éve született Dsida Jenő emlékét idéző miskolci tudományos konferencia előadásai; szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2017
 • Kabán Annamária–Mózes Huba: Tárt kapukhoz fényösvény viszen. Dsida Jenő költészete és műfordításai; Guttenberg Pál Népfőiskola–Orpheusz, Szanda–Bp., 2018

Társasági tagság (válogatás) Szerkesztés

Jegyzetek Szerkesztés

 1. Gyászjelentés, Szabadság, 2019. június 26.
 2. Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól / Bev. tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rend. Szabó Attila. (A tanulmány Nyelvállapot és helyesírás című fejezetét írta és az Összehasonlító növénynévjegyzéket összeáll. Kabán Annamária. A mutatókat Sz. Tóth Margit készítette. Bukarest : Kriterion, 1979. 517 p. 6 t.
 3. A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig : Szemiotikai, szövegnyelvészeti megközelítés. Budapest : MTA Nyelvtudományi Intézete, 1993. 130 p., 4 t. : ill., 4 fotó. (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes, 0238 8642 ; 12.) ISBN 963-8461-68-3

Források Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés