Kubinyi Miklós

(1840-1937) földbirtokos, táblabíró, jogász, történész, régész, gyűjtő, heraldikus

felső-kubini és deménfalvi Kubinyi Miklós (Deménfalu, 1840. november 7.Árvaváralja, 1937. január 24.) földbirtokos, táblabíró, jogász, történész, régész, gyűjtő, heraldikus. Árva vármegye történelmének első kiemelkedő kutatója.

Kubinyi Miklós
Született1840. november 7.
Deménfalu
Elhunyt1937. január 24. (96 évesen)
Árvaváralja
Állampolgárságamagyar
Foglalkozásaföldbirtokos, táblabíró, jogász, történész, régész, gyűjtő, heraldikus
SablonWikidataSegítség

Kubinyi Miksa földbirtokos, több megyék táblabírája és Várady-Szakmáry Borbála fiaként született 1840. november 7-én Deménfalun. Apja halála (1849) után a középiskolai tanulmányait a kézsmárki lyceumban, majd az eperjesi collegiumban végezte. Később a pesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet (1864).

1865-ben az árvaváraljai Thurzó uradalomnál alügyészi állást kapott. Az árvai uradalom főkormányzója gróf Zichy Edmund pártfogásába vette és 1875-ben kinevezte az uradalom fő ügyvédjének, majd 1877-ben jogigazgatójának.

Az árvai uradalom sajátságos jog- és birtokviszonyai, fáradhatatlan kutatásai a gazdag levéltárban arra ösztönözték, hogy megírja Árva várának történetét. Árva megye régmúltját is kutatta, melynek során több ásatást végzett. Az 1876-os ősrégészeti kongresszuson megbízták a megye régészeti kutatásával. Eredményeit rendszeresen közölte, a leleteket pedig az árvai várban leltározta, majd az Árvai komposzeszorátus múzeumában, melyet 1869-ben alapítottak is kiállította. Később a leleteket a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. A leletek csak 1939-ben kerültek Turócszentmártonba.

Híres a pecsétgyűjteménye, melyet valószínűleg 1875-ben kezdett felhalmozni és majdnem 300 darabot számlál. A gyűjtemény magját a Thurzó család tagjainak levelezéséből nyert pecsétek alkotják, akiknek több tanulmányt is szentelt. Feltételezhetően Csergheő Géza is merített belőle a Siebmacher-féle címergyűjteményhez. A gyűjteményének szlovák nyelven Jozef Novák szentelt egy kötetet a Szlovákiai családi címerek sorozatában.

Kitüntetései

szerkesztés

Főbb ásatásai és leletszerzései

szerkesztés

Válogatás műveiből

szerkesztés
 • 1870-1872 Közlemények a Thurzó levéltárból (Századok)
 • 1872 Árva vára. Történelmi tanulmány (második kiadás: 1890)
 • 1873 Régi magyar ételrecipe (Századok)
 • 1875 Heby török bég parancsa a hódoltság idejéből (Századok)
 • 1876 Thurzó György (Zichy: Gróf Thurzó György levelei nejéhez I-II)
 • 1879 Az árvai vár levéltárában őrzött pecsétgyűjtemény szám- és betűsorrend szerinti jegyzéke
 • 1882 Ki volt Thurzó György nádor nagyanyja? (Századok)
 • 1882 Felső-kubini urnatemető (Archaeologiai Értesítő)
 • 1883 A felső-kubini urna-temető (Archaeologiai Értesítő)
 • 1884 Das Urnenfeld von Felső-Kubin (Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XIII)
 • 1885 Oroszlánkővári lelet (Archaeologiai Értesítő)
 • 1885 Üdvözlő beszéd Szmrecsányi Dárius Árvamegye főispája működésének félszázados örömünnepe alkalmával Alsó-Kubinban 1885. júl. 1.
 • 1886 Árvamegyei régészeti emlékek (Országos régészeti és embertani társulat Évkönyve)
 • 1888 Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621 (M. Tört. Életrajzok) [1]
 • 1887 3-4. sz. Oroszlánkői lelet (Vágvölgyi Lap)
 • 1888 Egy XVI. és XVII. századi magyar czimer-album (Turul)
 • 1888 Gondolatok egy lábbadozó kórágyánál. Naplótöredék 1876-ból. Kézirat.
 • 1888 A komjáthnai bronzlelet (Archaeologiai Értesítő)
 • 1889 Bethlen Gábor levele Justh Andráshoz (Századok)
 • 1891 Árvamegye
 • 1891 Fibula vagy szíj-tartó lemez (Archaeologiai Értesítő)
 • 1892 Krasznahorkai bronz-lelet (Archaeologiai Értesítő)
 • 1896 A Várady-Szakmáry család története (Turul)
 • 1896 Ünnepi beszéd, melyet Árvamegye törvényhatósági bizottságának millennáris díszközgyűlése alkalmával tartott
 • 1898 Az Árva-Váraljai urna-temetőről (Archaeologiai Értesítő)
 • 1901 Az árvai várkápolna sirboltjai (Turul)
 • 1901 A felső-kubini Kubinyi család története és leszármazása (Franklin, Bp.)
 • 1902 Az isztebnei bronzleletről (Archaeologiai Értesítő)
 • Die vorgeschichtliche Denkmäler Oberungarns (Felső-Magyarország ősrégészeti emlékei, Árva megye - Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben)

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Külső hivatkozások

szerkesztés