Orbán Balázs (író)

(1829–1890) magyar író, néprajzkutató, országgyűlési képviselő, az MTA levelező tagja

Báró lengyelfalvi Orbán Balázs (Lengyelfalva, 1829. február 3.Budapest, 1890. április 19.) magyar író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1887).[1]

Orbán Balázs
Fényképe az 1860-as évekből
Fényképe az 1860-as évekből
Született1829. február 3.
Lengyelfalva
Elhunyt1890. április 19. (61 évesen)
Budapest
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségeszékely
Foglalkozásaíró, néprajzi gyűjtő
Tisztsége
 • magyarországi parlamenti képviselő (1871. szeptember 20. – 1875. május 24.)
 • magyarországi parlamenti képviselő (1875. augusztus 30. – 1878. június 29.)
 • magyarországi parlamenti képviselő (1881. december 6. – 1884. május 19.)
 • magyarországi parlamenti képviselő (1884. szeptember 27. – 1887. május 25.)
 • magyarországi parlamenti képviselő (1887. szeptember 28. – 1890. április 19.)
IskoláiELTE Állam- és Jogtudományi Kar
A Wikiforrásban további forrásszövegek találhatók Orbán Balázs témában.
A Wikimédia Commons tartalmaz Orbán Balázs témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Székelyudvarhely mellett, Lengyelfalván született, régi udvarhelyszéki székely családban. Apja, lengyelfalvi báró Orbán János (17791871),[2] országgyűlési képviselő, aki a francia háborúk alatt katonatiszt volt, anyja, Knechtel Eugénia (18101883).[3] Orbán Balázs emlékiratai szerint félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz (vagy görög) családból származott. Orbán Balázs dédapja, lengyelfalvi Orbán Elek, 1744. november 13-án nyert bárói címet Mária Terézia magyar királynőtől.[4]

Iskoláit Székelyudvarhelyen végezte, előbb a katolikus, majd – mivel ott ógörögöt, matematikát és történelmet is tanulhatott – a református gimnáziumban, de már 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét. Családjával Konstantinápolyba utazott, a velencei származású – valószínűleg a muzulmánok által megmérgezett – nagyanyja, Foresti Mária örökségének átvételére. Hosszas pereskedés után is csak töredékét kapta meg a mesés vagyonnak, így kitanulta az órásmesterséget.[5] Felhasználva a megmaradt lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Eljutott Egyiptomba, ahol megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket, számos erdélyi magyar és román „beduinnal” találkozott, akik a besorozás elől szöktek meg, bejárta Kis-Ázsiát, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit, csodálattal írt a görög nép szabadságharcáról. Keleti élményeit később hat kötetben jelentette meg Utazás Keleten címmel. Az itt látottak hatására erősen antiklerikális nézeteket tett magáévá, melyeknek több művében is hangot adott.

 
 
A Vasárnapi Ujság, 1890/17. számában

Egy nyugati lapból, Athénban szerzett tudomást a magyar forradalomról. A török fővárosból egy szabadcsapattal indult haza, azonban Vidinben értesült a szabadságharc bukásáról. Ezután a magyar emigránsokat segítette szállással és munkahellyel. További élete meghatározó élménye volt, hogy Kossuth környezetébe került. Nem térhetett haza, a császári hatóságok ellenségnek tartották. Londonba utazott, ahol Petőfi barátjával, Teleki Sándorral barátkozott össze. Nagy hatással volt rá a Jersey, majd Guernsey szigetén emigrációban élő Victor Hugo, akinek az volt a véleménye róla, hogy „kétszáz Orbán Balázzsal meg tudnám dönteni III. Napóleon császárságát”.[6]

Csak 1859-ben térhetett haza. Az abszolutizmus éveit, az enyhülés időszakát arra használta fel, hogy bejárja a Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, fényképezett. Munkája eredményeként 18681873 között hat kötetben kiadta fő művét, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen.

1872-től élete végéig tagja volt a magyar Országgyűlésnek, 1848-as, függetlenségi programmal az ellenzékhez tartozott. Parlamenti beszédeit is hat kötetben adta ki. Közben az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott: történelmi tanulmányokat írt, sok újságcikket közölt az ellenzéki lapokban.

Élete kalandos, romantikus, mintha egy Jókai-hős lenne. De ez a regény nem íródott meg, habár Jókai székely tárgyú regényei alaptörténetét tőle hallotta először. Ugyanakkor küzdelmes életének voltak árnyoldalai is. Székelyek buktatták ki egy választáskor, nem mindig értették meg a „Csont bárót”. Késői elismerésként, csak 1888-ban lett az Akadémia levelező tagja. Utód nélkül halt meg.

Társasági tagság

szerkesztés

Emlékezete

szerkesztés
 
Orbán Balázs síremléke

Egyetlen örökösének magyar, közelebbről a székely népét teszi, de hagyatéka fölött hosszas per keletkezik. Temetésén határozzák el, hogy szobrot érdemel, de erre is egy bő évszázadot, 1995-ig kellett várni. Végrendelete szerint Szejkefürdőn temették el. Sírja elé székelykapu-sort állítottak, amelyből az utolsó kapu az övé volt.

Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen iskola, utóbbiban egy fotósklub is viseli nevét. Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa 2011-ben létrehozta az Orbán Balázs-díjat, amelyet olyan személyiségeknek ítélnek oda, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában.[7]

Orbán Balázs-barlang a neve a Vargyas-szoros Természetvédelmi Terület egyik barlangjának.[8]

Származása

szerkesztés
Orbán Balázs családfája[9]
br. Orbán Balázs
(Lengyelfalva, 1829. febr. 3–
Budapest, 1890. ápr. 19.)
író, néprajzi gyűjtő
Apja:
br. lengyelfalvi Orbán János
(Kassamindszent, 1779–
Lengyelfalva, 1871. aug. 24.)
huszárezredes
Apai nagyapja:
br. Orbán Pál
(1751–1829)
őrnagy
Apai nagyapai dédapja:
br. Orbán Elek
(Lengyelfalva, 1703–
Harasztos, 1753)
főkirálybiró
Apai nagyapai dédanyja:
bencenci Olasz Krisztina
Apai nagyanyja:
gr. cserneki és tarkői
Dessewffy Klára
Apai nagyanyai dédapja:
gr. Dessewffy István
alispán
Apai nagyanyai dédanyja:
gecsei Olasz Júlia
Anyja:
Knechtel Eugénia
(Konstantinápoly, 1810–
Szejkefürdő, 1883. dec. 12.)
Anyai nagyapja:
Knechtel János
bányaszakértő
Anyai nagyapai dédapja:
n.a.
Anyai nagyapai dédanyja:
n.a.
Anyai nagyanyja:
Foresti Mária
Anyai nagyanyai dédapja:
n.a.
Anyai nagyanyai dédanyja:
n.a.
 • Utazás keleten. Kolozsvár, 1861, Hat kötet (Ism. Szépirodalmi Figyelő 31. sz.).
 • A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Pest, 1868-73. Hat kötet (33 önálló s 276 szövegképpel. Ismert. Vasárnapi Ujság 1868. 20. sz. Századok 1869, 1871, 1873, Archaeologiai Értesítő, 1869, A Hon 1868. 290., 295., 296., 300. sz., 1870. 57. sz.).
 • Marosvásárhely szab. kir. város leírása. Pest, 1870 (Különnyomat a Székelyföld IV. kötetéből 3 önálló és 10 szövegképpel)
 • Toroczkó és völgyének ismertetése, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. Pest, 1871 (Különnyomat a Székelyföld V. kötetéből, 5 önálló és 9 szövegképpel)
 • Brassó szab. kir. város leírása történelmi, régészeti és természetrajzi szempontból. Pest, 1873 (Különnyomat a Székelyföld VI. kötetéből 3 önálló és 16 szövegképpel)
 • A bárczasági tíz magyar falu leírása, történelmi és régészeti szempontból. Pest, 1873 (Különnyomat a Székelyföld VI. kötetéből 3 önálló és 14 szövegképpel).
 • Orbán Balázs országgyűlési beszédei 1871-től 1884-ig. Pest, 1875-84. Öt füzet. (Különnyomat az Országgyűlési Naplóból)
 • Kelet tündérvilága vagy Szaif Züliázán szultán. Arab rege. Ali-bey után ford. Kolozsvár, év n. Két rész egy kötetben (Díszkiadásban is 4 kőnyom. képpel)
 • Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam III. A Kisfaludy-társaság megbízásából szerkesztik és kiadják. Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób székelyföldi gyűjtése. Kolozsvár, 1882
 • A székelyek származásáról és intézményeiről. Kolozsvár, 1888 (Értekezések a történ. tud. köréből. XIII. 9.)
 • Törökországról s különösen a nőkről; vál. Steinert Ágota, jegyz. Fodor Pál; Terebess, Budapest, 1999
 • Sztambultól Szejkéig; vál., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibliogr. Balázs Ádám; 3. bőv. kiad.; Kriterion, Kolozsvár, 2009
 • Válogatott írások és beszédek; vál., szerk., jegyz. Lövétei Lázár László; Székelyföld Alapítvány, Csíkszereda, 2018 (Székely könyvtár)
 1. familysearch.org Orbán Balázs gyászjelentése
 2. familysearch.org Orbán János gyászjelentése
 3. familysearch.org Orbán Jánosné Knechtel Eugénia gyászjelentése
 4. A 120 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Acta miscellanea – F. 9. – Orbán
 5. Balogh Péter: Székely életek. (Hozzáférés: 2015. április 19.)
 6. Mikó Imre: Orbán Balázs a Székelyföld szerelmese,. Korunk, 1968. július. (Hozzáférés: 2015. április 19.)
 7. Átadták az Orbán Balázs-díjakat. [2014. október 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 9.)
 8. Vargyas-szoros Természetvédelmi Terület honlapja. [2010. október 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 9.)
 9. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája K–O, Tellér Kiadó, Budapest, 1993, 416–418. o. ISBN 963-817-800-0

További információk

szerkesztés
 • Orbán Balázs emlékezete, Budapesti Dávid Ferenc Egyesület, Budapest, 1940
 • Kós Károly: Orbán Balázs, a néprajzkutató, Tudományos Kiadó, Kolozsvár, 1957
 • Orbán Balázs: Torda város és környéke (hasonmás kiadás), Helikon Kiadó, Budapest, 1984, ISBN 9632079000
 • Orbán Balázs: Torda város és környéke, Európa Kiadó, Budapest, 1986, ISBN 9630739534
 • Orbán Balázs örökösei. Válogatott tanulmányok, esszék, naplójegyzetek Orbán Balázs személyéről és életművéről; szerk. Majla Sándor; Ablak, Székelyudvarhely, 1995
 • Orbán Balázs: Székelyföld és Erdély, CD-ROM, Arcanum, Budapest, 2001, ISBN 9639374148
 • Zsigmond Győző: Orbán Balázs idejében és ma. A legnagyobb székely szűkebb szülőföldje történeti néphagyományának összehasonlító vizsgálata; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2001
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (hasonmás kiadás), Babits Kiadó, Szekszárd, 2002, ISBN 9639272779
 • Orbán Balázs emlékszoba, Lengyelfalva. Kiadatlan fényképek; szerk. Zepeczaner Jenő; Haáz Rezső Múzeum–Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005
 • A legnagyobb székely, Orbán Balázs; szöveg Lőwey Lilla, fotó Váradi Péter Pál; PéterPál, Veszprém, 2009 (Erdély, Székelyföld, 17.)
 • Orbán Balázs, a székely lélek apostola. Tanulmányok, emlékbeszédek, versek; vál., összeáll. Beke Sándor; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2010 (Erdélyi Gondolat művelődési kiskönyvtár)
 • Az idő fényképe. Orbán Balázs és Veress Ferenc nyomán; fotó Fekete Zsolt, szöveg Vida Gábor, Fekete Zsolt; Méry Ratio, Samorín, 2010
 • Kovács Piroska: Orbán Balázs kapui; 2. bőv. kiad.; Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, 2012
 • A Székelyföld leírása a MEK-en
 • Orbán Balázs török tárgyú írásai a Terebess Ázsia E-Tárban
 • Bolgár Dániel: Orbán Balázs orientalizmusa, videoelőadás az Adatbank Caféban
 • Ismeretterjesztő film Orbán Balázsról
 • Fényképfelvételek Orbán Balázs sírjáról

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés