Pákosi Paksy Szemere (fl. 14171461), Tolna vármegye alispánja, földbirtokos.

ÉleteSzerkesztés

Az ősrégi kihalt Rátót nemzetségbeli nemesi pákosi Paksy család sarja. Apja Paksy László (fl. 13771425) mester, földbirtokos. Nagyapja Paksy Domokos (fl. 1366), földbirtokos, akinek a fivére Paksy Leusták (fl. 13481361), tárnokmester, szlavón bán, Somogy megye főispánja, földbirtokos volt. Paksy Domokosnak és Paksy Leustáknak az apai nagyapai dédapja Rátót nembeli Roland (fl. 12411277), aki 1247-ben országbíró, 1248 és 1260 között nádor, majd 1274 és 1275 között ismét nádor, 1277-ben pedig újra országbíró volt.

1417-ben Zsigmond király Paksy Domokos fiainak, Lászlónak és Miklósnak, valamint János, Zemere és Olivérnek, a nevezett László fiainak és Imrének, a fenti Miklós fiának panaszára meghagyja a leleszi káptalannak, hogy vizsgálatot tartson Pazany Mátyás Gergely ellen, mivel ezek a Paksyaknak halászi jobbágyait megverték. 1419-ben Zsigmond király parancsa a leleszi káptalanhoz, mely szerint vizsgálatot rendel tartani Apostagi Domokos fia László és Miklós, László fiai János és Zemere, Miklós fia Imre panaszára azon hatalmaskodási ügyben, melyet a Kemecseyek halászi birtokukon elkövettek. Paksy Szemere 1432 és 1443 között Tolna megye alispánja.[1]

Házassága és leszármazottjaiSzerkesztés

Feleségül vette a jómódú köznemesi származású özvegy földvári Zuborné Derecskey Krisztina (fl. 14451475) asszonyt, akinek az apja Derecskei Pál (fl. 14001420) zarándi alispán, világosvári várnagy, földbirtokos volt. A menyasszonynak az apai nagyszülei Derecskei Lőrinc és Ozorai Borbála (fl. 1400) voltak. Derecskei Lőrincné Ozorai Borbálának a nagynénje Ozorai Borbála (fl. 13981426), akinek a férje Ozorai Pipó (13681426), főkincstartó, szörényi bán, nagybirtokos.[2] Paksy Szemere és Derecskei Krisztina frigyéből született:

JegyzetekSzerkesztés

  1. Turul 1883-1950. 1911. 1911-2. KI VOLT A PAKSY CSALÁD ŐSE?
  2. Turul 1883-1950. 1908.1908-2 VEGYES. Földvári és pataji Zuborok. Földvári és pataji Zuborok. Wertner Mór
  3. Historia et ars. Módy György válogatott tanulmányai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 59. Debrecen, 2006). Módy György válogatott tanulmányai. III. Történettudomány. Sámson története a XVI. század közepéig