Pákosi Paksy Lajos (fl. 1479-1489), diósgyőri vár várnagya, földbirtokos.[1]

ÉleteSzerkesztés

Az ősrégi Rátót nemzetségből származó pákosi Paksy család sarja. Apja pákosi Paksy Szemere (fl. 14171461), Tolna vármegye alispánja, földbirtokos, anyja Derecskey Krisztina (fl. 14451475) volt. Az anyai nagyapja Derecskei Pál (fl. 14001420) zarándi alispán, világosvári várnagy, földbirtokos. Az anyai nagyapai dédszülei Derecskei Lőrinc és Ozorai Borbála (fl. 1400) voltak; Derecskei Lőrincné Ozorai Borbála nagynénje Ozorai Borbála (fl. 13981426), akinek a férje Ozorai Pipó (13681426), főkincstartó, szörényi bán, nagybirtokos.[2][3]

Fiatal korában a pozsonyi egyetem diákja volt; később Paksy Lajos a diósgyőri vár várnagya lett. Mátyás király 1476-ban vette nőül Aragóniái Beatrixot. Elvben az esküvő után át kellett volna adnia hitvesének a királynénak járó jövedelmeket (többek között a diósgyőri várt az uradalmával együtt). Az uralkodó azonban nem siette el ezt a kötelességét. Diósgyőrt is csupán 1481-ben tudta átvenni a királyné. Első várnagya nem is olasz, hanem magyar ember volt: Paksy Lajos, aki több évig vezette az uradalmat.[4][5]

Házasságai és leszármazottjaiSzerkesztés

Feleségül vette parlagi Parlaghy Lúcia (fl. 14951521) kisasszonyt, akinek a szülei Parlaghy György (fl. 14521485), királyi ajtónállómester, Borsod vármegyeispánja, diósgyőri várnagy, valamint Vizaknai Miklós lánya, Borbála (fl. 14751496) voltak.[6] Paksy Pálné Parlaghy Lúcia leánytestvére, enyingi Török Imre valkói főispánné parlagi Parlaghy Krisztina volt, enyingi Török Bálint édesanyja.[7] Paksy Lajos és Parlaghy Lúcia frigyéből született:

JegyzetekSzerkesztés

  1. Historia et ars. Módy György válogatott tanulmányai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 59. Debrecen, 2006). Módy György válogatott tanulmányai. III. Történettudomány. Sámson története a XVI. század közepéig
  2. Turul 1883-1950. 1908.1908-2 VEGYES. Földvári és pataji Zuborok. Földvári és pataji Zuborok. Wertner Mór
  3. Turul 1883-1950. 1911. 1911-2. KI VOLT A PAKSY CSALÁD ŐSE?
  4. Zombori István szerk.: Az értelmiség Magyarországon a 16.—17. században (Szeged, 1988)Kubinyi András: A Jagelló-kori értelmiség
  5. Haris Andrea szerk.: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 7. Országos Műemlékvédelmi Hivatal,) Buzás Gergely: A paksi ferences kolostor kérdése
  6. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában V. KÖTET. KOLOZSVÁRMEGYE. FŐBB BIRTOKOSAI:
  7. Benedek Gyula - Zádorné Zsoldos Márta: Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek 1075-1526 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 3. (Szolnok, 1998)