Zicsi Zichy Rafael (fl. 15311584), Zala vármegye alispánja, földbirtokos.

A Zichy család címere

ÉleteSzerkesztés

Az ősrégi dunántúli nemesi zicsi Zichy családnak a sarja. Apja Zichy Benedek (fl. 14821512), földbirtokos, anyja az ősrégi Rátót nemzetségbeli pákosi Paksy Judit (fl. 1521) volt. Az apai nagyszülei Zichy Benedek (fl. 1404-1467), földbirtokos és a Győr nemzetségbeli szerdahelyi Imreffy Anna (fl. 1458-1489) voltak; szerdahelyi Imreffy Anna szülei Szerdahelyi Imre (fl. 1411-1444), földbirtokos és Corbaviai Katalin voltak.[1] Az anyai nagyszülei pákosi Paksy Lajos (fl. 1479-1489), diósgyőri várnagy,[2] földbirtokos és parlagi Parlaghy Lúcia (fl. 1521) voltak; Paksy Lajosné Parlaghy Lúcia apja Parlaghy György (fl. 14521485), királyi ajtónállómester, Borsod vármegyeispánja, diósgyőri várnagy, földbirtokos. Anyai oldalon az elsőfokú unokatestvére Paksy Jób (fl. 1549-1588), Tokaj királyi várának kapitánya, földbirtokos, huszártiszt volt, aki 1552-ben védte az egri várat az ostrom alatt. Zichy Rafael nagynénjei Zichy Perpetua (fl. 1495), akinek a férje Maráczy László (fl. 1495), földbirtokos valamint Zichy Katalin (fl. 1474-1496), akinek a férje szenterezsébet Terjék András (fl. 1453-1484), földbirtokos voltak.[3]

1543-ban Zichy Rafael Zala vármegye rovásadó-összeírója és adószedője volt. Ugyanakkor a vármegyében játszott szerepének fontosságát látszik igazolni, hogy Várdai Pál (14831549) esztergomi érsek utasítása alapján királyi emberként (homo regius) is feladatokat látott el.[4] 1548-ban Zichy Ráfael új királyi adományt vesz Gutorföldére és egyben szerzett megerősítő királyi adományt az ősi birtokokra.[5] 1549-ben Zichy Rafael földbirtokai Budafalva, Fintafalva, Jakabfalva, Mersölc, Vörcsök, és Zajk településeken feküdtek.[6] Zichy Rafael pozícióinak az erősödésére és presztízsének növekedésére utal, hogy 1553-ban a Zala vármegyei nemesség megbízásából őt, illetve Rajky Gábort küldték a Magyar Kamarához vármegyéjük képviseletében. 1554 és 1555 között Zichy Rafael, mindketten Nádasdy Tamás servitorai, viseltek zalai alispánságot.[7][8]

Házasságai és leszármazottjaiSzerkesztés

 
A szentbalázsi Szele család címere

1531-ben feleségül vette a Zala vármegyei ősrégi nemesi származású szentbalázsi Zele Erzsébet (fl. 1531) kisasszonyt, akinek a szülei szentbalázsi Zele Balázs (fl. 14841503), zalavári várnagy, földbirtokos és a nádasdi Nádasdy családnak a sarja, nádasdi Nádasdy Zsuzsanna voltak.[9] A menyasszonynak az apai nagyapja szentbalázsi Zele Antal (fl. 14731513), Zala vármegye alispánja, földbirtokos volt. Az anyai nagyszülei Nádasdy Ferenc (fl. 14941541), nagykanizsai várkapitány, földbirtokos és a szenterzsébeti Terjék családnak a sarja, szenterzsébeti Terjék Orsolya (fl. 1529) voltak.[10] Zele Balázsné Nádasdy Zsuzsanna fivére báró nádasdi és fogarasföldi Nádasdy Tamás (14981562) a Magyar Királyság nádora.[11] Zichy Rafaelné Zele Erzsébetnek az elsőfokú unokatestvére szentbalázsi Zele Jakab (fl. 15381571), nagykanizsai kapitány, földbirtokos. Zichy Rafaelné Zele Erzsébetnek a nagynénje szentbalázsi Zele Erzsébet, akinek a férje konschinai Konszky Péter (fl. 15071529), szlavóniai ítélőmester, földbirtokos, aki 1515. február 21-én címeres levelet szerzett. Zichy Rafael és szentbalázsi Zele Erzsébet házasságából született:

 • Zichy György (fl. 15481604), Moson és Vas vármegye alispánja, földbirtokos. 1.f.: sávolyi Josa Ilona. 2.f.: asszonyfalvi Ostffy Anna.
 • Zichy Zsigmond (fl. 1544)
 • Zichy János (fl. 1549)
 • Zichy Tamás (fl. 1556), földbirtokos. Felesége: Baán Zsófia
 • Zichy Margit. 1.f.: loósi Viczay Mihály. 2.f.: háshágy Háshágyi János
 • Zichy Katalin. Férje: Szelestey Ferenc.
 • Zichy Zsuzsanna
 • Zichy Anna
 • Zichy Orsolya. Férje: Fejér Gáspár
 • Zichy Magdolna

Első felesége halála után elvette beregszói Hagymásy Anna úrhölgyet, akitől nem született gyermeke.[12]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Kammerer Ernő: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. X. (Budapest, 1907.)
 2. Historia et ars. Módy György válogatott tanulmányai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 59. Debrecen, 2006). Módy György válogatott tanulmányai. III. Történettudomány. Sámson története a XVI. század közepéig
 3. Boldogfai Farkas Ákos András. Ambrus litteratus és a Maráczy család. (In: Nobilitas. Szerk: Gudenus János. 2018)
 4. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000)
 5. Bodri László – Madarász Gyula – Zsadányi Oszkár: Zalavármegye ismertetője (1933) MÁSODIK RÉSZ. Zala vármegye községeinek történeti ismertetése
 6. Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén II. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990)Zala megye 1549
 7. Levéltári Szemle, 54. (2004)Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. számBilkei Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához / 39–57. o.
 8. Egy nyugat-magyarországi köznemes Mohács évszázadának forgatagában: Zichy Rafael és a Zichy család a 16. század első felében. VASI SZEMLE 74. : 2 pp. 194-204., 2020. Károlyi Bálint.
 9. Sorozaton kívüli kiadványok Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996) Dokumentumok
 10. Turul 1883-1950. 1899. 1899-3. A KÖKÉNYESI, UTÓBB SZENT-BALÁZSI SZELE CSALÁD ÉS 1428-IKI CZIMERES LEVELE. (Szines hasonmással és a szöveg közt két rajzzal.)
 11. genealogy.eu Nádasdy 02
 12. genealogy.eu Zichy család 02


előző első alispán:
gersei
Pethő János

Zala vármegye alispánja

15541555

következő első alispán:
felsőrajki
Rajky Gábor