A pozsonyi csata 907. július 4. és 7. közé tehető időben zajlott, a mai Pozsony (korabeli írásokban: Braslavespurch vagy Brezalauspurc) alatt. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglaló magyarok 895-896-os bejövetele után a magyar fennhatóság területe nyugat felé 907-re már megközelítette a mai Ausztriában lévő Enns folyó vidékét, ezért akart a Keleti Frank Királyság döntő katonai csapást mérni a magyarokra, hogy megsemmisítse, vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Fejedelemség és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, amelyben Luitpold bajor herceg és Theotmár salzburgi érsek is elesett. Szinte a teljes bajor nemesség életét vesztette a csata során.[3] A magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, mely 955-ig a magyar határvonal lett.[4] A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háborúnk. A csatát sokáig nem értékelte jelentőségéhez mérten a hazai történetírás. A győztes csatát követően több mint 120 évig nem lépett ellenséges katona a magyarok földjére. A honfoglalók berendezkedhettek az új hazájukban.

Pozsonyi csata
A honfoglalás fontos eseménye
Peter Johann Nepomuk Geiger: Schlacht bei Pressburg (1850)
Peter Johann Nepomuk Geiger: Schlacht bei Pressburg (1850)
Dátum 907. július 4–7.
Helyszín A mai Pozsony területe
Eredmény Magyar győzelem
Harcoló felek
Bavaria Arms.svg
Keleti Frank Királyság
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Magyar Fejedelemség
Parancsnokok
IV. Lajos keleti frank király
Luitpold bajor őrgróf 
valószínűleg Árpád nagyfejedelem[1]
Haderők
20' max 30 000 fő[2]max 20 000 fő "két tumen"[2]
Veszteségek
A sereg nagy része megsemmisült, 3 püspök és 35 gróf vesztette életétNem jelentős
A Wikimédia Commons tartalmaz Pozsonyi csata témájú médiaállományokat.
Európa 900 körül

ElőzményekSzerkesztés

Frank BirodalomSzerkesztés

 
A Frank Birodalom kiterjedése 900 körül
 
A pozsonyi győzelem révén az Enns folyóig magyarokhoz került terület (Marcha Orientalis)

899-ben meghalt a magyarok korábbi szövetségese, Arnulf keleti frank király, és a magyarok hamarosan Berengár itáliai király szövetségesei lettek. A Keleti Frank Királyságban Arnulf fia, Gyermek Lajos uralkodott, aki helyett valójában Hatto mainzi érsek kormányozta a birodalmat, amelynek magyarokkal határos részén, a Bajor Hercegségben Luitpold bajor herceg uralkodott. [4] 904 nyarán Gyermek Lajos meghívására Kurszán, a magyarok egyik legfőbb fejedelme a Fischa folyó melletti tárgyalásokra érkezett kíséretével, de orvul megtámadták és utolsó szálig legyilkolták őket.

PannóniaSzerkesztés

A honfoglalás részeként a magyarok 900-ban végleg elfoglalták a Dunántúlt, amelyet a római kortól Pannóniának neveztek. A támadók Linzig jutottak előre, ahol a bajor seregek visszavonulásra kényszerítették a magyar hadat. Az új határ a Fischa folyó lett.

Délen elfoglalták a Bánságot, Bácskát, a Temesközt és a Szerémséget, 906-ra pedig már a DrávaSzáva közét is.

MoráviaSzerkesztés

Északon 902–906 között a magyarok végleg felszámolták a Morva Fejedelemséget, és Moráviát elszakították a Keleti Frank Királyságtól. Regino középkori német krónikás művében 906-ban, már mint megtörtént eseményről számol be arról, hogy I. Szvatopluk morva fejedelem halála után "országát fiai rövid ideig szerencsétlenül tartották, s a magyarok a földig mindent elpusztítottak"

A felvonuló haderőkSzerkesztés

IV, XXI 18: Ugri duos reges Dursacum et Bugothum créant [ca. 900]. Pannonias ante in vastam solitudinem Danubio tenus redactus occupant, eas Boiis auferunt, ubi colonias Ugrorum deducunt.

IV, XXI 19: Ludovicus […] Annasiburgium […] se confert […]. Ibi decretum omnium sentencia Ugros Boiariae regno eliminandos esse […].

Johannes Aventinus: Annales Boiorum[5]

Korabeli források szerint a bajor hadsereg 907. június 17-én indult meg Ennsburgból (Enns) Gyermek Lajos keleti frank király névleges vezetésével. A bajor haderő három nagy oszlopban vonult fel a Duna folyó vonalán. Luitpold bajor herceg vezette az egyiket a folyó balpartján, Theotmár salzburgi érsek hadoszlopa a Duna jobbpartján haladt, a harmadik sereg, amely a felvonuló bajor hadinép élelmezéséről gondokodott, Sieghard bajor herceg parancsnoksága alatt tevékenykedett és a hajóhad igénybevételével a Dunán nyomult előre. A király a tartalék seregével Ennsburgnál maradt vissza. [6][7] [8] [9] Ez a dátum és a csata dátuma közötti különbség megfelel a korabeli katonai alakulatok mozgási sebességének. Sem a bajor, sem pedig a magyar sereg méretére vonatkozólag nincs megbízható számadat. Az a forrásokkal alá nem támasztható legenda, hogy a bajor sereg százezres lett volna, teljesen valószerűtlen, ekkora sereg elképzelhetetlen ebben a korban.[10]

A csataSzerkesztés

 
Frank lovagok csatája a magyarokkal

A csata leírása a korabeli nekrológiumok (halottas könyvek), valamint Johannes Aventinus hat évszázaddal későbbi írásaiból maradt ránk. A csata maga július 4-én és 5-én zajlott le, azonban a nekrológiumok szerint már korábban is voltak halálesetek, a felvonulás közben. [11]

Aventinus forrásértékű leírása szerint[12] a bajor sereget két hadoszlopra osztva a Duna két oldalán vonultatták fel. Az északi (bal parti) erősebb sereg vezére maga a fővezér, Luitpold őrgróf volt, a délié (jobb parti) pedig Theotmár érsek. A párhuzamosan haladó hadak között úszott lefelé az utánpótlást biztosító flotta Sieghardt parancsnokságával. A magyarok célja az volt, hogy a számbeli túlerőben levő, de megosztott ellenség ne egyesülhessen egy döntő csapásmérésre. Ehhez először a csapatok átkelését és az utánpótlás lehetőségét kellett megakadályozni. Így a csata első napján taplós nyilakkal felgyújtották a német hajókat. Sieghardt is csak néhányadmagával menekült meg, s vitte a hírt a királynak Ennsburgba.

A magyar csapat lovas íjászai július 5-ére teljesen felőrölték a Ditmár vezette seregrészt. Megsemmisítették a Luitpold őrgróf vezette sereget is.

(a magyarok) Szokásuk szerint cseleket alkalmazva küzdenek, hol meghátrálnak, hol szorongatják ellenfelüket, s mindezt annyi velük született fortéllyal, akkora gyorsasággal és katonai tapasztalattal teszik, hogy eldönteni is nehéz, hogy mikor veszedelmesebbek ránk nézve: amikor éppen ott vannak vagy már el is vonultak, amikor menekülnek vagy éppen támadnak, amikor éppen békét színlelnek vagy hadakoznak.
– Aventinus Bajorok Évkönyve Fordította: Veszprémy László.

Elesett maga Luitpold, Ditmár érsek, két püspök (Utto freisingi püspök és Zakariás brixeni püspök), három apát és tizenkilenc gróf. [4] [megj 1]

Az üldöző magyar lovasság levágta a menekülőket, majd Ennsburghoz érve megfutamodást színlelt. A vár őrsége lépre ment, és üldözésükre indult. A magyar lovasság visszafordulván megsemmisítette az 'üldözőket'. A menekülő király is csak nehezen jutott el Passauig. [13]

Pozsonyi csata Zalavárnál?Szerkesztés

 
A Keleti Frank Királyság határvidéke a 9. században. A Mosaburg központú terület nem terjedt ki a Dunáig és a Dráva torkolatáig

Boba Imre[14] és Charles R. Bowlus[15] nyomán Szőke Béla Miklós nagydoktori értekezésében felvetette, hogy a pozsonyi csata helyszíne nem Pozsony, hanem Mosaburg (Zalavár) lett volna.[16] Elképzelését többek között arra építette, hogy Mosaburgnak 907-ben két évtizede Brezlav volt a birtokosa, és a 'Brezalauspurc' elnevezésben a 'Breszláv vára' névadás érhető tetten.[17] Az opponensek közül Zsoldos Attila nem fogadta el ezt az azonosítást,[18] Marosi Ernő viszont a disszertáció „legnagyobb horderejű megállapításának” nevezte.[19] Az opponenseken kívül a kutatók többsége a hírlapokban is megjelenő elképzelést elutasította.[20][21]

KövetkezményekSzerkesztés

A győzelem megerősítette a Magyar Nagyfejedelemség helyzetét a Kárpát-medencében, határait kitolta az Enns folyóig. Árpád nagyfejedelem haláláról a történészek az adathiány miatt különféleképpen vélekednek. Az egyik álláspont szerint, Árpád és három idősebb fia a pozsonyi csatában vesztette életét, a másik éppen Árpád halálával és a legkisebb fiú (Zolta) hatalomra jutásával magyarázza, hogy IV. Lajos vezérei a támadásra kedvezőnek ítélték az időt.[22] A pozsonyi győzelem után egészen II. Konrád német-római császár 1030-as támadásáig nem lépett nyugati támadó hadsereg magyar területre.

A csatáról szóló korabeli forrásokSzerkesztés

 
Keleti-frank lovagok
 
Hátrafelé nyilazó magyar lovas és az őt üldöző frank lovag
 
Hátrafelé nyilazó magyar lovas harcos
 
A pozsonyi csata emlékműve, Lébény

Sváb évkönyv:

 • 907. (év) A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget (bajor határőrgróf) megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták. [23]
 • 907. (év) A bajorok teljes seregét megsemmisítették a magyarok. [24]

Salzburgi évkönyv:

 • 907. (év) Nagyon szerencsétlen harc folyt Braslavespurchnál (Pozsony) július Nonae-je 4. napján (július 4-én) [25]

Johannes Aventinus (Johannes Turmair) humanista történetíró részletesebben írt az eseményekről. Munkáját egyesek hiteltelennek tartották, főleg időben távollévő volta miatt, míg végül Veszprémy László filológiai és hadelméleti érvekkel hitelesítette leírását, kimutatva, hogy ez a késő középkori munka mára elveszett, korabeli értesüléseken alapul, és értékes kútfő.[26] Aventinus munkáját értékesnek tekinti Szabados György[27] is.[28] Veszprémy érvei, röviden összefoglalva:[29]

 • Aventinus a bajor történelem felkészült, szakavatott ismerője volt.[30]
 • Nem tüntette föl, milyen forrásokat használt, de ettől még lehet hiteles; számos, az újkorban fölbukkant forrás hitelesíti, amit írt.[31]
 • Aventinus magyar forrásokat is használt.[32]
 • Aventinus történész munkamódszere az idő távlatában is állja a kritikát.[33]

Aventinus leírása (kivonatolva a fontosabb részek)[34] a következőképpen szól:

„Germánia és a bajorok királya, Lajos az egész Bajorországra kiterjedt újoncozás után a bajorok új városába, Ennsvárba megy… hadat üzennek a magyaroknak, a Duna mindkét partján megindulnak a bajor előkelők harcra kész és támadó sereggel. Lajos Burchard passaui püspökkel, Aribo prefektussal Ennsburgban marad vissza. A hadvezérek a csapatokat három részre tagolják. Luitpold, az osztrák határ parancsnoka az északi parton, Theotmar salzburgi érsek pedig a délin halad… a Dunán pedig hajókon a király rokona, a semnonok vezére Sighard és a bajor urak, Rathold, Hatto, Meginward és Isangrim vezetik a csapatokat. De a magyarok sem maradnak tétlenek és gondatlanok, komolyan felkészülve tűnnek fel, mindent, ami hasznukra lehet, fegyvereket, katonákat, lovakat jó előre készenlétbe helyeztek… Mintha csak fürge lovaikkal akarnák áttörni a harcvonalat, nagy erővel támadnak, hatalmas nyílfelhőt bocsátanak ki. A bajorokat a szaruíjaikból kilőtt nyílvesszőkkel borítják el, majd ismét hátrálnak. Gyorsabbak nehéz fegyverzettel felszerelt seregünknél, amikor még azt hisszük, hogy távol vannak, már ott is teremnek, s amilyen gyorsan jönnek, ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. Amikor már azt hiszed, hogy győztél, a legnagyobb veszélyben találod magad… elsöprő rohammal ott teremnek, ugyanolyan hirtelen eltűnnek, először menekülést színlelnek, majd lovaikat megfordítva támadnak, nyilaznak, és dárdát vetnek, jobbról, balról, szemből vagy éppen hátulról körbe száguldoznak, kifárasztják a mieinket, majd minden oldalról ránk rontanak, a megfáradt bajorokat letámadják, fölébük kerekednek, eltiporják és legyilkolják őket… a magyarok éjjel a Dunán titkon átúsztatnak, Lajos legátusát Luitpoldot… egész csapatával együtt a táborban megölik. A rákövetkező napon azokkal végeznek, akik a hajókon tartózkodtak. Három napon át folyamatosan folyik a harc az égiek haragvásának közepette: a bajor nemesség legnagyobb része elpusztul, a köznépet számolás nélkül vágják le.” Johannes Aventinus: Annales Boiorum (Torma és Veszprémy, 2008. 214–215. Veszprémy László fordítása)[5]

Tévhitek és mítoszok a pozsonyi csatárólSzerkesztés

A 21. század elején számos, főleg az interneten keringő legenda és mítosz keletkezett a pozsonyi csatáról, amelyek annak jelentőségét messze túlértékelik, világraszóló diadalnak állítják be, annak ellenére, hogy a korabeli forrásokban alig esik róla említés. Ezekből a mítoszokból kiindulva sokan túlzott fontosságot tulajdonítanak a pozsonyi csatának, így pl. Czakó Gábor író is.[35] Az természetesen tény, hogy a győzelemmel a magyarság sikeresen megszilárdította hatalmát a Kárpát-medencében, ám ennek nem volt különösebb világtörténelmi hordereje, mint az sokan hiszik vagy hangoztatják.

A legelterjedtebb téveszme, hogy a pozsonyi magyar győzelem az egyetemes hadtörténelem egyik legnagyobb bravúrjának számít, olyannyira, hogy a csata kötelező tananyag a West Point Katonai Akadémián az Egyesült Államokban. Több nyomós ok zárja ki annak lehetőségét, hogy a modern hadtörténelem és hadászati oktatás foglalkozzék a pozsonyi ütközettel, különösen az, hogy az egykorú leírások a csatáról rendkívül szűkösek, a 15. században keletkezett részletesebb leírások valóságtartalma és tényszerűsége pedig sok kívánnivalót hagy maga után.[36]

A West Point Katonai Akadémián valóban szerepel a pozsonyi csata a konzultációs témák között, ahogy sok más magyar vonatkozású hadtörténeti esemény is. A pozsonyi csatára a középkori könnyűlovassági harcmodor kapcsán hivatkoznak, de nem része a törzsanyagnak, a kötelezően használt tankönyvekben nem fordul elő az akadémián, következésképp az ütközetről nem is tehetnek kötelező vizsgát az amerikai kadétok.[37]

A másik gyakran hangoztatott, de nem igazolt állítás, hogy a magyarok ellen vonuló nyugati sereg egyfajta összeurópai koalíciónak volt a hadereje, amelynek szándéka a magyarok fizikai megsemmisítése (kiirtása). Ennek a téveszmének az alapja a korabeli latin nyelvű források félrefordítása, ahol kiirtással azonosítanak olyan kifejezést, mely sokkal inkább jelenthet legyőzést vagy elüldözés-t.[38] A frankoknak inkább volt célja a dunántúli és egyes felvidéki területek visszahódítása, a magyarok onnan történő kiszorítása. Nem találni tényleges említést vagy utalást arra, hogy célzott irtóhadjárat készült volna a magyarok ellen. Mindenesetre erre a feltevésre alapozva szeretnék egyesek a pozsonyi ún. „honmegtartó” csata napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni Magyarországon.[39][40]

MegjegyzésekSzerkesztés

 1. Liutpold őrgróf halálát július 5-ére datálja a Freisingi nekrológium.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Veszprémy László: A kalandozások kora. http://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3534&id=329362 Archiválva 2013. szeptember 25-i dátummal a Wayback Machine-ben
 2. a b Veszprémy László: A kalandozások kora. http://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3534&id=329778 Archiválva 2014. január 7-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. Egy elfeledett diadal A 907. évi pozsonyi csata
 4. a b c Csorba
 5. a b UNGARN - JAHRBUCH Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete
 6. Bánlaky
 7. Aventinus
 8. Torma Gyermek Lajos ajándékozó levele
 9. Santosuosso, Antonio. Barbarians, Marauders, and Infidels: The Ways of Medieval Warfare. New York, NY: MJF Books, 148. o. (2004). ISBN 978-1-56731-891-3 
 10. Veszprémy László: A kalandozások kora - A pozsonyi csatában a bajor sereg százezer fős, a magyar negyvenezer fős volt? http://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3534&id=329778 Archiválva 2014. január 7-i dátummal a Wayback Machine-ben
 11. Torma
 12. Aventinusról lásd alább.
 13. Szabó 148-154. o.
 14. Szőke Béla Miklós, Antaeus - Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 31-32. (A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének közleményei, 2010) p. 12, n. 14.
 15. Szőke, Béla M.: Mosaburg/Zalavár. In: Kouřil, P. (szerk.) Great Moravia and the Beginnings of Christianity. Brno : Archeologicky Ústav Akademie Ved Ceské Republiky, 2014, 494.
 16. Pannónia a Karoling-korban. (Akadémiai nagydoktori thesis)
 17. Válasz az opponensi véleményekre
 18. Zsoldos Attila bírálói véleménye
 19. Marosi Ernő opponensi véleménye
 20. Át kell írni a tankönyveket? Zaol.hu
 21. Pozsonyi vagy zalavári csata? – Történészi álláspontok a helyszínazonosításról
 22. Szabó
 23. Torma Sváb évkönyv
 24. Torma Sváb évkönyv
 25. Torma Salzburgi évkönyv
 26. Veszprémy László (2008): Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok. Argumentum Kiadó, Budapest, 20–42. old.
 27. MTA Történettudományi Intézet; MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatárs.
 28. Szabados György: Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: MÁR A MÚLT SEM A RÉGI… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Szerk: HUBBES László – POVEDÁK István. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 84-97. old (Továbbiakban: Szabados 2015.) http://real.mtak.hu/32753/1/Szabados_2015_Semeistos_Almos_Arpad_u.pdf
 29. Veszprémy László: A csata utóélete a történetírásban. In: EGY ELFELEDETT DIADAL - A 907. ÉVI POZSONYI CSATA. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum BUDAPEST, 2008 (Továbbiakban: Torma és Veszprémy 2008.) http://mek.oszk.hu/14600/14671/14671.pdf
 30. "Aventinus a bajor történelem egyik legjobb ismerője volt. Hét esztendőn át járta Bajorország városait és kolostorait, s rengeteg feljegyzést készített. Kutatásai eredményeként számos középkori munkát ő adott ki elsőként, továbbá számos város, egyház és kolostor történetét külön is összefoglalt a (Scheyern, Passau, Alt-Ötting stb.). (…) a numizmatikusok rendkívül nagyra értékelik az érmék iránti érdeklődését, miként nevezték már az első diplomatikusnak (oklevélszakértőnek) is. 1517–1519. évi utazását – amikor majdnem száz helyszínt keresett fel források után kutatva – csak „Iter bavaricum”-ként emlegetik, és voltak „kedvenc” levéltárai, ahová többször is visszatért. A mű bevezetőjében maga is rendkívül büszkén vallja, hogy „szó szerint leírtam minden fennmaradt kéziratot, oklevelet, privilégiumot, levelet, krónikát, verset, mondást, történetet, mise- és imádságoskönyvet, kalendáriumot, nekrológiumot, szentek életét, […] követ, érmet, sírkövet, feliratot …” Torma és Veszprémy 2008. 201. old
 31. „(…) forrásai konkrét lelőhelyét sohasem adta meg, jelentős bizonytalanságot és kényelmetlenséget okozva ezzel a későbbi kutatásnak. Másrészt azonban az is bizonyított, hogy olyan források is kezébe kerültek, amelyek – időlegesen – „elvesztek”, és csak a 19-20. században kerültek ismét elő, mint például a csata helyéről egyedül tudósító Salzburgi Évkönyvek 1921-ben. Egyébként Aventinus nagyon helyesen, elsőrangú forrásoknak az okleveleket, hivatalos iratokat, törvényeket, utasításokat, leveleket, a mindennapok írásbeliségének műfajait tekintette, s az elbeszélő forrásokat mellékes, kiegészítő forrásnak tartotta. Bizonyosnak tűnik, hogy Aventinus még talált más forrásokat is, legalábbis nekrológiumokat, s segítségül hívva Nagy Károly avarok elleni hadjáratának leírását, a 907. évi eseményeket hitelt érdemlően rekonstruálta.” Torma és Veszprémy 2008. 202. old.
 32. „A magyar középkori krónikákat is hasznosította Aventinus, ám arról nem tehet, hogy éppen a kalandozások vonatkozásában azok nem tudtak igazán a segítségére lenni, s egyéb információikban is inkább félrevezették, mint segítették. Annyit megengedhetünk, hogy több mindent találhatott, még ha azok terjedelmükben és jellegükben inkább az évkönyvszerű rövid híradásokhoz lehettek hasonlóak.” Torma és Veszprémy 2008. 204-205. old.
 33. "Aventinus a mai őstörténészeket megszégyenítő eredménnyel és jó érzékkel dolgozott, sőt hadtörténeti vénája is jelesre vizsgázott ez esetben. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy benne tisztelhetjük a korai magyar hadtörténelem első igényes, tudós feldolgozóját, még ha csak egy részfejezet erejéig is. Torma és Veszprémy 2008. 205. old.
 34. Szabados 2015. nyomán
 35. Czakó Gábor: A pozsonyi csata titkolásának okairól (3szek.ro)
 36. Tévhitek a magyar kalandozásokról (urbanlegends.hu)
 37. Négyesi Lajos: A pozsonyi csata (rubicon.hu)
 38. Már kiirtani sem akarták a magyarokat? (tényleg.com)
 39. 1111 éve arattak diadalt Árpád vitézei – Látványos megemlékezés a pozsonyi csata évfordulóján (zaol.hu)
 40. A honmegtartó pozsonyi csata – a legfényesebb magyar győzelem (kurultaj.hu)[halott link]

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés