Rekviem

az elhunytak lelki nyugalmáért tartott szentmise
(Requiem szócikkből átirányítva)

A rekviem (latinul requiem) a tridenti liturgiában az elhunytak lelkéért, fekete színű miseruhában mondott szentmise, vagyis gyászmise volt. Requiemnek nevezik, mivel e szóval kezdődik („Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis”, a. m. „Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik”). A tridenti gyászmisében elmaradnak az olyan örömet kifejező részek, mint a Gloria és a Credo, valamint az Alleluja; az „ite missa est” helyett azt mondta a pap: „requiescant in pace” (nyugodjanak békében); a mise végén a népre adni szokott áldás elmarad, minthogy a pap a szentmiséből nyert áldást a megholtakra alkalmazza. A gyászmisét néha a templomban felállított ravatal mellett a libera szertartás követi.

A római katolikus szertartás szerint a gyászmise részei:

Zeneművek

szerkesztés

A gyászmisék ünnepélyességének emelésére sok zeneszerző írt rekviemnek nevezett egyházi zeneművet:

 
Mozart Requiem-kéziratának részlete