Rosty Albert

főjegyző, alispán

Barkóczi Rosty Albert Ferenc János (Sopron, 1779. december 10.Pest, 1847. november 4.) Békés vármegye alispánja, főjegyzője, táblabíró, földbirtokos.[1][2]

barkóczi Rosty Albert
Született 1779. december 10.
Sopron
Elhunyt 1847. november 4. (67 évesen)
Pest
Nemzetisége magyar
Házastársa ehrenberghi Eckstein Anna (1801-1843)
Gyermekei Rosti Pál
SzüleiRosty Pál
Foglalkozása békési alispán
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

 
A barkóczi Rosty család címere.

Rosty Albert az eredetileg Vas vármegyei nemesi származású barkóczi Rosty család sarjaként született Sopronban. Édesapja barkóczi Rosty Pál (1745-1810) főhadnagy volt, Vas megyei táblabíró, elítélt magyar jakobinus, édesanyja nedeczei Nedeczky Anna (1764-1839), Nedeczky Albert és Újváry Walburga bárónő lánya volt.[1] Albert nagyapja barkóczi Rosty Ferenc (1718-1790), királyi tanácsos, Vas vármegye alispánja, vármegyei követ, táblabíró, Vas megyei földbirtokos volt. Rosty Albert nagynénje, Rosty Katalin (17531787),[3] akinek a férje mezőszegedi Szegedy Ignác (17361796), királyi tanácsos, Zala vármegye alispánja, földbirtokos, Vas- és Zala megyék táblabírája; Szegedy Ignác és Rosty Katalin lánya és egyben Rosty Albert elsőfokú unokatestvére, mezőszegedi Szegedy Róza (17741832), Kisfaludy Sándor költőnek a felesége volt.

1799-ben jogi hallgató volt a bécsi egyetemen. 1807. március 16-án a főispán táblabíróvá tette. 1805. november 19.-én a nemesi felkelés alkalmával első kapitánnyá választották a gyalogsághoz, de alig 20 nappal később kérte, hogy helyette, öccse Rosty Károlyt (1785-1835)[1] nevezzék ki.[4] 1802 és 1812 között Rosty Albert Békés vármegye aljegyzője, 1811-ben Békés vármegye országgyűlési követe, 1812-től 1819-ig vármegyei főjegyző, 1819-től 1826-ig békési másodalispán volt.[5] Albert elköltözött a szentandrási uradalomba Békés megyébe magára vállalva a jószágigazgatást. 1816-ban Szentandráson 32 jobbágya és több zsellére volt, 1825-ben bizonyságlevelet kapott arról, hogy a csabacsüdi puszta és Szentandráson lévő részek tulajdonosa, valamint Komlósnak és Szentetornyának arendalis birtokosa volt.[4]

A kitűnő muzsikus és a zene igen nagy kedvelője Rosty Albert, házánál gyakran zeneestéket szervezett, ahol már nagyon fiatal korában vett részt Erkel Ferenc.[6]

1843-ban, a nehéz anyagi körülményekben levő sógornőjét, Eckstein Alojziát, Novák Antal (1797-1843) békési alispán özvegyét,[7] beköltöztette gyermekeivel együtt a saját pesti házába, ahol eltartotta egészen haláláig.[8]

A reformkor eszméi úttörője, a 65 éves Rosty Albert táblabíró, tóthkomlósi közbirtokos 1844. június 27.-án örökváltási szerződést írt alá jobbágyaival hogy, felszabadítsa őket.[9] 1845. január 26.-án nyilatkozatot küldött a vármegyét, hogy értesítse a szándékáról, hogy önkéntesen adó alá veti magát. Saját szavai szerint: "Én alólírt mélyen érezvén azon igazságtalanságot, mely hazánk adózóin az egész nemesi birtok adómentesége által századok óta elkövettetik, s mely sok részben irigylett alkotmányunkat becsében lejjebb szállította, minthogy reményem, miszerént a törvényhozás a századunk szellemével ellentétben állót kiváltságot meg fogja szüntetni..."[10]

1847. november 5.-én hunyt el Pesten a Fördő utcai Polák házban.[11]

Házassága és gyermekeiSzerkesztés

Rosty Albert 1824. május 23-án feleségül vette Pesten[1] ehrenberghi Eckstein Anna Franciska (*Pest, 1801. június 2.–†Pest, 1842. július 5.) kisasszonyt,[12][13] Ehrenbergi Eckstein Ferenc (1769 – 1833) orvosdoktor, császári és királyi tanácsos és Wehner Erzsébet lányát. A házasságból született:

SzármazásaSzerkesztés

barkóczi Rosty Albert családfája
barkóczi
Rosty Albert
Ferenc János
(Sopron, 1779. december 10.
Pest, 1847. november 4.)
Békés vármegye alispánja, főjegyzője, táblabíró, földbirtokos.
Apja:
barkóczi
Rosty Pál

Jakab
(Ják, Vas vármegye, 1745. július 10.
Ivánc, Vas vármegye, 1810. október 26.)
táblabíró, főhadnagy,
elítélt magyar jakobinus, földbirtokos
Apai nagyapja:
barkóczi
Rosty Ferenc

(1718. – † Kám, Vas vármegye, 1790. február 4.)
Vas vármegye alispánja és országgyűlési követe, királyi tanácsos, földbirtokos
Apai nagyapai dédapja:
barkóczi
Rosty László
(fl. 17101730)
Vas vm.-i főszolgabíró, földbirtokos
(Szülei: barkóczi Rosty István, a gróf Batthyány családnak a jószágkormányzója,
földbirtokos és jobbágyi Jobbágyi Regina)
Apai nagyapai dédanyja:
zalalövői
Csapody Mária
(fl. 17101714)
(Szülei: zalalövői Csapody István, győri lovas alparancsnok,
a zalalövői várkapitány, földbirtokos és osztopányi Perneszy Zsófia)
Apai nagyanyja:
balásfalvi
Orosz Mária
(*Győr, 1720. december 11.
Ják, 1751. április 19.)
Apai nagyanyai dédapja:
balásfalvi
Orosz Ferenc
(1675Győr, 1739)
Győr vármegye főjegyzője, győri szolgabíró, földbirtokos
(Szülei: balásfalvi Orosz István hadnagy)
Apai nagyanyai dédanyja:
nemes
Lassek Erzsébet
(1691Győr, 1733. április 15.)
Anyja:
nedeczei
Nedeczky Anna
(Paks, 1764. június 26.1839)
Anyai nagyapja:
nedeczei
Nedeczky Albert
(Pozsony, 1739. április 22.–†?)
földbirtokos
Anyai nagyapai dédapja:
nedeczei
Nedeczky Károly
királyi tanácsos, földbirtokos
(Szülei: nedeczei Nedeczky Imre, ítélőmester, királyi személynök,
földbirtokos és hrabovai Hrabovszky Eszter)
Anyai nagyapai dédanyja:
lengyeltóti
Lengyel Krisztina
(1710Lesencetomaj, 1756. szeptember 25.)
(Szülei: lengyeltóti Lengyel Miklós, Somogy vármegye alispánja,
szigligeti főkapitány, földbirtokos és martonfalvi Martonfalvay Magdolna)
Anyai nagyanyja:
báró
Újváry Walburga
Anyai nagyanyai dédapja:
báró
Újváry László
császári és királyi tábornok, földbirtokos
(Szülei: nemes Újváry Imre, Királyi levéltári őr,
aranysarkantyús vitéz, földbirtokos és alsó- és felsősurányi Sigray Borbála)
Anyai nagyanyai dédanyja:
báró
Száraz Erzsébet
(Pest, 1724. augusztus 30.
Paks, 1781. október 21.)
(Szülei: báró Százaz György, királyi személynök, királyi udvari kamarai titkár,
földbirtokos és királydaróczi Daróczy Katalin)

ForrásokSzerkesztés

 1. a b c d Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. 400. o.
 2. familysearch.org: Rosty Albert születésének adatlapja
 3. Valló István szerk.: Győri Szemle 4. évfolyam, 1933.IV. évfolyam. 7-9. szám. 1933. szeptember-novemberADATTÁRGéfin Gyula: Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. (1. közlemény)
 4. a b Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848. Gyula, 2009 (Közlemények Békés megye és környéke történetéből ; 11.) Békés vármegye tisztviselői, szegődményes alkalmazottai és szolgaszemélyzete 1715–1848. Prozopográfiai adattár. 430. o.
 5. Völgyesi Orsolya: Közlemények Békés megye és környéke történetéből 9. Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái, 1830?1832. Gyula, 2002 Egy reformkori politikai karrier Békés megyében: Novák Antal. 202.o
 6. Implom József: OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez II. 1695–1848. Békéscsaba, 1971. – 440 p. – (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 4.)B. A MAGÁNFÖLDESÚRI KORSZAK (1720—1848)XXXIV. KÖLTŐK ÉS MŰVÉSZEK 4. Erkel Ferenc) Hogyan lett Erkel magyar zeneszerző. 344. o.
 7. MNL. Békés megyei levéltár - Archontológia - Békés megye alispánjai 1715-1950 - Novák Antal életrajza. [2015. szeptember 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 2.)
 8. Völgyesi Orsolya: Közlemények Békés megye és környéke történetéből 9. Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái, 1830?1832. Gyula, 2002 Egy reformkori politikai karrier Békés megyében: Novák Antal. 210. o.
 9. Réfi Oszkó Magdolna: Iratfajták, irattípusok (Levéltári módszertani füzetek 6. 1988) II. Iratminták. 115. o.
 10. Implom József: OLVASÓKÖNYV Békés megye történetéhez II. 1695–1848. Békéscsaba, 1971. – 440 p. – (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból ; 4.)C) BÉKÉS MEGYE A REFORMKOR POLITIKAI ÉLETÉBEN7. Békés megyei követek az 1847/48. évi országgyűlésen. 368. o.
 11. familysearch.org: Rosty Albert gyászjelentése
 12. familysearch.org: Eckstein Anna születésének adatlapja
 13. familysearch.org: Rostyné Eckstein Anna gyászjelentése
 14. familysearch.org: Rosty Anna Erzsébet Antónia születésének adatlapja
 15. MACSE - Amade Rudolf adatlapja