Győr vármegye (németül: Komitat Raab, latinul: Comitatus Jauriensis, szlovákul: Rábsky komitát) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság dunántúli részében. A terület ma Magyarország és Szlovákia között van felosztva. Északról Pozsony vármegye, keletről Komárom vármegye, délről Veszprém vármegye, nyugatról Sopron vármegye, északnyugatról pedig Moson vármegye határolta. Központja Győr volt.

Győr vármegye
Győr - Régi megyeháza (former County Hall).jpg
Győr vármegye címere
Győr vármegye címere

Fennállás 1000-1949
Ország Magyar Királyság
Központ Győr
Népesség
Népesség 136 295 1910
Nemzetiségek 98% magyarok
1,5% németek
0,5% szlovákok, horvátok
Vallás katolikusok, reformátusok
Földrajzi adatok
Terület1 534  km2
Térkép
Győr vármegye térképe
Győr vármegye térképe
Győr vármegye domborzati térképe
Győr vármegye domborzati térképe
A Wikimédia Commons tartalmaz Győr vármegye témájú médiaállományokat.
Győr vármegye közigazgatási térképe 1910-ből

FöldrajzSzerkesztés

Győr vármegye területének legnagyobb része síkság, csak délen találhatók némi dombok. Síksága a Kisalföldhöz tartozik, a dombság a Bakony legészakibb csoportja. Folyóvizekben mindig gazdag volt (árvíz jellemző volt a vármegyére) (Duna, Rába, Rábca, Marcal).

TörténelemSzerkesztés

Győr vármegye a legöregebb magyar vármegyék egyike. Szent István király Győr (Geur) német lovagot nevezte ki győri ispánná. Ő a Győr nemzetség őse, és a város, illetve vármegye névadója is. 1177-ben említik először a ma minden történész által hitelesnek tartott ispánjának nevét. 1185-ben III. Béla magyar király egy oklevele utal a létező győri várispánságra. A vármegye iratai 1552-től a nemesi közgyűlés jegyzőkönyvei 1580-tól folyamatosan fennmaradtak.

Székesfehérvár 1543. évi török elfoglalása után a vármegye Győrtől délre eső területe török hódoltsági terület lett. 1593-ban a vármegyében 493,5 porta 859 adózó családfővel, 1594–1598 közt a vármegye teljesen török kézen volt. Az 1611-es nemesi összeírás szerint a vármegyében: 147 nemes jogállású személy, ebből 10 egyházi személy, vagy testület. 20 győri armalista (birtok nélküli) nemes, 41 bajcsi és bácsai prediális (egyházi) nemes, 30 falusi kisnemes, 4 rác nemes. 1616-ban történik első említése az alszolgabírói tisztségnek. 1619-ben a vármegye lakossága Győr város nélkül 150,25 porta, kb. 15 000 fő. 1623-ban keletkezett első adat a táblabírói tisztségre. 1681-ben Győrben 123 armalista, a vármegyében 15 predialista nemes, és 31 falusi kisnemes volt, 1715-ben pedig a vármegyében 8 nemes, 1517 jobbágy, 418 zsellér, összesen 1943 háztartás. Ebből 1911 magyar, 32 német háztartás. 1719-ben Győr város nélkül a vármegye lakossága kb. 13-14 000 fő. 1785–1790 közt II. József magyar király rendeletére összevonták Győr, Moson, Komárom, Sopron, Vas, Veszprém, Esztergom vármegyéket Győri Kerület néven a győri székhellyel.

A napóleoni háborúk során, 1809. augusztus és november közt a vármegye területe, Csilizköz kivételével, francia megszállás alá került.

1888-ban a vármegye lakossága Győr város nélkül 109 493 fő, területe 1381,11 km². 1918-tól a vármegye Dunától északra fekvő területei Csehszlovákia része lett. 1920-ban a vármegye lakossága Győr város nélkül 90 839 fő, területe 1397 km².

1923-ban Magyarországon maradt területeit a szintén csonka Moson és Pozsony vármegyékkel összevonták, létrehozva Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét, melynek neve a második világháború után Győr-Moson megye lett. Ez az 1950-es megyerendezéskor egyesült Sopron megyével, így jött létre Győr-Sopron megye, neve 1990 óta Győr-Moson-Sopron megye.

LakosságSzerkesztés

A vármegye összlakossága 1910-ben 136 295 fő volt, ebből:

KözigazgatásSzerkesztés

A vármegye a 19. század végétől, amikor a megyéknek állandó járási székhelyeket kellett kijelölniük, három járásra volt felosztva:

Győr vármegye ispánjai, főispánjai, vezetőiSzerkesztés

 • Geur, 1000 után
 • György, 1137
 • Pok nembeli (?) Kornél (az első, minden kutató által hitelesnek tartott győri ispán), 1177
 • Damján, 1188
 • Kornél, 1192
 • Márton, 1209
 • Miklós, 1212
 • Jula, 1221
 • Hedrik, 1223–1231
 • Simon, 1232–1234
 • Buzát, 1237
 • Miklós, 1239
 • Móric, 1243
 • Detrik, 1251
 • Lőrinc, 1258
 • Dénes, 1271
 • Selta (Selke), 1274
 • László, 1291
 • Pál, 1299
 • Simon, 1300
 • Héder nembeli Kőszegi Miklós (győri püspök is), 1313–1318
 • Nagymartoni Pál, 1318
 • Hédervári Miklós, 1324–1330
 • Hédervári Dezső, 1330
 • Fonyi Balázs, 1332
 • Zólyomi Doncs, 1332
 • Doncs fia László, 1333
 • Fonyi Balázs, 1335
 • Meggyesi Móric, 1337–1338
 • Meggyesi Simon, 1347–1360
 • Gönyűi János, 1360–1379
 • Himfi Benedek, 1379–1380
 • Csáktornyai Lackfi István, 1391
 • Marcali Dénes, 1398–1402
 • Gersei Pető János, 1405
 • Berencsi „Sáfár” István, 1411
 • Silstrang Erhard, 1413–1417
 • (Idősebb) Rozgonyi István, 1422–1439
 • (Ifjabb) Rozgonyi János, 1441–1443
 • Újlaki Miklós, 1451
 • Salánki Ágoston (győri püspök is), 1453–1465
 • Monoszlói Csupor Demeter (győri püspök is), 1466–1480
 • Nagylucsei Orbán (győri püspök is) 1481–1486
 • Erdődi Bakócz Tamás (győri püspök is), 1486–1494
 • Snapek Zsigmond, 1494
 • Szatmári Ferenc (győri püspök is), 1495–1508
 • Erdődi Bakócz Tamás (esztergomi érsek is), 1509–1510
 • Felsőszelestei és kövesszarvi Gosztonyi János (győri püspök is), 1510–1525
 • Paksy Balázs (győri püspök is), 1525–1526
 • Laki Bakith Pál, 1526 után 1537
 • Laki Bakith Péter, 1537–1539
 • Újlaki Ferenc (győri püspök is), 1540–1554
 • Gregorianci Pál (győri püspök is), 1554–1565
 • Delfini Zakariás (győri bíboros-püspök is), 1565–1571
 • Liszthy János (győri püspök is), 1572–1577
 • Trakostyáni Draskovich György (győri püspök is), 1578–1587
 • Heresinczy Péter (győri püspök is), 1587–1590
 • Kutassy János (győri püspök is), 1592–1597
 • Hetesi Pethe Márton (győri püspök is), 1598–1605
 • Náprági Demeter (győri püspök is), 1606–1619
 • Lépes Bálint (győri püspök is), 1619–1623
 • Dallos Miklós (győri püspök is), 1623–1630
 • Kissennyei báró Sennyei István (győri püspök is) 1630–1635
 • Trakostyáni Draskovich György (győri püspök is) 1635–1650
 • Szederkényi Püsky János (győri püspök is) 1651–1657
 • Széchényi György (győri püspök is) 1658–1685
 • Kollegradi Gróf Kollonich Lipót (győri püspök is) 1685–1695
 • Wettin Keresztény Ágost, szász herceg (győri püspök is) 1696–1725
 • Gróf Sinzendorff Fülöp Lajos (győri püspök is) 1726–1732
 • Groll Adolf (győri püspök is) 1733–1743
 • Vázsonykői gróf Zichy Ferenc (győri püspök is) 1743–1783
 • Vázsonykői gróf Zichy Károly, 1783–1785
 • Radványi gróf Győry Ferenc (győri kerületi főnök) 1785–1790
 • Vázsonykői gróf Zichy Károly, 1790–1826
 • Gróf Zichy-Ferraris Ferenc, 1826–1839
 • Szolgaegyházi Marich Dávid, 1841–1845
 • Galántai gróf Esterházy Károly, 1845–1848
 • Szabó Kálmán (kormánybiztos) 1848
 • Lukács Sándor (kormánybiztos) 1848
 • Gróf Zichy-Ferraris Bódog (császári-királyi biztos) 1848–1849
 • Lukács Sándor (kormánybiztos) 1849
 • Rohonczy Ignác (császári-királyi polgári főbiztos) 1849–1850
 • Dorner Ede (megye főnök) 1850–1860
 • Gróf Zichy-Ferraris Bódog, 1860–1861
 • Balogh Kornél, 1861–1867
 • Gróf Zichy-Ferraris Bódog, 1867–1868
 • Loósi és hédervári Gpgróf Viczay Héder 1868–1873
 • Sziklósi Szabó Kálmán, 1875–1882
 • Hédervári gróf Khuen-Héderváry Károly 1882–1883
 • Fiáth Ferenc, 1883–1884
 • Németújvári gróf Batthyány Lajos, 1884–1892
 
Laszberg Rezső
 • Gróf Laszberg Rudolf (Rezső) 1892–1906
 • Zombori Lippay Géza, 1906–1910
 • Goda Béla, 1910–1912
 • Szodfridt József, 1912–1917
 • Szabó István, 1917–1918
 • Lippay Zoltán (kormánybiztos) 1918–1919
 • Wajdits Béla (kormánybiztos) 1919
 • Dr. Pogány Imre (a győri munkástanács vezetője) 1919. március 21–29.

I. Direktórium (1919. március 29. - május 3.) tagjai:

 • Wajdits Béla (lemondott 1919. április első napjaiban)
 • Dr. Pogány Imre, Nagy István.

II. Direktórium (1919. május 3. – 10.) tagjai:

 • Szabó József, Wajdits Béla, Müller Károly (lemondtak)

III. Direktórium (1919. május 10. – 28.) tagjai:

 • Müller Károly, Wajdits Béla (kilép a direktóriumból 1919. május 18. – 28. közt), Nits István (1919. május 18-án leváltják)
 • Zemanek Antal (Nits István helyére lép 1919. május 18-án)
 • Müller Károly (a győri munkástanács intéző bizottságának elnöke) 1919. május 28. – augusztus 7.
 • Bibiti és legéndi Horváth Bálint (kormánybiztos-főispán) 1919. augusztus – 1920 tavasza.

A győri török szandzsák vezetőiSzerkesztés

 • Oszmán pasa, volt szkourai bég 1594. szeptember 29. után – 1595. augusztus 5. Esztergom ostrománál esett el.
 • Ali Mahmud pasa, sorrentói olasz renegát 1595. augusztus 5. után – 1598. március 29.

ForrásokSzerkesztés

 • Levéltári szemle, 1988/3
 • Kerekes-Enyedi: Győr-Moson-Pozsony k.e.e vármegyék ismertetője, és monográfiája
 • Arrabona (A győri Xantus János Múzeum évkönyvei)
 • Fényes E: Győr vármegye
 • Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525) (Győr, 2005)

JegyzetekSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye, 1908