Schulek család (felvidéki)

A feltételezések szerint a Schulek-család eredeti neve Sulyok lett volna és a család a XVI. században a török elől húzódott volna fel Árva megyébe, Árvanagyfaluba, Velicsnaba. Neve itt alakult volna át először Sulyekké, majd ebből lett a Schulek név. A család nem élt nemesi jogaival, mert iratai 1683-ban tűzvész alkalmával elhamvadtak, amikor III. János lengyel király csapatai a török által megtámadott Bécs felmentésére Árvanagyfalun átvonultak, a lakossággal támadt nézeteltérés miatt a községet felgyújtották és a templom is leégett, amelynek oltárában a nemes családok fontos iratait őrizték; a Schulek család 1683 előtti iratai is elégtek a tűzvészben. A katolikus anyakönyvek is elégtek, csak 1689-től vannak meg.[1]

1771 előtt a Schulek, Sulek, Sülek és Szulek, 1771 után már csak a Schulek nevet írták be az árvanagyfalui anyakönyvekben a katolikus papok. 1689-ben az első megmaradt keresztelési és a halotti anyakönyvekben is a Schulek név található meg. A Schulekek az 1600-as évek elejétől az iparos, kézműves szakmát űzték, de közéleti feladatokat (bíró, ügyész, esküdt stb.) is vállaltak. Az 1700-as évek második felétől a Schulek család tagjai közül sokan, főleg, akik lelkészek és tanítók voltak, Árvanagyfalut elhagyták és szétszóródtak az egész Felvidéken, majd később a jelenlegi Magyarország északi részén települtek le. A nyolcadik generációtól kezdve a Schulek család értelmiségi foglalkozásúnak tekinthető, földbirtokkal nem rendelkeztek, állami hivatalokat nem vállaltak, független értelmiségiek voltak. A Schulek család tagjai közül többen nemzetközi hírnévre tettek szert kutatásaik, elsősorban az építészet, a természet-, a sport- és orvostudományok terén elért sikereik révén.

A Schulek családfaSzerkesztés

Jelentősebb SchulekekSzerkesztés

AlbumSzerkesztés

Kutatási forrásokSzerkesztés

 • Schulek Tibor: Tükördarabok a Schulek-család múltjából. I. A XIX. század nemzetiségi válsága egy felvidéki család sorsában. (Új Magyar Múzeum, III. kötet. II. (VI.) füzet. Kassa, 1943. 289–297.) A Schulek család rokonsági táblázatai Schulek Mihály (*1745.-†1809.) kutatásain alapulnak, aki az Isztebnei iskola rektora s amellett Árvanagyfalu levéltárosa volt és 1782-ben az első Geneologia Schulekiana-t állította össze. Ezt 1972-ben Schulek Tibor részletesen kidolgozta és kiegészítette, felhasználva az 1943-ban Kassán megjelent munkáját is.
 • Tóth László: Schulek Tibor: A XIX. század nemzetiségi válsága egy felvidéki család sorsában. Új Magyar Múzeum, III. kötet. Kassa, 1943. 289–97.
 • Tóth Zoltán: Schulek János és Gerok Lujza leszármazottjai kivonatosan, Schulek Tibor adatai alapján. Magyar és német nyelven. (Hans Schulek und Luise Gerok) Karlsruhe. 1978. márciusában. Kézirat.
 • Tóth Zoltán: A Tóth-Schulek családi táblázatok. Kézirat. Karlsruhe. 1981. február 13. 67.
 • Korompay Andor: Schulek Frigyes és Riecke Johanna leszármazottai. Schulek Tibor 1975-ben készített családfa-táblázatait további adatokkal kiegészítette és összeállította. Budapest, 1988 február 8-án. Felújítva 1999. április 1-én. Kézirat. 22.
 • Schulek nemzettség családfája. Schulek alias Missul János (-†1780.) ősei és utódai. Összeállította Schulek Tibor. Budapest 1980. Néhai dr. Schulek Tibor munkáját kiegészítette dr. Schulek Elemér. Budapest, 2002. Rajzolta Schulek János Budapest, 2003. 2 oldalas családfa rajz.
 • Thurnayné Schulek Vilma: Édesapánk, Dr. Schulek Tibor. Egy evangélikus lelkész küzdelmes élete és munkássága a 20. századi Magyarországon. Ordass Lajos Baráti Kör. 2005. A kötet fényképeket tartalmaz Schulek Tiborról és családjáról valamint őseiről[7]
 • Thurnay Béláné Schulek Vilma. Termő csipkebokor. Egy evangélikus lelkészfeleség, családanya, festőművész, Schulek Tiborné Majoross Edit élete, szolgálata és művészete. Ordass Lajos Baráti Kör kiadó, 2009. 329.[8]
 • Bereznai Tamás: Kiegészítések Schulek M. Gáspár (1788-1827) életrajzához. Szerzői kiadás. 2019. 83.
 • Felvidéki anyakönyvek letölthetők, a Mormon Egyház adatbázisának használatával. A belépéshez fiókot kell létrehozni, belépési név és jelszó megadásával.Internetes elérés:[9]
 • A Schulek családfa. A Schulek család fényképei.[10]
 • Magyar Életrajzi Lexikon. Schulek Tibor.
 • Terray Gyula (*1879-†1940) a Reuss-Terray-Schulek családok történetét 1919 és 1937 között írta. Letölthető: TerrayGyulacsaládtörténete1919-1937kézirat.zip Számításai szerint 250 rokon és 350 „atyafi” családot jegyzett fel. Ezt a kéziratot hat példányban, kockás füzetben lemásolta és átadta gyermekeinek Istvánnak, Piroskának, Zoltánnak, Barnabásnak és Lászlónak. Egy példányt Sipos Béla I.-nek adott át dedikálva. Terray Gyula fia Terray Barnabás (*1919-†1991) 1959-ben kezdte el folytatni édesapja családfakutatási munkáját, és 1971-72-ben több példányban legépelte Terray Gyula füzeteit valamint kiegészítette azokat. Letölthető: TerrayBarnabásTerraycsaládtörténete1972.-1.rész.zip és TerrayBarnabásTerraycsaládtörténete1972.-2.rész.zip (magyar nyelven). Terray Gyula. (Hozzáférés: 2022. március 4.)
 • Schulek: Magyar Családtörténet-Kutató Egyesület. (MACSE). Ismert személyek anyakönyvi bejegyzései. Projektvezető: Dr. Hatvany Béla Csaba.[11]
 • Schulek családfa. A Schulek család fényképei.[12]
 • Schulek Tibor. Magyar Életrajzi Lexikon.[13]
 • Sipos Béla: A Schulek (felvidéki) család története és családfája. OSZK-MEK. mek.oszk.hu (Hozzáférés: 2022. jan. 28.)

HivatkozásokSzerkesztés

 1. (2021. április 30.) „Elpusztult nevezetes magyar dokumentumok listája” (magyar nyelven). Wikipédia.  
 2. Schulek Lajos keresztelési anyakönyve
 3. Tátraturista, Bejegyezte:: 165 éve született Posewitz Tivadar (magyar nyelven). (Hozzáférés: 2020. augusztus 23.)
 4. Schulek János
 5. Schulek János | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.hu. (Hozzáférés: 2020. június 29.)
 6. Száz éve született Sulyok Imre (magyar nyelven). Kultúra, 2012. március 26. (Hozzáférés: 2020. június 30.)
 7. Schulek Vilma: Édesapánk, Dr. Schulek Tibor
 8. Thurnay Béláné Schulek Vilma.
 9. FamilySearch • Free Family Trees and Genealogy Archives (angol nyelven). FamilySearch. (Hozzáférés: 2020. június 29.)
 10. Kezdőoldal. markosfalvi-sipos-csaladfa.freewb.hu. (Hozzáférés: 2020. október 27.)
 11. MACSE: ISMERT SZEMÉLYEK. macse.hu. (Hozzáférés: 2020. július 23.)
 12. Kezdőoldal. markosfalvi-sipos-csaladfa.freewb.hu. (Hozzáférés: 2020. október 27.)
 13. Schulek Tibor | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 28.)