Szamizdat

illegális sajtó-, ill. könyvkiadványok a diktatórikus országokban

A szamizdat illegális kiadvány a kommunista rendszerekben, amelyet azért írtak, nyomtattak és terjesztettek titokban, mert a rezsim cenzúrája betiltotta volna a közölt tartalmak terjesztését. A magyar szamizdat irodalom vagy hazai szerzők munkája, vagy külföldön készült magyar, illetve külföldi szerzők írásainak hazai terjesztése volt.

Orosz szamizdat kiadványok

Az írógépen másolt szamizdatot Magyarországon az 1970-es évektől butik-irodalom néven is emlegették.

A szamizdat sokszorosítóit, íróit, szerkesztőit, terjesztőit gyakran zaklatta a rendőrség, illetve a titkosszolgálatok, emiatt a példányszám viszonylag alacsony, az elért olvasói kör pedig szűk volt, általában csak humán értelmiségiekre terjedt ki. A szamizdat írásokat is felhasználó (Magyarországon tiltott) Szabad Európa Rádió hallgatói köre is viszonylag szűk volt, mindezek miatt a magyar lakosság domináns része még ennek az irodalomnak a létezéséről sem tudott a rendszerváltásig.

NeveSzerkesztés

A szamizdat kifejezés orosz eredetű betűszó. A Гослитиздат [Goszlityizdat] (Állami Irodalmi Kiadó), Политиздат [Polityizdat] (Politikai Kiadó) és más hasonló, hivatalos kiadások mintájára alkotta Nyikolaj Glazkov orosz költő az 1940-es években a cам [szam] (ön-, saját) és az издательство [izdatyelsztvo] (kiadás) szavakból. A kifejezés arra utal, hogy a szerző saját maga adta ki az írását, vagyis nem kérte a cenzúrahatóság engedélyét.

Sokszorosítása, terjesztéseSzerkesztés

A sokszorosítás módja kezdetben az írógép (néha barkácsolt), később a (nehezebben beszerezhető) stencilgép volt. A magyar 1956-ot követően a hatalom kidolgozta annak a technikáit, hogyan ellenőrizhetik a sokszorosításra alkalmas eszközöket, például a nemzeti ünnepek előtt gyakran írásmintákat vettek az írógépekről, hogy ha illegális kiadvány jelenik meg, megállapíthassák, honnan származik. Ezért sokszor a határon túlról csempészték be a gépeket. A szövegek a konspiráció szabályainak betartásával kerültek a szerkesztőktől a sokszorosítást végző nyomdászokhoz, majd a terjesztőkhöz.

A magyar szamizdatSzerkesztés

A magyar katolikus szamizdatSzerkesztés

A katolikus közösségekben már az ötvenes években elterjedt volt a gépelt szamizdat és még inkább elterjedt az 1960-as években, amikor az egyház feletti állami ellenőrzés szervezettebbé és szorosabbá vált és passzív ellenállásként kis vallásos közösségek alakultak, amelyeket folytonosan zaklatott a hatalom. Nagy számban terjedtek szamizdatban Teilhard de Chardin, Thomas Merton, Michel Quoist (angolul), Mócsy Imre írásai és olvasmányos írások, mint Wilhelm Hünermann katolikus történelmi regényei, Morlin Imre ifjúsági regényei stb.

A lengyel példaSzerkesztés

A magyar szamizdatosok sokat merítettek Lengyelország példájából, ahol 1976 és 1981 között a kommunista rezsimek általános viszonyaihoz képest elképesztő méreteket öltött a szamizdat. 1976 és 1980 között mintegy 500 könyvet adtak ki illegálisan; a Szolidaritás időszakában, 1980-ban és 1981-ben több illegális könyvkiadó működött, a Szolidaritás hetilapja, a Tygodnik Solidarność pedig már hetente 500 ezer példányban jelent meg.

Az 1970-es évektőlSzerkesztés

Magyarországon 1976-tól kezdve jelentek meg nagyobb számban szamizdat kiadványok, elsősorban az ún. demokratikus ellenzékhez kapcsolódva (bár szamizdat irodalom az országban és a Szovjetunió uralta blokkban már az ötvenes években is volt). Az első szamizdatok közt volt a Marx-körkérdés (1977), Kenedi János Profil című gyűjteményes kötete, majd az 1977 végén, Kornis Mihály kezdeményezésére indult Napló. (Ez utóbbi „zártkörű” szamizdat volt – Haraszti Miklós szerint mindössze három példányban forgott a mintegy száz szerző között.)

Ifjabb Rajk László lakásán a hetvenes évek második felében és a nyolcvanas évek elején „szamizdat-butik” működött. „Keddenként este bárki feljöhetett, s előjegyezhetett a kiállított gépiratos szamizdatból. Aztán Budapest-szerte a hivatalokban gépírónők fekete munkában gyártották az indigós példányokat. A következő kedden a butik nagytáskás látogatóinak egy része meghozta, másika elvitte a „gépiratot”, ahogyan a rendőrségi nyelv hívta az árut. Természetesen tudtuk, hogy a vásárlók között a rendőrség besúgói is ott vannak” – emlékezett Haraszti.

A legismertebb szamizdat folyóirat az 1981-ben indult, Kis Jánoshoz kötődő Beszélő, amelynek az első legális kiadásig, 1989-ig, 27 száma jelent meg. Erőteljesebb hangot ütött meg a Nagy Jenő által fémjelzett Demokrata című lap, amely 1986 és 1991 között összesen 41 számot ért meg.

Nem maradhat ki a felsorolásból az emlékezetes, nagy hullámokat vető szamizdat az 1980 októberére elkészült Bibó-Emlékkönyv.

A Beszélő már nyomdai technikával készült, számonként mintegy 2000 példányban. Ugyanebben az időben tért át a nyomtatásra az AB Független Kiadó (Demszky Gábor, Hodosán Róza, ifj. Rajk László).

Az „Égtájak Között” sajátos színfoltot jelentett az 1985–1988-as évek szamizdat irodalmában. Egyaránt jellemezte a kádári szocializmus és a polgári demokrácia elutasítása, miáltal egyfajta harmadik utasság hirdetőjévé vált. A Bartók Gyula és Talata József által képviselt, néha anarchista színezetű, radikális baloldali társadalomkép kivételesnek számított az akkori ellenzéki politikai spektrumban.[1][2]

A Médium-Art olyan kulturális avantgárd szamizdat volt, amelyik elsősorban a modern, experimentális költészetet kívánta bemutatni, Petőcz András kiadásában, szerkesztésében jelent meg, illegális körülmények között. Publikált benne Erdély Miklós, Szilágyi Ákos, Nagy Pál, Papp Tibor.

Jogi „státusza”Szerkesztés

A titkosszolgálatok folyamatosan figyelemmel kísérték a második nyilvánosságot. A terjesztőket, készítőket rendszeresen előállították, megfélemlítették, zaklatták. A lefoglalt példányok gyakran kerültek pártvezetők kezébe is. Az Országos Széchényi Könyvtár az 1980-as évektől gyűjtötte a szamizdat-kiadványokat, noha – mint „zárt anyag” – olvasása a nagyközönség számára tilos volt.

1983-ban a diktatúra támadást indított az erősödő szamizdat műhelyek ellen, megszaporodtak a házkutatások, felszámolták a Rajk-butikot, „Demszky és társai” (köztük Haraszti) ellen pedig pert készítettek elő. Ez utóbbira végül nem került sor, mert a kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt úgy döntött, nem gyárt „mártírokat”. A nem engedélyezett nyomtatást bűncselekményből az enyhébb sajtórendészeti szabálysértéssé minősítették (ami nem jelentette a rendőrségi zaklatás megszűnését).

UtóéleteSzerkesztés

Magyarországon közvetlenül a rendszerváltás után a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezett kiállítást a témában: „Tiltott zászlók alatt.” A magyarországi szamizdat egy évtizede 1981–1989.[3] Ennek nyomán jelent meg a tiltott kiadványok első magyar könyvészeti számbavétele (A magyarországi szamizdat bibliográfiája, 1981-1989; PIM, Bp., 1990).

2004-ben Alternatív kultúrák Közép- és Kelet-Európában 1956-1989 címmel a Millenárison nyílott nagyszabású kiállítás Európa legnagyobb szamizdat-gyűjteményéből[4] (Berlin, Prága és Brüsszel után). A vándortárlat a volt kommunista országok szellemi ellenállását mutatta be, mintegy 400 dokumentumon keresztül. A kiállítás alapvetően a Brémai Egyetem Kelet-Európai Kutatóintézete (Forschungsstelle Osteuropa) gyűjteményére épült, kiegészülve a hazai közgyűjtemények magyar vonatkozású anyagával.[5][6]

A 2017-ben alapított Nyomtass te is! című hírlap saját magát XXI. századi szamizdatként határozza meg, terjesztése is hasonló, közösségi módszerekkel történik.[7]

További információkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Czók Dávid: „Küzdelem a sajtószabadságért”: Az Égtájak Között című szamizdat folyóirat, 1984–1989, Szakdolgozat, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2010. Témavezető: K. Horváth Zsolt, egy. tanársegéd, médiatudomány
  2. A szamizdat Égtájak Között szerkesztőségi névsora: Bartók Gyula, Bognár Mikolta, Diószegi Olga, Keszthelyi Zsolt, Rusai László, Talata József.
  3. http://beszelo.c3.hu/cikkek/esztetikai-radikalizmus-avagy-irodalmi-oncsonkitas
  4. https://mult-kor.hu/cikk.php?id=796&print=1
  5. Archivált másolat. [2018. április 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 1.)
  6. http://beszelo.c3.hu/cikkek/ellenkulturabol-mitosz
  7. https://index.hu/kultur/media/2018/01/16/nyomtass_te_is_szamizdat_trouw/
  8. https://artportal.hu/program/szamizdat-alternativ-kulturak-kozep-es-kelet-europaban-1956-1989-4153/
  9. http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=5145

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés