Vajda Károly (irodalomtudós)

(1969–) magyar filológus, egyetemi tanár, rektor

Vajda Károly (Budapest, 1969. február 13. –) magyar irodalomtörténész, hermeneuta, vallásfilozófus, egyetemi tanár.[1] Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora.[2]

Vajda Károly
Életrajzi adatok
Született1969február 13. (54 éves)
Magyar Népköztársaság
Budapest XII. kerülete
Ismeretes mint hermeneuta
Nemzetiség magyar magyar
Állampolgárság magyar
Lakhely Zugló
Iskolái
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ruprecht Karl Egyetem
Pályafutása
Szakterület német irodalomtudomány, vallásbölcselet
Kutatási terület Irodalomelmélet
Filológiai hermeneutika
a Neológia vallás- és kultúrtörténete
Tudományos fokozat PhD (ELTE 2001)
Habilitáció (ELTE 2012)
Aktivitási típus oktató, kutató
Szakintézeti tagság MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Munkahelyek
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődéstörténeti Tanszék egyetemi tanár
rektor
Jelentős munkái Das ungewisse Etwas (2014)
Prolegomena zur Literaturontologie (2012)
Kétségek és kettősségek (2011)
Tudományos publikációk száma 78

Hatással voltak rá Martin Heidegger
Hans-Georg Gadamer
Peter Szondi
Fritz Paepcke
Széll Zsuzsa
Kulcsár Szabó Ernő
Vajda Károly weboldala

Életrajz Szerkesztés

Középfokú tanulmányait az Veres Pálné Gimnáziumban végezte, itt is tett érettségi vizsgát 1987-ben. 1987–1994 között az ELTE, 1988-ban a jénai Friedrich Schiller Egyetem részképzős hallgatója volt. 1989-90-ben Fritz Paepcke professzor tanítványa lett részint Heidelbergben, részint a budapesti Eötvös József Collegium-ban. 1991-ben a heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem részképzős hallgatója volt. Germanisztikai, komparatisztikai és rövid ideig történettudományi, illetve skandinavisztikai tanulmányokat folytatott. 1993 szeptemberétől egy évig a budapesti Piarista Gimnázium német tanáraként tevékenykedett. Magiszteri dolgozatát Széll Zsuzsához írta. 1997–1998 között a Heidelbergi Egyetemen kutatott. 19982003 között a Miskolci Egyetem BTK Német Irodalom tanszékén volt tanársegéd. PhD fokozatot 2001-ben Kulcsár Szabó Ernőnél szerzett általános irodalomtudományból az ELTE-n.[3] 2002–től tizenegy éven át a Nyugat-magyarországi Egyetem győri karán volt tanszéki munkatárs, majd főiskolai docens. 2012 novemberében habilitált az ELTE-n.[4] 2013 és 2018 között a Selye János Egyetem Tanárképző Karán volt egyetemi docens és a német szak felelőse. Révkomáromban modern német irodalomtörténetet, kortárs német irodalmat és irodalomelméletet tanított. 2013-ban az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Senior Research Fellow-ja[5] is volt. 2019. április 15. óta az OR-ZSE rektora.[6]

Magánélete Szerkesztés

1993-ban házasságot kötött Tóth Erikával. Három gyermekük született; Rebeka (1999†), Máté (2000) és Noémi (2003).

Tudományos tevékenysége Szerkesztés

Tudományos érdeklődésének homlokterében a hermeneutika áll. Tanulmányai általában az irodalmi vagy a liturgiai megértés kérdéseit járják körül. Főképpen Robert Musil, Georg Trakl, Franz Kafka, Johannes Bobrowski, Paul Celan, Herta Müller és Bánk Zsuzsa műveinek interpretációjához járult hozzá jelentősen. Celánról 2018-ban Révkomáromban kismonográfiája is napvilágot látott. Turczi István Egy év című versének értelmezési látókörét a héber liturgiatörténet szemszögével bővítette. Német nyelvű irodalomelméleti monográfiáit az irodalomtudomány ontológiai megalapozhatóságának szentelte. Intenzíven kutatja a neológ zsidóság tudomány-, kultúra- és vallástörténetét is. Tudományos közleményeit főleg német nyelven publikálja.

Számottevőek szakfordításai is. Ültetett át magyarra Heidegger-tanulmányt,[7] és Kant-traktátust is.[8]

Egyéb kutatói tevékenység Szerkesztés

Publikációk Szerkesztés

A Magyar Tudományos Művek Tárában: Vajda Károly publikációi

Önálló kötetek Szerkesztés

 • 2010 Sinn, Deutung, Paradigma. Schriften zu Trakl, Kafka, Musil, Celan, Ottlik, Turczi und der Literatur
 • 2011 Kétségek és kettősségek. Az irodalom lételméleti és hermeneutikai kérdései. Tanulmányok; Anonymus, Bp., 2011 (Belépő)
 • 2012 Prolegomena zur Literaturontologie
 • 2014 Das ungewisse Etwas
 • 2018 Trauma és liturgia. A celani emlékezéslíra

Fontosabb magyar nyelvű tanulmányok Szerkesztés

 • Ontikus kritika és ontológiai krízis. In: Holmi. 1999/7. 792–801
 • Vers, ima, közelítő beszéd. Értelmezési kísérlet Celan Tenebrae című verséhez. In: Pannonhalmi Szemle 2003/1. 78–95. Újabban: Antropológia és ontológiai irodalomtudomány. In: Biczó Gábor és Kiss Noémi (szerk.): Antropológia és irodalom. Csokonai Kiadó 2003. 100–116.
 • Az irodalmi megértés fordulata mint az applicatio actus exercitusa, In: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter: A Hermeneutika vonzásában. Ráció 2010, 72-85.
 • Líra, liturgia, literalitás Turczi István költészetében. Az ima indiszponibilitásának ontológiai jelentősége. In: Radvánszky Anikó és Sütő Csaba András (szerk.): Tények melankóliája. Tanulmányok Turczi István műveiről. Budapest: Ráció 2012, 87–111.
 • Evocatio patris, provocatio patrum. A Harmonia cælestis Első Könyvének irodalomelméleti kihívásairól. In: Görcsné Muzsai Viktória (szerk.): Kultúrák és nyelvek között – kompetensen. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó 2011, 163–170.
 • A zsidóság tudományának zunzi koncepciója a fiatal Scheiber Sándor írásértelmezésében. In: Babits Antal (szerk.): Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Budapest: Logos 2013, 259–273.
 • Esemény, átlényegülés és az elbeszélés performanciája. In: Bónus, Tibor (Hrsg.): A forradalom ígérete?: Történelmi és nyelvi események kereszteződései. Budapest: Ráció Kiadó, 2014. 305-317.
 • Áldás és áldozat. Teologémák Celan lírájában. In: Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola 2016, 399–419.
 • A bibliai monoteizmus igaz ösvényei. Az igazság bibliai fogalmai. In: Hubai Péter (szerk.): Az Igaz Vallás. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola 2018, 633–650.

Díjai Szerkesztés

 • DAAD-ösztöndíj (1997-1998)
 • Bolyai-ösztöndíj (2001-2004)
 • Senior Research Fellow (TÁMOP-4.2.2), Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem (2013), Budapest

Szerkesztői tevékenység Szerkesztés

 • A Miskolci Egyetem Irodalomtudomány című irodalomtudományi szakfolyóiratának szerkesztője volt 1999-ben.[14]

Jegyzetek Szerkesztés

 1. Vajda Károly átvette egyetemi tanári kinevezését • OR-ZSE (magyar nyelven). OR-ZSE, 2018. november 30. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 2. Vajda Károly átvette rektori kinevezését az államfőtől • OR-ZSE (magyar nyelven). OR-ZSE, 2019. április 17. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 3. Kulcsár Szabó Ernő - ODT Személyi adatlap. doktori.hu. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 4. Vajda Károly habilitációja. doktori.hu. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 5. Vö. Az egyetem 2013. évi jelentésével.. [2016. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 23.)
 6. Magyar Közlöny. magyarkozlony.hu. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 7. <A φύσις lényegéről és fogalmáról In: "Útjelzők" : válogatott írások / Martin Heidegger; vál. és szerk. Pongrácz Tibor / ford. Ábrahám Zoltán et al. Budapest : Osiris, 2003. 225–282 p.
 8. Egy szellemlátó álmai, megmagyaráztatnak a metafizika álmai által In: Prekritikai írások Osiris, 2003, 445–510 p.
 9. Vajda Károly (hu-HU nyelven). Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 10. Vajda Károly (magyar nyelven). Trauma és Gender Kutatócsoport, 2013. február 24. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 11. Kutatói hálózat – Szondi Péter Kutatóműhely (hu-HU nyelven). [2016. augusztus 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 12. Vajda Károly említése a projekt honlapján
 13. Interkulturális hermeneutikai kutatócsoport • OR-ZSE (magyar nyelven). OR-ZSE, 2018. szeptember 5. (Hozzáférés: 2019. május 19.)
 14. Az Irodalomtudomány folyóirat honlapja. [2016. július 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 21.)

További információk Szerkesztés