Wikipédia:Erdély-műhely/Cikkértékelés

Erdély-műhely Coat of arms of Transylvania.svg

Ez a lap a cikkértékelési statisztikákat és a fontossági besorolás általános útmutatóit tartalmazza. Ha a cikkértékelésről általában vagy a minőségi besorolás szintjeiről szeretnél olvasni, nézd meg a cikkértékelés oldalt.

A cikkértékelő sablon: Sablon:WPERDÉLY. (Ezt kell elhelyezni az értékelendő szócikk vitalapjára.)

Cikkértékelési statisztika

Erdéllyel kapcsolatos
szócikkek
Fontosság
Nélk. Nagyon Közepes Kevéssé Nem értékelt Összesen
Minőség Kitüntetett Kitüntetett szócikk 17 5 6 2 0 30
Színvonalas 7 1 0 2 0 10
Teljes 3 0 27 6 0 36
Jól használható 122 132 277 317 0 848
Bővítendő 240 197 436 607 2 1482
Vázlatos 142 115 698 1399 2 2356
Születő 94 157 805 2397 1 3454
Besorolt 625 607 2249 4730 5 8216
Besorolatlan 2 4 1 0 5950 5957
Összesen 627 611 2250 4730 5955 14173

Fontossági besorolás

Az itt leírtak tájékoztató jellegűek. Lásd még: A fontossági besorolás szintjei.

Települések és közigazgatási egységek, illetve ezek részei

Municípiumok: a Nélkülözhetetlen kategóriába tartoznak.
Városok: általában a Nagyon fontos kategóriába tartoznak.
Községközpontok, községek, községek megyénkénti listái: általában a Közepesen fontos kategóriába tartoznak.
Falvak: a falvak a Kevéssé fontos kategóriába tartoznak.

Valamilyen speciális nevezetesség (például híres kastély, fürdőhely, történelmi esemény színhelye) esetén a település egy lépcsővel feljebb kerülhet; ebben az esetben a vitalap megjegyzések allapján rövid indoklás szükséges.

 • Utcák, terek: ha nincs helytörténeten túl mutató nevezetessége, akkor kevéssé fontos
 • Városnegyedek: ha nincs helytörténeten túl mutató nevezetessége, akkor kevéssé fontos

Régiók

Megyék és vármegyék: a Nélkülözhetetlen kategóriába tartoznak.
Történelmi régiók: a nagyobbak (pl. Székelyföld, Bánság) a Nélkülözhetetlen, a kisebbek (pl. Marosszék, Kenyérmező, Barcaság) a Nagyon fontos kategóriába tartoznak. Szintén nélkülözhetetlenek az erdélyi románok vagy szászok történelmében kiemelt szerepet játszó régiók (pl. Királyföld, Mócföld).

Természetvédelmi területek

Domborzat

Hegyek: a legismertebb, turisztikai szempontból jelentős, nagy hegységek (pl. Retyezát, Hargita) a Nélkülözhetetlen, a kevésbé jelentősek a Nagyon fontos vagy Közepesen fontos kategóriákba tartoznak.
Hegycsúcsok: a legmagasabb és legismertebb hegycsúcsok a Nélkülözhetetlen besorolást is megkaphatják.
Más domborzati egységek: a legnagyobbak (pl. Erdélyi-medence) a Nélkülözhetetlen, ezek alegységei (pl. Küküllőmenti-dombvidék) a Nagyon fontos, a kisebb alegységek (pl. Homoródi-dombság) a Közepesen fontos vagy Kevéssé fontos kategóriákba tartoznak.

Vizek

Folyók: a legnagyobb folyók (Szamos, Maros, Olt, Körösök) a Nélkülözhetetlen, nagyobb mellékfolyóik (pl. Küküllők, Aranyos, Nyárád) a Nagyon fontos, a kisebbek (pl. Komlód, Fehér-Nyikó) a Közepesen fontos, a patakok a Kevéssé fontos kategóriába tartoznak.
Tavak: a legismertebbek (pl. Gyilkos-tó) a Nélkülözhetetlen kategóriába, a kevésbé ismert és mesterséges tavak átlalában a Nagyon fontos és Közepesen fontos kategóriákba tartoznak.

Személyek

 • Személyek listái településenként: a városok híres embereinek listája a Közepesen fontos, míg a községek és falvak híres embereinek listája a Kevéssé fontos kategóriába tartoznak.
 • Valamilyen szempontból első vagy egyedülálló (pl. Dávid Ferenc, az unitárius vallás megalapítója; Janovics Jenő, a filmgyártás úttörője; Veres Ferenc, a fotográfia úttörője): nélkülözhetetlen

Történelmi személyiségek

 • Erdélyi fejedelmek: nélkülözhetetlen
 • Gubernátorok: nagyon fontos
 • Püspökök: ha a püspöki tisztségén kívül másról nem nevezetes, akkor közepesen fontos; lehet nagyon fontos illetve nélkülözhetetlen minősítést is adni, de akkor a megjegyzéseknél rövid indoklás szükséges
 • Kancellárok: ha a kancellári tisztségén kívül másról nem nevezetes, akkor közepesen fontos; lehet nagyon fontos illetve nélkülözhetetlen minősítést is adni, de akkor a megjegyzéseknél rövid indoklás szükséges
 • fejedelemasszony az önálló Erdély korszakában: ha a családján kívül semmi egyébről nem nevezetes (pl. Bethlen Katalin, legyen közepesen fontos; ha más vonatkozásban is nevezetes (pl. Károlyi Zsuzsanna), akkor nagyon fontos
 • fejedelemasszony (osztrák császárné): kevéssé fontos
 • erdélyi vajda, szászok grófja: ha nincs kiemelt szerepe valamilyen szempontból, és nincs magasabb tisztsége, akkor közepesen fontos (pl. Michael Bruckenthal, de Samuel von Brukenthal kormányzó is volt, tehát nagyon fontos)
 • Világ Igaza: nagyon fontos
 • Listák: ugyanaz a besorolás, mint a listában szereplő személyeké (pl. a fejedelmek listája nélkülözhetetlen, az erdélyi katolikus püspökök listája közepesen fontos)

Művészek

Tudósok

Sportolók

 • Világbajnoki vagy olimpiai aranyérmes: nélkülözhetetlen
 • Világbajnoki vagy olimpiai ezüstérmes: nagyon fontos
 • Világbajnoki vagy olimpiai bronzérmes: közepesen fontos

Épületek, műemlékek

 • Nélkülözhetetlen: világörökségi helyszínek
 • Nagyon fontos: világörökségi javaslati listán szereplő helyszínek illetve olyan műemlékek, amelyek egyaránt jelentősek történelmi és művészettörténeti szempontból (például Szent Mihály-templom (Kolozsvár))
 • Közepesen fontos: országos védettségű műemlék (lásd LMI-kód) vagy valamilyen speciális szempontból - hadtörténet, vallástörténet, művelődéstörténet - fontos (pl. Teleki-Bolyai Könyvtár)
 • Kevéssé fontos: helyi védettségű műemlék, helytörténeti szempontból fontos (pl. Görög templom (Kolozsvár))

Szobrok

 • nélkülözhetetlen: a művészi értékén túlmenően szimbolikus jelentősége is van pl. Szabadság-szobor (Arad); az ilyenekről rendszerint önálló monográfia is megjelent
 • nagyon fontos: átfogó művészettörténeti mű részletesen tárgyalja
 • közepesen fontos: átfogó művészettörténeti mű 5-10 sorban tárgyalja vagy az ábrázolt személy(ek) cikke nélkülözhetetlen (Bolyaiak szobra Marosvásárhelyen)
 • kevéssé fontos: helytörténeti szempontból fontos (pl. Mária-oszlop (Kolozsvár))

Periodikák

Történelmi események

Háborúk, csaták, békeszerződések:

 • Nélkülözhetetlen: Erdély sorsának szempontjából lényeges fordulatot hozó háború vagy békeszerződés, háború kimenetelét döntő módon befolyásoló csata
 • Nagyon fontos: Valamelyik történelemmel foglalkozó műhely (ókor, középkor, 1848-49-es) már nélkülözhetetlennek minősítette, de Erdély szempontjából nincs kiemelt jelentősége
 • Közepesen fontos: Valamelyik történelemmel foglalkozó műhely (ókor, középkor, 1848-49-es) már nagyon fontosnak minősítette, de Erdély szempontjából nincs kiemelt jelentősége

Szervezetek

 • Történelmi egyház: nélkülözhetetlen
 • Művelődéstörténeti szempontból jelentős egyesület (pl. Erdélyi Múzeum-Egyesület, ASTRA): nélkülözhetetlen
 • Felsőfokú oktatási intézmény: nagyon fontos
 • Színház, múzeum, könyvtár: nagyon fontos
 • Történelmi párt, jelenkori parlamenti párt: nagyon fontos
 • Középfokú oktatási intézmény: közepesen fontos
 • Egyetemi kar: közepesen fontos

Történelmi tisztségek, intézmények

Jogszabályok és -gyűjtemények

Kapcsolat más műhelyek szempontjaival

A más műhelyekkel közös cikkek esetén kapcsolódunk a másik műhelyek értékelési szempontjaihoz.

 • Az irodalmi műhely szempontjait alkalmazzuk, a következő módosításokkal:
  • az irodalom szempontjából nélkülözhetetlen vagy nagyon fontos szócikkek itt legyenek nélkülözhetetlenek
  • nemcsak a magyar, hanem a román, illetve német irodalom érettségi tételei is nélkülözhetetlenek (pl. Lucian Blaga)
  • az irodalom szempontjából közepesen fontos szócikkek itt legyenek nagyon fontosak
  • az irodalom szempontjából kevéssé fontos szócikkek itt akkor legyenek közepesen fontosak, ha valamilyen Erdélyhez kapcsolódó okból itt nevezetesebbek, mint Magyarországon, ilyen ok híján maradjanak itt is kevéssé fontosak
 • A középkorműhely szempontjait alkalmazzuk, a következő módosításokkal:
  • a középkor szempontjából nélkülözhetetlen vagy nagyon fontos szócikkek itt legyenek nélkülözhetetlenek
  • a középkor szempontjából közepesen fontos szócikkek itt legyenek nagyon fontosak
  • a középkor szempontjából kevéssé fontos szócikkek itt akkor legyenek közepesen fontosak, ha valamilyen Erdélyhez kapcsolódó okból itt nevezetesebbek, mint Magyarországon, ilyen ok híján maradjanak itt is kevéssé fontosak
 • A Wikipédia:Világörökség-műhelynek nincs fontossági skálája - mivel a helyszínek már túljutottak az UNESCO Világörökség Bizottság szűrésén (ahol szakértők minősítik őket), mindegyik egyformán fontos. Ezért
  • A világörökségi helyszínek cikkei legyenek mind nélkülözhetetlenek, a javasolt helyszínek cikkei nagyon fontosak.
  • Azok a települések, ahol világörökségi helyszín található, legyenek (minimum) nagyon fontosak; ahol javasolt helyszín található, (minimum) közepesen fontosak.
 • A labdarúgásműhely és a sportműhely cikkei esetén átvesszük az általuk használt értékelést.