Szent Mihály-templom (Kolozsvár)

kolozsvári templom

A kolozsvári Szent Mihály-templom Erdély második legnagyobb alapterületű temploma (a brassói Fekete templom után), amely Kolozsvár főterén, a hajdani Nagypiacon áll. A római katolikus templomot 1556-tól rövid ideig a lutheránusok és reformátusok, 1559-től kezdve 150 évig pedig az unitáriusok használták, 1716-ban Habsburg hatalmi döntéssel kapták vissza a római katolikus vallású hívek. Legtöbbször benne tartották a Kolozsvárra összehívott országgyűléseket.[1][2] A romániai műemlékek jegyzékében a CJ-II-m-A-07469 sorszámon szerepel.

Szent Mihály-templom
műemlék
Biserica romano-catolica sf. Mihai.jpg
Vallás római katolikus egyház
Egyházmegye Gyulafehérvári főegyházmegye
Egyházközség Kolozsvár-belvárosi
Védőszent Mihály arkangyal
Kanonok Kovács Sándor
Építési adatok
Építése 14. század
Stílus gótika
LMI-kód CJ-II-m-A-07469
Elérhetőség
Település
Hely
 • Piața Unirii 16.
 • Piața Unirii f.n., municipiul Cluj-Napoca
Elhelyezkedése
Szent Mihály-templom (Kolozsvár)
Szent Mihály-templom
Szent Mihály-templom
Pozíció Kolozsvár térképén
é. sz. 46° 46′ 12″, k. h. 23° 35′ 23″Koordináták: é. sz. 46° 46′ 12″, k. h. 23° 35′ 23″
A Wikimédia Commons tartalmaz Szent Mihály-templom témájú médiaállományokat.
Szent Mihály templom 1840-ben
A templom bejárata
Freskómaradvány a templomban
Az oltár
A szószék
Márton Áron szobra a templom előtt, Bocskay Vince alkotása
Keleti nézet
A Fő tér a Szent Mihály-templommal, 2013-ban

76 méteres tornya (a kereszttel együtt 80 méter) a legmagasabb erdélyi templomtorony.[3] Kelemen Lajos szerint „Kolozsvár legrégibb építészeti műemlékei közül nagyságra, korra, történelmi és művészettörténeti jelentőségre övé az elsőség.”[4] Művészetében az észak-magyarországi stílus hatása ismerhető fel, de sok részletében az erdélyi helyi jegyek mutatkoznak.[5]

TörténeteSzerkesztés

Entz Géza feltételezése szerint a templom helyén már a 13. században is állt egy szintén Szent Mihálynak szentelt templom; ezt a feltevést az 1959-es restaurálás során az északi falban talált oszlopmaradványok támasztják alá.[6]

Az építkezés megkezdésének pontos dátuma nem ismert, de az általánosan elfogadott feltételezés szerint Károly Róbert 1316. augusztus 19-ei oklevelével függ össze, amelyben megerősítette a városnak V. István által adott kiváltságait, többek között a szabad plébános- és bíróválasztás jogát. A város megnövekedett lakossága számára pár éven belül új, tágas templom építését kezdték el. Több mint száz évig épült, az anyagiakat részben az adakozó polgárság, részben a búcsúk bevétele biztosította. A legrégebbi fennmaradt ezzel kapcsolatos irat 1349-ből származik, amelyben Avignon érseke és tizenöt püspök engedélyezte a búcsút azok számára, akik a Szent Mihály-templom és a Szent Jakab-kápolna világítására és felszerelésére adakoztak. Az okirat szövegezéséből kiderül, hogy addig az időpontig a szentély, a hozzá csatlakozó két mellékszentély és a kettős padlásfeljáró már elkészült. A búcsúengedélyt több ízben megújították (1350, 1370, 1397). A 14. század végén a növekvő török veszély miatt a templomot, a cintermet és a temetőt védőfallal kerítették be. Az építkezés befejezése Zsigmond király uralkodása idejére, azaz 1419–1437 közöttre tehető, erre utal az uralkodónak a nyugati főkapu felett elhelyezett magyar királyi, német császári és cseh királyi címere. 1437-ben, büntetésképpen azért, hogy megnyitották a kapukat a parasztfelkelőknek; a város kiváltságait eltörölték, és csak 1444-ben Szent Mihály napján adták vissza; erre utal a címer feletti Szent Mihály-szobor. A homlokzat befejezése és a torony építése még az 1450-es években is tartott.[7]

A templomot 1489-ben tűzvész károsította, majd Mátyás király uralkodása alatt restaurálták. Mivel felmerült a gyanú, hogy gyújtogatás történt, Mátyás király biztosokat nevezett ki a nyomozásra. A szentély boltozatát 1498-ban újították meg. A helyreállítás hátráltatta a torony befejezését, ezért a városi tanács új adó kivetését rendelte el. A torony építésének időpontját az 1511–1545 közötti időszakra teszik; a tervezett két torony közül csak az északi épült fel. A torony az 1697-es tűzvészben elpusztult és csak 1742-1744 között építették újjá, barokk stílusban. Ezt a tornyot 1763-ban villámcsapás és földrengés károsította, ezért le kellett bontani. A jelenleg is látható neogótikus torony alapkövét 1837-ben tették le és 1859-ben készült el. A torony alatt eredetileg átjáró volt; ezt a 20. század elején szüntették meg.[8]

Az 1738–1744-es nagy pestisjárvány után a főbejárat elé fogadalmi kapuzatot emeltek. A három bejáratú, diadalkaput, amelyet Mihály arkangyal és a pestis ellen oltalmazó szentek (Keresztelő Szent János, Szent János evangélista, Szent Sebestyén, Szent Rókus, Nepomuki Szent János és Borromei Szent Károly) szobrai díszítettek, az 1899-es rendezési munkálatok során helyezték át a Szentpéteri templom elé.[9]

1916-ban a toronyban 5 harang volt, ebből négyet 1917-ben a hadsereg katonai célokra lefoglalt, de a nagyharngot Hirschler József plébánosnak sikerült visszaszereznie. A másik hármat 132 darabra törve ledobták a toronyból. Az új harangokat Honig Frigyes aradi mester öntötte, ezeket 1924-ben szentelték fel.[10]

Az orgonát 1763-ban Johannes Hahn szebeni mester építette, de többször átépítették. 1990 után kibővítették a jövedicsi és a szénaverősi evangélikus templomok orgonáinak felhasználásával, illetve a templomhajóban elhelyezték a vérdi evangélikus templom orgonáját is.[11]

A templomot 1545-től a protestánsok, 1566-tól 1716-ig két év megszakítással az unitáriusok használták. 1604–1605-ben Giorgio Basta császári hadvezér a jezsuiták birtokába adta a lerombolt Farkas utcai templom helyett. 1716. március 30-án Stephan von Steinville császári főparancsnok utasítására katonai erővel elvették az unitáriusoktól és újra a katolikus egyházé lett. A protestánsok alatt a liturgiai berendezések elpusztultak, ezeket a 18. században pótolták. A barokk oltárt 1725-ben emelték, 1728-ban orgonát állítottak fel.[12]

A 16. században a védőfal köré vásáros bódékat és boltokat emeltek, amelyet az egyház jó pénzért adott bérbe. Ezeknek az elbontása már a 18. században felmerült, de csak a 19. században, a Kőváry László vezette bizottság ténykedése nyomán sikerült véghezvinni. 1865-ben elbontották a vámházat, 1886-ban pedig a többi épületet. 1890-re a templom szabadon állt, de az egyház már azt tervezte, hogy négy neogótikus bérházzal veszi körül. A közvélemény felzúdulása miatt sikerült a területet beépítetlenül megőrizni; az egyházat más ingatlanokkal kárpótolták. 1898-ra a templom körül kiaszfaltozott korzót létesítettek, a templom kertjét Pákey Lajos tervezte öntöttvas kerítéssel vették körül. 1956–57-ben a templom átfogó restaurálására került sor. 2009-ben a templom kertjében felállították Márton Áron püspök szobrát, Bocskay Vince alkotását.[13]

Történelmi eseményekSzerkesztés

A Szent Mihály-templom története során számos nevezetes történelmi esemény színhelye volt. Falai között közel ötven országgyűlést tartottak. 1551. július 26-án Izabella királyné itt adta át I. Ferdinánd küldöttének, Castaldo tábornoknak a koronát és koronázási jelvényeket, és egyben felmentette a rendeket a hűségesküjük alól – legalábbis Bethlen Farkas későbbi regényes leírása szerint.[14] (Castaldo egykorú jelentése szerint az eseményre Tordán került sor július 21-én.[15]) Visszatérése után, 1556. október 23-án ugyanitt vette át a kormányzást és fogadta a követek hódolatát.[16]

Az erdélyi fejedelmek közül itt iktatták be Báthory Zsigmondot harmadjára (1601. március 27.) és itt választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmondot (1607. február 12.), Báthory Gábort (1608. március 7.) és Bethlen Gábort (1613. október 13.) Amikor Bocskai István holttestét Kassáról Gyulafehérvárra szállították, 1607. február 18-án a gyászmenetet megszakítva, a templom előtt állították fel a ravatalt.[17]

1944. május 18-án Márton Áron itt mondta el nevezetes beszédét, amelyben elítélte a zsidóüldözést: „Aki felebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer éves munkájának nagy eredményét, az emberek testvériségének gondolatát.”[18]

LeírásaSzerkesztés

Az épület nem a tér közepén található, mivel megépítésekor az északi házsor még nem volt kiépülve, így abban az irányban több hely volt. A háromhajós csarnoktemplom tengelye nem párhuzamos a tér oldalaival, mert a középkori szokás szerint a szentély tengelyvonalát a védőszent neve napján a napfelkelte vonalához tájolták. Alaprajza háromapszisos, a bécsi Szent István-székesegyházéhoz hasonlatos. Hajója 50 m hosszú és 24 m széles; a szentély 20 méter hosszú és 10 méter széles.[19]

Nyugati főkapuját Zsigmond király magyar királyi, német császári és cseh királyi címere díszíti, felette Szent Mihály szobrával. Több elmélet született arra nézve, hogy a főkapu miért nem a homlokzat közepén nyílik, de egyiket sem sikerült bizonyítani. Az egyik feltételezés szerint a kaput eredetileg háromnyílásúnak tervezték, egy másik elgondolás ellenben az, hogy a kapu eredetileg a mai orgonakarzat belső vonalában állt és csak a bővítések során hozták a jelenlegi helyére. A kaputól jobbra gót betűs latin felirat a védőszent szobrának elhelyezéséről ad információt: Anno.d[omini].MCCC / XLIII.posita.e[st].h[aec].ymago / huilc.alm[a]e.ec[c]le[s]i[a]e.s[an]cti.mich[-] / aelis.archangeli. A felirat felett egykor Mózes féldomborműve állt, amelyből csak a lábak maradtak meg, illetve a töredékes felirat. Az északi két kapu, illetve az ünnepi alkalmakkor használt déli kapu kevésbé díszesek.[20]

Harangok [21]Szerkesztés

Szent Mihály nagyharang

2700 kg-os, 178 cm alsó átmérőjű, Gisz0 alaphangú. Hőnig Frigyes öntötte Aradon 1924-ben. A korábbi, 3598 kg-os, 1818-ban Andrásofszki Efraim és Dániel által Kolozsváron öntött nagyharangot az I. világháborús bronzigény megkímélte, azonban 1924 március 7-én váratlanul megrepedt. Az új harang az eredetivel megegyező formában készült el.

Kép: Szent Mihály arkangyal

Alatta:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS SZENT MIHÁLY TISZTELETÉRE ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG A MEGREPEDT ŐSI HARANG HELYÉBE, 1924-BEN

ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL.

Másik oldalán felirat:

PRINCEPS MILITIAE

CAELESTIS PROTEGE CIVES CUSTODI

PÁTRIÁM TEMPLA SACRATA DEO.

Boldogasszony-harang

1700 kg-os, 157 cm alsó átmérőjű, H0 alaphangú. Hőnig Frigyes öntötte Aradon 1924-ben az elrekvirált, 1904 kg-os, 1858-ban Andrásofszi János és fiai János és Efraim által öntött harang helyett.

Kép: Szűz Mária a Kisdeddel

Alatta felirat:

MARIA MATER GRATIAE

DULCIS PARENS CLEMENTIAE TU NOS AB HOSTE PROTEGE ET MORTIS HORA SUSCIPE.

Másik oldalán:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS A BOLDOGSÁGOS SZENT SZŰZ TISZTELETÉRE ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE, 1924-BEN

ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL.

Szent Gábor harang

880 kg-os, 119 cm alsó átmérőjű, disz1 alaphangú, szintén Hőnig Frigyes aradi harangöntő öntvénye 1924-ből. I. világháborúba elrekvirál elődje 784 kg tömegű volt, és 1759-ben Steinstock József öntötte Budán. Ez a templom leggyakrabban hallható harangja. Ez szól minden nap 6, 12 és 19 (nyáron 20) órakor Úrangyalára, valamint a hétköznapi szentmisék és a vasárnap 8.45-kor és 11.30-kor kezdődő szentmisékre beharangozásként.

Egyik oldalán Szent Gábor (Gábriel) arkangyal képe, alatta felirat:

ANGELUS FORTIS GÁBRIEL UT HOSTES

PELLAT ANTIQUOS ET AMICA CAELO QUAE TRIUMPHATOR STA'UIT

PER ORBEM TEMPLA REVISAT.

Másik oldalán:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS SZENT GÁBOR ARKANGYAL TISZTELETÉRE ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI ROM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE 1924-BEN

ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL

Szent Rafael lélekharang

328 kg-os, 88 cm alsó átmérőjű, gisz1 alaphangú, Hőnig Frigyes aradi harangöntő harangja 1924-ből. Elődje Szent Gábriel tiszteletére készült 1859-ben Andrásofszi János műhelyében 448 kg-os tömeggel. Ennek hangja hallható minden esti Úrangyala harangszó után a halottakért mondott imádságra hívva.

Egyik oldalán latin nyelvű felirat:

AES AGO NATURA SONITU SUM NUNTIUS IDQUE

QUOD RAPHAEL QUONDAM NUNC EGO MUNUS AGO ILLE COMES REDUCI TOBIAE COMES IBAT EUNTI ILLE FŰIT VITAE DUCLOR ET ILLE VIAE VOX MEA MORTALES AD TUMBAS DUCIT ETARAS ATQUE ERIT AETERNAE DUXQUE COMESQUE VIAE.

A másik oldalon már magyar nyelven olvashatjuk a harang keletkezésének körülményeit:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS SZENT RAFAEL ARKANGYAL TISZTELETÉRE ÖNTTETTE A KOLOZSVÁRI RÓM. KATH. EGYHÁZKÖZSÉG A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANG HELYÉBE

1924-BEN, ARADON, HŐNIG FRIGYES CÉGNÉL

Kisharang

280 kg-os, 75 cm alsó átmérőjű, h1 alaphangú. Buczi Kristóf öntötte 1657-ben ismeretlen helyen. Füles koronás. Bár villamosítva van, rendkívül rendszeres használatban nincsen.

Vállán két sorban körbefutó felirata magyarul:

Dicsőség Istennek a magasságban és e földön békesség a jóakaratú embereknek. Öntötte Buczi Kristóf az Úr 1657. év

A harangokat Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő és a Bimm-Bamm Csoport közreműködésével új, megtört jármokra helyezték, és új nyelvvel látták el valamennyit. Ekkor készült a harangok vezérlése, meghatása is a Szent Mihály és Szent Ráfael harangokra felszerelt kongatókkal együtt. A beüvegezett toronyablakok, a gyenge meghajtás és a nagy forgalom miatt a harangok hangja a templom közvetlen környezetében is alig-alig érvényesül (szemben az ortodox katedrális Seltenhofer-harangjával, amelynek hangját az egész belvárosban hallani lehet).

JegyzetekSzerkesztés

 1. Cluj-kolozsvári kalauz Kolozsvári tájékoztató és címtár
 2. Szent Mihály Kolozsvár Történelem
 3. Sas 1998: 9–10.
 4. Kelemen 1982: 109.
 5. Biró 1989: 38.
 6. Sas 1998: 14.
 7. Biró 1989: 38; Gaal 1992: 26; Sas 1999: 14–25; Asztalos 2008: 19–21.
 8. Biró 1989: 38; Gaal 1992: 26; Sas 1998: 28–29, 40–41, 47, 57; Asztalos 2008: 23.
 9. Sas 1998: 41–42.
 10. Sas 1998: 55; Fodor 2002: 8–9.
 11. Gaal 2007: 29.
 12. Gaal 1992: 26; Sas 1998: 30–31, 38–39; Asztalos 2008: 22–23.
 13. Gaal 1992: 27; Sas 1999: 60–63; Fodor 2002: 6–7; Gaal 2007: 33–35; Múlt-kor történelmi portál. 2009. március 1.
 14. Benda-Fügedi 133. oldal
 15. Katona 164. oldal
 16. Biró 1989: 39; Gaal 1992: 27; Fodor 2002: 8; Gaal 2007: 29; Asztalos 2008: 22.
 17. Biró 1989: 39; Gaal 1992: 27; Sas 1999: 10; Gaal 2007: 29; Asztalos 2008: 22.
 18. Gaal 1992: 27; Gaal 2007: 29; Marton.
 19. Kelemen 1982: 110; Gaal 2007: 14–15; Sas 1998: 9, 18, 69.
 20. Kelemen 1982: 112–113; Gaal 1992: 26; Sas 1998: 22–25; Gaal 2007: 14–16.
 21. magyarharangok.hu

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak Szent Mihály-templom (Kolozsvár) témában.