Ø

latin betű

Az Ø (kisbetűs alakjában: ø) a dán, a norvég, a feröeri és a déli számi egyik betűje. Legtöbbször az elöl középen képzett ajakkerekítéses magánhangzók, mint az ø és az œ hangok lejegyzésére használják, kivéve a déli számit, ahol az [oe] kettőshangzó megjelenítésére szolgál.

A betű neve megegyezik azzal a hanggal, melynek a jelölésére használják. Angol tipográfusok "slashed O"[1] vagy "o with stroke" néven emlegetik a betűt. Bár ezen elnevezések alapján ez az o geyik ligatúrája vagy diakritikus kiegészítése lenne, a dán és a norvág nyelvben külön betűnek számít, ábécérendben pedig a Z után következik. A betűk itt így követik egymást: x, y, z, æ, ø, és å.

Olyan nyelvekben, melyben nem szerepek ez a betű, vagy az olyan limitált karakterkészletekben mint az ASCII, az "ø" helyettesíthető az "oe" digráffal, de praktikusan, mint például az e-mail címekben egyszerűen "o"-val helyettesítik. Egyenértékű a svéd és más nyelvekben használt "ö"-vel, ezzel helyettesítik is több alkalommal, ahogy azt meg is teszik régebben Dániában és Norvégiában készített írógépeknél valamint a Morze-ábécé nemzetim kiegészítéseiben is.

A kis "ø" része a nemzetközi fonetikai ábécének is, ahol az elől képzett, középső nyelvállású ajakréses magánhangzót jelöli.

Használata nyelvenként

szerkesztés
 
III. Keresztély Bibliájának fedőlapja, rajta a "Københaffn" felirattal.
 
O éthúzással és ékezettel a Doulos SIL-ben
 • A modern dán, feröreri és norvég nyelvben ez egy elől képzett, középső nyelvállású ajakréses mono hang, melynek a jelölésére a nemzetközi fonetikai ábécé is a [ø] jelet alkalmazza (Unicode U+00F8). mint oly sok magánhangzónak, ennek is több kiejtése van. Létezik lágyabb változata (például a dán dánul: søster ("lánytestvér") szóban a kiejtése [ø], mint a francia franciául: bleu szóban az "eu") és "sötét" változata (a dánban a dánul: bønne ("borsó") szóban a jel ejtése [œ], mint a francia bœuf szóban az "œu").[2] A dán ábécé dán beszélő hangján. A feröeri Suðuroy nyelvjárásban a rövid ø kiejtése [ʏ], pl feröeriül: børn [bʏdn] ("gyerekek"). A betűt az Antiqua és a Fraktúr betűkészletnek már legalább III. Keresztély Bibliája óta része. Régebbi szövegekben (leginkább a fraktúrt alkalmazóknál) német hatásra megjelent az ö, és térképeken 1957-ig inkább ezt használták. ( pl Helsingör vagy Læsö).[3]
 • A déli számi nyelvben Norvégiában az ø olyan kettős hangzókban is szerepel, mint a [yo] vagy az øø [oe]. A svéd nyelvben inkább az ö betűt részesítik előnyben.
 • Az Ø több afrikai nyelv ortográfiájában is szerepel, mint például a kongói Demokratikus Köztársaságban beszélt lenduéban és a Kamerumban beszélt nzime nyelvében.
 • Dánul a, dánul: ø egy szó is, melynek jelentése: "sziget". Ennek a svéd megfelelője az svédül: ö a norvég pedig az norvégul: øy.
 • Az Ø a szélsőjobboldali dán Vörös-Zöld Szövetség (Enhedslisten) pártbetűje is.
 • Ǿ (Ø vesszővel, Unicode U+01FE) Ezt a betőt a dánban olyan ritka alkalmakkor lehet használni, ha meg akarunk különböztetni két szót, melyben mindkettőben szerepel az Ø. például: dánul: hunden gǿr, "a kutya ugat" és dánul: hunden gør (det), "a kutya [valamit] csinál". Ez a megkülönböztetés nem kötelező, az első példa szerepelhet több formában is, például lehet dánul: gǿr vagy dánul: gør is; az első változatot (ǿ-vel) csak azért használják, hogy elkerüljék a félreértést. A második példánál a dánul: gǿr rossz betűzés. A dánban ahelyett, hogy dánul: hunden gør, "a kutya ugat", lehet azt is írni, nem hagyományos helyesírással, hogy dánul: hunden gøer. Ez azonban az ø és å végű igék ragozási szabályainak félreértésén alapszik. Ezek az írásképek a hivatalos nyelvtani szabályok szerint nem elfogadottak. A dán billentyűzeteken és írógépeken úgy lehet ékezetet rakni a magánhangzók fölé, hogy az ékkezet gombját az adott betű előtt nyomjuk meg, de ez az eljárás nem alkalmazható az Ǿ esetében, mert nincs lefejlesztve a Microsoft Windows dán billentyűzet kiosztásához.
 • Az óizlandi szövegekben a hagyományos írásmódban az Ø , többek között az umlautot jelezte. o > ø és ǫ > ø.
 • Az ólengyel szövegekben az Ø betű az orrhangzót jelölte.
 • Európán kívül az Ø a seneca nyelv átírásában van használatban, ahol az és jelet helyettesíti. Ez a koh szó rövidítéseként jött létre.
 • Az angolban az Ø-t (vagy egészen pontosan az ehhez hasonló a semmi jelet, a ∅-t) használják a "nem" vagy "egyik sem" rövidítésére, de ez a használat kézíráskor félrevezető, mert könnyen összekeverhető számokkal, leginkább a "0"-val.[4]

Hasonló betűk

szerkesztés
 • A török, az azeri, a türkmén, a tatár, a svéd, az izlandi, a rotuman, a német, a finn, az észt és a magyar ábécében az Ø helyett Ö-t használnak. A magyar helyesírás Ő betűt használ a hang hosszú jelölésére.
 • A Ø / ø nem áll kapcsolatban és nem szabad összekeverni a hasonlóan kinéző görög Φ / φ vagy a cirill ábécé Ф / ф jelével.
 • A cirill Ө betűjének ugyanaz a hangértéke, mint az Ø-nek. Ezt a kazak, mongol, az azeri és több olyan ábécé is használja, melyben előfordul az adott hang. Ez nem összetévesztendő a korai cirill ábécé Ѳ jelével.
 • Az umlautos Ø-t (Ø̈, ø̈) logóként használta az Øresund híd cége, hogy ezzel fejezze ki a Dánia és Svédország közötti kapcsolatot. Mivel az umlautos Ø nem létezett a számítógépes karakterkészletekben, szöveges formában nem használták. A kiírásban most az Øresundsbron felirat szerepel, melynek Øresunds- része dán, -bron része pedig svéd. Az umlautos Ø néha szerepel a Skandináv területekre küldött csomagolásokon, hogy ezzel előzzék meg ugyanannak a szónak a kétszeri kinyomtatását. Például a Snøre/Snöre medvecukor logója a csomagoláson Snø̈re alakban szerepel. A karaktert ritkán még térképeken is használják. (pl: Grø̈nland).[5]

Hasonló szimbólumok

szerkesztés
 • A "Ø" betű a matematikában gyakran szerepel a "∅" (Unicode karakterkódja U+2205) helyett, mellyel a Bourbaki által felfedezett üres halmazra utalnak. a nyelvészetben gyakran ezzel a jellel jelölik a ki nem ejtett vagy ki nem írt részeket. A "∅" jel mindig áthúzott kört tartalmaz, míg az "Ø" betű a legtöbb betűtípusban áthúzott ellipszis.
 • Az átmérő jele, a () (Unicode karakterkódja U+2300) hasonlít a kis ø betűre, több betűkészletben pedig ugyanúgy is jelenik meg, bár a legtöbb betűkészletben azért eltér a kinézetük. általában az átmérő jele pontos kör alapú, míg az o betű valamelyest stilizált. Az átmérő jelet a műszaki rajzokon igen gyakran használják. Ezen felül előfordul olyan helyeken, ahol hasznos az átmérő szó rövidítése. ilyen az objektív esete. például egy 82 mm-es objektíven a következő felirat szerepel: " ⌀ 82 mm ".
 • A Ø vagy jelet gyakran használják az átlagérték jelölésére, főleg német nyelvterületeken. (Az "átlag" németül Durchschnitt, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy átvágott'.)[6]
 • Az áthúzott nulla a nulla karakter egy alternatívája. Az áthúzás nem nyúlik túl az ellipszisen (kivéve kézírásnál). Gyakran arra használják, hogy megkülönböztessék a 0-t a latin "O"-tól minden olyan helyen, ahol értelemzavaró lehet a két megjelenés. Ilyen különösen a kódolási rendszerek, tudományos és műszaki írások, programozás, szoftverfejlesztés és a telekommunikáció. Ezen kívül használják az amatőr rádiójeleknél, mint például: XXØXX, XØXXX. Lásd még[7] az amatőr rádiós nemzetközi jelek rendszeréről.
 • Az "Ø" jelet gyakran használják az elzárt kulcsok rendszerében arra, hogy jelezzék, egy zár egy kulcsot rejt. A kulcs nélküli zár jele "O".
 • A "Ø" betű szerepel a lejegyzetelt zenében is, például a jazzben, ahol félig szűkített heted akkordjának a jele, pl "Cø". A tipográfiailag helyes lejegyzése ennek a következő lenne: először le kell írni az akkord jelét, majd azt egy áthúzott fokjel követi, pl így: "C𝆩". Az áthúzott fokjel az Unicode zenei szimbólumok blokkjának a része, de ezt néhány betűkészlet nem támogatja.

Története

szerkesztés

Az /ø/ hang lejegyzetelésére létrejött betű elsősorban a német /o/ átalakulásával jött létre. Legalább két elmélet létezik az ø eredetét tekintve:

 • Lehet, hogy az Œ ligatúrából jött létre, melynek az előzménye az Oe, ahol az e vízszintes vonala keresztezte az "o"-t.
 • Lehet, hogy az Angolszász Angliában alakult ki, ahol az O és az I betűt írták ugyanoda. Lásd, ahogy Bede a northumbriai angol_szász időszakban hogyan írta Coinualch formában Cēnwealh nevét latin szövegben. Később a betű eltűnt az angolszászból, mert az angolszász /ø/ később /e/ lett, de ekkorra már a betű használata Angliából átterjedt Skandináviára.

Számítástechnika

szerkesztés
 
Danish keyboard with keys for Æ, Ø, and Å. On Norwegian keyboards the Æ and Ø switch places.
 • Az Unicode-ban az Ǿ és az ǿ kódolása U+01FE és U+01FF.
 • A Microsoft Windowsban az "Amerikai Egyesült Államok—Nemzetközi" billentyűzetkiosztást használva úgy lehet leírni a karaktert, hogy egyszerre nyomjuk meg az Alt-Gr és az L gombot. Akármilyen is a billentyűzet kiosztásunk, ha a NumLock be van kapcsolva, le kell nyomni az Alt-ot, miközben leütjük nagybetű esetén a 0216 vagy kisbetű esetén a 0248 kódsort a numerikus billentyűzeten. Ahhoz, hogy ez működjön a rendszernek az 1252-es kódlapot kell használnia. (Az 1252-es kódlap tartalmazza az ISO 8859-1 karaktereket, a 216 és a 248 pedig a D8 és az F8 hexadecimális megfelelői.
 • A macOS-ben úgy lehet beírni, hogy lenyomjuk az O vagy az o gombot, majd megnyomjuk a 6-ost. A MacOS-ben és a korábbi változatokban amerikai angol billentyűzet kiosztásnál úgy lehet előhívni a jeleket, hogy lenyomjuk az option billentyűt, majd beírjuk az O vagy az o betűt, és így jelenik meg az Ø, vagy az ø karakter.
 • Az X Window System környezetben úgy lehet előhívni ezeket a karaktereket, hogy egyszerre lenyomjuk az Alt-Gr és az O vagy az o billentyűket, vagy ha a kombináló billentyű után megnyomjuk az áthúzás és az o vagy O betűket.
 • Néhány rendszerben, így például az MS-DOS régebbi változataiban a Ø betű nem része a széles körűen használt 437-es kódlap-nak. A skandináv kódlapokon a Ø a jen jel (¥) helyét vette át a 165-ös helyen, míg a ø ¢ jelét vette át a 162-es helyen.
 • Bármilyen billentyűzet kiosztást használó Amiga operációs rendszerben az Alt és az O illetve az o lenyomásával létrejön az Ø illetve az ø.
 • A Microsoft Word-ben úgy lehet beírni az, ø illetve az Ø karaktereket, hogy a Ctrl -/ lenyomása után beírjuk a nagy vagy a kis o-t.

Lásd még

szerkesztés
 1. Phonetic Symbol Guide, 2nd, University of Chicago Press, 136. o. (1996) 
 2. Introduction. FAQs.org
 3. Ø, ø. Den Store Danske
 4. Medical Abbreviation Policy (PME006), Appendix A, Prohibited Abbreviations for Handwritten Documentation. Johns Hopkins School of Medicine . [2022. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. május 23.) Updated: 11/20/03 Effective 3/3/04
 5. Die Erde: Haack Kleiner Atlas; VEB Hermann Haack geographisch-kartographische Anstalt, Gotha, 1982; p. 78
 6. Proposal to Represent the Slashed Zero Variant of Empty Set. The Unicode Consortium , 2015. október 30.
 7. ITU Table of Allocation of International Call Sign Series. arrl.org . American Radio Relay League