ATC J01 – Szisztémás antibakteriális szerek

gyógyszerek egyik alcsoportja

Az ATC J01 – Szisztémás antibakteriális szerek a gyógyszerek anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszerének (ATC) egyik alcsoportja.

ATC J Szisztémás fertőzés elleni szerek
ATC J01 Szisztémás antibakteriális szerek
ATC J02 Szisztémás gombaellenes szerek
ATC J04 Mikobaktériumok által okozott fertőzések elleni szerek
ATC J05 Szisztémás vírusellenes szerek
ATC J06 Immunszérumok és immunglobulinok
ATC J07 Vakcinák

J01A Tetracyclinek

szerkesztés

J01AA Tetraciklinek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01AA01 Demeklociklin Demeclocycline Demeclocyclini hydrochloridum
J01AA02 Doxiciklin Doxycycline Doxycyclinum monohydricum
J01AA03 Klórtetraciklin Chlortetracycline Chlortetracyclini hydrochloridum
J01AA04 Limeciklin Lymecycline Lymecyclinum
J01AA05 Metaciklin Metacycline
J01AA06 Oxitetraciklin Oxytetracycline Oxytetracyclini hydrochloridum
J01AA07 Tetraciklin Tetracycline Tetracyclinum
J01AA08 Minociklin Minocycline Minocyclini hydrochloridum
J01AA09 Rolitetraciklin Rolitetracycline
J01AA10 Penimepiciklin Penimepicycline
J01AA11 Klomociklin Clomocycline
J01AA12 Tigeciklin Tigecycline
J01AA20 Tetraciklin kombinációk
J01AA56 Oxitetraciklin kombinációk

J01B Amfenikolok

szerkesztés

J01BA Amfenikolok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01BA01 Kloramfenikol Chloramphenicol Chloramphenicolum, Chloramphenicoli natrii succinas, Chloramphenicoli palmitas
J01BA02 Tiamfenikol Thiamphenicol Thiamphenicolum
J01BA52 Tiamfenikol kombinációk

J01C Béta-laktám antibiotikumok, penicillinek

szerkesztés

J01CA Hosszú hatású penicillinek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01CA01 Ampicillin Ampicillin Ampicillinum anhydricum
Ampicillinum natricum
Ampicillinum trihydricum
J01CA02 Pivampicillin Pivampicillin Pivampicillinum
J01CA03 Karbenicillin Carbenicillin Carbenicillinum natricum
J01CA04 Amoxicillin Amoxicillin Amoxicillinum natricum
Amoxicillinum trihydricum
J01CA05 Karindacillin Carindacillin
J01CA06 Bakampicillin Bacampicillin Bacampicillini hydrochloridum
J01CA07 Epicillin Epicillin
J01CA08 Pivmecillinam Pivmecillinam Pivmecillinami hydrochloridum
J01CA09 Azlocillin Azlocillin
J01CA10 Mezlocillin Mezlocillin
J01CA11 Mecillinam Mecillinam
J01CA12 Piperacillin Piperacillin Piperacillinum
Piperacillinum natricum
J01CA13 Tikarcillin Ticarcillin Ticarcillinum natricum
J01CA14 Metampicillin Metampicillin
J01CA15 Talampicillin Talampicillin
J01CA16 Szulbenicillin Sulbenicillin
J01CA17 Temocillin Temocillin
J01CA18 Hetacillin Hetacillin
J01CA19 Aszpoxicillin Aspoxicillin
J01CA20 Kombinációk
J01CA51 Ampicillin, kombinációk

J01CE Béta-laktamáz érzékeny penicillinek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01CE01 Benzilpenicillin Benzylpenicillin Benzylpenicillinum kalicum
Benzylpenicillinum natricum
J01CE02 Fenoximetil-penicillin Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinum
Phenoxymethylpenicillinum kalicum
J01CE03 Propicillin Propicillin
J01CE04 Azidocillin Azidocillin
J01CE05 Feneticillin Pheneticillin
J01CE06 Penamcillin Penamecillin
J01CE07 Klometocillin Clometocillin
J01CE08 Benzatin benzil-penicillin Benzathine benzylpenicillin Benzylpenicillinum benzathinum
J01CE09 Prokain benzil-penicillin Procaine benzylpenicillin Benzylpenicillinum procainum
J01CE10 Benzatin fenoximetil-penicillin Benzathine phenoxymethylpenicillin
J01CE30 Kombinációk

J01CF Béta-laktamáz rezisztens penicillinek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01CF01 Dikloxacillin Dicloxacillin Dicloxacillinum natricum
J01CF02 Kloxacillin Cloxacillin Cloxacillinum natricum
J01CF03 Meticillin Methicillin
J01CF04 Oxacillin Oxacillin Oxacillinum natricum monohydricum
J01CF05 Flukloxacillin Flucloxacillin Flucloxacillinum natricum
J01CF06 Nafcillin Nafcillin

J01CG Béta-laktamáz gátlók

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01CG01 Szulbaktám Sulbactam Sulbactamum natricum
J01CG02 Tazobaktám Tazobactam

J01CR Penicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókat

szerkesztés
J01CR01 Ampicillin és enzim inhibitor
J01CR02 Amoxicillin és enzim inhibitor
J01CR03 Tikarcillin és enzim inhibitor
J01CR04 Szultamicillin
J01CR05 Piperacillin és enzim inhibitor
J01CR50 Penicillin kombinációk

J01D Egyéb béta-laktám antibiotikumok

szerkesztés

J01DB Első generációs cefalosporinok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DB01 Cefalexin Cefalexin Cefalexinum monohydricum
J01DB02 Cefaloridin Cefaloridine
J01DB03 Cefalotin Cefalotin Cefalotinum natricum
J01DB04 Cefazolin Cefazolin Cefazolinum natricum
J01DB05 Cefadroxil Cefadroxil Cefadroxilum monohydricum
J01DB06 Cefazedon Cefazedone
J01DB07 Cefatrizin Cefatrizine Cefatrizinum propylenglycolum
J01DB08 Cefapirin Cefapirin Cefapirinum natricum
J01DB09 Cefradin Cefradin Cefradinum
J01DB10 Cefacetril Cefacetrile
J01DB11 Cefroxadin Cefroxadine
J01DB12 Ceftezol Ceftezole

J01DC Második generációs cefalosporinok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DC01 Cefoxitin Cefoxitin Cefoxitinum natricum
J01DC02 Cefuroxim Cefuroxim Cefuroximum axetili
Cefuroximum natricum
J01DC03 Cefamandol Cefamandol Cefamandoli nafas
J01DC04 Cefaklór Cefaclor Cefaclorum
J01DC05 Cefotetán Cefotetan
J01DC06 Cefonicid Cefonicide
J01DC07 Cefotiám Cefotiam
J01DC08 Lorakarbef Loracarbef
J01DC09 Cefmetazol Cefmetazole
J01DC10 Cefprozil Cefprozil
J01DC11 Ceforanid Ceforanide
J01DC12 Cefminox Cefminox
J01DC13 Cefbuperazon Cefbuperazone
J01DC14 Flomoxef Flomoxef

J01DD Harmadik generációs cefalosporinok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DD01 Cefotaxim Cefotaxime Cefotaximum natricum
J01DD02 Ceftazidim Ceftazidime Ceftazidimum pentahydricum
J01DD03 Cefszulodin Cefsulodin
J01DD04 Ceftriaxon Ceftriaxone Ceftriaxonum natricum
J01DD05 Cefmenoxim Cefmenoxime
J01DD06 Latamoxef Latamoxef
J01DD07 Ceftizoxim Ceftizoxime
J01DD08 Cefixim Cefixim Cefiximum
J01DD09 Cefodizim Cefodizime
J01DD10 Cefetamet Cefetamet
J01DD11 Cefpiramid Cefpiramide
J01DD12 Cefoperazon Cefoperazone Cefoperazonum natricum
J01DD13 Cefpodoxim Cefpodoxime
J01DD14 Ceftibutén Ceftibuten
J01DD15 Cefdinir Cefdinir
J01DD16 Cefditorén Cefditoren
J01DD17 Cefkapén Cefcapene
J01DD54 Ceftriaxon, kombinációk
J01DD62 Cefoperazon, kombinációk

J01DE Negyedik generációs cefalosporinok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DE01 Cefepim Cefepim Cefepimi dihydrochloridum monohydricum
J01DE02 Cefpirom Cefpirome
J01DE03 Cefozoprán Cefozopran

J01DF Monobaktámok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DF01 Aztreonám Aztreonam
J01DF02 Karumonám Carumonam

J01DH Karbapenémek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DH02 Meropeném Meropenem
J01DH03 Ertapeném Ertapenem
J01DH04 Doripeném Doripenem
J01DH05 Biapeném Biapenem
J01DH51 Imipeném és enzimgátló Imipenemum
J01DH55 Panipeném és betamipron

J01DI Egyéb cefalosporinok és penémek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01DI01 Ceftobiprol medokaril Ceftobiprole medocaril
J01DI02 Ceftarolin fozamil Ceftaroline fosamil
J01DI03 Faropeném Faropenem

J01E Szulfonamidok és trimetoprim

szerkesztés

J01EA Trimetoprim és származékai

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01EA01 Trimetoprim Trimetoprim Trimethoprimum, Trimipramini maleas
J01EA02 Brodimoprim Brodimoprim
J01EA03 Iclaprim Iclaprim

J01EB Rövid hatástartamú szulfonamidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01EB01 Szulfaizodimidin Sulfaisodimidine
J01EB02 Szulfametizol Sulfamethizole Sulfamethizolum
J01EB03 Szulfadimidin Sulfadimidine Sulfadimidinum
J01EB04 Szulfapiridin Sulfapyridine
J01EB05 Szulfafurazol Sulfafurazole Sulfafurazolum
J01EB06 Szulfanil-amid Sulfanilamide Sulfanilamidum
J01EB07 Szulfatiazol Sulfathiazole Sulfathiazolum
J01EB08 Szulfatiokarbamid Sulfathiourea
J01EB20 Kombinációk

J01EC Közepes hatástartamú szulfonamidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01EC01 Szulfametoxazol Sulfamethoxazole Sulfamethoxazolum
J01EC02 Szulfadiazin Sulfadiazine Sulfadiazinum
J01EC03 Szulfamoxol Sulfamoxole
J01EC20 Kombinációk

J01ED Hosszú hatású szulfonamidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01ED01 Szulfadimetoxin Sulfadimethoxine
J01ED02 Szulfalén Sulfalene
J01ED03 Szulfametomidin Sulfametomidine
J01ED04 Szulfametoxidiazin Sulfametoxydiazine
J01ED05 Szulfametoxipiridazin Sulfamethoxypyridazine
J01ED06 Szulfaperin Sulfaperin
J01ED07 Szulfamerazin Sulfamerazine Sulfamerazinum
J01ED08 Szulfafenazol Sulfaphenazole
J01ED09 Szulfamazon Sulfamazon
J01ED20 Kombinációk

J01EE Szulfonamidok és trimetoprim kombinációi, beleértve a származékokat

szerkesztés
J01EE01 Szulfametoxazol és trimetoprim
J01EE02 Szulfadiazin és trimetoprim
J01EE03 Szulfametrol és trimetoprim
J01EE04 Szulfamoxol és trimetoprim
J01EE05 Szulfadimidin és trimetoprim
J01EE06 Szulfadiazin és tetroxoprim
J01EE07 Szulfamerazin és trimetoprim

J01F Makrolidok, linkózamidok és streptograminok

szerkesztés

J01FA Makrolidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01FA01 Eritromicin Erythromycin Erythromycinum, Erythromycini estolas, Erythromycini ethylsuccinas, Erythromycini lactobionas, Erythromycini stearas
J01FA02 Spiramicin Spiramycin Spiramycinum
J01FA03 Midekamicin Midecamycin
J01FA05 Oleandomicin Oleandomycin
J01FA06 Roxitromicin Roxitromicin Roxithromycinum
J01FA07 Jozamicin Josamycin Josamycinum, Josamycini propionas
J01FA08 Troleandomicin Troleandomycin
J01FA09 Klaritromicin Clarithromycin Clarithromycinum
J01FA10 Azitromicin Azithromycin Azithromycinum
J01FA11 Miocamicin Miocamycin
J01FA12 Rokitamicin Rokitamycin
J01FA13 Diritromicin Diritromicin Dirithromycinum
J01FA14 Fluritromicin Flurithromycin
J01FA15 Telitromicin Telithromycin

J01FF Linkózamidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01FF01 Klindamicin Klindamicin Clindamycini hydrochloridum, Clindamycini phosphas
J01FF02 Lincomicin Lincomycin Lincomycini hydrochloridum

J01FG Sztreptograminok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01FG01 Prisztinamicin Pristinamycin
J01FG02 Kinuprisztin/
dalfoprisztin
Quinupristin/
dalfopristin

J01G Aminoglikozidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01GA01 Sztreptomicin Streptomycin Streptomycini sulfas
J01GA02 Sztreptoduocin Streptoduocin

J01GB Más aminoglikozidok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01GB01 Tobramicin Tobramicin Tobramycinum
J01GB03 Gentamicin Gentamicin Gentamicini sulfas
J01GB04 Kanamicin Kanamicin Kanamycini monosulfas
J01GB05 Neomicin Neomycin Neomycini sulfas
J01GB06 Amikacin Amikacin Amikacinum, Amikacini sulfas
J01GB07 Netilmicin Netilmicin Netilmicini sulfas
J01GB08 Szizomicin Sisomicin
J01GB09 Dibekacin Dibekacin
J01GB10 Ribostamicin Ribostamycin
J01GB11 Izepamicin Isepamicin

J01M Kinolonok

szerkesztés

J01MA Fluorokinolonok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01MA01 Ofloxacin Ofloxacin Ofloxacinum
J01MA02 Ciprofloxacin Ciprofloxacin Ciprofloxacinum, Ciprofloxacini hydrochloridum
J01MA03 Pefloxacin Pefloxacin Pefloxacini mesilas dihydricus
J01MA04 Enoxacin Enoxacin
J01MA05 Temafloxacin Temafloxacin
J01MA06 Norfloxacin Norfloxacin Norfloxacinum
J01MA07 Lomefloxacin Lomefloxacin
J01MA08 Fleroxacin Fleroxacin
J01MA09 Sparfloxacin Sparfloxacin
J01MA10 Rufloxacin Rufloxacin
J01MA11 Grepafloxacin Grepafloxacin
J01MA12 Levofloxacin Levofloxacin
J01MA13 Trovafloxacin Trovafloxacin
J01MA14 Moxifloxacin Moxifloxacin
J01MA15 Gemifloxacin Gemifloxacin
J01MA16 Gatifloxacin Gatifloxacin
J01MA17 Prulifloxacin Prulifloxacin
J01MA18 Pazufloxacin Pazufloxacin
J01MA19 Garenoxacin Garenoxacin
J01MA21 Szitafloxacin Sitafloxacin

J01MB Egyéb kinolonok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01MB01 Rosoxacin Rosoxacin
J01MB02 Nalidixsav Nalidixic acid Acidum nalidixicum
J01MB03 Piromidinsav Piromidic acid
J01MB04 Pipemidinsav Pipemidic acid Acidum pipemidicum trihydricum
J01MB05 Oxolinsav Oxolinic acid Acidum oxolinicum
J01MB06 Cinoxacin Cinoxacin
J01MB07 Flumekin Flumequine Flumequinum

J01R Antibakteriális szerek kombinációi

szerkesztés

J01RA Antibakteriális szerek kombinációi

szerkesztés
J01RA01 Penicillinek, kombinációk más antibakteriális szerekkel
J01RA02 Szulfonamidok, kombinációk más antibakteriális szerekkel (kivéve a trimetoprimot)
J01RA03 Cefuroxim, kombinációk más antibakteriális szerekkel
J01RA04 Spiramicin, kombinációk más antibakteriális szerekkel
J01RA05 Levofloxacin és ornidazol
J01RA06 Cefepim és amikacin
J01RA07 Azitromicin, flukonazol és szeknidazol
J01RA08 Tetraciklin és oleandomicin
J01RA09 Ofloxacin és ornidazol
J01RA10 Ciprofloxacin és metronidazol
J01RA11 Ciprofloxacin és tinidazol
J01RA12 Ciprofloxacin és ornidazol
J01RA13 Norfloxacin és tinidazol

J01X Egyéb antibakteriális szerek

szerkesztés

J01XA Glikopeptid antibakteriális szerek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XA01 Vankomicin Vancomycin Vancomycini hydrochloridum
J01XA02 Teikoplanin Teikoplanin
J01XA03 Telavancin Telavancin
J01XA04 Dalbavancin Dalbavancin
J01XA05 Oritavancin Oritavancin
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XB01 Kolisztin Colistin Colistini sulfas
J01XB02 Polimixin B Polymyxin B Polymyxini B sulfas

J01XC Szteroid antibakteriális szerek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XC01 Fuzidinsav Fusidic acid Acidum fusidicum

J01XD Imidazol származékok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XD01 Metronidazol Metronidazole Metronidazolum, Metronidazoli benzoas
J01XD02 Tinidazol Tinidazole Tinidazolum
J01XD03 Ornidazol Ornidazole

J01XE Nitrofurán származékok

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XE01 Nitrofurantoin Nitrofurantoin Nitrofurantoinum
J01XE02 Nifurtoinol Nifurtoinol
J01XE03 Furazidin Furazidin
J01XE51 Nitrofurantoin kombinációban

J01XX Egyéb antibakteriális szerek

szerkesztés
ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
J01XX01 Foszfomicin Fosfomycin Fosfomycinum calcicum, Fosfomycinum natricum, Fosfomycinum trometamol
J01XX02 Xibornol Xibornol
J01XX03 Klofoktol Clofoctol
J01XX04 Spektinomicin Spectinomycin Spectinomycini dihydrochloridum pentahydricum
J01XX05 Meténamin Methenamine Methenaminum
J01XX06 Mandulasav Mandelic acid
J01XX07 Nitroxolin Nitroxoline
J01XX08 Linezolid Linezolid
J01XX09 Daptomicin Daptomycin
J01XX10 Bacitracin Bacitracin Bacitracinum, Bacitracinum zincum