Az együttható (koefficiens) olyan szám, esetenként paraméter, amely szorzótényező egy kifejezésben vagy egy sorban, sorozatban.

A szó eredeteSzerkesztés

A latin coefficere 'együtt hatni' szóból származik.

A matematikábanSzerkesztés

Az együttható egy matematikai objektum szorzótényezője. Ez az objektum rendszerint változó vagy vektor. Az objektumok és együtthatójuk szokás szerint ugyanazt az indexet kapják:

 

ahol   az   változó együtthatója minden  -re.

Egyszerű példa: a   kifejezésben az együttható 9.

Fontos együtthatók a matematikában:

A fizikábanSzerkesztés

A fizikában az együtthatók bizonyos anyagok és testek tulajdonságait leíró mennyiségek. Néhány példa:

Nem minden ilyen együtthatót neveznek azonban együtthatónak:

A kémiábanSzerkesztés

A reakcióegyenletekben a sztöchiometriai arányszámok azt mutatják, hogy a különböző anyagok milyen arányban reagálnak egymással. Példa:

 
  • két hidrogénmolekula és egy oxigénmolekula két vízmolekulává alakul
  • két mol hidrogén egy mol oxigénnel két mol vízmolekulává alakul.

Néha törtszámok szerepelnek; ekkor a részecskés olvasat nem működik.