Az együttható egy olyan szám, esetenként paraméter, ami szorzótényező egy kifejezésben vagy egy sorban, sorozatban. A természettudományokban koefficiens néven is emlegetik a latin coefficere 'együtt hatni' szóból.

MatematikaSzerkesztés

Az együttható egy matematikai objektum szorzótényezője. Ez az objektum rendszerint változó vagy vektor. Az objektumok és együtthatójuk szokás szerint ugyanazt az indexet kapják:

 

ahol   az   változó együtthatója minden  -re.

Egyszerű példa: a   kifejezésben az együttható 9.

Fontos együtthatók a matematikában:

FizikaSzerkesztés

A fizikában az együtthatók bizonyos anyagok és testek tulajdonságait leíró mennyiségek. Néhány példa:

Nem minden ilyen együtthatót neveznek azonban együtthatónak:

KémiaSzerkesztés

A reakcióegyenletekben a sztöchiometriai arányszámok azt mutatják, hogy a különböző anyagok milyen arányban reagálnak egymással. Példa:

 
  • két hidrogénmolekula és egy oxigénmolekula két vízmolekulává alakul
  • két mol hidrogén egy mol oxigénnel két mol vízmolekulává alakul.

Néha törtszámok szerepelnek; ekkor a részecskés olvasat nem működik.