Glavina Lajos

(1805–1885) földbirtokos, politikus

Glavina Lajos (Pribiszlávec (Zalaújvár), Zala vármegye, 1806. augusztus 12. - Gelse, 1885. augusztus 13.) Zala vármegye főispánja, ügyvéd, országgyűlési képviselő, gelsei földbirtokos, a "Zalavármegyei Gazdasági Egyesület" elnöke, A zalai Deák-párt elnöke.[1]

Glavina Lajos
Született1806. augusztus 12.
Zalaújvár
Elhunyt1885. augusztus 13. (79 évesen)
Gelse
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
HázastársaCsertán Zsuzsanna (1807-1887)
FoglalkozásaZala vm. főispánja
Tisztsége
SablonWikidataSegítség

Nemesi származású család sarja. Apja, nemes Glavina Balázs (17861852),[2] perlaki kisbirtokos, anyja nemes Bogdán Borbála volt.[3] Apai nagyszülei nemes Glavina József és Matula Éva voltak. Fivérei Glavina Ferenc, Glavina György és Glavina Ambrus volt. A Csáktornya melletti Zalaújváron született. Jogi tanulmányokat folytatott, majd herceg németújvári Batthyány Fülöp titkára lett. Az 1830-as évektől Nagykanizsán volt uradalmi ügyvéd, majd Körmenden a Batthyány család levéltárnoka. Az 1840-es évektől Nemesapátiban lakott. Aktív ellenzékiként vett részt a Zala vármegye politikai életében, és az önkéntes adózók körébe tartozott, Deák Ferencet támogatta. 1848. június 24.-én a csáktornyai kerületben országgyűlési képviselővé választották egyhangúlag. Az első népképviseleti országgyűlésben Muraköz Zágrábi püspökségtől való függésének megszüntetését szorgalmazta. A szabadságharc leverése után a palini belga királyi uradalom kormányzója volt. 1863-tól a Zalamegyei Gazdasági Egyesület elnöki tisztét töltötte be. A kiegyezés után újra bekapcsolódott a megye politikai közéletébe. A zalai Deák-párt elnöke lett.

1880. november 19.-én Zala vármegye főispánjává nevezte ki Tisza Kálmán-kormánya. 1883. novemberében a tiszaeszlári pernek következtében Zala megyében több városban és nagyobb településen zsidóellenes zavargások zajlottak.[4] A Tisza kormány haladéktalanul igyekezett a békét és rendet újrateremteni és erre 1883. augusztus 28-án a belügyminiszter Glavina Lajos őméltóságát, Zalamegye főispánját, a vármegye kormánybiztossá nevezte ki hogy, "...a megzavart közrend, élet és vagyonbiztonság helyreállítása érdekében minden szükséges intézkedések a legerélyesebben foganatosíttassanak..".[5] 1883. szeptember elsején máris a kormánybiztos rendeletet adott ki, amely szorgalmazta a zavargások megszüntetését.[6] Bár a megye két legjelentősebb településén, Zalaegerszegen és Nagykanizsán sikerült meggátolni a további, súlyos konfliktusokat, a felizgatott közhangulatot lépten-nyomon érezni lehetett. Ennek bizonyítéka egy rendelet, amelyben a zenésztársulatoknak zsidóellenes darabok játszását tiltja meg a kormánybiztos. Közben a megye különböző helységeiből — Nagykanizsáról, Zalalövőről, Zalaszentgrótról és Alsólendváról — az izraelita polgárok, többnyire hitközségükön keresztül, sürgős segítséget kérnek életük és vagyonuk megvédelmezéséhez. Hivatkoznak a megtörtént eseményekre, az eddigi intézkedéseket keveslik és a katonaság létszámának felemelését kérik. Az eredmény: Zalalövőn 3 századot, Zalaszentgróton és Alsólendván 2 századot állomásoztatnak, Kanizsán pedig meghagyják a 14. dragonyosezred állandóan ott állomásozó századait, akiket eredetileg gyakorlatra akartak elvinni. Mindezt meg kellett tenni a teljes anarchia elkerülése érdekében. Szeptember 14. után gyakorlatilag sikerült visszaszorítani a Balaton-felvidéken is a zsidóellenes megmozdulásokat. A megyei zsidóellenes megmozdulások zárófejezetét a november 7-i zalalövői események képezték.[7] A főispáni széket egészen haláláig, 1885. augusztus 13.-ig, majdnem 5 évig, foglalta.

Házassága és gyermekei

szerkesztés

1837. november 23-án Gelsén feleségül vette nemes Csertán Zsuzsanna Magdolna (*Nemesszer, 1807. december 24.–†Gelse, 1887. április 18.) kisasszonyt,[8] akinek az apja, nemes Csertán Károly (1768-1832),[9] táblabíró, a kapornaki járás főszolgabírája, földbirtokos és az édesanyja, a nemesi származású felsőapáti Vargha Rozália (1775-1848) volt.[10] Az apai nagyszülei nemes Csertán László (1734-1787), nemesszeri lakós,[11] és a Hahót-Buzád nembeli csányi Csány Rozália (1740-1783) voltak.[12] Glavina Lajosné Csertán Zsuzsanna fivére Csertán Sándor (1809-1864) táblabíró, Zala vármegyei származású kormánybiztos az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt, volt. Glavina Lajos unokaöccse Svastics Jánosné Csertán Krisztina fia bocsári Svastits Benő, a majdani zalai főispán volt. Glavina Lajosné Csertán Zsuzsanna leánytestvére Csertán Rozália (1795-1885), akinek a férje séllyei Séllyey Elek (1788-1850) zalai alispán, földbirtokos. Unokaöccse Sélley Elekné Csertán Rozália révén Séllyey László (18171886), a muraközi járás főszolgabírája, földbirtokos.[13] Glavina Lajos és Csertán Zsuzsanna frigyéből született:

 1. Béres Katalin: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében
 2. familysearch.org római katolikus halottak - Perlak - Glavina Balázs halála - 1852. január 8. - 66 éves
 3. familysearch.org római katolikus anyakönyvek - Csáktornya (Čakovec) - Glavina Lajos keresztelője (boldogfai Farkas Ákos András adattárából)
 4. Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 26-52. szám)1883-09-02 / 35. szám
 5. Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 26-52. szám)1883-09-02 / 35. szám
 6. Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 26-52. szám)1883-09-09 / 36. szám
 7. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból - Zalai Gyűjtemény 25. (Zalaegerszeg, 1986). Foki Ibolya: I883-AS ZSIDÓELLENES ZAVARGÁSOK ZALA MEGYÉBEN
 8. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Glavina Lajosné Csertán Zsuzsanna
 9. familysearch.org idősebb Csertán Károly táblabíró halála Nemesszer (In: Szent-Péterúr) - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 10. familysearch.org Csertán Károlyné Varga Rozália halála Gelse - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 11. familysearch.org Csertán László halála Nemesszer (In: Szent-Péterúr) - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 12. familysearch.org Csertán Lászlóné halála Nemesszer (In: Szent-Péterúr) - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 13. familysearch.org római katolikus anyakönyvek - Gelse - halottak - Séllyey László
 14. familysearch.org Nedeczky Zsigmondné Glavina Rozália keresztelői adatlapja
 15. familysearch.org Glavina Károly keresztelői adatlapja
 16. Zalamegye, 1897 (16.évfolyam, 27-52. szám)1897-10-10 / 41. szám
 17. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Glavina Károlyné Zathureczky Paula

További információk

szerkesztés


Elődje:
Ürményi József
Zala vármegye főispánja
1880. november 18.1885. augusztus 13.
 
Utódja:
Svastits Benő