Inkey Boldizsár (alispán)

Pallini Inkey Boldizsár (1726. – Palin, Zala vármegye, 1792. január 28.) királyi tanácsos, Zala vármegye alispánja, földbirtokos.

pallini Inkey Boldizsár
Született 1726.
Elhunyt 1792. január 28. (66 évesen)
Palin, Zala vármegye
Nemzetisége magyar
Foglalkozása Zala vármegye alispánja

ÉleteSzerkesztés

Az előkelő Zala vármegyei nemesi származású pallini Inkey család sarja. Apja, pallini Inkey János (16731747), királyi tanácsos, Zala vármegye alispánja, anyja, mezőszegedi Szegedy Mária aszsony volt. Beroppant vagyonszerző ember is volt. A családi vagyont óriásilag növelte nemcsak házasodás, hanem vétel utján is. Apjától örökölt birtoka volt: Palim, Újudvar, Szerdahely, Ujnép, Erdösfa, Vente, Vajdai puszta. Szerzett birtokai voltak: Nagyrécsén, Kisrécsén, Kerecsenyben, Orosztonyban. Bigyácon, Petriben, Eszteiegnyén, Szalapatkán, Pölöskefőn, Kacorlakon, Szentbalázson. Megszerezte a belicai és rátkai uradalmakat. Nagy birtoka volt Horvátországban is Raszinyán, Kaproncán, a vasmegyei ugynevezett Tótságban és Kőszegen.[1]

Több zalai település katolikus hitélete sokat köszönhetett a földesúrnak, Inkey Boldizsár zalai alispánnak. Ő építtette 1761-ben Förhéncen az Urunk színeváltozása kápolnát, Lazsnakon pedig 1768-ban Szent Kereszt titulussal temetőkápolnát emelt magának, amely egyben kálváriakápolna is volt, mivel egy korábbi ilyen helyén épült fel. Palinban pedig épp az Inkey-család házi káplánjaiként is működtek kanizsai ferencesek.[2] Ha bár rendkívüli vagyonos volt köznemes létében, Inkey Boldizsár, kevésbé vagyonos volt mint a bátyja, Ineky Gáspár. Mária Terézia úrbérrendezés korában zalai 12 birtokkal, 776 úrbéri holddal és 63 jobbággyal rendelkezett.[3]

Inkey Boldizsár 1754. november 11.-e és 1757. augusztus 17.-e között Zala vármegye másodalispánja volt; 1757. augusztus 17.-étől 1758. január 22.-éig a vármegye megválasztott első alispánjaként tevékenykedett. Ezután 1758. január 7.-e és 1761. október 26.-a között ismét a zalai másodalispáni hivatalt töltötte be.[4]

Házasságai és leszármazottjaiSzerkesztés

Inkey Boldizsár, az első nejétől, szalapataki Nagy Julianna (1731-1767) asszonytól, szalapatakai Nagy György (†1748) zalai főjegyző, helytartótanácsi ítélőmester, és nemes Lada Zsófia (1714-1767) lányától öt gyermeke volt. Első neje halála után 1769. április 5.-én Ürményen feleségül vette ürményi Ürményi Katalint (1747-1772), Ürményi István és Moszticzky Borbála lányát, akitől csak egy gyermek származott. A harmadik nejétől, fületinczi Kelcz Ádám és Stark Anna lányától, fületinczi Kelcz Eleonórától, pedig hét gyermek született; a negyedik házastársától, Hoyen Magdolnától nem volt leszármazottja. Tehát négyszer nősült és 13 gyermeke volt Inkey Boldizsárnak.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Magyar Paizs 1900-1917 Magyar Paizs, 1908 (9. évfolyam, 1-53. szám)1908-08-13 / 33. szám
  2. Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. (Veszprém, 2010)Tanulmányok a veszprémi egyházmegye történetéről. Siptár Dániel: Kolostoralapítások és szerzetesi lelkipásztorkodás...
  3. Fónagy Zoltán. A nemesi Birtkviszonyok az Úrbérrendezés Korában, Adattár II. MTA. 2013. 1024. o.
  4. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000). 96.o.


előző másodalispán:
tolnai
Festetics Pál

Zala vármegye másodalispánja

1754. november 11.1757. augusztus 17.

következő másodalispán:
lovászi
Jagasics András


előző első alispán:
hertelendi és vindornyalaki
Hertelendy Gábor

Zala vármegye első alispánja

1758. január 22.1760. január 9.

következő első alispán:
csányi
Csány György


előző másodalispán:
lovászi
Jagasics András

Zala vármegye másodalispánja

1758. január 7.-e és 1761. október 26.

következő másodalispán:
boldogfai
Farkas Ferenc