Johann von Katzianer

szlovén származású Habsburg hadvezér

Johann von Katzianer [johán fon káciáner] vagy Hans von Katzianer [hánsz fon káciáner] (Vigaun, Felső-Krajna, 1491. k. – Kostajnica, 1539. október 27.) szlovén származású, Habsburg hadvezér, krajnai kormányzó, szlovénül és horvátul a neve Ivan Kacijanar, vagy pedig Ivan Karč. Magyarosított alakban Kaczy János-nak is nevezik. Sokan tévesen horvátnak jelölik meg a származását a magyar forrásokban.

Johann von Katzianer
Született 1491[1]
Begunje na Gorenjskem
Meghalt 1539. október 27. (47-48 évesen)[2]
Hrvatska Kostajnica
Állampolgársága német
Rendfokozata tábornok
A Wikimédia Commons tartalmaz Johann von Katzianer témájú médiaállományokat.
A Katzenstein kastély Szlovéniában.

Életrajza Szerkesztés

Krajnában született, a mai Begunjében (Szlovénia), közel a karintiai határhoz, a Katzenstein kastélyban, ami családjának névadója volt. További éveit főként Stájerországban töltötte. Katonaként elsősorban a birodalom nyugati határvidékein, jobbára Itáliában szolgált, ahol a német-római császár a franciákkal vívott harcokat az ország feletti hegemónia megszerzéséért.

Végeken Szerkesztés

1522-ben II. Lajos magyar király Bosznia-Horvátország főkapitányává és a törökök ellen a horvát végvárakba rendelt német egységek élére nevezte ki, egyrészt délszláv származása miatt könnyebben szót érthetett a horvátokkal, bosnyákokkal és szerbekkel. Elsősorban a délről betörő boszniai pasák egységei elleni harcokat vezette, amelyek annak idején hazáját is feldúlták. 1524-ben aratott jelentős sikert egy krajnai hadosztállyal, amely szlovénokból állt. Nem ismeretes, még milyen érdemei voltak a magyar-török háborúban, de szolgálataiért Szlavóniában kapott birtokokat és jó kapcsolat fűzte őt több horvát családhoz, így a Zrínyiekhez. Ugyanebben az időben leverte egy stájerországi parasztfelkelést is.

Mohács után Szerkesztés

A mohácsi csatában nem vett részt, neki továbbra is a bosnyák-horvát végvárak igazgatását hagyták meg. A katasztrófa után visszatért Krajnába, ahol már az osztrák hadseregben tevékenykedett és Krajna kormányzójává nevezték ki. Időközben a magyar trónért I. Ferdinánd osztrák főherceg és Szapolyai János választott király között kitört a háború, s az osztrák-német sereg kötelékében a főparancsnok, Brandenburgi Kázmér őrgróf helyetteseként részt vett a Szapolyai elleni 1527. évi támadásban. Parancsnoksága alatt még krajnai katonák is harcoltak a magyarok ellen, ezek java része szlovén nemzetiségű volt. Vezetésével az osztrák sereg elfoglalta Nagyszombat, Nyitra, valamint Galgóc várait és több más erősséget, vagy várost. A hadjárat közben az őrgróf meghalt, így von Katzianer átvette a teljes parancsnokságot. Rögtön az első csatában, Tarcalnál súlyos vereséget mértek Szapolyaira. Katzianer is részt vett a gyalogság vezénylésében. A király a fiaskót követően Erdélybe szorult. Szapolyai nem adta fel, de szinai ütközetben a már von Katzianer parancsnoksága alatt küzdő osztrák sereg szétszórta ismét és a király kiszorult Lengyelországba. A győzelem ellenére von Katzianer ellen népi ellenállás bontakozott ki a Felvidéken, mert a főhercegi katonaság az elmaradt zsold miatt sokat fosztogatott.

Szapolyai I. Szulejmánhoz fordult segítségért, s a bevonuló törökök elől von Katzianer csakhamar kihátrált az országból. Bécs ostromakor védte a császárvárost, ezért országos főparancsnoki tisztséget kapott a főhercegtől, s ismét részt vett egy Magyarország elleni újabb támadásban.

Habár néhány évig szolgált a végvidékeken, de mégsem sikerült úgy kiismernie a török taktikát, hogy le is győzhesse az ellenséget, ezért valahányszor oszmánokkal került szembe, állandóan alulmaradt. Bár Szulejmán 1532-es hadjáratakor sikerrel védte az osztrák tartományokat a török támadásoktól, míg a fősereg Kőszeget ostromolta, s részt vett a rettegett Kászim pasa megsemmisítésével végződött leobersdorfi csatában is és a Stájerországban visszavonuló szultáni sereget is állandóan zaklatta. Magyar hadszíntéren azonban a Szapolyai elleni sikereken kívül egyebet nem tudott felmutatni, bár a kudarcok nem minden esetben kizárólag von Katzianer tehetségtelenségére írhatók, mivel a katonáknak ellátásra volt szükségük, ezt pedig a kincstárnak kellett volna biztosítania, de pénz híján még ez is a császári vezérekre szakadt.

1533-ban Horvátországon át Boszniába vezetett egy kisebb hadjáratot a törökök ellen.

Kudarc Szerkesztés

1537-ben Ferdinánd kinevezte egy nagyobb Habsburg sereg élére, amely osztrák és német csapatok mellett cseh, magyar és horvát katonákból is állt. A feladata az lett volna, hogy döntő csatában szlavóniai területen próbáljon csapást mérni a törökökre. A tapasztalatok és helyismeret hiánya mellett von Katzianer helyzetét rontotta, hogy a seregének ellátása is elégtelen volt. Eszéknél megtorpant lassú előrenyomulása, s miután a törökök üldözőbe vették, pánikszerűen elmenekült, a sereg pedig megsemmisült a diakovári csatában.

A katasztrófa miatt nagy volt a felzúdulás és azzal vádolták, hogy szándékosan hagyta ott a sereget. A hadvezér Bécsbe ment tisztázására, mire Ferdinánd börtönbe vetette. Innen sikerült megszöknie barátai segítségével és bosszút esküdött a főherceg ellen. Horvátországban egy Szapolyai-frakciót akart szervezni, s Ferdinánd vérdíjat tűzött ki a fejére. Zrínyi Miklós várába hívatta, Katzianer megpróbálta rávenni Zrínyit és bátyját, hogy álljanak át a törökök oldalára, erre válaszul Zrínyi megölte őt, állítólag Ferdinánd utasítására (1539).

Jegyzetek Szerkesztés

  1. 2017. október 9., Kazianer von Katzenstein, Johann, 11136
  2. Hrvatski biografski leksikon (horvát nyelven), 1983

További információk Szerkesztés