Mentális tényezők (buddhizmus)

A mentális tényezők (szanszkrit: csaitaszika; páli: csetaszika; Wylie: szemsz bjung) a buddhizmusban (az Abhidharma (buddhista pszichológia) szövegekben) a tudat azon vonatkozásai, amelyek megértik egy tárgy minőségét és amelyek képesek színessé tenni az értelmet. Az Abhidharmában a mentális tényezőket a tudattal (szanszkrit: csitta) járó formálódásként (szanszkrit: szankhára) kategorizáltak.[1][2][3]

Mentális tényezők listáiSzerkesztés

A buddhizmusban többféle abhidharma változat létezik, amelyek különböző listákat tartalmaznak a mentális tényezőkről.[[#cite_note-FOOTNOTEAlexander_Berzin_szerint:_"Több_abhidharma_rendszer_létezik_(chos-mngon-pa)_és_mindegyiknek_saját_listája_van_a_mentális_tényezőkről._Olykor_még_a_mentális_tényezők_száma_és_meghatározása_sem_egyezik".'"`UNIQ--ref-00000005-QINU`"'-5|[5]]][[#cite_note-FOOTNOTEBikkhu_Bodhi_szerint:_"Az_Abhidhamma_egy_másik_megkülönböztető_jegye_a_folytonosnak_tűnő_öntudat_feldarabolása_különálló_kognitív_eseményekre,_ún._csittákra,_amelyek_mind_összetett_egységek_saját_tudatossággal,_valamint_csetaszikákra_(mentális_tényezők_együttállása),_amelyek_a_megértés_során_játszanak_különleges_feladatokat."'"`UNIQ--ref-00000007-QINU`"'-7|[7]]] Ezek a listák nem aprólékosak, csupán a jelentősebb kategóriákat és mentális tényezőket tartalmazzák, amelyeket érdemes tanulmányozni a tudat működésének megértéséhez.[[#cite_note-FOOTNOTEA_mentális_tényezők_listáit_nem_tekintik_teljesnek._például:_*_A_Dalai_Láma_szerint:_“Attól_függetlenül,_hogy_a_listán_51_vagy_több_vagy_kevesebb_mentális_tényező_szerepel,_egyik_sem_tekinthető_teljesnek,_még_úgy_sem,_hogy_semmi_nem_maradt_ki_egyikből_sem._A_listák_csupán_sugallnak,_néhány_fontos_dolgot_jeleznek.”'"`UNIQ--ref-00000009-QINU`"'-9|[9]]]

Az Abhidharma legfontosabb magyarázószövegei, amelyeket ma szoktak tanulmányozni:[4]

Szthaviraváda szarvásztiváda hagyománySzerkesztés

A Mahávibhása és a Abhidharma-kosa ősi szövegeiben 46 mentális tényező szerepel:

Tíz mahá-bhúmikaSzerkesztés

A tíz mahá-bhúmika, amely minden tudatra jellemző.

Tíz kusala-mahá-bhúmikádharmáhSzerkesztés

Az üdvös tudatosságot (kuszala csitta) a tíz kusala-mahá-bhúmikádharmáh követi.

Théraváda Abhidharma hagyománySzerkesztés

A théraváda hagyományban az Abhidhammattha-szangaha a következő 52 mentális tényezőt sorolja fel:[[#cite_note-FOOTNOTEAz_''Abhidhammattha-szangaha''_2._fejezetében_történik_a_felsorolás._Lásd:_*_[http://www.palikanon.com/english/sangaha/chapter_2.htm_Abhidhammattha-sangaha_(2._fejezet)]_angolra_fordította:_Nārada_Thera,_et_al.'"`UNIQ--ref-0000000C-QINU`"'_*_[http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/mendis/wheel322.html#cetasika_Az_Abhidhamma_a_gyakorlatban:_a_csetaszikák_-_angolul]-11|[11]]]

Hét egyetemes mentális tényezőSzerkesztés

A hét egyetemes mentális tényező (szabbacsittaszádhárana csetaszika) minden tudatra érvényes:

Hat alkalmi mentális tényezőSzerkesztés

A hat "alkalmi" vagy "sajátos" mentális tényező (pakinnaka csetaszika) etikailag változó mentális tényezők, amelyek csak bizonyos tudatban vannak jelen.[12] Ezek a következők:

Tizennégy ártó mentális tényezőSzerkesztés

Az ártó mentális tényezők (akuszala csetaszika) egészségtelen tudatot eredményeznek (akuszala csitta). Ezek a következők:

 • Négy egyetemes ártó mentális tényező:
 • A kapzsiság csoport négy ártó mentális tényezője (lobha):
 • A gyűlölet csoport három ártó mentális tényezője (dosza)
 • Egyéb ártó mentális tényezők

Huszonöt gyönyörű mentális tényezőSzerkesztés

A gyönyörű mentális tényezők (szobhana csetaszika) az üdvös, vagy egészséges tudat velejárói. Ezek a következők:

Mahájána Abhidharma hagyománySzerkesztés

A mahájána hagyomány Abhidharma tanulmányai a szanszkrit szarvásztiváda abhidharma rendszerén nyugszanak. Ezen belül az Abhidharma-szamuccsaja 51 mentális tényezőt sorol fel:

Öt egyetemes mentális tényezőSzerkesztés

Az öt egyetemes mentális tényező (szarvatraga) a következő:

 1. szparsá - kapcsolat
 2. vedaná - érzés
 3. szannyá - észlelés
 4. csetaná - akarat, szándék
 5. manaszikara - figyelem

Öt tárgy-meghatározó mentális tényezőSzerkesztés

Az öt tárgy-meghatározó mentális tényező (visajanijata) a következő:[13]

 1. csanda - (cselekvés) vágy
 2. adhimoksa - döntés, meggyőződés
 3. szmrti - tudatosság
 4. pradzsnyá - bölcsesség
 5. szamádhi - koncentráció

Tizenegy erényes mentális tényezőSzerkesztés

A tizenegy erényes mentális tényező (kusala) a következő:

 1. sraddhá - hit
 2. hrí - önbecsülés, szégyen érzete
 3. apatrápja - következményekkel való törődés
 4. alobha - nem ragaszkodás
 5. advesa - gyűlölet hiánya
 6. amoha - tisztafejűség
 7. vírja - szorgalom
 8. prasrabdhi - rugalmasság
 9. apramáda - lelkiismeretesség
 10. Upekkhá - kiegyensúlyozott egykedvűség
 11. ahimsza - erőszakmentesség

Hat ártó gyökér tényezőSzerkesztés

A hat ártó gyökér tényező (múlaklésa) a következő:

 1. rága - ragaszkodás
 2. pratigha - harag
 3. avidjá - tévelygés
 4. mána - büszkeség
 5. vicsikiccsa - kétely
 6. dristi - helytelen nézet

Húsz másodlagos ártó tényezőSzerkesztés

A húsz másodlagos ártó tényező (upaklésa) a következő:

 1. krodha - harag
 2. upanáha - megbánás
 3. mraksa - titkolózás
 4. pradása - rosszindulat
 5. irsja - irigység
 6. mácsarja - kapzsiság
 7. Májá - tettetés
 8. sáthja - képmutatás
 9. mada - önelégültség
 10. vihimszá - ellenségesség, kegyetlenség
 11. áhríkja - szégyentelenség
 12. anapatrápja - nemtörődömség
 13. sztjána - levertség
 14. auddhatja - igzalom
 15. ásraddhja - hitetlenség, bizalmatlanság
 16. kauszídja - lustaság
 17. pramáda - makacsság
 18. musitaszmrtitá - feledékenység
 19. aszampradzsanja - figyelmetlenség
 20. viksepa - zaklatottság

A négy megváltoztatható mentális tényezőSzerkesztés

 1. kaukritja - megbánás, aggodalom,
 2. middha - álmosság
 3. vitarka - eszme, gondolat alkalmazása, vizsgálódás
 4. vicsára - megkülönböztetés, csapongás, elemzés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Guenther (1975), Kindle Location 321.
 2. Kunsang (2004), 23. o.
 3. Geshe Tashi Tsering (2006), Kindle Location 456.
 4. a b Mind and Mental Factors: The Fifty-one Types of Subsidiary Awareness - Alexander Berzin)
 5. [[#cite_ref-FOOTNOTEAlexander_Berzin_szerint:_"Több_abhidharma_rendszer_létezik_(chos-mngon-pa)_és_mindegyiknek_saját_listája_van_a_mentális_tényezőkről._Olykor_még_a_mentális_tényezők_száma_és_meghatározása_sem_egyezik".'"`UNIQ--ref-00000005-QINU`"'_5-0|↑]] [[#CITEREFAlexander Berzin szerint: "Több abhidharma rendszer létezik (chos-mngon-pa) és mindegyiknek saját listája van a mentális tényezőkről. Olykor még a mentális tényezők száma és meghatározása sem egyezik".[4]|Alexander Berzin szerint: "Több abhidharma rendszer létezik (chos-mngon-pa) és mindegyiknek saját listája van a mentális tényezőkről. Olykor még a mentális tényezők száma és meghatározása sem egyezik".[4]]].
 6. A Comprehensive Manual of Abhidhamma
 7. [[#cite_ref-FOOTNOTEBikkhu_Bodhi_szerint:_"Az_Abhidhamma_egy_másik_megkülönböztető_jegye_a_folytonosnak_tűnő_öntudat_feldarabolása_különálló_kognitív_eseményekre,_ún._csittákra,_amelyek_mind_összetett_egységek_saját_tudatossággal,_valamint_csetaszikákra_(mentális_tényezők_együttállása),_amelyek_a_megértés_során_játszanak_különleges_feladatokat."'"`UNIQ--ref-00000007-QINU`"'_7-0|↑]] [[#CITEREFBikkhu Bodhi szerint: "Az Abhidhamma egy másik megkülönböztető jegye a folytonosnak tűnő öntudat feldarabolása különálló kognitív eseményekre, ún. csittákra, amelyek mind összetett egységek saját tudatossággal, valamint csetaszikákra (mentális tényezők együttállása), amelyek a megértés során játszanak különleges feladatokat."[6]|Bikkhu Bodhi szerint: "Az Abhidhamma egy másik megkülönböztető jegye a folytonosnak tűnő öntudat feldarabolása különálló kognitív eseményekre, ún. csittákra, amelyek mind összetett egységek saját tudatossággal, valamint csetaszikákra (mentális tényezők együttállása), amelyek a megértés során játszanak különleges feladatokat."[6]]].
 8. Goleman 2008, Kindle Locations 3628-3631.
 9. [[#cite_ref-FOOTNOTEA_mentális_tényezők_listáit_nem_tekintik_teljesnek._például:_*_A_Dalai_Láma_szerint:_“Attól_függetlenül,_hogy_a_listán_51_vagy_több_vagy_kevesebb_mentális_tényező_szerepel,_egyik_sem_tekinthető_teljesnek,_még_úgy_sem,_hogy_semmi_nem_maradt_ki_egyikből_sem._A_listák_csupán_sugallnak,_néhány_fontos_dolgot_jeleznek.”'"`UNIQ--ref-00000009-QINU`"'_9-0|↑]] [[#CITEREFA mentális tényezők listáit nem tekintik teljesnek. például:
  • A Dalai Láma szerint: “Attól függetlenül, hogy a listán 51 vagy több vagy kevesebb mentális tényező szerepel, egyik sem tekinthető teljesnek, még úgy sem, hogy semmi nem maradt ki egyikből sem. A listák csupán sugallnak, néhány fontos dolgot jeleznek.”[8]|A mentális tényezők listáit nem tekintik teljesnek. például:
  • A Dalai Láma szerint: “Attól függetlenül, hogy a listán 51 vagy több vagy kevesebb mentális tényező szerepel, egyik sem tekinthető teljesnek, még úgy sem, hogy semmi nem maradt ki egyikből sem. A listák csupán sugallnak, néhány fontos dolgot jeleznek.”[8]]].
 10. Abhidhammattha-sangaha
 11. [[#cite_ref-FOOTNOTEAz_''Abhidhammattha-szangaha''_2._fejezetében_történik_a_felsorolás._Lásd:_*_[http://www.palikanon.com/english/sangaha/chapter_2.htm_Abhidhammattha-sangaha_(2._fejezet)]_angolra_fordította:_Nārada_Thera,_et_al.'"`UNIQ--ref-0000000C-QINU`"'_*_[http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/mendis/wheel322.html#cetasika_Az_Abhidhamma_a_gyakorlatban:_a_csetaszikák_-_angolul]_11-0|↑]] [[#CITEREFAz Abhidhammattha-szangaha 2. fejezetében történik a felsorolás. Lásd:
 12. Bhikkhu Bodhi 2012, Kindle Locations 2232-2234.
 13. Guenther (1975), Kindle Location 487-488.

ForrásokSzerkesztés

 • Berzin, Alexander (2006). Mind and Mental Factors: The Fifty-one Types of Subsidiary Awareness. Berzin Archives.
 • Bhikkhu Bodhi (1995-1012). A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Buddhist Publication Society.
 • Geshe Tashi Tsering (2006). Buddhist Psychology: The Foundation of Buddhist Thought. Perseus Books Group. Kindle Edition.
 • Goleman, Daniel (2008). Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama. Bantam. Kindle Edition.
 • Guenther, Herbert V. és Leslie S. Kawamura (1975), Mind in Buddhist Psychology: A Translation of Ye-shes rgyal-mtshan's "The Necklace of Clear Understanding". Dharma Publishing. Kindle Edition.
 • Kunsang, Erik Pema (ford) (2004). Gateway to Knowledge, Vol. 1. North Atlantic Books.
 • Nārada Thera. Abhidhammattha-sangaha
 • Traleg Rinpocse (1993). The Abhidharmasamuccaya: Teachings by the Venerable Traleg Kyabgon Rinpoche. The Kagyu E-Vam Buddhist Institute.[1]

Külső hivatkozásokSzerkesztés

Mahájána mentális tényezők:

Théraváda mentális tényezők:

Théraváda Abhidharma: