Nemzetközösségi királyság

Nemzetközösségi királyságnak (angolul Commonwealth realm) nevezzük a Nemzetközösség azon tizenöt tagját (Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Belize, Grenada, Jamaica, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, Tuvalu), melyek államformája monarchia és uralkodójuk a mindenkori brit uralkodó. A nemzetközösségi királyságok a korábbi brit domíniumokból alakultak ki, a brit korona fennhatósága alatt álló domíniumokból önálló királyságok (realm) lettek.

  Jelenlegi Nemzetközösségi Királyságok
  A jelenlegi Nemzetközösségi Királyságok területei vagy függőségei
  Korábbi Nemzetközösségi Királyságok és domíniumok, jelenleg köztársaságok

Az angolban a „dominion” („domínium”, „birtok”) szót is használják rájuk. E szó használata az 1950-es évek óta egyre ritkább, de még ma is használatos a III. Károlyt uralkodójukként elfogadó országokra, kivéve az Egyesült Királyságot. A Nemzetközösségről szóló szövegekben a „dominion” vagy a „realm” szó használata egyértelműen jelöli a Nemzetközösségi Királyságot, egyéb esetekben melléjük kell tenni a „Nemzetközösségi” (Commonwealth) jelzőt.

Ezek az államok független királyságok és Károly a brit Korona jogán mindegyiknek külön-külön uralkodója, azaz ezen monarchiák perszonálunióban állnak egymással. (Ugyanilyen viszonyban volt egymással az Angol Királyság és a Skót Királyság, mielőtt egyesülve 1707-ben létrehozták Nagy-Britannia (Egyesült) Királyságát. Minden királyságban az ott történelmileg kialakult uralkodói címet viseli. E címek szerepelnek II. Erzsébet címeinek listáján is.

A Nemzetközösségen belül még hat monarchia van, az önálló nemzetközösségi monarchiák, ezeknek azonban nem a királynő az államfőjük, hanem saját, külön uralkodóval rendelkeznek. A szervezet 34 tagja nemzetközösségi köztársaság, ezek államfője az adott ország köztársasági elnöke. Minden nemzetközösségi tagállam elismeri ugyanakkor II. Erzsébetet a Nemzetközösség fejének (angolul: Head of the Commonwealth, latinul: Consortionis Populorum Princeps).

KormányzatukSzerkesztés

Az Egyesült Királyságon kívüli Nemzetközösségi Királyságokban a királyt az általa kinevezett főkormányzó (governor-general) képviseli. A főkormányzót csaknem minden királyságban a miniszterelnök javaslatára nevezi ki. A Salamon-szigeteken és Tuvalun a miniszterelnöknek a javasolt személyről a törvényhozással is konzultálnia kell. Pápua Új-Guinea főkormányzójáról a helyi parlament szavaz.

Az Egyesült Királyságon belül a királyt államtanácsos (Counsellor of State) helyettesíti, másutt főkormányzó (governor-general). Utóbbin kívül Ausztráliában minden tagállamban külön kormányzó (governor) képviseli az uralkodót, Kanadában minden tartományban alkormányzó (lieutenant-governor), az Új-Zélandhoz tartozó Cook-szigeteken pedig királynői képviselő (Queen's Representative).

Ezek a hivatalnokok egy alkotmányos monarchia uralkodójának csaknem minden jogosítványával rendelkeznek. Ez többnyire szimbolikus jogokat és kötelezettségeket jelent, de vannak ezen felüli fenntartott jogaik is, a királyi jogok.

Valamennyi Nemzetközösségi Királyság tagja a Nemzetközösségnek, de külön alcsoportként megkülönböztetendők a korábbi brit gyarmatokból létrejött Nemzetközösség többi tagjától. Magán a Nemzetközösségen belül nem különbözők a jogaik a többi tagországétól, amelyek között egyébként a Nemzetközösségi királyságokon kívül is vannak még monarchiák, csak ezeknek nem a brit királynő az uralkodója. Ilyenek Brunei, Lesotho, Malajzia, Szváziföld és Tonga.

A jelenlegi Nemzetközösségi királyságokSzerkesztés

Zászló Ország Mióta A királynő címe Királyi zászló
  Antigua és Barbuda Függetlensége, 1981 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Antigua és Barbuda királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Ausztrália A westminsteri statútum elfogadása óta (1942, visszaható hatállyal 1939-ig) Második Erzsébet, Isten kegyelméből Ausztrália királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.  
  Bahama-szigetek Függetlensége, 1973 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből a Bahamák királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Belize Függetlensége, 1981 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Belize királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Kanada A westminsteri statútum, 1931 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből az Egyesült Királyság, Kanada és más királyságai és területei királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője.  
  Grenada Függetlensége, 1974 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és Grenada királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Jamaica Függetlensége, 1962 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Jamaica királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.  
  Új-Zéland A westminsteri statútum elfogadása, 1947 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Új-Zéland királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője.  
  Pápua Új-Guinea Függetlensége, 1975 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Pápua Új-Guinea királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Kitts és Nevis Függetlensége, 1983 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Kitts és Nevis királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Lucia Függetlensége, 1979 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Lucia királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Függetlensége, 1979 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Vincent királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Salamon-szigetek Függetlensége, 1978 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből a Salamon-szigetek királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Tuvalu Függetlensége, 1978 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Tuvalu királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Egyesült Királyság Második Erzsébet, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és más királyságai és területei királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője

 

 

(lásd még: II. Erzsébet címeinek listája)

Történelmi és praktikus okokból az Egyesült Királyságot gyakran megkülönböztetik a többi királyságtól. Itt él a királynő, az Egyesült Királyságban ezért nincs főkormányzó, a királynő kapcsolata pedig közvetlen és személyes a kormányzattal, ami más királyságok esetében nem lehetséges. Brit nézőpontból a többi királyságot ezért gyakran „tengerentúli királyságok” néven említik.

A Cook-szigetek 1981-es alkotmánya szerint a szigetek államfője Új-Zéland királynője, de ha Új-Zélandon változás áll be az utódlásban, ez a Cook-szigeteken csak abban az esetben válik hatályossá, ha a helyi törvényhozás ratifikálja.

II. Erzsébet zászlaja a Nemzetközösségi KirályságokbanSzerkesztés

 
II. Erzsébet személyes lobogója

A volt királynő csak az Egyesült Királyságban használta a brit királyi lobogót; külön zászlója volt Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon és Jamaicán. A zászló az adott ország címerét tartalmazta és egy "E" betűt (Erzsébetre utalóan), felette koronával. Mint a Nemzetközösség egykori feje, szintén rendelkezett egy zászlóval. Ezt a Nemzetközösség céljaira használták, vagy akkor, ha az uralkodó olyan nemzetközösségi országba látogatott, amely nem ismerte el államfőjének. Korábban az uralkodónak külön zászlaja volt Sierra Leonében, Mauritiuson, Máltán, Barbadoson, illetve Trinidad és Tobagón is, ezeket azonban nem használták, miután ezek az országok köztársasággá váltak.

A főkormányzók zászlajaSzerkesztés

Saját zászlajuk van a főkormányzóknak is, oroszlánnal, királyi koronával és alul egy tekercsen az adott ország nagybetűs nevével. Kanada főkormányzója egyedi zászlóval rendelkezik, amelyen az oroszlán juharlevelet visz.

Történelmi fejlődésükSzerkesztés

Alkotmányos vonatkozásokSzerkesztés

A monarcha szerepe a KirályságokbanSzerkesztés

A Királyságok szuverenitásaSzerkesztés

A korona természeteSzerkesztés

Korábbi Nemzetközösségi KirályságokSzerkesztés

KözfelfogásokSzerkesztés