Nemzetközösségi királyság

A Nemzetközösségi királyságok

Nemzetközösségi királyságnak (angolul Commonwealth realm) nevezzük a Nemzetközösség azon tizenhat tagját (Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, Tuvalu), melyek államformája monarchia és uralkodójuk a mindenkori brit király, jelenleg II. Erzsébet.

Az angolban a „dominion” („domínium”, „birtok”) szót is használják rájuk. E szó használata az 1950-es évek óta egyre ritkább, de még ma is használatos a II. Erzsébetet uralkodójukként elfogadó országokra, kivéve az Egyesült Királyságot. A Nemzetközösségről szóló szövegekben a „dominion” vagy a „realm” szó használata egyértelműen jelöli a Nemzetközösségi Királyságot, egyéb esetekben melléjük kell tenni a „Nemzetközösségi” (Commonwealth) jelzőt.

Ezek az államok független királyságok és Erzsébet a brit Korona jogán mindegyiknek külön-külön uralkodója, azaz ezen monarchiák perszonálunióban állnak egymással. (Ugyanilyen viszonyban volt egymással az Angol Királyság és a Skót Királyság, mielőtt egyesülve 1707-ben létrehozták Nagy-Britannia (Egyesült) Királyságát. Minden királyságban az ott történelmileg kialakult uralkodói címet viseli, Barbadosban például a címe „Őfelsége II. Erzsébet, Barbados királynője”, vagy egyszerűen Barbados királynője. E címek szerepelnek II. Erzsébet címeinek listáján is.

A Nemzetközösségen belül még hat monarchia van, az önálló nemzetközösségi monarchiák, ezeknek azonban nem a királynő az államfőjük, hanem saját, külön uralkodóval rendelkeznek. A szervezet 31 tagja nemzetközösségi köztársaság, ezek államfője az adott ország köztársasági elnöke. Minden nemzetközösségi tagállam elismeri ugyanakkor II. Erzsébetet a Nemzetközösség fejének (angolul: Head of the Commonwealth, latinul: Consortionis Populorum Princeps).

KormányzatukSzerkesztés

Az Egyesült Királyságon kívüli Nemzetközösségi Királyságokban a királynőt általa kinevezett főkormányzó (governor-general) képviseli. A főkormányzót csaknem minden királyságban a miniszterelnök javaslatára nevezi ki. A Salamon-szigeteken és Tuvalun a miniszterelnöknek a javasolt személyről a törvényhozással is konzultálnia kell. Pápua Új-Guinea főkormányzójáról a helyi parlament szavaz.

Az Egyesült Királyságon belül a királynőt államtanácsos (Counsellor of State) helyettesíti, másutt főkormányzó (governor-general). Utóbbin kívül Ausztráliában minden tagállamban külön kormányzó (governor) képviseli az uralkodót, Kanadában minden tartományban alkormányzó (lieutenant-governor), az Új-Zélandhoz tartozó Cook-szigeteken pedig királynői képviselő (Queen's Representative).

Ezek a hivatalnokok egy alkotmányos monarchia uralkodójának csaknem minden jogosítványával rendelkeznek. Ez többnyire szimbolikus jogokat és kötelezettségeket jelent, de vannak ezen felüli fenntartott jogaik is, a királyi jogok.

Valamennyi Nemzetközösségi Királyság tagja a Nemzetközösségnek, de külön alcsoportként megkülönböztetendők a korábbi brit gyarmatokból létrejött Nemzetközösség többi tagjától. Magán a Nemzetközösségen belül nem különbözők a jogaik a többi tagországétól, amelyek között egyébként a Nemzetközösségi királyságokon kívül is vannak még monarchiák, csak ezeknek nem a brit királynő az uralkodója. Ilyenek Brunei, Lesotho, Malajzia, Szváziföld és Tonga.

A jelenlegi Nemzetközösségi királyságokSzerkesztés

Zászló Ország Mióta A királynő címe Királyi zászló
  Antigua és Barbuda Függetlensége, 1981 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Antigua és Barbuda királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Ausztrália A westminsteri statútum elfogadása óta (1942, visszaható hatállyal 1939-ig) Második Erzsébet, Isten kegyelméből Ausztrália királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.  
  Bahama-szigetek Függetlensége, 1973 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből a Bahamák királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Barbados Függetlensége, 1966 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Barbados királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.  
  Belize Függetlensége, 1981 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Belize királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Kanada A westminsteri statútum, 1931 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből az Egyesült Királyság, Kanada és más királyságai és területei királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője.  
  Grenada Függetlensége, 1974 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és Grenada királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Jamaica Függetlensége, 1962 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Jamaica királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.  
  Új-Zéland A westminsteri statútum elfogadása, 1947 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Új-Zéland királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője.  
  Pápua Új-Guinea Függetlensége, 1975 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Pápua Új-Guinea királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Kitts és Nevis Függetlensége, 1983 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Kitts és Nevis királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Lucia Függetlensége, 1979 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Lucia királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Függetlensége, 1979 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Saint Vincent királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Salamon-szigetek Függetlensége, 1978 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből a Salamon-szigetek királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Tuvalu Függetlensége, 1978 óta Második Erzsébet, Isten kegyelméből Tuvalu királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje. Nincs
  Egyesült Királyság Második Erzsébet, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és más királyságai és területei királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője

 

 

(lásd még: II. Erzsébet címeinek listája)

Történelmi és praktikus okokból az Egyesült Királyságot gyakran megkülönböztetik a többi királyságtól. Itt él a királynő, az Egyesült Királyságban ezért nincs főkormányzó, a királynő kapcsolata pedig közvetlen és személyes a kormányzattal, ami más királyságok esetében nem lehetséges. Brit nézőpontból a többi királyságot ezért gyakran „tengerentúli királyságok” néven említik.

A Cook-szigetek 1981-es alkotmánya szerint a szigetek államfője Új-Zéland királynője, de ha Új-Zélandon változás áll be az utódlásban, ez a Cook-szigeteken csak abban az esetben válik hatályossá, ha a helyi törvényhozás ratifikálja.

II. Erzsébetet a Főnökök Nagytanácsa Fidzsin nagyfőnöknek ismeri el, de ez nem egyenlő az államfői státusszal: Fidzsi nem Nemzetközösségi Királyság, hanem köztársaság a Nemzetközösségen belül.

A királynő zászlaja a Nemzetközösségi KirályságokbanSzerkesztés

 
II. Erzsébet személyes lobogója

A királynő csak az Egyesült Királyságban használja a brit királyi lobogót; külön zászlója van Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, Jamaicán és Barbadoson. A zászló az adott ország címerét tartalmazza és egy "E" betűt (Erzsébetre utalóan), felette koronával. Mint a Nemzetközösség feje, szintén rendelkezik egy zászlóval. Ezt a Nemzetközösség céljaira használják, vagy akkor, ha a királynő olyan nemzetközösségi országba látogat, amely nem ismeri el államfőjének. Korábban a királynőnek külön zászlaja volt Sierra Leonében, Mauritiuson, Máltán, illetve Trinidad és Tobagón is, ezeket azonban nem használják, miután ezek az országok köztársasággá váltak.

A főkormányzók zászlajaSzerkesztés

Saját zászlajuk van a főkormányzóknak is, oroszlánnal, királyi koronával és alul egy tekercsen az adott ország nagybetűs nevével. Kanada főkormányzója egyedi zászlóval rendelkezik, amelyen az oroszlán juharlevelet visz.

Történelmi fejlődésükSzerkesztés

Alkotmányos vonatkozásokSzerkesztés

A monarcha szerepe a KirályságokbanSzerkesztés

A Királyságok szuverenitásaSzerkesztés

A korona természeteSzerkesztés

Korábbi Nemzetközösségi KirályságokSzerkesztés

KözfelfogásokSzerkesztés