Főmenü megnyitása

A nyelvi univerzálék az összes hangzó természetes emberi nyelvre minden korban és minden helyen (azaz az emberi nyelvre általában) jellemző nyelvi sajátosságok. Ilyen nyelvi univerzálé például, hogy minden nyelv hangrendszere tartalmaz magánhangzókat és mássalhangzókat. Az univerzálé-kutatás a nyelvtipológián belül az 1960-as években kialakult kutatási terület (nem azonos a generatív grammatika univerzális nyelv elméletével), melynek célja az egyetemes érvényű emberi nyelv fogalmának megismerése és meghatározása.

A nyelvi univerzáléknak alapvetően két fajtáját szokták megkülönböztetni.

  • Az egyik típus az abszolút univerzálé (a világ összes létező és létezett nyelvére érvényes tulajdonság) amely lehet
    • deduktív (következtető, levezető), a nyelvleírási eljárás során elkerülhetetlen a priori (a tapasztalati tényeket megelőző) állítás vagy a priori tételekből következő ítélet és
    • induktív (általánosító), amikor megfigyelt jelenségekből következtethető bizonyos jelenségek univerzális érvényessége.
  • Az abszolút univerzálé ellentéte a statisztikai univerzálé (tendencia, quasi-universalia, near-universal, relative universal), amely ugyan a nyelvek döntő többségében megfigyelhető, de akadnak alóla kivételek is.

Az univerzálék logikai formájukat tekintve jórészt implikációs univerzálék, azaz a „ha X, akkor Y” formában jelennek meg. (Például: ha egy nyelvben ismeretes a hármas szám (triális), abban van kettes szám (duális) is; ha egy nyelvben megvan a grammatikai nem (genus), akkor a számkategória (numerus) is megvan benne stb.)

A nyelvi univerzálék a nyelvleírás minden szintjén megfigyelhetők, léteznek hangtani, morfológiai, mondattani univerzálék.

ForrásSzerkesztés

  • Hajdú Péter–Domokos Péter (1978): Uráli nyelvrokonaink. Budapest: Tankönyvkiadó. 112–118.

További irodalomSzerkesztés

  • Comrie, Bernard: Language universals and linguistic typology. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
  • Ferguson, Charles A., Greenberg, Joseph Harold, Moravcsik Edith A. (eds.): Universals of Human Language: Method and Theory. Stanford University Press, 1978. ISBN 0804709653
  • Greenberg, Joseph H. (ed.): Universals of languages. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1963.