Románia javasolt világörökségi helyszínei

Románia területéről 2018-ig nyolc helyszín került fel a világörökségi listára, valamint tizenöt további helyszín a javaslati listán várakozik a felvételre.

Románia javasolt világörökségi helyszínei
Megnevezés Kép Leírás Típus Év
Slătioara évszázados erdeje(wd) Munţii Stânişoarei, 04.JPG Az erdő a Ráró-hegység(wd) délkeleti lejtőjén található. Az 1941 óta védelem alatt álló területen 300-400 éves, helyenként 60 méter magas lucfenyők állnak. természeti 1991
Curtea de Argeș bizánci és posztbizánci templomai Painted church in Curtea de Arges.jpg Curtea de Argeș egy ideig Havasalföld fejedelmi székhelye volt. A városközpontban találhatóak a fejedelmi udvar (Curtea Domneasca) maradványai. A fejedelmi templom helyén eredetileg egy 13. századi templom állt, helyette 1352-ben I. Basarab fejedelem új templomot alapított. Ez az egyedüli nagyszabású 14. századi havasalföldi vallási épület, amely napjainkig fennmaradt. A Sân Nicoară-templom egy magas platón épült, valószínűleg az első fejedelmi udvarral egyidőben, a l4. század elején. A kolostor Neagoe Basarab (1512-1517) alapítása. Itt található az alapító Neagoe Basarab, veje V. Radu, illetve I. Károly és I. Ferdinánd királyok sírja. kulturális 1991
Szent Miklós-templom (Demsus) Biserica Sfântul Nicolae din Densuş.jpg A demsusi Szent Miklós-templom a legrégibb ma is használt ortodox templom Romániában. Bár építéséről írásos források nem maradtak fenn, az eredeti építmény négyzet alakú, négy pillérrel tagolt alaprajza és félkör alakú apszisa miatt a 13. századra datálják. Építéséhez Várhelyről (Ulpia Traiana) való feliratos római sírköveket, vízvezeték töredékeit, márványt és téglát használtak föl. Mintájaként egyaránt említik az őraljaboldogfalvi templomot és a Curtea de Argeș-i Szent Miklós-templomot. kulturális 1991
A jászvásári Trei Ierarhi-templom Iglesia Trei Ierarhi (acabada).jpg A templom 1637–1639 között épült, az építtető Vasile Lupu moldvai fejedelem az ortodox egyház híres védelmezője volt. A templomot 1639. május 6-án szentelte fel Varlaam metropolita, Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János tiszteletére. A fejedelem nagylelkű adományai fejében a zsinat a templomnak ajándékozta Szent Paraszkéva ereklyéit, amelyek 1641-ben érkeztek meg. A templom köré kolostort emeltek, amelyből mára a gótikus terem maradt meg. A kolostorban iskola és nyomda is üzemelt. A templomban nyugszik az alapító Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir moldvai fejedelem és az egyesült Románia első uralkodója, Alexandru Ioan Cuza. kulturális 1991
A zsilvásárhelyi Brâncuși-szoborpark(wd) RO GJ Tg Jiu Endless Column park.jpg A szoborpark az első világháború hőseinek a tiszteletére létesült 1937-ben Constantin Brâncuși tervei alapján. A park kelet-nyugati tengelyén található Brâncuși-alkotások: A végtelen oszlop(wd), A csók kapuja(wd), A hallgatás asztala(wd), valamint A székek sétánya. Az 1927-ben épült Szent Péter és Pál apostolok temploma egészíti ki a kompozíciót. kulturális 1991
A Basarabi barlangegyüttes BasarabiComplex2.JPG A barlangegyüttes a Fekete-tenger partjától 15 kilométerre található, a hajdani Carasu-völgy (most már Duna–Fekete-tenger csatorna) jobb partján. A mészkőfejtő falába vájt barlangokban 1012. századi keresztény kápolnákat, sírhelyeket és járatokat találtak. A falakon levő feliratok különböző írásjelekkel készültek: ázsiai rovásírással, illetve görög, glagolita és cirill írásjelekkel. A feliratok nyelvét még nem sikerült azonosítani. kulturális 1991
Neamți kolostor Neamt 5.jpg A ma is működő ortodox kolostor első írásos említése 1407-ből maradt fenn, de a vallási központ eredete visszanyúlik a 12. századra. A kolostor alapítását Petru Mușat fejedelemnek tulajdonítják, mert ő építtette az első kőtemplomot, azonban ennek a helyén már korábban is létezett egy kis fatemplom. Ez az első kőtemplom az 1471-es földrengés során alapjaiban megrendült; a jelenlegi templomot III. István moldvai fejedelem építtette, miután 1497-ben csatát nyert I. János Albert lengyel király ellen. A kolostor 18 000 kötetes könyvtárral rendelkezik és jelentős szerepet játszott a középkori román kultúra fejlődésében. A templom sírkamrájában nyugszik II. István moldvai fejedelem. kulturális 1991
Gyulafehérvár történelmi központja Catedrala romano-catolică sf. Mihail AB-II-m-A-00129.jpg Az ókori római Apulum erődítésén belül elhelyezkedő műemlékek különböző korszakokat képviselnek. A középkori óvárost egy 1714-1735 között épült fal veszi körül. Itt található a 13. századi székesegyház, a régi püspöki palota, amely a 16. században fejedelmi palotává lett, a jelenlegi püspöki palota, az Apor-palota, a Batthyáneum, illetve az 1922-ben épült ortodox katedrális. kulturális 1991
Olténiai bojárházak Cula Greceanu, sat Măldărești, Vâlcea.jpg Az olténiai és munténiai bojárházak román neve (culă(wd)) tornyot jelent. A kisnemesek által épített három, néha négy emeletes lakótornyokat olyan helyekre építették, hogy a kulcsfontosságú útvonalakat ellenőrizni tudják. A négyzet alaprajzú épületben belső lépcső vezet az emeletre. A legfelső szinten rendszerint egy oszlopokkal kerített nyitott tér (foişor) helyezkedik el. kulturális 1991
Retyezát-hegység Retezat near camp Bucura.JPG A Retyezát-hegység a Déli-Kárpátok része. Északi vonulata, a a kristályos kőzetekből álló Nagy-Retyezát és a déli, mészkőből álló rész a Kis-Retyezát a Bukura-tónál kapcsolódnak össze. A hegységben 82 tengerszem található, köztük Románia legnagyobb tengerszeme, a Bukura-tó. A legmélyebb tengerszem a Zenóga-tó. A hegység területén 1935-ben alakították ki a Retyezát Nemzeti Parkot. természeti 1991
Nagy-Pietrosz Pietrosu Mare.jpg A Nagy-Pietrosz 2303 m tengerszint feletti magasságával a Radnai-havasok és a Keleti-Kárpátok legmagasabb hegycsúcsa, 1940–1945 között Horthy-csúcs néven az akkori Magyarország legmagasabb pontja. A hegység élővilágának kutatása során már 1932-ben sikerült védetté nyilvánítani a hegycsúcs körüli 183 hektárnyi területet; jelenleg a védett terület határa a 740 méteres tengerszint feletti magasság, mérete 3300 hektár. természeti 1991
Szentpéterfalvi dinoszauruszlelőhely(wd) A lelőhely a Hunyad megyei Szentpéterfalván, a Nopcsa család egykori birtokán található. Az itt talált kréta kori dinozaurus-maradványokat Nopcsa Ferenc írta le először. természeti 1991
Nagyszeben történelmi központja(wd) Piata Mica si Turnul Sfatului.jpg Nagyszeben óvárosa a középkorban alakult ki, és az 1241-es tatárjárás után tudott fejlődésnek indulni. Az erdélyi szász közösség központjaként, a szász univerzitás székhelyeként az egyik legfontosabb erődített városnak számított Erdélyben. A város központjában különösen figyelemre méltó a három egymásba csatlakozó tér (Huet, Kleiner Ring, Grosser Ring), illetve a számos keskeny utcácska, lépcső, és fedett átjáró. Az épületek között egyaránt jelen van a gótika, a reneszánsz és a barokk stílus, de a 19–20. század fordulójának építészete is. A legismertebb épületek az evangélikus székesegyház (1350 körül), az Altenberger-ház (1475-1704) és a Brukenthal-palota (1778-1788). kulturális 2004
Hollókő, Torockó és környékük Torockó 3.jpg Hollókő már 1987 óta világörökségi helyszín. Hozzá hasonlóan Torockó kivételes példa a tudatosan megőrzött hagyományos településképre. Közös helyszínként kezelve a két falut, bemutatható a Kelet-Európai falvak fejlődésének összetettsége. Torockó 315 gazdaságából 201 hagyományos ház, amelyek közül 170 önállóan is építészeti és néprajzi értéket képvisel. kulturális 2012
Verespatak bányászati kultúrtáj Alburnus Maior.jpg kulturális 2016

ElhelyezkedésükSzerkesztés

 
 
 


ForrásokSzerkesztés