Szentbenedeki csata

A szentbenedeki csata 1664. július 19-én zajlott le Jean-Louis Raduit de Souches tábornok és Ali esztergomi pasa között Garamszentbenedeknél (ma Hronský Beňadik, Szlovákia), s a keresztények győzelmét hozta.

Szentbenedeki csata
Konfliktus Habsburg–török háború (1663–64)
Időpont 1664. július 19.
Helyszín Bars vármegye, Garamszentbenedeknél (ma Hronský Beňadik, Szlovákia) a Garam partján
Eredmény Osztrák-magyar győzelem a törökök felett
Szemben álló felek
Imperial Coat of Arms of Austria.svg Habsburg Birodalom
Coa Hungary Country History (14th century).svg Magyar Királyság
War Flag of the Ottoman Empire (c. 1500–1793).svg Oszmán Birodalom
Parancsnokok
Jean-Louis Raduit de Souches tábornok
Koháry István †
Balassa Bálint
Ali esztergomi pasa †
Szemben álló erők
10 000 osztrák
2000 magyar
Kb. 25-30 000 fő
Veszteségek
ismeretlen6000 fő

De Souchess dunáninneni hadjáratai során elfoglalta Nyitrát és Zsarnócánál szétverte a váradi pasa seregét is. Ezután egy másik osztrák sereggel egyesülve Léva felé vette az irányt, amelynek őrsége június 14-én kapitulált. Először Souchess le akart rombolni az erődítményeket, nehogy az ellenség később felhasználhassa, de úgy találta, hogy nagyon jó állapotban vannak. Ezért inkább meghagyta őket, hogy a további hadműveletekben használhassa.
De Souchess sikerei folytán a Felvidéken be is akarta fejezni a bécsi hadvezetés az operációkat, mert délen a Dunántúlon a nagyvezír vezette török fősereg már Rába felé vette az irányt, hogy a császárváros elfoglalására induljon. Ennek okán a Vág mögé akarták rendelni de Souchess seregét, hogy szükség esetén Bécs segítségére siessen. Ezt Ali pasa, az esztergomi parancsnok ki akarta használni, hogy Lévát és Nyitrát visszafoglalja. A környékről összegyűjtött török hadakkal (k.b 25-30 ezer fő) ostrom alá vette Lévát.
De Souchess a vár felmentésére indult 12 ezer fős seregével, amiből 2000 fő Koháry István és gróf Balassa Bálint vezérletével magyar lovas volt. A törökök számítottak érkezésükre és Szentbenedeknél készenlétben állva várták.
A keresztény sereg július 19-én hajnalban kelt át a Garamon, ahol máris összecsaptak a törökökkel. A harcban az elővédet vezető Koháry elesett, de a törököket meghátrálásra kényszerítették. A menekülő Ali pasa nyomába eredt az osztrák lovasság és a Balassa-féle huszárok, s alaposan megtépték őket. A harcban hatezer török és a pasa is elesett, a csatatéren pedig gazdag zsákmány maradt. Egy nappal később az osztrákok felmentették a várat, s augusztus 1-jén bevonultak Párkányra. Az ottani dunai hidat de Souchess azonnal felgyújtotta.
Ugyanezen a napon Szentgotthárdnál nyílt csatában megállították a török fősereget is.

ForrásokSzerkesztés