Főmenü megnyitása

Szentmiklóssy Margit (Kecskemét) tanító, gyógypedagógus, logopédus tanár, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, szakpszichoterapeuta. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Logopédiai Intézet (ELTE) logopédus, pszichológus, pszichoterapeuta főiskolai gyakorlatvezető tanára 1968-2003 között. A pedagógusi és pszichológusi munkakör fejlesztésének, integrálásnak művelője.

Szentmiklóssy Margit
1493729998590882ceb03e00.88170487-3viraghaz.png
Született 1942 (77 éves)
Kecskemét
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása tanító, gyógypedagógus, logopédus tanár, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, szakpszichoterapeuta

ÉletpályájaSzerkesztés

Édesapja Dr. Szentmiklóssy Aladár régi magyar családban, Csallóközben született, jog és államtudományi doktorátust szerzett Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Unokatestvére Kaffka Margit írónak. Nagybátyja Lauka Gusztáv író, aki Petőfi Sándor esküvői tanúja és a Petőfi Kör alapító tagja volt. Édesanyja Schramm Olga, Vas megyében, pedagógus családban született. 1923 és 1954 között Pest megyében, Pusztavacs és Hernád községek térségében első és úttörő okleveles néptanítóként,- népművelőként,- egyedül, kolléga nélkül tanított, dolgozott egy újonnan létesülő 6 osztályos, majd 8 osztályos, 60-80 tanulólétszámos, osztatlan iskolában. 1954-1967-ben Pomázon folytatta munkáját. 2016-ban Pusztavacs Díszpolgára lett, Emléktáblát kapott. Családjában többen lelkészek, pedagógusok. Nehéz, küzdelmes körülmények között éltek.

Általános iskoláit I. osztálytól VIII. osztályig kitűnő eredménnyel végezte Hernádon, Kecskeméten, Pomázon. 1956-tól a budapesti II. kerületi Ady Endre utcai Zirzen Janka Tanítónőképzőben tanult, majd a közben újonnan megalakult budapesti XII. kerületi Kiss János altábornagy utcai Tanítóképző Főiskolában 1960-ban érettségizett és 1961-ben képesítő vizsgát tett, általános iskolai tanítói oklevelet kapott jeles eredménnyel. 1960-1968 között tanítóként dolgozott Pomázon a II. számú általános iskolában.

Tanulási és magatartási problémás tanítványain még hatékonyabban szeretett volna segíteni, ezért felvételizett és tanult tovább 1964-1968 évek között a budapesti VII. kerületi Bethlen Gábor téri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolában. 1968-ban kitüntetéses gyógypedagógiai tanári oklevelet szerzett a hibás beszédűek és értelmi fogyatékosok tanítására képesített tanári szakon.

1968-tól az újonnan létesülő országos logopédiai-hálózat kiépülése úttörőinek soraiba lépett. Budapest II. kerületének első úgy nevezett független, önálló állású logopédusa lett, később az első logopédus-pszichológus tanára és terapeutája. Bp. II. Henger utcai Körzeti Gyermekorvosi rendelőben, majd Bem utcai általános iskola Orvosi rendelőben dolgozott helyileg. Feladata azzal járt, hogy a kerület összes működő óvodájában, iskolájában önállóan felméréseket, szakmai szűrővizsgálatokat végezzen minden tanévben, majd a logopédiai ellátásra szorulókat rendszeres logopédia kezelésben részesítse. Évente kb. 80-100-120 gyermekkel és szüleikkel, heti 2 alkalommal személyesen is foglakozott. Sok éven át egyedül, kolléga nélkül végezte minden munkáját. Számtalan felvilágosító előadást, tanácsadást tartott az új munkaterületről pedagógusok, egészségügyi dolgozók, szülők számára. Közben a leendő főiskolai logopédus hallgató tanárok gyakorlati képzésével bízták meg, amely 35 éven át tartó hivatása lett. 1984-től 2003-ig már a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola Logopédiai Intézetében, Budapest. VII. kerületében, Damjanich utcában végezte napi feladatát. 2009-ig az V. kerületi Fővárosi Logopédiai Intézetben folytatta munkáját. 2003-tól a Napkör Mentálhigiénés Alapítvány munkatársa.

Szakmai érdeklődését, tudását saját elhatározásától indíttatva gyarapította tovább. 1975-ben kitüntetéses klinikai pszichológusként vizsgázott, végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1978-ban summa cum laude doktorált Pléh Csaba pszichológus, és Molnár József nyelvész professzoroknál ugyanitt az ELTÉN. Témája az első olyan magyar, kísérleteken alapuló pszicholingvisztikai kutatás, tanulmány, amely a magyar sziszegő és réshangok (sz, z, c, -s, zs, cs) csoportjának percepciós, produkciós vizsgálatával foglakozott. Opponensei, valamint professzor Illyés Sándor gyógypedagógus, pszichológus egyetemi tanár, Szende Tamás és Kassai Ilona nyelvész professzorok kandidatúrára ajánlották kutató munkáját. Dolgozatának eredményei és szakmai gyakorlati munkájának tanulságai alapján írta meg a logopédiai, nyelvi, pszichológiai szempontokból fejlesztő első magyar szakmai, beszédhang tanítási és tanulási módszertani munkafüzetet tanulók, tanárok és szülők részére. Országos kísérleti anyagként tette közzé az Országos Pedagógiai Intézet -OPI-, amely a következő években a sok szempontból fejlesztő beszédtanítás módszertanának és a későbbiekben megjelent munkafüzeteknek mintájául szolgált. – „ Gyöngysor terápia” technika módszerének megalkotásával segítette a 4 ütemű helyes, ritmusos, folyamatos beszéd integrálásának megvalósulását. 10 mesére felépülő nyelvi, beszédbeli és pszichoterápiás szempontokból fejlesztő meseterápiát, művészeti terápiát, élmény terápiát fejlesztett ki. Dadogók, afáziások számára személyiségükhöz és egyedi problémájukhoz illő neuropszichológiai és relaxációs, szimbólumterápiás, kognitív-viselkedés terápiával bővítette mindennapi munkáját.

Folyamatosan fejlesztette pedagógiai, pszichológiai ismereteit, így időközben 1986-ban klinikai szakpszichológus, majd 2000-ben neuropszichológus végzettséget szerzett. 2004-ben szakpszichoterapeuta vizsgát tett a Semmelweis Egyetemen . -Már pályája kezdetétől S. Freud , Adler, C. G. Jung-féle pszichológiai tanulmányokat is folytatott. 1968-2003 évek között a Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola Logopédiai Tanszékének szinte minden belső továbbképzésében részt vett.

Relaxációs és szimbólumterapeuta, hipnoterapeuta, kognitív viselkedés: Magatartás terapeuta, -Integratív terapeuta, NLP-Mester, EMDR, Simonton-féle terápia és párkapcsolati tanácsadó képzésekben részesült.

Mindennapi pedagógusi és pszichológusi munkáját gazdagítva 10 éven át művész tanárnál, zongora hangszeren fejlesztette tovább a már korai éveitől szerzett tudását, zenei műveltségét.

Nagy megtiszteltetésnek értékelte a századforduló előtti években munkahelyén levő Logopédiai Tanszék vezetésére való felajánlást, amelyet több oknál fogva nem vállalhatott el.

Munkája, érdeklődéseSzerkesztés

A különböző részképességek és a teljesebb személyiség fejlesztése, kibontakoztatása volt fő érdeklődési területe. A helyes, tiszta beszéd, gondolkodás, érzelmek, viselkedés, magatartás, tanulási képességek fejlesztése, harmonizálása képezte fő feladatát. Pedagógusi, klinikai szakpszichológusi, neuropszichológusi ismereteit integrálva, szeretetteli elhívatottsággal szándékozta végezni sok szempontú, segítő munkáját.

 • 5 évtizeden át foglakozott gyermekekkel, serdülőkkel, szülőkkel, felnőttekkel.
 • 4 évtizeden keresztül vett részt a folytonos megújulást, fejlődést kereső, kutatásokat követő gyógypedagógus, logopédus tanárok és terapeuták képzésében.

Családja és tanárai fontos példaképei voltak.

Az élő emberekkel foglakozó „hétköznapi”, mindennapi személyes gyakorlati munkát az élet egyik legfontosabb tevékenységeként értékelve művelte.

Kívánatos dolognak vélte, ha a tudomány és gyakorlat a mindennapi gyakorlati életet, az élő emberek őszinte tiszteletét, életrevalóságát, valóságos boldogulását szolgálhatják.

Fontosabb jelmondatai közül: „Te magad légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi), „Dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen úgy érdemes!” (József Attila), „Ember küzdj és bízva bízzál!” (Madách Imre)

Főbb területe a logopédia területén:

A helyes, tiszta beszéd, artikuláció, hangadás, folyamatos beszéd, afázia, dadogás, beszédtechnika, kommunikáció, tanulási képességek kibontakoztatása. Előadói készség fejlesztése.

Főbb területei a pszichológia területén:

Önismeret, biztonságérzet, reménytelenség, szorongás, hangulatzavarok, félelmek, pánik, kényszerek, kommunikációs nehézségek, pszichoszomatikus panaszok, személyiségbeli problémák, traumák, veszteségek, tanulási és viselkedési képességek,transzgenerációs problémák kezelése. Döntési helyzetek ,konfliktusok és problémák megoldása. Életvezetés. Személyek, családok segítése.

Főbb módszerei: a különböző módszereket az egyedi személyiségekhez, egyedi panaszaikhoz, problémájukhoz alkalmazta.

Gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai szempontú tanári és terapeutai ellátás. Megértő, gyógyító beszélgetés. Kognitív-viselkedés: magatartás terápia. Relaxációs és Szimbólum terápia: autogén tréning, Leuner féle, Katatim képélmény (KIP) féle vizualizációs, meditációs terápia, Hipnoterápia, Neurolingvisztikai Programozás Technika (NLP), Szemmozgástkövető Deszenzitizációs Technika( EMDR), Integratív Pszichoterápia.

Jelenleg is érdeklődéssel dolgozik, pszichoterápiát végez.

MunkáiSzerkesztés

25 feletti eredeti közlemény, 100 feletti előadás.

Válogatás:

 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Főbb konzekvenciák a S és SZ-hangok fonéma-szimbólum képződési folyamatának percepciós kísérletéből. AH-Nyelvészeti Tanulmányok (szerk. Telegdi Zsigmond- Pléh Csaba- Szépe György XVIII. kötet. Bp. Akadémiai Kiadó. (1995)
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Gyakorló anyag az SZ- hang tanórai és otthoni tanulásához. Kísérleti anyag.-Országos Pedagógiai Intézet. Bp. (1983).
 • Dr. Szentmikóssy Margit: Ötletek az artikulációs terápia előkészítő gyakorlataihoz. Bárczi G. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Logopédia a gyakorlatban. Szerk. Ajtony Péter. Tankönyvkiadó. (1987)
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Relaxációs terápia során felmerült szimbólumok dadogóknál. A pszichoterápiás Relaxáció első európai kongresszusa. Bp. 1991. május 30. - jún. 1. MTA
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Módosult tudatállapotban felmerült tudattartalmak fejlesztő, gyógyító hatásáról dadogás és motoros afázia terápia. Gyógypedagógiai Szemle. XXI. évf. 1993. jan.-márc.
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Tanuljuk együtt a SZ-hangot. Beszédkészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 5-10 éveseknek, tanáraiknak és szüleiknek. Országos Pedagógiai Intézet Kőszeg (1995)
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: A tanulást elősegítő alapvető újabb módszerek. A magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlése 1996. máj. 22-25. ELTE BTK. Pszichológiai Tanszékcsoport.
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: A hipnózis terápiás hatékonyságát növelő tényező: a rajz és a vers. Eurohypnosis’96 7th Europen Congress of Hypnosis Budapest. Hungary, August 17–23, 1996
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Autogén tréninget telőkészítő gyakorlatok 10 éves dadogóknál. Bárczi G. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Tudományos Közlemények X. Évkönyv. Bp. (1997)
 • Dr. Szentmiklóssy Margit: Hipnózisterápia dadogóknak : Dr. Lajos Péter: Dadogásról mindenkinek. Krasznár és Társa Könyvkereskedés Bt. (2016)

Szervezeti tagságaiSzerkesztés

 • A Magyar Orvosi Kamara rendes tagja
 • A Magyar Pszichológus Társaság rendes tagja
 • Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesület rendes tagja
 • Magyar Pszichiátriai Társaság rendes tagja
 • Magyar Logopédiai, Fonetikai, Foniátriai Társaság rendes tagja
 • A Magyar Hipnózis Egyesület rendes tagja
 • A Magyar Relaxációs és Szimbólum Egyesület rendes tagja
 • A Magyar Integratív Pszichoterápiás Egyesület rendes tagja
 • A Napkör Mentálhigiénés Alapítvány rendes tagja

Díjak és elismerésekSzerkesztés

 • Dicséret kiváló munkáért. Bp. II. kerület Művelésügyi Osztály. (1982)
 • Dicséret kiváló munkáért. Bp. VII. kerület Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1989)
 • Díszoklevél a Hivatás Munkájáért. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskola. (2003)
 • Díszoklevél. Aranyoklevél a Hívatásért. ELTE Tanító és Óvónőképző Kar. (2011)
 • Kitüntető oklevél a fáradhatatlan munkásságáért. ELTE Magyar Hipnózis Egyesület. (2012)

ForrásSzerkesztés