Szerkesztő:L.Adam2005/próbalap

Ma 2024. június 14., péntek, Vazul névnapja van. A magyar Wikipédiában jelenleg 542 663 szócikk található.

Adatok
hu Ennek a szerkesztőnek magyar az anyanyelve.
la-2 Hic usor Latine medialiter contribuere potest.
gr-abc Ez a szerkesztő teljesen megérti a görög ábécét.
ja-2 この利用者はある程度の日本語を読み書きします。
ひらがな hira-5
This user understands the hiragana alphabet. - Ez a szerkesztő érti a hiragana ábécét.
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
en-0 This user cannot read or write in English.
Ez a szerkesztő támogatja a magyarromán megbékélést, és a Magyar–Román Baráti Társaság célkitűzéseit.
Ez a szerkesztő támogatja a magyarszlovák megbékélést.
Magyarország zászlaja
Magyarország zászlaja
Ez a szerkesztő magyar állampolgár.


Pécs Ez a szerkesztő pécsi.

Ez a szerkesztő lokálpatrióta.
Ez a szerkesztő férfi.
This user is male.

Fiatal felnőtt Ez a szerkesztő fiatal felnőtt.
Gimanzista
Gimanzista
Ez a szerkesztő gimnazista. This user is a high school student.
5 Ez a szerkesztő legalább négyszer volt már kitűnő tanuló.
Ez a szerkesztő egyszer szeretne a Magyar Tudományos Akadémia tagja lenni.
Nőtlenség Ez a szerkesztő nőtlen.
Ez a szerkesztő jobbkezes.

Ez a szerkesztő nem dohányzik.

C2H5OH-0 Ez a szerkesztő antialkoholista.

'Win' Windows 10-et használok.
Ez a szerkesztő főként Google keresőt használ.

Ez a szerkesztő Gmailt használ levelezésre.Ez a szerkesztő userboxmániás.

Tudomány Ez a szerkesztő az alábbi tudományos területeken érdekelt: történelem, irodalomtudomány, filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jogtudomány, művészettörténet, filmművészet, keleti kultúrák.
Ez a szerkesztő fel tudja sorolni a magyar uralkodókat évszám szerint.
Ez a szerkesztő készített őseiről családfát.

Ez a szerkesztő tudja, mi az az írógép, és használta írásra.

Ezt a szerkesztőt érdekli az evolúció.


Ez a szerkesztő imádja az állatokat.
Ez a szerkesztő imádja a cicákat!
Ez a szerkesztő imádja a térképeket.
Ez a szerkesztő aktív természetjáró.
Ennek a szerkesztőnek kedvenc időtöltése a fényképezés.
Ez a szerkesztő nagyon szeret sakkozni.
Ez a szerkesztő nagyon nem szereti a focit és a testnevelést.


Zene
Ez a szerkesztő az alábbi zenei stílusokat, zenészeket és együtteseket szereti: Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Erkel, Chopin, Dvorak, Debussy, Ravel, Erik Satie, Kodály, Bartók,Karai, Bárdos, Scott Joplin, Ragtime, Beatles, John Lennon, és még sokakat másokat...
Kontinensek
Kontinensek
Ez a szerkesztő 3 Kontinensen járt
Ez a szerkesztő utazott már repülővel.
Ez a szerkesztő imád repülőgéppel utazni.


Ez a szerkesztő szeret vonattal utazni.


Ez a szerkesztő szeret HÉV-vel utazni.


Ez a szerkesztő szeret metróval utazni.


Ez a szerkesztő szeret villamossal utazni.


Ez a szerkesztő támogatja a halálbüntetés alkalmazását.
Ez a szerkesztő kulturális tekintetben konzervatív.
Ez a szerkesztő támogatja, hogy az államfői hatalom dinasztikusan öröklődjön..
Ez a szerkesztő marxista.
Ez a szerkesztő kommunista.
Ez a szerkesztő ellenzi a kapitalizmust, mert a kizsákmányoláson alapszik.
Ez a szerkesztő ellenzi a globalizációt, mert a kultúra tekintetében szerinte egyes népek különálló identitásának eltűnését idézheti elő, gazdasági tekintetben pedig a kizsákmányolást segíti.
Ez a szerkesztő ellenzi a hungarizmust.
Ez a szerkesztő keresztény.
Ez a szerkesztő evangélikus.
Ez a szerkesztő semmilyen jegyű.
Nincs szüksége ilyesmire.


  • 792 nappal ezelőtt regisztrárltam.
  • 6744 napja jöttem a világra.
  • 671 napja ismerem.

Ezekben az országokban jártam

szerkesztés

  USA   Szerbia   Horvátország   Kanada   Japán   Szlovákia

Hittételek

szerkesztés
Csak vissza e sivár korból!
Nem ég itt ember-méltóság tiszta ihlete!
Álmodjuk, hivjuk vissza azt a régit!...
S ha van még a magyarnak Istene:
Őt kérjük, adjon még egy csoda-kardot,
Büvös csapásitól hadd hulljanak
A hitvány léhütők, kik mint a barmok
Csak ettek-ittak és meghiztanak.
Reviczky Gyula

Oh hogy én e förtelmek helyéről
Nem tudok elmenni valahára!
Ide vagyok én bősz végezettől
Tolvajok, csalók közé bezárva.
E tömegben nincsen mit keresnem.
Hajh, hogy immár késő is belátnom...
Futni kedvem nincs e bűnversenyben,
S nincs hitem fordítni e világon.
Mire várni itt? - Vad állatokba
Menekült az egyenes jámborság.
Kerge gőg, hitványság összefogva,
A szerény igazt lábbal tapossák.
Itt, hogy örjöngő hiúság szörnye
Agyarát egymásra csattogatja,
Itt vagyok én igazán, e körbe,
Egyedül, magamban, elhagyatva.

Vajda János

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

Vörösmarty Mihály - Szózat
Már szürkül lassan a ködös határ, és a határban a Halál kaszál...
Juhász Gyula
Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!
Gróf Széchenyi István
Sokan azt gondolják: Magyarország - volt;- én azt szeretném hinni: lesz!
Gróf Széchenyi István
Mi az optimizmus? Konokul azt állítani, hogy minden jól van, amikor rosszul vagyunk.
Voltaire
Ha nem volna Isten, fel kellene találni.
Voltaire
Istenem, szabadíts meg a barátaimtól! Ellenségeimmel magam is elbánok.
Voltaire
A háború, néhány év múltán, éppoly szerencsétlenségbe dönti a győzteseket, mint a legyőzötteket.
Voltaire
A munka megóv minket a három fő rossztól: a szegénységtől, az unalomtól és a bűntől.
Voltaire
Ha valakit teljesen meg akarnék semmisíteni, széttaposni, a legszörnyűbb büntetéssel akarnám sújtani, amelytől még a legszörnyűbb gyilkos is megremegne és összeroskadna, nem kellene egyebet tenni, mint a munkáját teljesen haszontalanná és értelmetlenné tenni.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
A tanult ostoba nagyobb ostoba, mint a tudatlan ostoba.
Molière
Az első ember, akinek eszébe jutott, hogy egy darabka földet elkerítvén így szóljon: ez az enyém, s aki elég együgyű embereket talált, hogy ezt elhiggyék, volt a polgári társadalom megalapítója. Mennyi bűntől, háborútól és gyilkosságtól, mennyi nyomorúságtól mentette volna meg az emberi nemet, aki ekkor kihúzza a karókat, betemeti az árkot, s azt kiáltja felebarátainak: őrizkedjetek attól, hogy erre a csalóra hallgassatok! Elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a föld gyümölcse mindenkié, a föld viszont senkié.
Rousseau
Az ember szabadnak született, és mindenütt láncokat visel. Némelyek a többi ember urának képzelik magukat, pedig még inkább rabszolgák, mint amazok.
Rousseau
Minden ember egyenlőnek születik.
Montesquieu
Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk.
Montesquieu
Amikor elmegyek valamely országba, nem azt vizsgálom, vajon jók-e ott a törvények, hanem azt, hogy végrehajtják-e a meglévőket, mert jó törvények mindenütt akadnak.
Montesquieu
Korunk termelte ki azt a különös, torz jelenséget, hogy az együgyűek tömeggyülekezete beteges elragadtatással ujjong az emberi jogok eltörlésén, amelyet valaki hangszórón hirdet az emelvényről.
Thomas Mann

Itt élünk mi! Idegünk rángó háló,
vergődik benn’ a mult sikos hala.
A munkabér, a munkaerő ára,
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza.
Ujságpapír az asztalon kenyérrel
s az ujságban, hogy szabadok vagyunk -
poloskát űzünk lámpával s a kéjjel
s két deci fröccsel becsüljük magunk’.

József Attila
A bürokrácia babonásan retteg mindattól, amely nem őt szolgálja és amit nem ért.
Lev Davidovics Trockij
Önök börtönbe vetik a szerencsétlen tolvajt, aki azért lop, hogy éhen ne haljon, de még soha, egy éjszakára sem dugtak rács mögé egyetlen gazembert sem a sok száz közül, akik milliókat loptak el az államtól.
Fidel Castro
A kapitalizmus körültekintően és gátlástalanul gondoskodik arról, hogy az emberek előtt rejtve maradjanak a társadalmi összefüggések.
Bertolt Brecht
Ne kérkedjünk túlságosan a természeten aratott emberi győzelmeinkkel! A természet minden ilyen győzelemért bosszút áll rajtunk.
Friedrich Engels
Akit a nagyravágyás fúriája csalogat, azt az értelem már nem fékezheti meg, s az arra rohan, amerre féktelen ösztöne hívja: már nem maga választja meg helyét a társadalomban, hanem véletlen és látszat hatnak meghatározóan rá.
Karl Marx
A tőke olyan holt munka, amely vámpír módjára csakis az élő munka erejének kiszivásából él, és minél több munkát szív magába, annál jobban él.
Karl Marx
Az lesz az utolsó akasztott tőkés, aki eladta nekünk a kötelet
Karl Marx

Bújt az üldözött ’s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett ’s nem lelé
Honját a' hazában.
Bérczre hág és völgybe száll,
Bú ’s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
’S lángtenger felette.
Vár állott, most kőhalom,
Kedv ’s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
’S ah, szabadság nem virúl
A’ holtnak véréböl,
Kinzó rabság könynye húll
Árvánk hő szeméböl!
Szánd meg İsten a’ Magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kinjának.
Bal sors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödtte már e’ nép
A’ múltat ’s jövendőt.!

Kölcsey - Hymnus
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!
az Úr