Galántai Erzsébet

magyar klasszika-filológus
(Szigetiné Galántai Erzsébet szócikkből átirányítva)

Galántai Erzsébet, Sz. (Szigetiné Galántai Erzsébet) (Kecskemét, 1951. február 9.–) klasszika-filológus, medievista, neolatinista, ny. egyetemi docens.

Sz. Galántai Erzsébet
Galántai Erzsébet klasszika-filológus2.jpg
Született Galántai Erzsébet
1951. február 9. (68 éves)
Kecskemét, Magyarország
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar magyar
SzüleiGalántai Tibor
Foglalkozása Klasszika-filológus, medievista, neolatinista, ny. egyetemi docens
Iskolái Szegedi Tudományegyetem
Kitüntetései Proclamation Of Privilege (USA, 2002)

A Wikimédia Commons tartalmaz Sz. Galántai Erzsébet témájú médiaállományokat.

Oktatási területei: A latin nyelv szelleme, humanista történetírók, latin forrásolvasás, orvosi terminológia.

Fő kutatási területei: klasszikus latin nyelv, humanista latin; élő latin nyelv: a latin nyelv aktív használata és az orvosi latin interdiszciplináris kutatási területeken (forráskutatás, historiográfia, stíluselemzés).

ÉletpályájaSzerkesztés

Szüleit a vesztes II. világháború sodorta Erdélyből az anyaországba, édesapja Galántai Tibor nagyváradi születésű, Szegeden élő memoáríró. Galántai Erzsébet Kecskeméten született, majd családjával együtt Sátoraljaújhelyre költözött, ott végezte el általános és középiskoláit. Felsőfokú tanulmányokat 1970-től folytatott a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Eötvös-kollégistaként kiváló diáktársakkal, köztük Font Márta, Kérchy László, Czédli Gábor. 1975-ben nyert latin-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet.

A latin nyelv és kultúra elsajátításában első mestere Valenta Andrásné, majd Kováts Dániel neves irodalomtörténész, Visy József egyetemi magántanár és Szádeczky-Kardoss Samu klasszika-filológus egyetemi tanár volt. Az egyetem elvégzése után bekerült a Klasszika-Filológiai Tanszékre tanársegédnek, tanszékvezetője és mestere 1988-ig Szádeczky-Kardoss Samu. 1979-ben tett egyetemi doktori vizsgát latin nyelvből summa cum laude.

1999-ben a magyarországi humanista történeti művek stílusvizsgálata[1] témában elérte a PhD tudományos fokozatot summa cum laude. 2001-ben Makk Ferenc egyetemi tanár a Bizantinológia és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport vezetője átvette saját tanszékére, a Történeti Segédtudományok Tanszékre.[2] Galántai Erzsébetet adjunktusi beosztásból docensi beosztásba sorolta át az MTA Medievisztikai Kutatócsoportjának vezetőjével, Kristó Gyulával, a kari és az egyetemi vezetéssel egyetértésben. Legkiválóbb munkatársai, Makk Ferenc, majd Almási Tibor egyetemi docens irányítja a tanszék oktató és kutató munkáját. Galántai Erzsébet e tanszéken oktat és kutat docensi beosztásban a Bizantinológia és Középlatin Filológia Tanszéki Csoportban.[3]

MagánéleteSzerkesztés

Elvált dr. Szigeti Ferenc magyar-latin szakos kutatótól és tanártól. Fia Szigeti Tamás[4] Graphisoft-díjas matematika szakos középiskolai tanár a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban,[5] hobbija a könyvillusztrálás[6] és a fotózás.

PublikációiSzerkesztés

Könyvek, könyvrészletek (válogatás)Szerkesztés

 
A Ransanus könyv borítója
[7]
 • Epithoma rerum Hungararum (magyar) A magyarok történetének rövid foglalata[8] / Petrus Ransanus ; [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta, közread.] Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Budapest : Európa, 1985. 269 p. ill. (Ser. Bibliotheca historica 0133-6967) ISBN 963-07-3599-7
 • Chronica Hungarorum / Johannes de Thurocz ; ediderunt Elisabeth Galántai et Julius Kristó. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985-1988. ISBN 963-05-4794-5
 • A Müncheni kódex magyar - latin szótára / szerk., (bev.) Nyíri Antal. [Közrem.] (Velcsov Mártonné, Dienes Erzsébet, Szigeti Ferenc, Sz. Galántai Erzsébet, stb.) Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. 375 p. ISBN 963-05-6508-0
 • Latin jövevényszavak. In Korai magyar történeti lexikon : 9-14. század / főszerk. Kristó Gyula ; szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. 753 p., [17] t. fol. : ill., főként térk. pp. 397. ISBN 963-05-6722-9
 • Ludovicus Tubero[9] Kortörténeti feljegyzések : Magyarország[10]/ közread. Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 1994. 403 p. (Ser. Szegedi középkortörténeti könyvtár 1216-3120) ISBN 0599000523003
 • Kun László emlékezete. Bev., forrásszövegeket vál., jegyz. Kristó Gyula, ford. Galántai Erzsébet et al. (Kiad. a Szegedi Középkorász Műhely). Szeged, 1994. ISBN 963-482-002-6
 • Moravia's history reconsidered (magyar) Morávia története új megvilágításban : Kísérlet a középkori források újraértelmezésére / Boba Imre ; [ford. Petrovics István] ; [a latin szöveget ford. Sz. Galántai Erzsébet] ; [előszó Püspöki Nagy Péter. Budapest : METEM, 1996. 197 p. : ill., részben térk. ISBN 963-8472-04-9 (Ser. METEM-könyvek, 1217-2669 ; 11.)
 • A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. (társszerző) Szeged, 1996.
 • A latin nyelv használata középkori okleveleinkben : a Kun László-féle oklevelek narratioinak sajátosságairól (orosz nyelven)In Cirill és Metód példáját követve.. : tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára / szerk. Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szeged : SZTE Szláv Intézet, 2002.
 • Város és uradalom : tanulmányok és források Gyula XV-XVI. századi történetéből. Blazovich László és Schmidt József társszerzővel. Gyula, Békés M. Lvt., 2007. 89 p. ; (Ser. Gyulai füzetek 0865-8641;16.) ISBN 978-963-7239-51-9

Tanulmányok (válogatás)Szerkesztés

 • Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország).[11] Közreadja: Blazovich Lászlóval. Levéltári Szemle, 1994/4. sz. pp. 94–95.
 • A középkorvégi Magyarországról. Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország).[12] Közreadja Blazovich Lászlóval. Aetas, 1995/3. sz. pp. 172–173.
 • Galántai Elizabeth: De latinitate Hungarica. I., in: Vox Latina, 1997, tomus 33., fasc. 129.[13]
 • F. Tamburini: Santi e Peccatori. Debreceni Szemle, 5. évf. 1997/3-4. sz.
 • Fortwirken von antiken dichterischen Formen und Motiven in den Prosawerken der Humanisten.[14] In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, 27. 1998. pp. 230–235.
 • De Latinitate Hungarica I, II. In Vox Latina T. 33, 35. Saarbrücken, 1997, 1999.
 • Zum Nachleben antiker Gedanken in den Kommentaren von Ludovicus Tubero ... Chronica, 2003/3. sz. pp. 79–83.[13]
 • Klasszikus értékek szolgálatában. [Ladislai Havas: Corpus rei publicae : studia historico-philologica collecta. Debrecini, Kossuth Egyetemi K., 2002. 469 p. (Agatha ; 9.) : könyvism. / Galántai Erzsébet, Maróti Egon. Aetas, 19. évf. 2004/3-4. sz.
 • Über den Sprachgebrauch von Petrus Ransanus anhand seiner Epithoma rerum Hungararum. In: Acta conventus Neo-Latini Bonnensis : proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin studies : Bonn 3-9 August 2003 / general ed. by Rhoda Schnur. - Tempe, Arizona : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006. pp. 325–329. p. (Ser. Medieval and Renaissance texts and studies ; 315.)
 • Bemerkungen zum Sprachgebrauch von Petrus Ransanus anhand seiner Epithoma rerum Hungararum. In Acta Conventus Neolatini Bonnensis ACMRS[15] Tempe, Arizona, 2006.
 • Erzsébet Galántai, Bemerkungen zum Nachleben von antiken Feldherrn- und Herosporträts. Chronica, 2006/6. sz.[16]
 • De conventu Neapoli peracto. In Vox Latina T. 45. Fasc. 170. Saarbrücken, 2007. pp. 604–606.
 • De nonnullis historicis, qui humanistae iidem et Christiani erant. In Humanitas : omnium gentium conventus de humanitate aetate nostra restituenda. Neapoli, 2007.
 • Megjegyzések antik hadvezér- és héroszportrék utóéletéhez : Hunyadi János alakja P. Ransanus: De Ioanne Corvino és Elias Corvinus: Ioannis Hunniadiae Res bellicae contra Turcas című művében. In: Varietas gentium - communis latinitas : a XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai / szerk. Szörényi László, Lázár István Dávid. Szeged : JATEPress, 2008. pp. 83–87.
 • A salzburgi historiográfia kezdetei : Nótári Tamás könyvéről. Jogtörténeti szemle : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei, 2008. ([10. évf.]) 3. sz. 57-59. p.
 • II. Miksa egy eddig ismeretlen privilegiális leveléről (2010)[17]
 • "Non omnis moriar". Elhunyt Maróti Egon. Szeged : a város folyóirata : várostörténet, kulturális és közéleti magazin, 2012. (24. évf.) 5. sz. 44. p.

Szerkesztés, fordítás, lektorálás (válogatás)Szerkesztés

 • Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. 1. kötet. A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovics László, a latin fordításokat ellenőrizte Sz. Galántai Erzsébet. Szeged; Csongrád Megyei Levéltár, Csongád Megye Tanácsa VB. Művelődési Osztálya, 1985. ISBN 9630168375
 • Karácsonyi Béla: Retroversio : latin grammatika a gyakorlatban / Karácsonyi Béla ; szerk. Szegfű László ; [a szöveget gondozta Dér Terézia, Galántai Erzsébet]. — 2000
 • Kultúrák találkozása : ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére / szerk. Makk Ferenccel. Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2002.
 • Jürgen Blusch: Lob als Herausforderung (Zur Laus Stultitiae des Erasmus). [Der Text wurde von Erzsébet Galántai betreut.) In Kultúrák találkozása i.m. pp. 33–40.
 • Bethlen Farkas: Erdély története / ford. Bodor András, [a 2. köt. lektorálta Galántai Erzsébet]. Budapest : Enciklopédia Kiadó ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. 3 db ISBN 963-8477-36-9
 • Források Salzburg kora középkori történetéből / ford., jegyz., előszó, bev. tanulm: Nótári Tamás; [lektorálta: Galántai Erzsébet, Makk Ferenc] Szeged : Lectum, 2005. 230 p.
 • Gallus (Anonymus): Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei / Gall névtelen ; ford., bev. tanulmány, jegyz. Bagi Dániel ; [a verseket ford. Jankovits László ; a latin szöveget az eredetivel egybevetette: Galántai Erzsébet]. – Budapest : Argumentum, 2007. – 306 p. – ISBN 978 963 446 465 5
 • Marcus Tullius Cicero Válogatott védőbeszédek : 1. [köt.] / ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Nótári Tamás ; [az előszót írta Maróti Egon ; nyelvi lektorok: Dér Terézia, Galántai Erzsébet, Maróti Egon, Sándor Pál, Varga Péter]. – Szeged : Lectum, 2009. – 481 p.
 • Marcus Tullius Cicero: Válogatott védőbeszédek : 2. [köt.] / Marcus Tullius Cicero ; ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Nótári Tamás ; [az előszót írta Maróti Egon ; nyelvi lektorok: Dér Terézia, Galántai Erzsébet, Maróti Egon, Sándor Pál, Varga Péter]. – Szeged : Lectum, 2009. – 222 p.
 • Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei / ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Nótári Tamás. Szeged : Lectum, 2010. – 1275 p. ISBN 978 963 9640 31 3
 • A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : 1. rész, A Báthory-egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig : 1581-1872. / Szögi László, Varga Júlia. Fordítással közreműködött Galántai Erzsébet lásd p. 315. Szeged : Szegedi Egyetemi Kiadó, 2011. ISBN 978 963 306 094 0
 • Caius Plinius Secundus (maior) Naturalis historia Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből / ford., bev., jegyz. Takács Anikó ; [szakmai és nyelvi lektor: Hoffmann Zsuzsanna, Galántai Erzsébet]. – Szeged : JATEPress, 2011. – 103 p. – (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 86.)
 • Halasy-Nagy József: Az antik filozófia / [ford., közrem. Galántai Erzsébet]. – 2., jav., bőv. kiad. – Szeged : Quintus, 2011. – 390 p. ; 25 cm. – Bibliogr. a lábjegyzetekben. – ISBN 978 963 88494 0 3
 • Naturalis historia: természetrajz : római medicina és farmakológia / C. Plinius Secundus (2012) ISBN 978 963 89401 1 7
 • Lex Baiuvariorum - a bajorok törvénye. Jogtudományi Közlöny, 2013. (68. évf.) 7-8. sz. 399-401. p.

Előadásai nemzetközi konferenciákon (válogatás)Szerkesztés

 
Galántai Erzsébet Jean-Louis Charlet francia klasszika-filológussal a XIII. Neolatin Világkongresszuson (2006)
 • Epik durch die Jahrhunderte, Szeged (1997) (német nyelven adott elő)
 • IANLS Twelfth congress, Bonn, 3-9 August 2003 (német nyelven adott elő)
 • Megjegyzések antik hadvezér- és héroszportrék utóéletéhez : Hunyadi János alakja P. Ransanus: De Ioanne Corvino és Elias Corvinus: Ioannis Hunniadiae Res bellicae contra Turcas című művében / Galántai Erzsébet In: Varietas gentium - communis latinitas : a XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai / [szerk. Szörényi László, Lázár István Dávid]. Szeged : JATEPress, 2008. -. – 83-87. p.
 • IANLS Thirteenth congress (=XIII. Neolatin Világkongresszus) Budapest, Szeged 6-13 August 2006 (német nyelven adott elő)
 • Humanitas - nemzetközi konferencia Nápolyban, 2007 (latin nyelven adott elő)
 • Litterarum Vis Szeged - Budapest, 2008 (latin nyelvű szemináriumok)
 • Renaissance Relations Pécs, 2008 (német nyelven adott elő)
 • Seminarium Vindobonense Bécs, 2009 (latin nyelven adott elő)

Szakmai közéleti tevékenységeSzerkesztés

Hosszú ideig vezető tanára volt latin nyelvből a Felvételeket Előkészítő Bizottságnak (FEB), majd később a TM-nek.[18] (FEB kiadványai: A tavaszi tábor anyaga latin nyelvből ford. Galántai Erzsébet. A nyári tábor anyaga latin nyelvből ford. Galántai Erzsébet, lektorálta Szádeczky-Kardoss Samu. Szeged : Bölcsészettudományi Karok Felvételi Előkészítő Bizottsága, 1984.)

Közel egy évtizedig egészségügyért felelős vezetőségi tag volt az SZTE FDSZ-ben.

Rendszeresen segíti a Szegedi Közéleti Kávéház munkáját[19]

Társasági tagság (válogatás)Szerkesztés

 
Galántai Erzsébet kitüntetése, USA, 2002
 
Galántai Erzsébet kitüntetése, Top 100, Cambridge, 2005
 • Szegedi Középkorász Műhely
 • Societas Latina (Saarbrücken)
 • International Association For Neo-Latin Studies (IANLS)[20]
 • Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület (=Societas Hungarica Studiis Neolatinis Provehendis) szegedi tagozatának elnöke[21]
 • Latinitati Vivae Provehendae Assotiatio (LVPA)

Díjak, elismerések (válogatás)Szerkesztés

 • Kiváló dolgozó (1988)
 • Woman of the Year 2000 (ABI, USA)
 • United Cultural Convention elismerő oklevele (USA, 2002)
 • Proclamation Of Privilege (2002)
 • One thousand Great Intellectuals (Cambridge, 2003)
 • Top 100 Educators of Latin Philology IBC Cambridge, 2005
 • Az Amerikai Életrajzi Intézet által adományozható Nemzetközi Béke-díjat ajánlották fel részére 2010-ben.
 • Deputy Director General (DDG) for Europe (IBC, Cambridge, 2012)
 • Felterjesztések nemzetközi elismerésekre:
  • The International Plato Award for Educational Achievement (ca. 2000 óta)
  • The Da Vinci Diamond „For Inspirational Accomplishment” (2009 óta)

HobbijaiSzerkesztés

A természetjárás és a complementer medicina foglalkoztatja. Elvégezte a Germanische Neue Medicin (GNM)[22] intenzív tanfolyamot 2010-ben.

ForrásokSzerkesztés

 • A Szegedi Tudományegyetem évkönyve : 2000-2003. Szeged : Dr. Szabó Gábor rektor, 2005.Történeti Segédtudomány Tanszék Bizantinológia és Középlatin Filológia Tanszéki Csoport lásd 114-115. p. HU ISSN 0133-4468
 • Galántai Erzsébet biográfiája In Hübners Who is who Magyarországon (2004-től)[23]
 • Galántai Erzsébet biográfiája In International Who's Who of Professional and Business Women, ABI, USA 2002.
 • Font Márta: Facta loquuntur : Galántai Erzsébet köszöntése [60. születésnapja alkalmából]. Szeged : A Város folyóirata, 23. évf. 1-2. sz. 2011. január-február. 66. p.
 • Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtár katalógusa.
 • Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg-könyvtár egyetemi gyűjteménye. (https://web.archive.org/web/20070607185112/http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/sztedb/ebib)
 • MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. (http://www.matarka.hu/)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Galántai Erzsébet: Magyarországi humanista történetírók. Szeged, 1999. 219 p. PhD disszertáció. (Kézirat.) Lelőhely: SZTE Egyetemi Könyvtár Egyetemi gyűjtemény.
 2. Történeti Segédtudományok Tanszék. [2010. március 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)
 3. Bizantinológia és Középlatin Filológia Tanszéki Csoport. [2011. november 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)
 4. Szigeti Tamás matematikatanár, könyvillusztrátor, amatőr fotós[halott link]
 5. Szigeti Tamás tanár úr fotóiból[halott link]
 6. Szigeti Tamás egyéb könyvillusztrációi.[halott link]
 7. Szerencsére a hallgatók által „rongyosra” olvasva.
 8. 1999-ben újra közreadta az Osiris Millenniumi magyar történelem. Források c. könyvsorozatában. Erre hivatkozik a Magyar katolikus lexikon Ransanus szócikke, lásd Ransanus
 9. A név latinul: Ludovicus Cerva Tubero ; horvát nyelven: Ludovik Crijević Tuberon
 10. Eredeti cím: Commentarii de rebus, suo tempore, in Pannonia
 11. Sebők Ferenc hozzászólása a cikkhez. [2008. december 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)
 12. Havas László hozzászólása a cikkhez. [2008. december 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)
 13. a b Hivatkozik rá Kaposi Márton Machiavelli Magyarországon című kötete (Argumentum, 2015)
 14. Előadás szerkesztett változata.
 15. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies. [2010. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)
 16. Chronica, Erzsébet Galántai: Bemerkungen... [[2006]]/6. sz.. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 19.)
 17. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban : [In memoriam Kristó Gyula (1939-2004) : születésének 70. évfordulóján rendezett konferencia válogatott írásai : Pécs, 2009. december 4-5.] / szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. - Pécs : Pécsi Egyetem, BTK, Középkori és Kora újkori Tanszék, 2010. - 245-247. p.
 18. mozgalomnak Tehetségért mozgalom. [2013. május 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. június 4.)
 19. Szegedi Közéleti Kávéház. [2013. január 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. június 4.)
 20. IANLS honlapja[halott link]
 21. Szörényi László:A neolatin filológiai oktatás helyzete a Szegedi Egyetemen[halott link]
 22. Ryke Geerd Hamer
 23. Hübners Who is who Magyarországon. [2010. április 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 5.)

Külső hivatkozásokSzerkesztés