Hunyadi János

magyar kormányzó, hadvezér

Hunyadi János (Kolozsvár, 1407Zimony, 1456. augusztus 11.) Magyarország kormányzója 1446 és 1453 között. Az ország egyik leggazdagabb földesura, kiemelkedő hadvezér, több déli vármegye vezetője, erdélyi vajda.[2] Hunyadi Mátyás és László édesapja. Az Oszmán Birodalommal szembeni küzdelmei, elsősorban a nándorfehérvári diadal révén már kortársaitól kivívta magának a törökverő melléknevet, annak ellenére, hogy az általa vezetett másik két jelentős csata, a várnai és a rigómezei súlyos vereséggel végződött.[3]

Hunyadi János
A Thuróczi-krónika ábrázolása
A Thuróczi-krónika ábrázolása
Született 1407 körül[1]
Flag of Sigismund of Hungary.svg Kolozsvár, Magyar Királyság
Elhunyt 1456. augusztus 11.
(kb. 49 évesen)
Flag of Vladislaus I of Hungary.svg Zimony, Magyar Királyság
Beceneve A Törökverő
Állampolgársága magyar
Nemzetisége HUN magyar
Házastársa Szilágyi Erzsébet
(1432–
Gyermekei gyermek:
László
Mátyás
SzüleiMorzsinai Erzsébet
(anyja)
Hunyadi Vajk/ Luxemburgi Zsigmond
(apja)
Foglalkozása katonatiszt
Tisztsége
Halál okapestis
Sírhelye Szent Mihály érseki székesegyház, Gyulafehérvár
A Magyar Királyság
kormányzója
Hivatali idő
1446 1453
Király V. László
Előd tisztség létrehozva
Utód gróf Szilágyi Mihály
Erdély
vajdája
Hivatali idő
1441 1446
Király I. Ulászló
Előd Kusalyi Jakcs László
Utód Újlaki Miklós
Temes vármegye
ispánja
Hivatali idő
1441 1456. augusztus 11.
Király I. Ulászló
Előd ismeretlen
Utód Hunyadi László
Szörényi bán
Hivatali idő
1439 1446
Király I. Ulászló
V. László
Előd Tallóci Frank
Utód Újlaki Miklós
Székely ispán
Hivatali idő
1441 1446
Király I. Ulászló
V. László
Előd Bánfi István
Utód Csáky Ferenc

Hunyadi János aláírása
Hunyadi János aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz Hunyadi János témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

SzármazásaSzerkesztés

 
Hunyadi-címer, bővített, 1453[4]
 
Hunyadi János zászlaja (rekonstrukció)

Oklevelek általi említéseSzerkesztés

A Hunyadi-család első ismert említése Zsigmond 1409. október 18-án kelt oklevele, amelyben Hunyadi János apjának, Serbe fia Vajknak (Woyk filii Serbe) adományozza Hunyadvárat a birtokaival együtt.[5] Az adománylevél említi Vajk testvéreit, Magast és Radolt (Wo(y)k militi et p(er) eum Magas (e)t Radol), valamint az ugyancsak Radol nevű unokatestvérét.[6] A korabeli források szinte egyöntetűen Hunyadi nemesi, de alacsony származásáról beszélnek. A Hunyadiakkal ellenséges szemléletben fogant Cillei-krónika szerint nem „megfelelő nemes”, Jan Długosz szerint „szerény és csekély állapotú”. Ugyanígy vélekedett Aeneas Silvius Piccolomini. A Thuróczi-krónika és Bonfini szerint apja Havasalföldről jött Zsigmond udvarába.[7] Elképzelhető, hogy ez 1395-ben történt, hiszen ekkor járt Zsigmond Havasalföldön, hogy visszasegítse Mircsa vajdát a trónra a törökbarát Vlad ellen.[8]

Anyjáról semmi biztosat nem tudunk. Bonfini szerint előkelő görög családból származott, de ő azt is állítja, hogy a Corvinusok a római Valeriusoktól származnak.[9]

Hunyadi 1409-ben valószínűleg még gyermekkorú volt, amikor először említik nevét a fenti adománylevélben. Alkalmasint jóval fiatalabb, mint az 1386-ban született Kapisztrán János, akit életkorára hivatkozva akart visszatartani egy nehéz ütközettől. Piccolomini, a későbbi II. Piusz pápa is utal a kettőjük között lévő korkülönbségre.[10]

1430 áprilisában minden rang nélkül említik, 1434-ben viszont egy oklevélben Zsigmond a „mi udvari vitézünk”-nek (aulae nostre miles) nevezi.[11] A Németországban a 16. századig fennállt rendszer szerint egy nemesfiú 8 éves korában lett apród, 14 éves korában hadapród, 21 évesen, ha kiérdemelte, akkor lovaggá ütötték.[12]

Születési idejét a legtöbb tudományos forrás 1407 körülre teszi,[13][14][15][16][17] mások 1409-es első említését közlik és azt, hogy ekkor még gyerek lehetett, illetve az ekkor 23 éves Kapisztrán Jánosnál jóval fiatalabb.[18]

Elméletek származásárólSzerkesztés

 • A Hunyadi család etnikailag román eredetű volt.[19] Kubinyi András, a téma kutatója, az MTA doktora erről így írt:

Ami az adatokból nyilvánvaló: a Hunyadi-család román eredetű volt. Erre utalnak az általuk használt keresztnevek, de először a későbbi kormányzót is Hunyadi Oláh Jánosnak hívták, később pedig külföldön „Walachia fehér lovagja” néven emlegették. Származásáról nincs kétség, noha mindig akadtak, akik ezt kétségbe vonták. Az azonban már bizonytalan, hogy Serbe fia Vajk milyen társadalmi rétegből és honnan jött.

– Kubinyi András: Mátyás király. Vince kiadó, 2001. Tudomány – Egyetem sorozat

Hunyadi János annak a délszlávból meghonosodott társadalomnak a szülötte, mely a török terjeszkedése elől hazánkban biztos menedéket találva, oly nagy szerepet vitt a délvidék védelmi harczaiban. Nagyatyja, Serbán, a hunyadmegyei oláhok kenéze volt; atyja, Vojk, már udvari vitéz Zsigmond király szolgálatában, a ki urától 1409 október 18-án Hunyad várát királyi adományul kapja és ez által a magyar nemesek sorába emelkedik.

– A magyar nemzet története, 1895, III. kötet., 620. o.

 • Az előkelő származását megalapozni kívánó, már a középkorban megjelent elmélet szerint Luxemburgi Zsigmond volt az apja, kinek ágyasát, Morzsinai Erzsébetet csak a látszat kedvéért házasították össze Vajkkal, aki nevelőapja lett. Vajkot e tettéért és hallgatásáért a Hunyadi-birtokkal jutalmazta a király, melynek révén rövid idő alatt igen tehetős földesúrrá vált. Az elmélet mellett kiállók hivatkoznak arra, hogy Hunyadinak volt egy ugyancsak János nevű öccse, ilyen névadás pedig csak akkor volt szokásban, ha más apától származott a két testvér. Arra is felhívják a figyelmet, hogy Zsigmond egyik fő bizalmasára, Ozorai Pipóra bízta az ifjú János katonai nevelését, és életének egyik legjelentősebb eseményére a császári koronázására Hunyadi Jánost, nem pedig feleségét és leányát vitte magával Itáliába, bár Hunyadi Milánóban maradt, és nem vett részt Rómában a császárkoronázáson. Zsigmond apaságával magyarázzák I. Mátyásnak, az unokának kitartó igyekezetét a császári korona és természetesen a cseh királyi korona megszerzésére.
 • Egy – irodalmi – elmélet szerint az anyja Mária magyar királynő volt és Luxemburgi Zsigmond az apja. Ennek két változata is van. Az első Pálóczi Horváth Ádám 1787-ben Győrött megjelent Hunniás[20] című művében a következőképpen hangzik: „[...] Kapisztrán a következő történetben magyarázza meg a bámuló Hunyadinak származását. – Mária krupa várában, a fogságban szülte őt. A gyermek Hunyadit, Horváthy Jánostól féltve egyik tisztjének »Buthus«-nak adta át, ki feleségének ugyanakkor megszületett gyermekével együtt nevelteti. A zágrábi püspök később Horváthy elől Buthussal együtt Rómába szökteti a gyermeket. Máriával azt a hamis hírt közlik, hogy gyermekét Buthussal együtt a bán szökés közben megölette. Rómában a papok Mária haláláig nevelik a gyermeket. Mária halálának a hírére az ország Zsigmond ellen fordul, ki szorultságában Venczel cseh királynak ígéri a trónöröklés jogát. A pápa az anyjától kapott ismertető gyűrűvel együtt hazaküldi Hunyadit Zsigmondhoz. [...] Hunyadi könnyezve hallgatja származásának történetét. Mátyásnak atyai tanácsokat adva meghal.”[21]
 • Az elmélet másik változata pedig így szól: Luxemburgi Zsigmond felesége Anjou Mária terhes volt. Egyedül ment el lovagolni, de valahol a budai- erdőben leesett a lóról és kitörte a nyakát, de a gyermek 8 hónapra, koraszülötten világra jött. Nem lehetett tudni, hogy baleset volt vagy gyilkosság. Azt adták hírül mindenkinek, hogy a királynő és a kisbaba halott. A királynőt eltemették, de a kis csecsemőt meg sem keresztelték, pedig ez akkor szokás volt halva született gyermekeknél. Morosini Erzsébet magához vette a gyermeket Zsigmond király tudtával és ezért őt Vajkhoz adta feleségül, akinek úgy vásárolta meg a hallgatását, hogy Hunyad birtokát átadta neki, nehogy tudomást szerezzenek az orgyilkosok az élő trónörökösről.[forrás?]
 • A román elmélet szerint a család havasalföldi román[14][22] bojárcsalád, míg más álláspont szerint kun származék.[16][23] Apja Sorba fia Vajk,[24] egy havaselvi kenéz, anyja Morzsinai Erzsébet volt. A kun származás hívei szerint ellentmond román származásának, hogy a román nemesség akkoriban döntően a még megmaradt kun, besenyő, úz és tatár elemek közül került ki, továbbá a Vajk név egyáltalán nem román hangzású.[25] A román elfogult történetírás szinte egyöntetűen és hangsúlyosan románnak tekinti mind Hunyadi János, mind Mátyás király származását, apja nevét Voicu írásmóddal román névnek tekinti.
 •  
  Vereb Péter mátraverebélyi címeres sírköve
  Más álláspont szerint „Hunyadi János magyar volt, ízig-vérig magyar, Péternek, a verebélyi vajdának, Erdély egykori alvajdájának fia, – ezt mondják az oklevelek és ezt hitelesíti a címer.[26][27] A mátraverebélyi pálos kegytemplomban áll Vereb Péter síremléke: „Itt nyugszik a rettenthetetlen legyőzhetetlen katonának, Péter mesternek, György fiának, Erdély egykori alvajdájának, e templom alapítójának teste, aki meghalt 1403-ban”. A sírkövön lévő családi címeren ott a holló, (mellesleg a pálos rend címerében is megtalálható a madár), ami a Hunyadi-címert is uralja. Az alvajda családja jó kapcsolatot ápolt a renddel, ahogy köztudottan Hunyadi Mátyás is. A király halálakor a pálos rend gyásza így hangzik: „Egyik hollós siratja a másik hollóst”.[28]

ÉleteSzerkesztés

FelemelkedéseSzerkesztés

Katonai pályafutását apródként kezdte, előbb Ozorai Pipó, majd Lazarevics István szerb despota szolgálatában állt, mellettük megismerte a törökök harcmodorát. 1427-től Újlaki László, később Csupor Demeter csapataiban szolgált. Írni-olvasni, latinul beszélni valószínűleg nem tudott.[29]

1430 körül kötött házasságot horogszegi Szilágyi Erzsébettel.[30] A házasságból két fiú, László (1431)[31][30] és Mátyás (1443) született.

1430-ban Zsigmond király szolgálatába lépett. A királyt elkísérte Itáliába, 1431 októberétől 1433 őszéig bizonyíthatóan Milánóban tartózkodott Filippo Maria Visconti milánói herceg udvarában.[32] Itt megismerte a kor egyik legfejlettebb zsoldoshadseregét, a condottieri haderőt is. Megismerve a kor legfejlettebb hadművészeteit (huszita, condottieri) és a török harcmodort, ezeket ötvözve tudott jelentős sikereket elérni a török ellen.

Mivel tehát két évig Milánóban élt a hercegnél, nem vehetett részt 1433. május 31-én Rómában Zsigmondnak német-római császárrá történt koronázásán.

1433-tól udvari lovag[33] 1434-ben Bázelbe, majd Csehországba is elkísérte a császárt, és részt vett a huszita háborúkban. Az itt szerzett tapasztalatokat később a török elleni harcaiban is kamatoztatta.

Idővel a királyi tanácsban is helyet kapott. 1439-ben szörényi bán, tehát zászlósúr lett.

Albert király halála után Ulászló megválasztásáért harcolt. A király hálából 1441-ben Újlaki Miklóssal együtt kinevezte erdélyi vajdának, temesi ispánnak és nándorfehérvári főkapitánynak ezzel a déli határ védelmének irányítója lett.

Érdemei alapján rövid idő alatt hatalmas birtokadományokban részesült, halálakor már olyan hatalmas földterületek, összesen mintegy 4 millió katasztrális hold tulajdonosa volt, amihez fogható magyar földön sem azelőtt, sem azután nem volt egy kézben. Óriási vagyona jövedelmét, ezernyi familiárisának katonai és politikai súlyát azonban elsősorban a török háborúk céljaira fordította.[34]

Törökellenes harcaiSzerkesztés

 
A várnai csata (Martin BielskiLengyel Krónika)
 
Hunyadi a várnai csatában, Marastoni József litográfiája

1441-ben megzabolázta a Rácországban dúló törököket és Szendrőnél megverte Isák (Iszhák) béget. 1442-ben hatalmas török had zúdult Erdélyre. Mezid bég a törökök vezére arra számított, hogy a magyarok nem képesek egy hirtelen támadást elhárítani. Marosszentimrénél Hunyadi vereséget szenvedett, de utána eredt, és egymás után több ragyogó győzelmet aratott a törökök felett: először Nagyszeben közelében, majd a Déli-Kárpátokban, az erdélyi Vaskapu-hágón, és keleten, az Elő-Kárpátokban, a Jalomica felső folyásánál.[35] 1442-es kora tavaszi győzelmeit kihasználva Hunyadi április 10 és május 25 között betört Havasalföldre, megbuktatta és lefejeztette a törökbarát Vlad Mircea vajdát, helyére a magyarbarát Basarabot, az 1432-ben kivégzett (vagy csatában elesett) II. Dán fiát ültette, átmenetileg helyreállítva magyar befolyást a dél-oláh fejedelemségben.[35]

1443. július 22-én Hunyadi vezetésével[36] és Ulászló király részvételével indult meg a balkáni hosszú hadjárat, melynek során több ütközetben verték meg a velük szemben álló törököket.

A sorozatos győzelmek azt a reményt keltették, hogy a törököt ki lehet verni Európából. Háborút sürgetett a balkáni hadjárat után is.

1444-ben a várnai csata után Vlad Dracul havasalföldi vajda elfogta, és csak a nádor háborús fenyegetésére bocsátotta szabadon. 1445-ben Hunyadi Jánost az öt főkapitány egyikévé, az országos tanács tagjává, 1446. június 5-én pedig már kormányzóvá választották. 1447 szeptemberében Buda vára is Hunyadié lehetett. 1448 februárjában hercegi címet kapott, de ezt soha nem használta.

Hellének első dicső császára volt Ő, Sándor Olimpiásznak sarja, majd eljött Konstantin, fellelte a keresztet, keresztények császára volt gyökér és csúcs egyben. János a harmadik császár az egész világ csodája, hogy zengjek kellő éneket csodálatos nevéről és elmém milyen dicséretet találjon hozzá méltót miként két korábbi nagy császár dicső alakját oly tisztelettel bámulom a harmadik nagy császárt. Méltó és illendő tehát hogy Róma szent egyháza napkelet és napnyugat keresztény sokasága dicső alakja emlékét szívében híven hordja, kiket örök dics övezett véres háborúkban a hős és félénk emberek minden nemű csoportja Magyarországból származó János előtt hódoljon és a nagy lovag előtt fejét dicsérettel meghajtsa, emeljék őt magasra mint császárt a régi hőssel nagy Sámsonnal, Nagy Sándorral, Konstantinnal együtt. Evangélisták, próféták kik Krisztusért harcoltak szentek fényes tábora nekik legyen dicsőség de köztük zengem hírnevét János dicső császárnak.
– Bizánci hősköltemény a várnai csatáról (fordította: Moravcsik Gyula)

[37][38]

Győzelmi sorozata után, az 1448-as rigómezei vereség következtében Brankovics György szerb despota kezei közé került, ahonnan csak megalázó feltételek árán bocsátották szabadon. (Az országos tanács – Hunyadiért semmi áldozatot nem sajnálva – 100 000 arany váltságdíjon felül visszaadta Brankovicsnak többek között a magyar kézen lévő szerb várakat is). Hunyadinak ekkor már negyvenezres serege volt.

Hazatérve Hunyadi az ország erőinek egyesítését és a központi hatalom megerősítését tűzte ki célul, ebben a törekvésében Vitéz János volt segítségére.

1450-ben a császárral kötött egyezményben Hunyadi kénytelen volt elismerni V. László trónigényét.

1453-ban az országgyűlésen lemondott kormányzói tisztjéről, de országos főkapitányi tisztségét és temesi ispánságát megtartotta. Szolgálatai elismeréseképpen a király Beszterce vármegye örökös főispánjává, grófjává tette és címerét kibővítette az ún. besztercei oroszlánokkal.

1454-ben Krusevácnál Feriz bég seregét verte tönkre, s javaslatot tett egy százezer harcosból álló sereg szervezésére és a török Európából való kiűzésére, de nem nyert támogatókra.

NándorfehérvárSzerkesztés

 
A nándorfehérvári csata

1456-ban a török megindult, és ostrom alá vette Nándorfehérvárt. 1456. július 21–22-én Hunyadi János saját seregével – köztük 200 hajóval – és a Kapisztrán János által toborzott parasztokból álló keresztesekkel fényes győzelmet aratott a szultán többszörös túlerőben lévő seregén.

Elterjedt vélekedés szerint ez a győzelem Európában is visszhangra talált, s a nagy diadal tiszteletére azóta minden délben, Európa szerte meghúzzák a harangokat, azonban a déli harangszó elrendelése szűk egy hónappal megelőzte Hunyadi győzelmét. A győzelem emlékére vezette be III. Kallixtusz pápa az Urunk színeváltozása ünnepet az egész egyházban.

Hunyadi nem sokkal élte túl győzelmét, Kapisztrán Jánossal együtt áldozatául esett a táborukban kitört pestisjárványnak. 1456. augusztus 11-én Zimonyban halt meg.

Thuróczi János szerint: „Amikor Mahomet császár Hunyadi halálának hírét meghallotta, lehajtotta fejét, és sokáig hallgatott. Ezután azt mondta: 'Ellenségem volt, mégis sajnálom halálát, mert Hunyadinak nem volt párja a fejedelmek között.'”[39]

Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban temették el.

EmlékezeteSzerkesztés

Emlékét számos utca és tér neve őrzi (például Budapest I. kerületében). Szobra áll a millenniumi emlékművön Budapest XIV. kerületében, továbbá nevezetes lovasszobra van Pécsett. Várna városának egyik körútját róla nevezték el (Bulevard Yan Huniadi). Minden évben május 21-én, a Honvédelem Napján adják át a róla elnevezett Hunyadi János-díjat.

Carrarai márványból faragott életnagyságú szobrát felállították a Hadvezérek csarnokában, a bécsi Hadtörténeti Múzeumban.

A szépirodalombanSzerkesztés

…Járt vadászni farkasokra;
Mint védője a keresztnek,
Megrontója büszke tarnak,
Idegen nép hőse is lett
Derék hőse a magyarnak…

Arany János: Szibinyáni Jank (részlet)

A festészetben, szobrászatban, grafikában, metszetekenSzerkesztés

A filmművészetbenSzerkesztés

 • Hunyadi János (1912)[41]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Magyarok Krónikája 171. o.
 2. V. (Habsburg) László, 1444-1458 / Hunyadi János kormányzó, 1446-1453. [2015. március 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 22.)
 3. Kubinyi 2001 84. o.
 4. Hunyadi János címerbővítése. [2010. augusztus 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. április 26.)
 5. E. Kovács Péter 7. o., A Hunyadi-család
 6. E. Kovács Péter 8. o., A Hunyadi-család
 7. E. Kovács Péter 7. o., A Hunyadi-család
 8. E. Kovács Péter 8. o., A Hunyadi-család
 9. E. Kovács Péter 8. o., A Hunyadi-család
 10. E. Kovács Péter 11. o., A Hunyadi-család
 11. E. Kovács Péter 11. o., A Hunyadi-család
 12. Pallas: Apród
 13. Magyarok Krónikája 171. o.
 14. a b Encyclopaedia Britannica: János Hunyadi
 15. Magyar életrajzi lexikon: Hunyadi János
 16. a b Magyar Katolikus Lexikon: Hunyadi
 17. Pallas: Hunyadi
 18. E. Kovács Péter 8. o., A Hunyadi-család
 19. Kubinyi 1994
 20. Hunniás, vagy Magyar Hunyadi, az az Ama' híres Magyar Vezér Hunyadi János' életének egygy része, mellyet a' Virgílius' Éneisse' formájába öntve, négy sorú Magyar Strófákkal le-írt Horváth Ádám. Győrben Streibig Jó'sef Betűivel. 1787., kiad.hu
 21. Lahmann György: Bölcsészetdoktori értekezés
 22. Romania countrystudies.us
 23. [1]Balassa Zoltán: A Hunyadiaktól karácsonyig
 24. Magyarok Krónikája 152. o.
 25. Magyarok Krónikája 171. o.
 26. Függetlenség. www.eredetimiep.hu. (Hozzáférés: 2019. november 15.)
 27. Címerhatározó/Verebély címer – Wikikönyvek. hu.wikibooks.org. (Hozzáférés: 2019. november 15.)
 28. Az egyik hollós meg a másik. magyarnemzet.hu. (Hozzáférés: 2021. november 25.)
 29. Kubinyi 2001 19. o.
 30. a b Lásd Bánhegyi (2008: 17).
 31. Kubinyi: Hunyadi Mátyás, a személyiség és a király 17. o.
 32. Banfi: Hunyadi János itáliai tartózkodása 272. o.
 33. Magyarok Krónikája 171. o.
 34. Erdély története
 35. a b Pálosfalvi Tamás: Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János első törökellenes harcaihoz (pdf). Történelmi szemle XLIII. évf. 2001. 01-02.sz.. (Hozzáférés: 2017. június 30.)
 36. Magyar Katolikus Lexikon: Hosszú hadjárat
 37. Moravcsik, Gyula. Magyar-görög tanulmányok 1 - Görög költemény a várnai csatáról (1935) 
 38. Moravcsik, Gyula. Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság (1953) 
 39. Lengyel Dénes: Régi magyar mondák, Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó. 1985.
 40. Szibinyáni Jank
 41. IMDB

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Czuczor Gergely – Hunyadi János viselt dolgai 1832

https://archive.org/details/HunyadiJanosViseltDolgai.EngelEsFesslerbol/page/n91/mode/2up?q=Hunyadi