A Tathágata (dévanágari: तथागत, szanszkrit: t̪əˈt̪ʰɑːɡət̪ə) páli és szanszkrit szó a páli kánon szövegeiben használt kifejezés, amellyel a történelmi Buddha saját magára utal. Általános fordítása az „aki így ment” (tathá-gata) vagy „ekként távozott” (tathá-ágata). Ez arra utal, hogy a Tathágata minden keletkezés és elmúlás – minden átmeneti jelenség – fölött áll. Más értelmezés is létezik és valójában az eredeti jelentés nem tisztázott.[1]

Tathágata
(Fordításai és hagyományos megfelelői)
magyar ekként távozott
aki így ment
angol One who has thus gone
Thus Come One
páli
(IAST:) tathāgata
szanszkrit තථාගත
(IAST:) tathāgata
bengáli তথাগত
kínai rú laí
japán nyorai
khmer តថាគត
(UNGEGN:) tathakut
koreai yeorae
mongol ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
tibeti དེ་བཞིན་གཤེགས་པ
(Wylie:) dezhin sheg pa
thai ตถาคต

szójegyzékjegyzettárgymutató

A kifejezést szinonimaként is használják az Arhat szó helyett, amely azt jelenti, hogy valaki az életében elérte a megvilágosodást és bizonyos értelemben már nem is ember...[2] "egy tathágata, egy magasabb szintű élőlény (uttama-puriszo)".[3]

A Falun kung kínai meditációs hagyományban a Tathágata egy létsík, vagy birodalom legmagasabb elérhető szintje. Az ezt a szintet elért Tathágata képes megjelenni és kapcsolatba lépni az emberekkel. A Falun Kung alapítója Li Hongcsi azt állítja, hogy Jézus és Lao-ce is a Tathágata szintjén voltak.[4]

A szó eredete és értelmezése szerkesztés

A szó eredeti jelentése nem ismert, Buddhagósza ideje óta csak találgatások folynak. Buddhaghósza viszont nyolc értelmezést is adott a kifejezésre a Dígha-nikája magyarázószövegeiben, a Szumangalailaszini-ben:[1]

 1. Ő, aki ilyen módon érkezett.
 2. Ő, aki ilyen módon járt.
 3. Ő, aki a tudás ösvényén keresztül jutott a dolgok valódi lényegéhez.
 4. Ő, aki elnyerte az igazságot.
 5. Ő, aki észlelte az igazságot.
 6. Ő, aki kinyilatkozza az igazságot.
 7. Ő, akinek a szavai és cselekedetei egyeznek.
 8. A nagy orvos, akinek az orvossága mindent gyógyítanak.

A modern tudósok úgy vélik, hogy a szanszkrit nyelvtan legalább két lehetőséget ad ennek az összetett szónak a felosztására: vagy tathá és ágata vagy tathá és gata.[5] A tathá jelentése eként, amely a úgy értelmezhető a buddhizmus szerint, hogy a valóság, ahogy van (jathá-bhúta).

Egy buddha vagy egy arhat az, aki "úgy ismeri és látja a valóságot, ahogy az van". A gata ("jött") a gam ("menni, utazni"), az ágata ("jött") pedig a "jön, érkezik" igető melléknévi igeneve.

Richard Gombrich akadémikus magyarázata szerint viszont összetett szavakban a -gata toldalék gyakran elveszíti a szó szerinti jelentését és csak annyit jelöl, hogy "lenni". A tathágata szó, eszerint annyit jelent, hogy "valaki, aki ilyen" – nincs irány megjelölve.[6]

Theodore Stcherbatsky szerint a Tathágata kifejezés eredete nem buddhista és akkor lehet a legjobban megérteni a jelentését, ha megnézzük a használatát nem buddhista művekben, mint például a Mahábhárata című hindu eposz.[7]

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b Chalmers, Robert. Tthagata. The Journal of the Royal Asiatic Society, 103-115. o. (1898). Hozzáférés ideje: 2015. április 3. 
 2. Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History, and Practices. Cambridge University Press, 28. o. (1990) 
 3. Harvey, Peter. The Selfless Mind. Curzon Press (1995) 
 4. Li Hongzhi. Zhuan Falun II. Minghui Press (2008) 
 5. Bhikkhu Bodhi, In the Buddha's Words. Wisdom Publications, 2005
 6. Jayarava, (27 February 2009). "Philological odds and ends I", jayarava.blogspot.com, . Hozzáférés ideje: 2012-10-03
 7. Florin Giripescu Sutton (1991),Existence and Enlightenment in the Laṅkāvatāra-sūtra: A Study in the Ontology and Epistemology of the Yogācāra School of Mahāyāna Buddhism, p.104

Hivatkozások szerkesztés