Buddhizmus körvonalakban

Ez a szócikk a buddhizmussal kapcsolatos szócikkeket rendezi áttekinthető, vázlatszerű listába.

Gautama Sziddhártha

A buddhizmus (Pali/szanszkrit: बौद्ध धर्म, Buddha Dharma) vallás, filozófia és tudomány, amelynek többféle hagyománya, hite és gyakorlata létezik. Ezek mindegyike a történelmi Buddha, a „megvilágosodott”, tanításaihoz vezethetők vissza.

A buddhizmus ágai

szerkesztés

A buddhizmus iskolái

szerkesztés

Idővonal: Buddhista hagyományok fejlődése és terjedése (i.e. 450 körül – i.sz. 1300 körül)

  i. e. 450[1] i.e. 250 100 500 700 800 1200[2]

 

India

Korai
szangha

 

 

 

Korai buddhista iskolák Mahájána Vadzsrajána

 

 

 

 

 

Srí Lanka és
Délkelet-Ázsia

 

 

 

 

Théraváda buddhizmus

 

 

 

 

Tibet

 

Nyingma

 

Kadam
Kagyü

 

Dagpo
Szakja
  Dzsonang

 

Kelet-Ázsia

 

Korai buddhista iskolák
és a Mahájána
( a selyemúton keresztül
Kínába, óceáni
kapcsolattal Indiába
és egészen Vietnámig)

Tangmi / Han-csuan Mi-cung

Nara

Singon

Csan

 

Thiền, Szon
  Zen
Tientaj

 

Tendai

 

 

Nicsiren

 

Dzsódo

 

Közép-Ázsia és Tarim-medence

 

Gréko-buddhizmus

 

 

A buddhizmus terjedése a selyemúton

 

  i.e. 450 i.e. 250 100 500 700 800 1200
  Magyarázat:   = Théraváda   = Mahájána   = Vadzsrajána   = Vegyes / szinkretikus


Theraváda

szerkesztés

A théraváda — szó szerint, "Az idősek tana" vagy "az ősi tanítás", a buddhista iskolák legősibb fennmaradt hagyománya. Ezt a viszonylag konzervatív iskolát Indiában alapították. Általában véve ez az iskola közelebb áll a korai buddhizmushoz.[3] Ez volt Srí Lanka és a kontinentális Ázsia legnépszerűbb vallása évszázadokon át (jelenleg Srí Lanka lakosságának mintegy 70%-a buddhista[4]).

Mahájána

szerkesztés

A mahájána — szó szerint "nagy jármű", a buddhizmus legnagyobb iskolája, amely szintén Indiából származik. A kifejezést a buddhista filozófia és gyakorlat besorolására is használják. A mahájána hagyomány tanítása szerint, a "mahájána" a minden érző lény javára történő teljes megvilágosodáshoz vezető út keresését is jelenti. További elnevezése a "bodhiszattvajána", vagy a "bódhiszattva jármű."[5][6]

Vadzsrajána

szerkesztés
 
A vadzsra, a vadzsrajána megkülönböztető szimbóluma

Korai buddhista iskolák

szerkesztés
 
Korai
buddhizmus
Szövegek

Gandhárai szövegek
Ágamák
Páli kánon

Zsinatok

1. zsinat
2. zsinat
3. zsinat
4. zsinat

Iskolák

Első szangha
 Mahászánghika
 ├ Ekavjávahárika
 ├ Lokottaraváda
 ├ Bahusrutíja
 ├ Pradzsnaptiváda
 └ Csaitika
 Szthaviraváda
 ├ Mahísászaka
 ├ Dharmaguptaka
 ├ Kásjapíja
 ├ Szarvásztiváda
 └ Vibhadzsjaváda
 └ Théraváda

.

Buddhista modernizmus

szerkesztés

A buddhizmus világszerte

szerkesztés

Buddhista írások és szövegek

szerkesztés

Théraváda szövegek

szerkesztés
 
A páli kánon egyik gyűjteménye

Mahájána szövegek

szerkesztés
 
A Tripitaka Koreana egy Haeinsa-i raktárban.

Vadzsrajána szövegek

szerkesztés

A buddhizmus története

szerkesztés

A buddhizmus tanai

szerkesztés

Három drágaság (TiratanaTriratna)

szerkesztés
 
A triratna, a három drágaság egyik szimbóluma
 • Buddha — Gautama Sziddhártha, az áldott, a felébredt, a tanító
  • Befejezett (arahaṃarhat)
  • teljesen megvilágosodott (szammá-szambuddhoszamjak-szambuddha)
  • Tökéletes az igaz tudásban és magaviseletben (viddzsá-csarana szampannovidjá-csarana-szampanna)
  • Fenséges (szugatoszugata)
  • A világ tudója (lokavidúloka-vid)
  • A szelídítendők példátlan vezetője (anuttaro purisza-damma-szárathipurusa-damja-szárathi)
  • Istenek és emberek tanítója (szatthá deva-manusszánamsászta deva-manuszjánam)
  • A megvilágosodott (buddho)
  • Az áldott (bhagavābhagavat)
 • Dhamma (dharma) — az igazság egyetemes törvénye; a Buddha tana, amely megvilágosodáshoz vezet
  • az áldott által jól elmagyarázott (szvákkháto bhagavatá dhammoszvákhjáta)
  • közvetlenül látható (szanditthikoszámddrsztika)
  • azonnali (akálikoakálika)
  • hívni valakit, hogy jöjjön és lássa (ehi-passzikoehipasjika)
  • alkalmazásra érdemes (opanajikoavapranajika)
  • a bölcs által személyesen átélt (paccsattam veditabbo vinnúhipratjátmam veditavjo vidzsnaih)
 • Szangha (Szamgha) — a spirituális közösség, amely kétrétű (1) a szerzetesi közösség, a szerzetesek és az apácák; és (2) a nemes szangha, a nemes tanítványok közössége, akik elérték a megvilágosodás szintjét.
  • a jó út gyakorlata (supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • az egyenes út gyakorlata (ujupaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • az igaz út gyakorlata (ñāyapaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • a helyes út gyakorlata (sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • ajándékra méltó (áhunejjó)
  • vendégszeretetre méltó (páhunejjó)
  • felajánlásokra méltó (dakkhinejjó)
  • áhítatos üdvözlésre méltó (añjalikaraṇīyo)

Négy nemes igazság (Csattári aridzsaszaccsániCsatvári árjaszatjáni)

szerkesztés

1. A szenvedés nemes igazsága (Dukkha arija szaccsa)

szerkesztés

2. A szenvedés okának nemes igazsága (Dukkha szamudaja arija szaccsa)

szerkesztés

3. A szenvedés megszűnésének nemes igazsága (Dukkha niródha arija szaccsa)

szerkesztés
 • Nirvána (NibbánaNirvána) (nirodha)megvalósulva lenni (szaccshikátabba)
  • Nibbána elem maradványokkal (sa-upādisesa nibbānadhātusopadhiśeṣa-nirvāṇa)
  • Nibbána elem maradvány nélkül (anupādisesa nibbānadhātunir-upadhiśeṣa-nirvāṇa) — Parinirvána (parinibbānaparinirvāṇa)

4. A szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága (Dukkha niródha gáminí patipadá arija szaccsa)

szerkesztés
 • Nemes nyolcrétű ösvény (arijó aṭṭhangikó maggóĀrya 'ṣṭāṅga mārgaḥ) — kifejlesztendő (bhāvetabba)
  • helyes látásmód (szammá-ditthi)
  • helyes szándék (szammá-szankappó)
  • helyes beszéd (szammá-vácsá)
  • helyes cselekedet (szammá-kammantó)
  • helyes életmód (szammá-ádzsívó)
  • helyes erőfeszítés (szammá-vájámó)
  • helyes tudatosság (szammá-szati)
  • helyes koncentráció (szammá-szamádhi)

A létezés három jellemzője (TilakkhaṇaTrilakṣaṇa)

szerkesztés
 Az öt lét-csoport (panca khandha)
a páli kánon szerint.
 
 
forma (rúpa)
  4 elem
(mahábhúta)
 
 
   
    kapcsolat
(phassza)
    
 
tudatosság
(vidnyána)

 
 
 
 
 


 
 
 
  mentális tényezők (csetaszika)  
 
érzés
(védaná)

 
 
 
észlelés
(szannya)

 
 
 
késztetés
(szankhára)

 
 
 
 
 Forrás: MN 109 (Fordította: Ripcse Judit 2009)  |  részletek

Öt halmaz (Panycsa khésaPancsa-szkandha)

szerkesztés

Függő keletkezés (PaticcsaszamuppádaPratítjaszamutpáda)

szerkesztés

Különleges függőség (Idappaccsajatá)

szerkesztés

Tizenkét oksági láncszem (Nidána)

szerkesztés
  A 12 nidána:  
Tévelygés
Késztetések
Tudatosság
Név és forma
Hat érzékszerv
Kapcsolódás
Érzés
Sóvárgás
Ragaszkodás
Létesülés
Születés
Öregkor / halál
 
Előző élet
szerkesztés
Jelen élet
szerkesztés
 • tudat (vinnyánavidnyána)
  • szem-tudatossága
  • fül-tudatossága
  • orr-tudatossága
  • nyelv-tudatossága
  • test-tudatossága
  • tudat-tudatossága
 • név és forma (námarúpa)
 • hat érzék alap (Sadájatana)
  • szem alap
  • fül alap
  • orr alap
  • nyelv alap
  • test alap
  • tudat alap
 • kapcsolat (phasszaSzparsa)
  • szem kapcsolat
  • fül kapcsolat
  • orr kapcsolat
  • nyelv kapcsolat
  • test kapcsolat
  • tudat kapcsolat
 • érzés (védaná)
  • szem kapcsolatából származó érzés
  • fül kapcsolatából származó érzés
  • orr kapcsolatából származó érzés
  • nyelv kapcsolatából származó érzés
  • test kapcsolatából származó érzés
  • tudat kapcsolatából származó érzés
 • vágyakozás (tanhátrszná)
  • vágyakozás forma után
  • vágyakozás hang után
  • vágyakozás szagok után
  • vágyakozás ízek után
  • vágyakozás tapintható dolgok után
  • vágyakozás mentális tárgyak után
 • ragaszkodás (Upádána)
  • ragaszkodás érzéki örömökhöz (kámupádána)
  • ragaszkodás nézetekhez (ditthupádána)
  • ragaszkodás megszokásokhoz és észrevételekhez (szílabbatupádána)
  • ragaszkodás az énhez (attavádupádána)
 • létesülés (bhava)
  • érzéki vágyak birodalmába való létesülés
  • Finom anyagok birodalmába való létesülés
  • Anyag nélküli birodalomba való létesülés
Következő élet
szerkesztés

Transzcendentális függő keletkezés

szerkesztés

Karma (Kamma)

szerkesztés
 • karma eredménye (vipáka)
 • szándék (cetanā)
 • cselekedet három ajtaja (kammadvara)
  • test — cselekedet testtel
  • beszéd — cselekedet szóval
  • tudat — mentális cselekedet
 • gyökerek (mula)
 • cselekedet lefolyása (kammapatha)
  • ártó
   • test általi
    • Életet elpusztítani
    • Elvenni, amit nem adnak
    • Érzéki örömökkel kapcsolatos helytelen magaviselet
   • szó általi
    • Helytelen beszéd
    • Rágalmazó beszéd
    • Nyers beszéd
    • Fecsegés
   • Mentális
    • Sóvárgás
    • Rossz akarás
    • Helytelen nézet
  • Üvös
   • test általi
    • tartózkodni az öléstől
    • tartózkodni attól, hogy elvesszük, amit nem adnak
    • tartózkodni az érzéki örömök helytelen viselkedésétől
   • szó általi
    • tartózkodni a hamis beszédtől
    • tartózkodni a rágalmazástól
    • tartózkodni a nyers beszédtől
    • tartózkodni a fecsegéstől
   • Mentális
    • sóvárgástól mentesnek lenni
    • rossz akarattól mentesnek lenni
    • helyes nézeteket vallani

Újjászületés (PunabbhavaPunarbhava)

szerkesztés

Buddhista kozmológia

szerkesztés
 
a bhavacsakra, a hat birodalom ábrázolásának szimbóluma.

Érzékiség alap (Ájatana)

szerkesztés

Hat fő elem (Dhátu)

szerkesztés

Szervek (Indrija)

szerkesztés
 • hat érzékszerv
  • szem/látás képessége (cakkh-undriya)
  • fül/hallás képessége (sot-indriya)
  • orr/szaglás képessége (ghān-indriya)
  • nyelv/ízlelés képessége (jivh-indriya)
  • test/érzés képessége (kāy-indriya)
  • tudat képessége (man-indriya)
 • három fizikális képesség
  • nőiség (itth-indriya)
  • férfiasság (puris-indriya)
  • élet vagy vitalitás (jīvit-indriya)
 • öt érzőképesség
  • fizikális öröm (sukh-indriya)
  • fizikális fájdalom (dukkh-indriya)
  • mentális öröm (somanasa-indriya)
  • mentális fájdalom (domanass-indriya)
  • közöny (upekh-indriya)
 • öt spirituális képesség
 • három végső tudás képesség
  • azt gondolni, hogy "meg fogom ismerni az ismeretlent" (anaññāta-ñassāmīt-indriya)
  • tudás (aññ-indriya)
  • az aki tud (aññātā-vindriya)

Keletkezések (SzankháraSaṃskāra)

szerkesztés

Mentális tényezők (CsétaszikaCaitasika )

szerkesztés
. Ábra: A páli kánon hatok hat csoportja:
 
  észlelési tartományok  
 
  é
r
z
é
s
e
k
   
 
  s
ó
v
á
r
g
á
s
   
  "belső"
érzékelés
szervei
<–> "külső"
érzékelés
tárgyai
 
 
kapcsolat
   
tudatosság
 
 
 
 1. A hat belső érzékelési tartomány a szem, fül,
  orr, nyelv, test & tudat.
 2. A hat külső érzékelési tartomány formák,
  hang, szag, íz, érintés & mentális tárgyak.
 3. Érzékszerv-specifikus tudatosság lép fel, amely függ
  a belső és külső érzékelési tartományoktól.
 4. A kapcsolat a belső és a külső érzékelési tartomány
  valamint a tudatosság kapcsolódása.
 5. Az érzés a kapcsolattól függ.
 6. a sóvárgás az érzéstől függ.
 Forrás: MN 148 (Fordította: HoD, 2009)    részletek

Théraváda abhidhamma

szerkesztés

Mahájána abhidharma

szerkesztés
 • öt egyetemes mentális tényező (sarvatraga):
 1. Szparsa — kapcsolat, érintés
 2. Védaná — érzés, érzékiség
 3. Szandnyá — észlelés
 4. Csétaná — szándék
 5. Manasszikara — figyelem
 • öt meghatározó mentális tényező (viṣayaniyata):
 1. csanda — cselekvésvágy
 2. Adhimoksa — elhatározás, érdek, meggyőződés
 3. Smṛti — tudatosság
 4. Pradzsná — bölcsesség
 5. Szamádhi — koncentráció
 • 11 erényes (kusala) mentális tényező
 1. Sraddhá — hit
 2. Hrí — önbecsülés, szégyenérzet
 3. Apatrápja — következményekkel való törődés
 4. Alobha — nem-ragaszkodás
 5. Advésa — nem-agresszió, gyűlöletnélküliség
 6. Amóha — nem-zavarodottság
 7. Vírja — elhatározás, erőfeszítés
 8. Prasrabdhi — rugalmasság
 9. Apramáda — lelkiismeretesség
 10. Upeksa — pártatlanság
 11. Ahimsza — nem-ártás
 • mentális szennyeződések hat gyökere (mūlakleśa):
 1. Rága — kötődés
 2. Pratigha — harag
 3. Avidjá — nem törődés, tudatlanság
 4. Mána — büszkeség, önteltség
 5. Vicsikica — gyanú
 6. Dristi — helytelen nézet
 • 20 másodlagos szennyeződés (upakleśa):
 1. Krodha — harag
 2. Upanáha — neheztelés
 3. Mraksa — titkolózás
 4. Pradása — rosszakarat
 5. Irsja — irigység, féltékenység
 6. Mátszarja — szúrósság, kapzsiság, fösvénység
 7. Májá — színlelés, csalás
 8. Sáthja — képmutatás, őszintétlenség
 9. Mada — önteltség
 10. Vihimszá — rosszakarat, kegyetlenség
 11. Áhríkja — szégyen hiánya, szemérmetlenség
 12. Anapatrápja — szemérmetlenség, nem törődés
 13. Stjána — letargia, homály
 14. Auddhatja — izgalom, forrás
 15. Ásraddhja — hitetlenség, bizalmatlanság
 16. Kausídja — lustaság, tunyaság
 17. Pramáda — nemtörődömség
 18. Musitaszmrtitá — feledékenység
 19. Aszampradzsanja — nem-éberség, figyelmetlenség
 20. Viksepa — ötletszerűség
 • négy megváltoztatható mentális tényező (aniyata):
 1. Kaukritja — sajnálat, aggodalom
 2. Middha — álmosság
 3. Vitarka — koncepció
 4. Vicsára — elemzés

Tudat és tudatosság

szerkesztés
 • Csitta — tudat, tudatállapot
 • Csétaszika — mentális tényezők
 • Mana — tudat, gondolkodási képesség
 • Tudat (vinnyána)
 • Tudatfolyam (csitta-szantána) — a pillanatról pillanatra folyó (változó) tudat
 • Bhavanga — a théravádában a tudat legalapvetőbb mentális tényezője
 • Ragyogó tudat (pabhasszara csitta)
 • Csak-tudat (vidzsnyapti-mátratá)
 • Nyolcfajta tudatosság (astavidzsnyána)
  • szem-tudat — látás
  • fül-tudat — hallás
  • orr-tudat — szaglás
  • nyelv-tudat — ízlelés
  • gondolkodó-tudat
  • test-tudat — tapintás
  • A mana tudat — elhomályosító-tudat
  • raktár tudat (ālāyavijñāna) — a többi hét alapja
 • Fogalmi proliferáció (papañcaprapañca) — nyelv és fogalom általi becsapódottság
 • majom tudat — nyughatatlan tudat

A megvilágosodás akadályai

szerkesztés

Kétfajta boldogság (Szukha)

szerkesztés
 • testi boldogság (kájaszukha)
 • mentális boldogság (csittaszukha)

Kétfajta bhava

szerkesztés

A világ négy védelmezője (Sukka lokapala)

szerkesztés

Három önteltség

szerkesztés
 • "Jobb vagyok"
 • "Egyenlő vagyok"
 • "Rosszabb vagyok"

Három nézőpont

szerkesztés

Három elsődleges cél

szerkesztés
 • Látható jólét és boldogság még ebben az életben, a morális elkötelezettségek és társas kötelességek teljesítése révén (diṭṭha-dhamma-hitasukha)
 • Jólét és boldogság a következő életben, erényes cselekedeteken keresztül (samparāyika-hitasukha)
 • A legvégső és legfőbb cél a nirvána – a Nemes nyolcrétű ösvényen keresztül (paramattha)

A Dhamma hármas felosztása

szerkesztés

Négyféle táplálék

szerkesztés

Négyféle elsajátítás (Upadhi)

szerkesztés

Nyolc világi függvény

szerkesztés

Igazság (szaccsaszatja)

szerkesztés

Magasabb szintű tudás (AbhinnyáAbhidnyá)

szerkesztés
 • Hatfajta magasabb szintű tudás (chalabhiñña)
  • szupernormális erő (iddhi)
   • a test megsokszorozása és újbóli lecsökkentése egyre
   • megjelenés és eltűnés szabad akarat által
   • átkelés szilárd testeken, mintha levegő volna
   • kiemelkedni és elsüllyedni a földbe, mintha víz volna
   • vízen-járás mintha föld lenne
   • repülés az égen
   • bármely távolságban lévő dolgok megérintésének a képessége (akár a hold vagy a nap)
   • utazás más világokba, akár test nélkül is
  • isteni fül (dibba-sota) – halló
  • tudatolvasás (cseto-parija-nána), telepátia
  • korábbi életek lakóhelyeire való emlékezés (pubbe-nivāsanussati)
  • isteni szem (dibba-cakkhu), ismerni mások karmikus irányait
  • mentális szennyeződések megszüntetése (āsavakkhaya)
 • Három tudás (tevijja)
  • emlékezni előző életekre (pubbe-nivāsanussati)
  • isteni szem (dibba-cakkhu)
  • mentális szennyeződések megszüntetése (āsavakkhaya)

Az elmélkedő életmód hatalmas gyümölcsei (Maha-Phala)

szerkesztés
 • Egykedvűség (upekkha)
 • félelemnélküliség (nibbhaya)
 • boldogtalanságtól és szenvedéstől való mentesség (asukhacaadukkha)
 • meditációs magába szívás (samādhi)
 • Testen kívüli élmény (manomaya)
 • Hallói képesség (dibba-sota)
 • Megérzés és telepátia (ceto-pariya-ñána)
 • előző életek felidézése (patiséshi)
 • Látnoki képesség (dibba-cakkhu)
 • mentális alakulások megszüntetésének képessége (samatha)

Egyedülálló mahájána és vadzsrajána ideák

szerkesztés
 
Fehér A – a Dzogcsen szimbóluma

Egyéb koncepciók

szerkesztés

Buddhista gyakorlatok

szerkesztés

Buddhista áldozás

szerkesztés
Világi buddhista
gyakorlatok

 
elkötelezettség
Felajánlás · Leborulás
3 Menedék · Kántálás
fogadalmak
5 fogadalom · 8 fogadalom
Bódhiszattvafogadalom
egyéb
Meditáció · Adakozás
Egyházi személyek támogatása
Tanulmányok · Zarándoklat

Morális fegyelem és előírások (SzílaSíla)

szerkesztés
 • öt fogadalom (pañca-sīlānipañca-śīlāni)
 • nyolc fogadalom (aṭṭhasīla)
 • tíz fogadalom (dasasīla)
 • tizenhat fogadalom
 • Vinaja
  • Pátimokkha (Prátimoksa) — szerzetesi rendszabályok
   • Paradzsika (kudarcok) — négy szabály, amelyek megszegése egy életre kizárást jelent a szanghából
    • közösülés, szándékos aktus egy szerzetes és valaki más között – az orális aktus a szanghadiszesza kategóriába esik
    • lopás
    • szándékosan egy ember halálát okozni, még akkor is ha az csak egy magzat
    • szándékosan hazudni egy másik személynek, aki magas szintet ért el
   • Szanghadiszesza — 13 szabály, amelyek megsértése a szangha összehívását eredményezi
   • Anijata — két határozatlan szabályszegés, amelyben egy szerzetes kettesben marad egy nővel, vagy egy világi személlyel
   • Nisszaggija pacsittija — 30 szabályszegés – megbánó vezeklést eredményez
   • Pacsittija — 92 szabályszegés – bűnbánatot eredményez
   • Patideszanija — 4 szabályszegés – szóbeli megrovással jár
   • Szekhijavatta — 75 gyakorlattal kapcsolatos szabályszegés
    • Száruppa — helyes magaviselet
    • Bhodzsanapatiszajutta — étel
    • Dhammadeszanápatiszamjutta — dhamma tanítása
    • Pakinnaka — vegyes
   • Adhikarana-szamatha — jogi procedúrák megoldásával kapcsolatos szabályok
 • Bodhiszattva fogadalom
 • Szamajavadzsrajána buddhista rendbe való belépéskor tett fogadalom
 • Aszkéta gyakorlatok (dhutanga) — 13 aszkéta gyakorlat (erdő kolostorokban)

Három fogadalom

szerkesztés
 • távolmaradás minden gonosztól (sabbapāpassa akaraṇaṃ)
 • a jó gyakorlása (kusalassa upasampadā)
 • tudat megtisztítása (sacittapariyodapanaṃ)

A Dhamma három pillére

szerkesztés

A hármas gyakorlat (Sikkhā)

szerkesztés

Öt tulajdonság

szerkesztés

Egy gyakorló öt ereje

szerkesztés

Öt dolog, ami a megvilágosodáshoz vezet

szerkesztés

Öt tárgy elmélkedéshez

szerkesztés
 • ki vagyok téve az öregedésnek
 • ki vagyok téve a betegségeknek
 • ki vagyok téve a halálnak
 • változás lesz és el leszek választva mindentől, ami kedves számomra
 • a saját cselekedeteim ura vagyok, a cselekedeteimből születek

Fokozatos gyakorlás (Anupubbikathā)

szerkesztés

Hét jó tulajdonság (Satta saddhammā)

szerkesztés

Tíz erényes cselekedet (Punnakiriya vatthu)

szerkesztés

Tökéletességek (PāramīPāramitā)

szerkesztés
 • Tíz théraváda párami (Dasza páramijo)
 • Hat mahájána párami

Megvilágosodással kapcsolatos állapotok (Bódipakkhijá-dhammáBodhipakṣa dharma)

szerkesztés
37
A MEGVILÁGOSODÁS
DHAMMÁJA
 
  4
szatipatthána
 
  4
erőfeszítés
4
Alap
 
5
képesség
5
erősség
  7
tényezők
  
  8
ösvényi tényező
 
 
nézetvita

Tudatosság négy alapja (Csattáro szatipatthánáSmṛtjupaszthána)

szerkesztés

Négy helyes erőfeszítés (Cattārimāni sammappadhānāniSamyak-pradhāna)

szerkesztés

A spirituális erő négy alapja (IddhipādaṚddhipāda)

szerkesztés

Öt spirituális képesség (Pañca indriya)

szerkesztés

Öt erősség (Panycsa bala)

szerkesztés

A megvilágosodás hét tényezője (Satta sambojjhaṅgāSapta bodhyanga)

szerkesztés

Nemes nyolcrétű ösvény (Ariyo aṭṭhaṅgiko maggoĀrya 'ṣṭāṅga mārgaḥ)

szerkesztés

Buddhista meditáció

szerkesztés

théraváda meditációs gyakorlatok

szerkesztés
Nyugalom/derű/higgadtság (SzamathaSamatha)
szerkesztés
Koncentráció (Szamádhi)
szerkesztés
Belső látás meditáció (VipasszanáVipasjaná)
szerkesztés

Zen meditációs gyakorlatok

szerkesztés

Vadzsrajána meditációs gyakorlatok

szerkesztés

Egyéb gyakorlatok

szerkesztés

Megvilágosodás elérése

szerkesztés

Természetfeletti szintek, béklyók és újraszületések
(a Szutta-pitaka szerint)

a szint
"gyümölcse"

hátrahagyott
béklyók

újraszületés(ek)
a szenvedések végéig

folyamba-lépő

1. énkép
2. kétség
3. szertartási kötelékek

alacsonyabb
szintű
béklyók

legfeljebb hétszeri újraszületés
emberként vagy valamelyik mennyországban

egyszer-visszatérő

csak egyszer
emberként

nem-visszatérő

4. érzéki vágyak
5. rossz- akarat

csak egyszer
egy tiszta birodalomban

arahant

6. anyagi újraszületés sóvárgás
7. anyag-nélküli újraszületés sóvárgás
8. önteltség
9. nyughatatlanság
10. tévelygés

magasabb
szintű
béklyók

semennyi

Forrás: Nanamoli Bhikkhu és Bodhi (2001), A Közepes gyűjtemény, 41-43. o.

Általános

szerkesztés

théraváda

szerkesztés

mahájána

szerkesztés
 • Szatori — japán buddhista kifejezés a "megvilágosodásra"
 • Kensó

Buddhista szerzetesség és laikusság

szerkesztés

A buddhizmus főbb alakjai

szerkesztés
 • Gautama Sziddhártha — a Buddha, Siddhattha Gotama (páli), Siddhārtha Gautama (szanszkrit), Śākyamuni (a Sakja klán bölcse), a Felébredt, a Megvilágosodott, az Áldott, Tathágata (Aki így jön, Aki így megy)

Buddha tanítványai és korai buddhisták

szerkesztés

Főbb tanítványok

szerkesztés

Nemes tanítványok

szerkesztés
Szerzetesek
szerkesztés

Világi emberek

szerkesztés

Világi nők

szerkesztés

a Buddha első öt tanítványa

szerkesztés

Két hétéves arhat

szerkesztés

Egyéb tanítványok

szerkesztés

Későbbi indiai buddhisták (Buddha után)

szerkesztés

Indo-görög buddhisták

szerkesztés

Kínai buddhisták

szerkesztés

Tibeti buddhisták

szerkesztés

Japán buddhisták

szerkesztés

Vietnámi buddhisták

szerkesztés

Burmai buddhisták

szerkesztés

Thai buddhisták

szerkesztés

Srí Lankai buddhisták

szerkesztés

Amerikai buddhisták

szerkesztés

Brazil buddhisták

szerkesztés

Brit buddhisták

szerkesztés

Német buddhisták

szerkesztés

Ír buddhisták

szerkesztés

Buddhista filozófia

szerkesztés
 
Nágárdzsuna aranyszobra a Szamje Ling kolostorban.

Buddhista kultúra

szerkesztés
 
Vészák ünnepség Szingapúrban.
 
Málá, buddhista imafüzérek.

Buddhista zarándoklat

szerkesztés
 
A Mahábódhi templom Indiában, népszerű zarándokhely.

Összehasonlító buddhizmus

szerkesztés
 
Görög kézírás a 12. századból: Szent Jozafát imája.

Egyéb buddhizmussal kapcsolatos szócikkek

szerkesztés
 1. Cousins, L.S. (1996); Buswell (2003), Vol. I, p. 82; and, Keown & Prebish (2004), p. 107. See also, Gombrich (1988/2002), p. 32: “…[T]he best we can say is that [the Buddha] was probably Enlightened between 550 and 450, more likely later rather than earlier."
 2. Williams (2000, pp. 6-7) writes: "As a matter of fact Buddhism in mainland India itself had all but ceased to exist by the thirteenth century CE, although by that time it had spread to Tibet, China, Japan, and Southeast Asia." Embree et al. (1958/1988), "Chronology," p. xxix: "c. 1000-1200: Buddhism disappears as [an] organized religious force in India." See also, Robinson & Johnson (1970/1982), pp. 100-1, 108 Fig. 1; and, Harvey (1990/2007), pp. 139-40.
 3. Gethin, Rupert. The Foundations of buddhizmus, p1. Oxford University Press, 1998.
 4. The World Factbook: Sri Lanka. CIA World Factbook. [2018. december 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2006. augusztus 12.).
 5. Keown, Damien (2003), A Dictionary of buddhizmus: p. 38
 6. "The Mahayana, 'Great Vehicle' or 'Great Carriage' (for carrying all beings to nirvana), is also, és perhaps more correctly és accurately, known as the bodhiszattvayana, the bodhisattva's vehicle." - Warder, A.K. (3rd edn. 1999). Indian buddhizmus: p.338