Császári és Királyi 16. gróf Alexander von Üxküll-Gyllenband Huszárezred

Az 16. gróf Alexander von Üxküll-Gyllenband Huszárezred (hivatalos német nevén: K.u.K. Husaren-Regiment Graf Alexander von Üxküll-Gyllenband Nr. 16.) az Osztrák–Magyar Monarchia Császári és Királyi Hadseregének (kaiserlich und königliche Armee) egyik huszárezredeként lett felállítva. Az 1867-es kiegyezést követően az ún. Közös Hadsereg alakulata volt az Osztrák–Magyar Monarchia 1918-as felbomlásáig. 1891-tól új ezredtulajdonosa lett, gróf Alexander von Üxküll-Gyllenband személyében.

1915-ben az összes ezred nevét megszüntették. Ezután az alakulat Császári és Királyi 16. Huszárezred néven szerepelt. Ezt a gyakorlatban nem tudták kivitelezni, mivel a háború miatt bevezetett költségcsökkentés nem tette lehetővé új nyomtatványok és pecsétek készítését. Másfelől senki sem tartotta be ezt az utasítást, és továbbra is korábbi nevén hívták az ezredet.


Története szerkesztés

 • Az ezredet 1798. április 25-én alapították meg a bajorországi Engfurt városa melletti táborban a Coburg Dragonyos Ezred 4. osztályából, a Latour Chevauxlegers (svalizsér) Ezred (a későbbi 14. Dragonyos Ezred) egységeiből, francia emigráns alakulatokból, Saxe huszár osztályából, illetve a Bercsényi Huszárezred egy osztályából. Megnevezése pedig 13. Könnyű Dragonyos Ezred lett, de mindenki csak úgy hivatkozott rá, hogy 2. új felállítású Dragonyos Ezred.
 • 1802-ben átalakították 6. Chevauxlegers (svalizsér) Ezreddé. Megkapta a felszámolásra ítélt 6. Coburg Dragonyos Ezred ezredesi osztályát
 • 1851-ben újra átalakították 10. Ulánus Ezreddé.
 • 1860-ban a 4. osztályát átadta az akkor felállításra került Önkéntes Ulánus Ezrednek, a későbbi 13. Ulánus Ezrednek.
 • 1873-ban az ezredet utoljára alakították át huszárezreddé. Hadrendi száma a 16. lett. S magyarországi legénységgel töltötték fel.

Kiegészítő körletek szerkesztés

Az ezredet a következő területekről egészítették ki:

Huszárezredként:

Békehelyőrségek szerkesztés

I. II. III.
 
gróf Eduard Clam-Gallas altábornagy

Ezred tulajdonos szerkesztés

 • 1798–1801 betöltetlen
 • 1801 herceg Franz Fürst Rosenberg-Orsini vezérőrnagy
 • 1832 Simon Chevalier Fitzgerald altábornagy
 • 1845 Ladislaus Graf von Würben und Freudenthal altábornagy
 • 1850 Eduard Clam-Gallas altábornagy
 • 1891 gróf Alexander von Uexküll-Gyllenband altábornagy

Hadműveletek szerkesztés

Koalíciós háborúk

 • 1799 harcok a Felső-Rajna vidékén: Az ezred részegységei részt vettek a Leimennál és Gamshorstnál lévő harcokban. Majd következtek a csaták Offenburgnál, Renchennél és Neckaraunál, Löchgaunál és Wieslochnál.
 • 1800-ban részt vett az illeri-, illetve a hohenlindeni-, és a herbrechtingeni csatában.
 • 1805-ben részt vett az ulmi- és az albecki csatában
 • 1809-ben a Hiller-hadtest alárendeltségébe került, ahol az ezred részt vett a pfaffenhofeni, landshuti és neumarkti csatában. Ez évben még részt vett az trauni-, asperni- és a wagrami csatában. Az ezred később vissza vonult Morvaországba.

Felszabadítási háborúk

 • 1813-ban részt vett a drezdai-csatában. Az ezred osztályai részt vettek dippoldiswaldei-, naumburgi-, eckartsbergai- és hochheimi- csatában. A rossz terepviszonyok miatt Hüningennél gyalogmenetben és karddal kellett, hogy harcoljon.
 • 1814-ben az ezred osztályai részt vettek a vandœuvresi-, troyesi- csatában. Súlyos veszteségeket szenvedett Bar-sur-Aube-nál. Később részt vett az arcis-sur-aube-i-, fère-champenoise-i, illetve a párizsi csatában.

Száz nap

 • 1815-ben németországi járőr és biztosítási műveletekben vett részt.

1848–49-es forradalom és szabadságharc

 • 1848-ban az ezred három osztályát Magyarországról Bécsbe helyezték, és részt vett a krajnai tabori-csatában. Részt vett Bécs bevételében. Az 1. őrnagyi osztályt először a Délvidékre helyezték, majd a szerbek lojalitása láttán vissza vezényelték Bécs alá. Bécsben a közrend fenntartásában vett részt.
 • 1849-ben részt vett a győri csatában, illetve Bakonybélnél szét vert egy honvéd alakulatot. Később két osztálya részt vett a váci- és a nagysallói csatában. Egy harmadik osztály Kátynál ütközött meg a magyar honvéd seregekkel. A tavaszi hadjárat során a III. Hadtest részeként egészen a Tiszáig nyomult előre.

Porosz–osztrák–olasz háború

Első világháború A huszárezred eleinte ezred kötelékben harcolt, majd hadosztály közvetlen huszárosztályként felosztva. A háború vége felé gyalogosként vetettél be az ezredet. Majd 1918-ban a felszámolták a győztes hatalmak nyomására.

Megszüntetése szerkesztés

1918 őszén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően Magyarország kikiáltotta függetlenségét. A frontokon harcoló alakulatokat haza szállították és a fegyverszüneti egyezmény értelmében felszámolták őket. Ez a sors jutott a Császári és Királyi 16. Huszárezred számára is. A hivatalos források szerint viszont a Császári és Királyi Hadügyminisztérium alá tartozott és mivel Magyarország függetlenné vált, nem hívhatta volna haza a többnyire magyar sorállománnyal rendelkező ezredet, hogy megszüntethesse. Ezt csak is a K.u.K. Hadügyminisztérium tehette volna meg. Nem tudni pontosan, hogy ez valaha meg is történt-e.

1914. júliusi alárendeltségi állapot szerkesztés

VII. Hadtest – 2. Lovassági Hadosztály – 3. Lovasdandár
Nemzetiség: 94% magyar – 6% egyéb
Ezredparancsnok: Leopold Anker alezredes
Ezredvezénylő nyelv: magyar
Helyőrség: Törzs: Marburg - I. osztály Graz – II. osztály: Radkersburg
Egyenruha: világoskék atilla fehér gombokkal és hamuszürke csákó takaróval
 
A 16. Huszárezred őrmestere téli ruházatban

Szervezete szerkesztés

A XVIII. századi folyamatos hadseregreformok során a lovasságnál az ezredeket négy osztályra, ezen belül nyolc svadronra tagolták. Kialakítottak egy tartalék svadront is 186 fővel, elsősorban az újoncok kiképzésére. Az addigi 2 század = lovassági szervezést felváltotta az immár 2 svadron = divízió szervezés. Vagyis a lovasságnál eltüntették az addig a gyalogságtól átvett kompánia (század) megnevezést és a lovassági század svadron nevet nyert, míg az addigi kétszázadnyi harcászati egység, a svadron új megnevezése divízió (osztály) lett. Szabályozták az ezredlétszámokat, a zászlók alakját, az egyenruha formáját, de a szín ezredről ezredre változott. A fegyverzet továbbra is kard, két pár pisztoly, később rövid karabély. A vezényleti nyelv német maradt, de a nem magyar származású ezredtulajdonosok, illetve ezredparancsnokok döntő többsége – tekintettel, hogy huszárjaikkal magyarul tudjanak beszélni – megtanulták a nyelvet, ha törve is, de megértették magukat.

1860-tól az ezred 2 osztályból állt, ami továbbá három-három századból. Így került bevetésre az első világháborúban.

Az egyes osztályokat a vezetőjükről nevezték el:

 • az 1. osztály volt az ezredesi-osztály
 • a 2. osztály volt az alezredesi-osztály
 • a 3. osztály volt az 1. őrnagyi-osztály
 • a 3. osztály volt a 2. őrnagyi-osztály

1798-ig az ezredeket tulajdonosuk neve szerint hívták, akiknek ténylegesen vezetniük is kellett az alakulataikat. Minden tulajdonos váltással az ezred új nevet kapott. 1798-at követően hivatalosan csak számozással illették az alakulatokat, de bizonyos esetben, illetve beszédben az éppen aktuális ezred tulajdonos nevén nevezték. Pont ezek miatt az állandó átnevezések kapcsán nehezen követhető az osztrák-magyar huszárezredek története.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Források szerkesztés

 • Ságvári György–Somogyi Győző: Nagy huszárkönyv. Magyar Könyvklub, 1999
 • Zachar József: A magyar huszár. Corvina, 2000
 • Obstlt. Alphons Frhr. v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Bécs, 1898–1905
 • Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Bécs, 1967
 • B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ. kiadó., Bécs, 1999
 • Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848–1918. Bertelsmann, München, 1974

Fordítás szerkesztés