Erdélyi (Gyulafehérvári) katolikus püspökök listája

Wikimédia-listaszócikk
(Erdélyi katolikus püspökök listája szócikkből átirányítva)

Az alábbi lista az erdélyi (gyulafehérvári) katolikus püspököket és érsekeket (a Gyulafehérvári főegyházmegye, korábban Erdélyi püspökség püspökeit és érsekeit) sorolja fel időrendben.

Erdély püspökei (1009–1932) szerkesztés

Gyulafehérvári püspökök (1932–1991) szerkesztés

Gyulafehérvári érsekek (1991–napjainkig) szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kordé Zoltán: Az erdélyi vajdaság Mátyás hatalomra kerülésétől az 1467. évi felkelésig. In Ünnepi kötet dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Főszerkesztő Homoki-Nagy Mária. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. 2014. 395–397. o. ISBN 978-963-306-236-4  
 2. A zsinat fogalma és típusai: A kalocsai egyháztartomány egyházmegyei zsinatai. In Az 1524. évi váradi zsinat és határozatai [Doktori (PhD) értekezés]. Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. 2011. 17. o.  
 3. 1449-ben V. Miklós pápa kalocsai érsekké nevezte ki, de nem fogadta el. Az ugyanakkor erdélyi püspökké kinevezett Kecseti Agmándi Péter nem foglalta el helyét.
 4. Szapolyai János nevezte ki, de a pápa nem erősítette meg.
 5. I. Ferdinánd nevezte ki, de a pápa nem erősítette meg.
 6. Király nem nevezte ki, pápa nem erősítette meg.
 7. 1556-ban távozott Erdélyből, de a püspöki címet haláláig megtartotta.
 8. a b c d e f g h i j k A magyar király által kinevezett püspököt a pápa nem erősítette meg, mert Erdély ekkor nem állt a magyar király fennhatósága alatt.
 9. Márton Áron püspök életrajzi adatai

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Erdély története három kötetben Főszerk. Köpeczi Béla. Budapest: Akadémiai. 1986
 • Erdélyi katolikus nagyok. Összeáll. Bíró Vencel, Boros Fortunát. Kolozsvár: Szent Bonaventura Ny. 1941
 • Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti névtára, Budapest: Szent István Társulat–Kolozsvár: Verbum. 2009
 • A gyulafehérvári főegyházmegye névtára. Gyulafehérvár. 1999
 • Jakab Antal: Az erdélyi római katolikus püspöki szék betöltésének vitája a 17. században. Kolozsvár, 1944
 • Marton József: Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye története. Gyulafehérvár. 1993
 • Sánta János: Régi magyar püspökségek a mai Románia területén. Doktori értekezés. Dés: Medgyesi Ny. 1914
 • Temesváry János: Erdély választott püspökei 1618-1695. 1-2. rész. Szamosújvár: Aurora Ny. 1913-14
 • Temesváry János: Az erdélyi püspökök címerei. Budapest: szerzői kiadás. 1930
 • Temesváry János: Hét erdélyi püspök végrendelete. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1931
 • Temesváry János: Az erdélyi püspöki szék betöltése. Kolozsvár: Erdélyi Kath. Akadémia. 1932
 • Vorbuchner Adolf: Az erdélyi püspökség. Brassó: Erdélyi Tudósító. 1925

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés