Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) metodista hitvallású egyház, Jézus Krisztus anyaszentegyházának egy tagja. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vállalja a 18. századi metodistákkal való lelki rokonságot és azokkal a mai metodista egyházakkal való közösséget, amelyek megőrizték ezt az örökséget. Az egyház 1981. október 1-jén került bejegyzésre. Alapítói 1974–75-ben a Magyarországi Metodista Egyházból (MME) váltak ki.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Vallás kereszténység
Felekezet protestáns
Lelkészi vezető Iványi Gábor, Budapest
Tisztsége elnök
Ország Magyarország
Székhely 1086 Budapest, Dankó u. 11.
Technikai szám 0444

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség weboldala

Az egyház hitelveiSzerkesztés

Az egyház elfogadja az ún. Apostoli hitvallást, egyetért a német és helvét reformáció közös felismeréseivel, és magáénak vallja azokat a hitcikkelyeket, amelyeket Wesley János (John Wesley) az anglikán egyház 39 hitágazatából fogalmazott át. Az Egyház vallja, hogy üdvözítője Jézus Krisztus; a reformáció felismeréséhez híven hitének és a keresztyén élet zsinórmértékének egyedül a teljes Szentírást tartja. Isten Szentlelkének irányításában bízva kívánja betölteni a keresztyén egyház mindenkori feladatát. Hivatásának tekinti, hogy Isten Igéjét szóban és írásban hirdesse, tagjai lelki építéséről gondoskodjék, és mindazokat hitre segítse, akik szolgálatát elfogadják. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson erkölcsileg veszélyeztetettek számára.[1]

Az egyház alapításának történeteSzerkesztés

A MET tagjai az 1970-es években az MME-ben az akkori diktatórikus hatalom és annak állambiztonsági gépezete által keletkeztetett belső feszültség és az anyaegyház pártállami tényezőkkel kollaboráló vezetőinek magatartása következtében kényszerültek rá arra, hogy új egyházi közösségben folytassák hitvalló tevékenységüket, kitéve magukat eközben a hitben fogant ellentmondásukért őket sújtó rendőrségi és közigazgatási zaklatásoknak, köztük a kilakoltatásnak, istentiszteleti helyiségeik elvételének, felfüggesztett börtönbüntetéseknek és más egyéb kellemetlenségnek. A kitaszítottak a legvégsőkig elmenően igyekeztek még formailag is őrizni metodista identitásukat. Az egyéb szimbólumok használata mellett ezt juttatja kifejezésre a tudatosan választott Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség önmegnevezés is. Miután az állampárti kényszer közepette az eredeti metodista megnevezést nem tarthatták meg, mert az Állami Egyházügyi Hivatal szerint két metodista egyház úgymond nem létezhetett, olyan nevet kerestek, amelynek mozaikszavával, a metodista szó kezdetét jelentő MET-tel is demonstrálhatják metodista hitvallási elkötelezettségüket.[2] – A 2011. évi CCVI. tv. a MET-et 2012. március 1-vel megfosztotta egyházi státuszától. Erről:[3]

Felháborítónak tartom, hogy az ötödik módosítás után is újra neki kell feszülnünk annak, hogy az alkotmánysértő módon elvett jogainkat visszakapjuk. Mi nem egy új vallási felekezet vagyunk, akiket parkoltatni kellene előbb egyesületi formában
Iványi Gábor

Szervezeti felépítésSzerkesztés

Az egyház legfőbb szerve az Országos Közgyűlés, melynek elnöki tisztét az egyház elnöke tölti be. Alkotó tagjai a teljes jogú lelkészek és az egyházközségek küldöttei. A segédlelkészeket az Országos Közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg. Az egyház tagjai egyházközségekbe tömörülnek. Szórvány közösségek missziói körzeteket alkothatnak. A körzeteket az egyházkerületek kötik össze. Az egyházközség élén az egyház által alkalmazott lelkész, vagy szükség esetén az elnök által felhatalmazott személy áll. Egyházközség ott alakulhat, ahol legalább tíz tag és próbatag annak megalakítását kéri. Több szórvány együttesen is alakíthat egyházközséget. Ebben az esetben az egyházközség területét az elnök állapítja meg. Az egyházközség életét az egyház által alkalmazott lelkész, vagy szükség esetén az elnök által felhatalmazott személy és az Egyházközségi Közgyűlés irányítja.[4]

EgyházközségekSzerkesztés

Oktatási intézményekSzerkesztés

Idősek otthonaiSzerkesztés

Hajléktalanok intézményeiSzerkesztés

Átmeneti férfi és női szálló, Éjjeli Menedékhely, Népkonyha, Fűtött Utca, Családok Átmeneti Otthona, Kórház.

További intézményekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. A MET Kézikönyve - Hitelvek. (Hozzáférés: 2012. február 19.)[halott link]
  2. A MET honlapja - A kezdetekről. (Hozzáférés: 2012. február 19.)[halott link]
  3. Hír TV
  4. A MET Szervezeti és Működési Szabályzata. (Hozzáférés: 2012. február 19.)[halott link]
  5. A MET honlapja. (Hozzáférés: 2012. február 19.)

További információkSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség témájú médiaállományokat.