John Wesley (lelkész)

anglikán lelkész

John Wesley, Wesley János (IPA: dʒɒn ˈwɛzli; 1703. június 17.1791. március 2.) anglikán lelkész, akit öccsével, Charles-szal együtt elsősorban mint a metodista mozgalom megalapítóját tartják számon. Rendkívüli képességű igehirdető, a Brit-szigeteket bejárva élete folyamán kb. 400 ezer kilométert tett meg lóháton és 40-45 ezer igehirdetést tartott, ezért kapta az „Isten lovasa” melléknevet. Egyik legismertebb mondása jól kifejezi missziós gondolkodását: „Parókiám az egész világ!” A John Wesley és a magyarított Wesley János név egyaránt használatos Magyarországon.

John Wesley
Született 1703. június 17.
Epworth
Elhunyt 1791. március 2. (87 évesen)
St Luke's
Állampolgársága brit
Házastársa Mary Vazeille (1751–)[1]
SzüleiSusanna Wesley
Samuel Wesley
Foglalkozása lelkész
Iskolái
 • Christ Church
 • Charterhouse School
Sírhelye Wesley's Chapel

John Wesley aláírása
John Wesley aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz John Wesley témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Családi háttér szerkesztés

Apja: Samuel Wesley, lelkész (nonkonformista). Anyja: Susanna Wesley, lelkészcsaládból származik (disszenter). John Wesley a család 15., öccse Charles a család 18. gyermeke.

Oxfordi tanulmányok és az első metodisták szerkesztés

1720-1725 között az oxfordi Lincoln College tanulója volt, amelynek 1726-ban oktató tagja (fellow) is lett. 1725. szeptember 19-én Potter püspök szentelte fel diakónusnak. Ebben az évben fordult érdeklődése a biblikus szentség hétköznapi megélése felé, többek között olyan olvasmányok hatására, mint Kempis Tamás: Krisztus követése (valamint William Law: Keresztény tökéletesség, Jeremy Taylor: A megszentelt élet és halál szabályai). 1726-1728 között segédlelkészként szolgált apja mellett Epworth-ban.

1728. szeptember 22-én szentelték fel pappá. 1729-ben visszatért Oxfordba, ahol egy kis – metodistának gúnyolt – csoport vezetője lett. (A "Szent Klubnak" is csúfolf társaságot még 1726-ban az öccse, Charles indította.) A csoport tagjai a rendszeres és komoly életükről váltak ismertté. Komolyan vették tanulmányaikat, rendszeresen tartottak önvizsgálatot, böjtöltek, hetente úrvacsoráztak, valamint különböző szeretetszolgálatokat is felvállaltak, betegeket és rabokat látogattak. 1735-1738 között az észak-amerikai gyarmatokra hajózott, hogy az indiánok között missziózzon, újra során találkozott a herrnhuti pietista lelkiséggel, amely a következő években nagy hatást gyakorolt rá (személyes üdvbizonyosság). 1738 elején tért vissza Angliába.

"Aldersgate-élmény" szerkesztés

John Wesley csaknam hároméves (1735-1737) amerikai missziói útjáról nyugtalan lelkiállapotban tért haza, úgy érezte, még mindig nem élte át az Istennel való megbékélést, a megtérést. Erre Londonban 1738. május 24-én egy Aldersgate utcai összejövetelen került sor, ahol Luther Mártonnak a Római levélhez írott előszavát olvasták fel. Naplójában erről így olvasunk:

„Este nagyon kelletlenül mentem el az Aldersgate utcai társaságba, ahol valaki felolvasta Luthernek a Római levélhez írt bevezetését. Háromnegyed kilenc táján, midőn a felolvasás ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben a Krisztusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltötte el. Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üdvösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadított a bűn és a halál törvényétől.”

Wesley élete, szolgálata, missziói gondolkodása ettől kezdve hatalmas változáson megy keresztül. 1738-tól bontakozik ki a wesleyánus ébredés Anglia szerte.

A Wesley-féle ébredés szerkesztés

 
Wesley teológiai küldetésének legtömörebb megfogalmazása: "Biblikus szentséget terjeszteni az országban!"

Az 1730-as években széles körű ébredés kezdődött el Angliában, főként John Wesley, fivére, Charles és George Whitefield vezetésével, akik mindannyian az anglikán egyház papjai voltak. Eszközök lettek abban, hogy sokan elforduljanak bűneiktől, és Isten kegyelmével felruházva az Ő szolgálatába álljanak. A mozgalom jellemzői a laikus igehirdetők, bizonyságtételek, fegyelem és buzgó tanítványok csoportjai voltak. Ezek a csoportok „társaságok”, „osztályok” és „kis csoportok” néven váltak ismertté. Egy olyan lelki megújulási mozgalom volt ez, amelynek előfutárai között szerepelt a Philip Jacob Spener nevével fémjelzett német pietista mozgalom, a 17. századi angol puritanizmus és a Jonathan Edwards pásztor-teológus által leírt új-angliai lelki ébredés.

A nagy ébredés Wesley-féle szakaszának három főbb teológiai ismertetőjele volt: újjászületés kegyelemből, hit által; keresztyén tökéletesség vagy megszentelődés, szintén kegyelemből, hit által; és a Szentlélek bizonysága az elnyert kegyelem bizonyosságáról. John Wesley az általa képviselt teológiai látásmódban külön hangsúlyt fektetett a teljes megszentelődésre, mely Isten kegyelméből még ebben az életben lehetséges. Az angol metodizmus korai missziós tevékenysége során világszerte elkezdte terjeszteni a fenti teológiai tételeket.

További fontos életrajzi események szerkesztés

1738. Utazás Herrnhutba, látogatás a Zinzendorf-féle pietistáknál. 1739. Az első szabad ég alatti igehirdetések. 1741-ben szakít a herrnhuti közösséggel (a kvietizmus túlzásai miatt). Az 1740-es években szakít George Whitefielddel (a predestináció tanítása miatt). 1744. Az első Évi Konferencia megszervezése Londonban. 1784-ben gyakorlatilag szakít az anglikán egyházzal, amikor felszenteli Thomas Coke-ot az amerikai munka érdekében. Ugyanebben az évben a metodisták Angliában jogi bejegyzésre is kerülnek (People called Methodists). Az önálló egyházzá szerveződésre, az Angol Metodista Egyház megalakulására csak Wesley halála után kerül sor. Wesley halálakor, 1791-ben a brit metodizmus 70 ezer fős, az amerikai metodizmus 80 ezer fős közösséget jelentett.

Teológia szerkesztés

A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul, a protestantizmus teológiai örökségének folytatója. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Az anglikán hitvalláshoz hasonlóan a metodista tanításnak is részét képezik az ún. tanprédikációk, amelyek egyes hitbeli kérdéseket igehirdetésként fejtenek ki. Az 53 metodista tanprédikációt John Wesley válogatta össze, egy kivételével a saját igehirdetéseiből. A metodista teológia hangsúlyai: megtérés, megszentelődés, szociáldiakónia, ökumenikus gondolkodás. Kulcsmondatok: "Biblikus szentséget terjeszteni az országban.", "Szeretet által munkálkodó hit."

Magyarországi vonatkozások szerkesztés

Fordítások szerkesztés

 • Wesley János naplója. Kivonatos fordítás; ford., bev., jegyz. Czakó Jenő; s.n., Cegléd, 1944
 • Az Isten országába vezető út; Sylvester Ny., Bp., 1948
 • A tűzből kikapott üszök (Magyarországi Metodista Egyház, 1981)
 • Parókiám az egész világ. Wesley János naplója. Kivonatos fordítás; ford., bev., jegyz. Czakó Jenő; Magyarországi Metodista Egyház, Pécs, 1991
 • Prédikációk I. (Bp., Názáreti Egyház Alapítvány, 2001)
 • Prédikációk II. (Bp., Názáreti Egyház Alapítvány, 2002)
 • Prédikációk III. (Bp., Názáreti Egyház Alapítvány, 2007)
 • Az Úr a mi igazságunk. Wesley János 53 igehirdetése; szöveggond., szerk. Iványi Tiborné, ford. Czövek Sára; Wesley János Lelkészképző Főiskola, Bp., 2003
 • Óvás a vakbuzgóságtól. Igehirdetések. Oktatási segédlet; ford. Czövek Sára; Wesley, Bp., 2003 (WJLF-Gyakorlati theológiai Tanszéki Kiadványok)
 • A keresztyén tökéletesség világos leírása. Ahogy azt John Wesley tiszteletes hitte és tanította 1725-től 1777-ig; ford. Hargitai Róbert; Názáreti Egyház Alapítvány, Bp., 2013
 • A szeretet mindenekfelett. John Wesley breviárium; ford. Kurdi Bogdán, Charles Wesley énekei műford. Huszár Anna, Szuhánszki Laura; MME–KIA, Bp., 2016
 • Ami igazán számít; ford. Jenei Grethe Enikő, Makaji Máté; Magyarországi Metodista Egyház, Bp., 2019

Wesley nevű intézmények szerkesztés

Wesley nevét viselő, szellemiségét megjelenítő oktatási intézmények: http://www.wesley.hu

Wesley nevét viselő, szellemiségét megjelenítő vallásszociológiai ill egyházszociológiai kutatóintézet: https://web.archive.org/web/20090822164333/http://www.wesley.extra.hu/

Jegyzetek szerkesztés

 1. p68503.htm#i685023, 2020. augusztus 7.

Források szerkesztés

 • Gart Lean: A tűzből kikapott üszök (Bp., Magyarországi Metodista Egyház, 1981)
 • Lakatos Judit (szerk.): Keskeny utak (Bp., Magyarországi Metodista Egyház, 2005)
 • Kriege Ottó: A methodizmus története (Bp., Keresztyén Könyvesház, é.n.)
 • Bernard Simmel: The Methodist Revolution (New York, 1973)
 • Th. W. Jennings: John Wesley on the Origin of Methodism. (Methodist History, Jan 1991)

További információk szerkesztés

 • Kálvin hatása Wesley munkásságára. A Wesley Egyházi Szövetség által, a Protestáns Napok keretében és a Kálvin Évek alkalmából 2010. október 9-én rendezett Teológiai Napon elhangzott előadások anyaga; Wesley Teológiai Szövetség, Bp., 2013
 • Richard P. Heitzenrater: Wesley és az úgynevezett metodisták; ford. Hargitai Róbert; Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp., 2017
 • Luther és Wesley. A Wesley Teológiai Szövetség és az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2013. évi közös konferenciájának előadásai; szerk. Khaled A. László, Gusztin Imre; WTSZ–Názáreti Egyház Alapítvány, Bp., 2016 (WTSZ tanulmánykötet)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz John Wesley (lelkész) témájú médiaállományokat.