Társadalomtudományi Társaság

A Társadalomtudományi Társaság 1901. január 23-án jött lére, s 1919 elején szűnt meg Jászi Oszkár emigrációjával és a Huszadik Század című társadalomtudományi folyóirat megszűnésével egyidejűleg. Első elnöke Pulszky Ágost volt.

A társaságrólSzerkesztés

A Huszadik Század c. társadalomtudományi folyóirat és a körülötte csoportosuló Társadalomtudományi Társaság tagjai sokat tettek előadásaikkal, publikációikkal a hazai tudományos és kulturális közgondolkodás korszerűsítéséért. A konzervatív nézetekkel szakmailag megalapozottan vitatkoztak. A feudális álláspontok polgári radikális meghaladásáért küzdöttek, nemcsak polgári liberális és polgári radikális gondolkodók, hanem szocialista szellemű gondolkodók is voltak közöttük (Szabó Ervin, Madzsar József), de a századelőn valamennyien megfértek egy táborban, egymással is vitatkozva természetesen. Közvetlen politikai céljaik nem voltak. Pulszky Ágost kifejtette már az alakuláskor:

"...Semmi közvetlen politikai céllal nem bírunk, sőt minden ilyen közvetlen politikai célt, amelyet bárminő párt működésévei vagy bárminő kormányrendszerrel vagy akár bárminő társadalmi osztály érdekével azonosítani lehetne, magunktól egyenesen megtagadunk..."[1]

Hamarosan megszervezték a fiatal társadalomtudósok számára a Galilei Kört, s innen lett utánpótlása a Társadalomtudományi Társaságnak és a folyóirat szerkesztőségének. Az első világháború és a forradalmak, az azok alatti és az azokat követő emigrációk miatt megszűnt a Társadalomtudományi Társaság.

1902-től nemcsak a Huszadik Században, hanem Társadalomtudományi Könyvtár c. kiadványukban is közreadták írásaikat.

A társaság ismertebb tagjai betűrendbenSzerkesztés

A-LSzerkesztés

M-ZSSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Hidas Zoltán: A szociológia első magyar műhelye : Jászi Oszkár és a Társadalomtudományi Társaság. Egyetemi jegyzet.
  • Nagy Endre: Magyar szociológiatörténet. Egyetemi jegyzet.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Huszadik Század, 1901.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés