XX. Század Intézet

XX. Század Intézet

A 20. század végén, a Szovjetunió és a bipoláris világ megszűnésével lezárult az a korszak, amely az emberiség történetének egyik legsötétebb és egyben legmozgalmasabb időszakát jelentette. Ennek révén lehetőség nyílt arra, hogy a történettudomány a maga teljességében vizsgálhassa ezt az elmúlt korszakot. A történetírás új feladattal gazdagodott; új szempontok, új nézőpontok alapján kell átgondolnia mindazokat az eseményeket és összefüggéseket, amelyek az elmúlt évszázadot meghatározták. Szükség volt tehát egy olyan új tudományos intézet megalakítására, amely fiatal kutatók bevonásával tesz kísérletet arra, hogy újragondolja a 20. század történelmét.

A XX. Század Intézet 1999-ben kezdte meg működését a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány munkaszervezeteként. Az Intézet fő célja a 20. század történelmének tudományos vizsgálata. Elsődleges feladata a magyar és a közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek, összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és bemutatása.

Az Intézet ösztönözni kívánja a rendszerváltoztatással kapcsolatos kutatómunkát, elősegíteni a korszak politikai pereinek levéltári kutatását, bemutatását, a diktatúrák mélyreható elemzését, összehasonlítását. Munkáját, programját a történelmi tények, folyamatok mögött álló ideológiákat ütköztetve és ötvözve kívánja végezni és megvalósítani. Ösztöndíjakat és pályázatokat írt ki a korszak tudományos igényű, színvonalas feldolgozására.

Fontosnak tartja az adott korszak történelmével foglalkozó rendezvényeket: konferenciákat, tudományos ülésszakokat, szimpóziumokat szervez és támogat. A XX. Század Intézet egyik fontos feladata a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe: 1999 és 2002 között egyetemistákból és pályakezdő történészekből álló kutatócsoportjának tagjai kéthetente ismertették kutatási eredményeiket.

A XX. Század Intézet több tucat tudományos igényű társadalomtudományi és történeti kiadványt adott közre.

Az Intézet birtokában van több hagyaték, melyek feldolgozását és a kutatás számára hozzáférhetővé tételét biztosítja. Emellett egy, a korszakkal foglalkozó gyűjteményt tartalmazó könyvtár is az érdeklődők rendelkezésére áll.

KönyvekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés