Aranymetszés

arányosság

Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között.

Az aranymetszés arányait tartalmazó formák máig nagy esztétikai értékkel bírnak

Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületen, középkori és reneszánsz képzőművészeti alkotásokon. Az ókori püthagoreusok (Püthagorasz és követői), akik szerint a valóság matematikai alapokon nyugszik, az aranymetszésben a létezés egyik alaptörvényét vélték felfedezni, ugyanis ez az arány felismerhető a természetben is (például az emberi testen vagy csigák mészvázán).

Az aranymetszés arányait tartalmazó formák máig nagy esztétikai értékkel bírnak, számos területen (például a tipográfiában vagy a fényképészetben) alkalmazzák őket.

Az aranyarányt numerikusan kifejező irracionális Φ ≈ 1,618 számnak (görög nagy ) számos érdekes matematikai tulajdonsága van.

Matematikai definíció szerkesztés

 
Aranymetszés

Két rész (a és b, a>b) az aranymetszés szerint aránylik egymáshoz, ha az egész (a+b) úgy aránylik a nagyobbik részhez (a), ahogy a nagyobbik rész (a) a kisebbik részhez (b):

 .

Vagyis a nagyobbik rész egyenlő az összeg és a kisebbik rész mértani közepével:

 .

A fentiekkel egyenértékű az a megfogalmazás, hogy a nagyobbik rész úgy aránylik a kisebbik részhez, mint a kisebbik rész a két rész különbségéhez:

  azaz:
 .

Története szerkesztés

Gyakori megjelenése miatt a geometriában már ókori matematikusok is tanulmányozták az aranymetszést. Bizonyíthatóan az ókori Egyiptomban is értették és használták ezt a törvényszerűséget. Az i. e. 2600 körül épült gízai nagy piramis arányaiban is felfedezhető az aranymetszés aránya. A piramis alapélének a fele (átlag 115,18 m) és oldallapjainak a magassága (kb. 186,42 m)[1] az aranymetszés szerint aránylik egymáshoz (0,03%-os eltéréssel, ami hibahatáron belülinek tekinthető).

Az ókori görögök is ismerték ezt az arányt. Püthagorasz, Theodórosz és Eukleidész is foglalkozott vele. Az aranymetszés jelölése, a Φ (görög nagy betű) Pheidiász görög szobrász nevéből származik, aki gyakran alkalmazta munkájában. (További jelölések lejjebb.)

Adolf Zeising (1810–1876) Aus experimenteller Ästhetik (A kísérleti esztétikából) című művében ír nagyszámú emberen végzett méréseiről. A jól kifejlett emberi alaknak első osztási pontját a köldökre tette és megállapította, hogy a test törzsének és főbb tagjainak illeszkedési pontjai szintén az aranymetszés szerint aránylanak. Kétségtelen, hogy a korábbi, különösen a görög szoborművek arányai is megfelelnek Zeising elméletének: ha a test magassága 1000, a test alsó része a köldöktől 618, a test felső része a köldöktől 382, a fej hossza pedig 146. Ezek mind az aranymetszési szabály szerint viszonyulnak egymáshoz. Zeising azonkívül megkísérelte az ókor és a középkor legkiválóbb építményein kimutatni, hogy azoknak egészén és egyes részeinek méreteiben az aranymetszés elve uralkodik, ahogy a festészet legismertebb alkotásainak elrendezésében is ugyanez az elv érvényesül.

Az ókorban isteni számnak is nevezték, ugyanis az emberek nem csak matematikai tényként tekintettek rá, hanem az istenség földi jelenlétének és a teremtésnek a kifejezőjeként is értelmezték.

Művészet szerkesztés

Több neves művész, illetve műalkotás épít az aranymetszés szabályaira. Például a magyar Szent Korona,[2] Bartók Béla bizonyos zeneművei, Dante Alighieri Isteni színjátéka, Kassák Lajos A ló meghal… kezdetű költeménye, Leonardo da Vinci és Michelangelo festményei.

Tipográfia szerkesztés

A tipográfia – avagy a betűk művészete – is épít az aranymetszés szabályaira: a címek, alcímek és a szövegtörzs betűméretének viszonyát általában az aranyarányban szokás megállapítani.

Az aranyarány tényezője, a fí szerkesztés

Jelölése szerkesztés

Az aranymetszés szerinti a>b számok arányának jelölése nem egységes.

  • a/b jelölésére használatos a   (nagy fí) jelölés (ebben a cikkben is így szerepel).
  • Szokás ugyanezt a számot  -del vagy  -del (a kis fí változatai) jelölni, ám ekkor a nagy   b/a-t jelöli.
  • Szokás  -del jelölni az   egyenlet másik megoldását, azaz a −b/a-t.
  • Ritkábban a   (kis tau) is előfordul[3] az a/b hányados jelölésére.

Kiszámítása szerkesztés

A definícióból kiszámolható, hogy a nagyobb rész (a) hányszorosa a kisebb résznek (b), tehát megkapható az a   szám, amelyre  , másképpen:   teljesül.

A definíció szerint:

 

Innen

 

Ebbe  -t behelyettesítve kapjuk, hogy

 

 -vel szorozva, majd 0-ra rendezve:

 

Ezt a másodfokú egyenletet megoldhatjuk a megoldóképlettel:

 

Az egyenlet negatív gyöke (≈ - 0,618) a feladat jellege miatt nem megoldása a problémának, így:

 

  irracionális szám, tehát nem írható fel két egész szám hányadosaként, ami a   irracionalitásából is látható. Algebrai szám, sőt, algebrai egész, hiszen megoldása a fenti polinomegyenletnek.

Kapcsolata a Fibonacci-sorozattal szerkesztés

 
A Fibonacci-spirál egy olyan logaritmikus spirál, ami egy negyedfordulat alatt nő a  -szeresére (azaz egy   egyenletű spirál).
 
Csigáspolip (Nautilus Pompilius) héja. Természettudósok szerint a logaritmikus spirál mintázatát sok élőlény próbálja követni, mivel ez a legjobb módszer az arányos növekedésre[4]

A Fibonacci-sorozat első két tagja a 0 és az 1. A következő tagok mindig az őket megelőző két tag összegével egyenlők. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …)

A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak hányadosából képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, …) határértéke éppen az aranymetszés aránya, a  .[5]

A Fibonacci-számok a következő formulával kaphatók meg az aranymetszés két fő számából:

 

vagy másképpen

 

Törtelőállítások szerkesztés

Végtelen lánctört-előállítás szerkesztés

Mivel

 

ezért

 

továbbá

 

és így tovább.

Ezzel az arányszám ún. (végtelen) lánctört-előállítását kapjuk:

 

Előállítása lineáris törtfüggvény-sorozat tagjai alakjában szerkesztés

Ha a fenti lánctört-sorozat tagjait egyszerűsítjük, úgy hogy a bennük szereplő törteket közös nevezőre hozzuk, érdekes dologra juthatunk. Ezt azonban egyszerűbben is megtehetjük: Mivel

  a jobb oldalon álló Φ-kbe behelyettesítve a bal oldalon álló Φ jobb oldali alakját:
     

Most az így kapott kifejezéssel ugyanazt csinálva, mint előbb, azaz beírva a legelső egyenlet jobb oldalát, adódik:

 

Észrevehető, hogy a számláló és nevező együtthatói az   Fibonacci-sorozat szomszédos elemei. Teljes indukcióval bizonyítható, hogy általában is:

 

Közelítés szerkesztés

A szám irracionális, közelíthetőség szempontjából pedig meglehetősen rosszul viselkedik. Egyrészt végtelen sok olyan p/q racionális szám van, amire

 ,

hiszen ez minden irracionális számra teljesül.

Mivel   algebrai, így ez semmilyen   esetén nem igaz már  -ra (Roth tétele).

Az is igaz, hogy végtelen sok olyan p/q racionális szám van, amire

 

teljesül, mert Hurwitz approximációs tétele miatt ez is teljesül minden irracionális számra.

Mivel   olyan szám, aminek lánctörtalakja egy küszöbtől kezdve csupa 1-es, ezért itt   helyére nem lehet nagyobb számot írni. Mivel minden olyan szám esetén, amikor a számra nem igaz, hogy egy küszöbtől kezdve a lánctört alakjában csupa 1-es áll, akkor  -cal is igaz az állítás.

Vagyis ilyen értelemben   azok közé a számok közé tartozik, amik a lehető legrosszabbul közelíthetők.

Grafikus megállapítása szerkesztés

 
Az érintő- és szelőszakaszok tétele alapján:  .

 

Ha az aránypárban   adott, akkor   is egyértelműen meghatározott, ekkor  -nek a szerkesztése a következőképpen történik. Felveszünk egy tetszőleges   szakaszt, amely az aranymetszés arányai szerint a nagyobbik rész, és ehhez szerkesztjük meg az   szakaszt, amely a kisebbik rész lesz. Az   szakasz   végpontjába merőleges félegyenest állítunk  -ra, erre felmérjük az   távolságot. Legyen ennek végpontja az   pont.  -ból   sugárral körívet húzunk, amely az   szakaszt  -hoz közelebb eső   pontban metszi. Az   távolság lesz az arány kisebbik része, ugyanis a külső pontból húzott érintő- és szelőszakaszok tétele alapján:  .

Az aranymetszés a szabályos tízszög szerkesztése, illetve a szabályos ötszög szerkesztése során nagy segítséget nyújt.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Aranymetszés témájú médiaállományokat.

További információk szerkesztés

  • Falus Róbert: Az aranymetszés legendája; 2. jav. kiad.; Magyar Könyvklub, Budapest, 2001 (Tudományos kaleidoszkóp)
  • Kovács Ádám–Vámos Attila: Aranyháromszög. Aranymetszés, Fibonacci-sorozat, szabályos ötszög; Műszaki, Budapest, 2007