Magas-tetői-barlang

barlang Szögligeten

A Magas-tetői-barlang az egyik fokozottan védett barlang. Az Aggteleki Nemzeti Park területén található. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt többi barlangjával együtt 1995 óta a világörökség része. Szögliget négy fokozottan védett barlangja közül az egyik.

Magas-tetői-barlang
Hossz293 m
Mélység33 m
Magasság7,6 m
Függőleges kiterjedés40,6 m
Tengerszint feletti magasság430 m
Ország Magyarország
Település Szögliget
Földrajzi táj Aggteleki-karszt
Típus valószínűleg freatikus
Barlangkataszteri szám 5451-19
Elhelyezkedése
Magas-tetői-barlang (Magyarország)
Magas-tetői-barlang
Magas-tetői-barlang
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 48° 33′ 04″, k. h. 20° 40′ 01″Koordináták: é. sz. 48° 33′ 04″, k. h. 20° 40′ 01″

LeírásSzerkesztés

Az Alsó-hegy Vápenyica nevű hegyoldalában, 4–5 méter magas sziklafal tövében található természetes bejárata. Bejáratától szép kilátás nyílik Szádvár romjaira. Középső triász wettersteini mészkőben keletkezett az elágazó barlang. A barlang formakincsét megfigyelve erős tektonikus hatás vehető észre. Valószínűleg freatikus körülmények között fejlődött, majd fokozatosan szárazzá válásakor jött létre mai képe. Morfológiája alapján két részre különíthető el, egy felső, vízszintes jellegű, hasadékszerű részre, amelynek magassága 10–15 méter is lehet és a szélessége 1–5 méter és egy alsó, függőleges jellegű részre, amelyre tág szelvények jellemzők.

Járataiban különböző cseppkőképződmények, heliktitek, visszaoldott cseppkövek, cseppkőbekérgezések, cseppkőlefolyások, függőcseppkövek, pálmatörzs alakú állócseppkövek és szenilis korallszerű borsókövek alakultak ki. A Guanós nevű termének egyik felső, ellaposodó oldalága feltételezhetően a felszínig tart. Járatai a bejárattól északra, a hegyoldal felé helyezkednek el. A barlang az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével látogatható. Mélyszinti része kötéltechnikai eszközökkel járható.

Előfordul irodalmában Julcsa-barlang (Kraus 2005), amely név valójában a Hosszú-tetői-barlang egyik neve, Macska-lyuk (Nyerges 2003), Macskalyuk barlangja (Nyerges 2003), Magas-hegyi-barlang (Bajomi 1977), Magas-tetöi-barlang (Vlk 2019), Magastetői-barlang (Balázs 1957), Magastetői barlang (Balázs 1957), Magas-tetői-zsomboly (Nyerges 2003) és Magos-tetői-barlang (Kraus 2005) neveken is. 1972-ben volt először Magas-tetői-barlangnak nevezve a barlang az irodalmában (Bajomi 1972).

KutatástörténetSzerkesztés

Mivel ősi vadászösvény mellett van bejárata, valószínűleg régóta ismerték. 1957-ben Balázs Dénes írta le és ez a barlangismertetés volt az első írott leírás a barlangról. A kéziratban Magastetői-barlang és Magastetői barlang néven bemutatott barlangot az Élelmezésügyi Minisztérium és a Kinizsi Természetbarát Liga barlangkutató csoportjának tagjai 1957 augusztusában kutatták át. A barlangban egy ismert barlangkutató monogramját is megtalálták, amelyből megállapították, hogy nem ők voltak első kutatói a barlangnak. A leírás szerint a 100 méter hosszú és 33 méter mély barlangban sok és nagy függőcseppkő, állócseppkő és borsókő van, valamint a végpontján található nagyméretű terem alját vastag guanóréteg fedi. A barlang bejárói Bártfay Pál, Béldi Ákosné, Beliczai István, Csekő Árpád, Frojimovics Péter, Szentes György és Szikra László. A barlangot ekkor Csekő Árpád és Frojimovics Péter feltérképezték.

1969-ben készült részletes alaprajz térképe, hosszmetszet térképe és keresztszelvények, valamint a barlang helyszínrajzát és környékének tektonikai viszonyait is ábrázoló térkép, amelyeket Szentes György szerkesztett és Tálas Pál rajzolt. A térképekhez a barlangot a Budapesti Vörös Meteor Barlangkutató Csoport mérte fel. 1972-ben a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Biológiai Szakbizottságának titkára szétválogatta a barlangban gyűjtött zoológiai anyagot. Az 1977. évi Karszt és Barlangban megjelent és Bajomi Dániel által írt tanulmányban van egy térkép, amelyen a biológiailag kutatott magyarországi barlangok földrajzi elhelyezkedése figyelhető meg. A térképen látható a biológiailag feldolgozás alatt álló Magas-hegyi-barlang földrajzi elhelyezkedése.

A folyóirat 1977. évi különszámába bekerült a tanulmány angol nyelvű változata. Ebben a tanulmányban is közölve lett a térkép, amelyen Magas-hegy a barlang neve. Az 1984-ben megjelent Magyarország barlangjai című könyv országos barlanglistájában említve van a barlang Magas-tetői-barlang néven. A listához kapcsolódóan látható az Aggteleki-karszt és a Bükk hegység barlangjainak földrajzi elhelyezkedését bemutató 1:500 000-es méretarányú térképen a barlang földrajzi elhelyezkedése. 1993. október 30-án Sásdi László, Ádám Bence, Guthy Ágnes és Kovács Richárd mérték fel a barlangot és ez alapján 1993-ban Sásdi László szerkesztette és rajzolta meg vetített hossz-szelvény térképét, valamint alaprajz térképét keresztmetszetekkel. Ekkor hossza 160,5 méter, vízszintes kiterjedése 41,6 méter, függőleges kiterjedése 39,69 méter, magassága 5,62 méter és mélysége 34,06 méter volt.

1995 óta a világörökség része. 2001. május 17-től a környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletének értelmében az Aggteleki-karsztvidék területén lévő Magas-tetői-barlang fokozottan védett barlang. Egyidejűleg a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról szóló 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti. Az alsó-hegyi barlangok között nagy kiterjedésűnek számító barlang különleges formakincse és ásványai alapján, valamint cseppkőképződményeinek és borsókő képződményeinek veszélyeztetettsége miatt lett fokozottan védett barlang.

A 2003-ban megjelent Magyarország fokozottan védett barlangjai című könyv szerint 168,5 méter hosszú, 39,5 méter függőleges kiterjedésű, 5,41 méter magas, 34,06 méter mély és 48 méter vízszintes kiterjedésű. A 2004–2005. évi Karszt és Barlangban publikált nekrológ szerint Frojimovics Péter részt vett az 1957. évi feltárásában, első bejárásában és felmérésében. 2005. szeptember 1-től a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 22/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelete szerint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Magas-tetői-barlang a felügyelőség engedélyével látogatható. 2005. szeptember 1-től a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelete szerint az Aggteleki-karsztvidéken lévő Magas-tetői-barlang fokozottan védett barlang.

A 2005-ben napvilágot látott Magyar hegyisport és turista enciklopédia című kiadványban önálló szócikke van a barlangnak. A szócikk szerint a Magas-tetői-barlang az Aggteleki-karszton található és fokozottan védett természeti érték. A 430 m tszf. magasságban nyíló, hegyoldalba mélyedő bejárati sziklaudvarból kitűnő a kilátás a Szádvár romjaira. Majdnem 170 m hosszú és 40 m a szintkülönbsége a triász mészkőben létrejött elágazó üregrendszernek. Valószínűleg régóta ismerik bejáratát, 1957-ből származik első irodalmi említése. Felső, hasadék jellegű részének magassága eléri a 10–15 m-t és 1–5 m széles. Csak kötéltechnikai eszközök alkalmazásával látogathatók alsó, függőleges jellegű részének tág szelvényű mélyebb részei. A járatokat cseppkőképződmények, cseppkőbekérgezések, cseppkőlefolyások, függő és pálmatörzs jellegű állócseppkövek, illetve heliktitek és szenilis korallszerű borsókövek mellett visszaoldott cseppkövek díszítik.

A 2006. évi Vespertilioban közölt tanulmány szerint 2004. február 13-án 4 nagy patkósdenevért figyeltek meg a barlangban Boldogh Sándor, Štefan Matis, Peter Pjenčák, Burinda Tamás és 7 kis patkósdenevért, egy közönséges denevért, két nyugati piszedenevért Boldogh Sándor, Štefan Matis és Peter Pjenčák. 2004. augusztus 16-án Boldogh Sándor 10 kereknyergű patkósdenevért és 6 nagy patkósdenevért észlelt a szögligeti barlang bejáratának közelében, valamint egy nagyfülű denevért, két vízi denevért, 3 csonkafülű denevért, egy horgasszőrű denevért, két közönséges késeidenevért, 6 nyugati piszedenevért, két barna hosszúfülű-denevért és 3 hosszúszárnyú denevért a barlangban.

2007. március 8-tól a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelete szerint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő Magas-tetői-barlang az igazgatóság engedélyével tekinthető meg. 2013. július 19-től a vidékfejlesztési miniszter 58/2013. (VII. 11.) VM rendelete szerint a Magas-tetői-barlang (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe) az igazgatóság hozzájárulásával látogatható. A 2014-ben írt állapotfelvételi lapja alapján 250 méter hosszú, 50 méter vízszintes kiterjedésű és 40 méter függőleges kiterjedésű. 2015. november 3-tól a földművelésügyi miniszter 66/2015. (X. 26.) FM rendelete szerint a Magas-tetői-barlang (Aggteleki-karsztvidék) fokozottan védett barlang. 2015-ben készültek el legújabb térképei. Bontott alaprajz térkép, vetített hossz-szelvény térkép és keresztszelvények, amelyeket Szabó Zoltán rajzolt. Ezekhez a térképekhez a barlangot Kovács Richárd, Szabó Zoltán és Szabó R. Zoltán mérték fel.

Az Alsó-hegy karsztjelenségeiről szóló 2019-ben kiadott könyvben le van írva röviden, fel vannak tüntetve GPS-koordinátái tengerszint feletti magassággal és megjelent a 2015-ben készült alaprajz térkép. A kiadványhoz mellékelt helyszínrajzon jelölve van helye. A könyvben az olvasható, hogy 293 méter hosszú, 40 méter mély és 430 méter tengerszint feletti magasságban nyílik. Publikálva lett két fénykép a könyvben, amelyeken a barlang belseje látható. 2021. május 10-től az agrárminiszter 17/2021. (IV. 9.) AM rendelete szerint a Magas-tetői-barlang (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe) az igazgatóság engedélyével látogatható. A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet egyidejűleg hatályát veszti.

IrodalomSzerkesztés

További információkSzerkesztés